Game #4804053

Get replay
3 downloads

-40 X
-3 TS

MariahCarry
96% | 1797 X | 1474 TS

-7 X
-3 TS

creeeeeee
83% | 1557 X | 1443 TS

+7 X
-3 TS

Astrocreep
72% | 1412 X | 1383 TS

-21 X
-3 TS

j22koer
58% | 1223 X | 1412 TS

+37 X
-66 TS

GoPro
NEW | 1000 X | 1000 TS

+14 X
+3 TS

Guf
91% | 1626 X | 1448 TS

-47 X
+3 TS

mansikka
81% | 1455 X | 1473 TS

+24 X
+3 TS

fUNCh
78% | 1466 X | 1391 TS

+7 X
+2 TS

AliBaba
57% | 1226 X | 1345 TS

+34 X
+4 TS

Belka
24% | 1086 X | 1187 TS

Chat log

00:00:20fUNCh i'm pro jugger/pa
00:00:20fUNCh jus saying
00:00:20j22koer gopro you know the rules?
00:00:20mansikka ban jugger & pa
00:00:20AliBaba huhu
00:00:20GoPro no
00:00:20AliBaba ban funch
00:00:20j22koer last one buys chiken
00:00:20MariahCarry lastpick buys chicken
00:00:20j22koer now
00:00:20mansikka funtts :----DDD
00:00:20MariahCarry rubix
00:00:20j22koer we gonna
00:00:20j22koer ban heros
00:00:20j22koer well captaina are
00:00:20fUNCh ban es/ud
00:00:20j22koer captains
00:00:20Guf UD
00:00:20mansikka alibibo good ud
00:00:22j22koer you cant pick those heros
00:00:26AliBaba bibo ? :(
00:00:26GoPro why in rd ban?
00:00:30mansikka oops
00:00:31creeeeeee its xd
00:00:32fUNCh alibimbo
00:00:35AliBaba :(
00:00:36AliBaba bithes
00:00:38AliBaba bithces
00:00:38creeeeeee as you saw from web
00:00:39MariahCarry just don't pick banned heroes
00:00:41AliBaba bah'
00:00:41mansikka alibaba what u want
00:00:44Belka i can krob
00:00:45mansikka funts what u want
00:00:48fUNCh jugger
00:00:49fUNCh pa
00:00:50fUNCh :D
00:00:50AliBaba nothing <3
00:00:53AliBaba just pick
00:00:58mansikka grobe for belka
00:01:01Belka ok
00:01:12fUNCh teadsin et sa selle võtad
00:01:19mansikka tide for me
00:01:23Astrocreep i was just about to take magina....
00:01:23creeeeeee pole seda normaalselt mängida saanud
00:01:25Astrocreep gj
00:01:26mansikka or es idk
00:01:26Belka good
00:01:29creeeeeee tükk aega juba
00:01:30GoPro i pick zeus
00:01:36MariahCarry ok
00:01:38fUNCh sul j22koer vähemalt
00:01:38Guf Im prolly worst mirana eu
00:01:43mansikka cool
00:01:44mansikka np
00:01:44fUNCh mul belka
00:01:47mansikka we win easily
00:01:49mansikka k tide
00:01:49Guf ^^
00:01:50creeeeeee slard lanes?
00:01:54MariahCarry me mid
00:01:59MariahCarry wr top 3 bot?
00:02:00AliBaba lanes ?
00:02:04MariahCarry u guys fight about it
00:02:04Belka -swap 4
00:02:04mansikka -swap 5
00:02:05Guf suit urself
00:02:10mansikka 2
00:02:11Belka -swap 2
00:02:12mansikka im 2
00:02:13AliBaba -clear
00:02:14creeeeeee I think go standard
00:02:16creeeeeee 2 and 2
00:02:18Guf ali funch
00:02:18AliBaba im top ?
00:02:22Guf lane
00:02:25MariahCarry k wr am top
00:02:30AliBaba ward
00:02:31mansikka i come fb top
00:02:35j22koer take
00:02:40AliBaba tide
00:02:41AliBaba take
00:02:42AliBaba ward
00:02:46mansikka stfu you take
00:02:48AliBaba nigga
00:02:48creeeeeee why zus and es bot
00:02:49AliBaba :D
00:02:50creeeeeee i dont get it :D
00:02:51AliBaba i
00:02:53AliBaba go top ? :D
00:02:56Astrocreep its cool
00:02:57creeeeeee zus ur bot
00:02:57Astrocreep i got wards
00:03:00mansikka KILL
00:03:00MariahCarry they're noobs
00:03:04MariahCarry they need good lane
00:03:19fUNCh he comes
00:03:22creeeeeee well I dont consider myself pro also
00:03:34GoPro who need share tell me
00:03:36AliBaba huhuhuuh
00:03:38Astrocreep 3 top
00:03:50j22koer sahre all
00:04:54j22koer ?
00:04:59MariahCarry SHARE CHICKEN
00:05:05fUNCh give mana
00:05:05AliBaba to many creeps
00:05:13MariahCarry GOPRO
00:05:22j22koer nuke him
00:05:37mansikka ill pull once
00:06:24Astrocreep top is fun
00:06:30j22koer come donw
00:06:30creeeeeee ultra
00:06:33j22koer am
00:06:34j22koer or
00:06:34j22koer wr
00:06:36j22koer to farm
00:06:40creeeeeee 1 vs 3 lane?
00:06:41creeeeeee no way
00:06:52MariahCarry ¨ss mid
00:08:05j22koer car
00:08:07j22koer rd
00:08:08j22koer thd
00:08:44MariahCarry gj
00:08:47j22koer gj
00:09:13AliBaba es
00:09:30j22koer lol
00:09:32j22koer wtf
00:09:33j22koer my bad
00:09:38j22koer just
00:09:45j22koer so stupid that makes me sick
00:09:45fUNCh t
00:10:03creeeeeee how long
00:10:05creeeeeee for pullward
00:10:06GoPro omg
00:10:26mansikka krobe oom
00:10:33creeeeeee lucky veel
00:10:36fUNCh :D
00:10:41GoPro dont even know how stun normaly
00:10:47fUNCh muud võimalust polnud
00:10:49fUNCh et ult
00:10:52fUNCh crit*
00:11:05Astrocreep ss
00:11:07creeeeeee sa tõsiselt skillid criti alguses rohkem kui lvl1 ?
00:11:14fUNCh max
00:11:19creeeeeee hahaa
00:11:33AliBaba han pita falt
00:11:35AliBaba faldt
00:11:38AliBaba s
00:12:05MariahCarry why are u mid
00:12:21MariahCarry come to gank
00:12:24MariahCarry or don't come
00:12:36GoPro slard
00:12:38GoPro make fly
00:13:00creeeeeee jug cd ult
00:13:27creeeeeee ah potm is not our :DDD
00:14:15MariahCarry fuck off
00:14:20MariahCarry stop taking my farm
00:14:24MariahCarry u know im carry?
00:14:25MariahCarry right?
00:15:28fUNCh slar so far
00:15:29fUNCh -.
00:15:29fUNCh fat
00:15:50mansikka belka pro
00:15:58j22koer nice
00:16:02Guf -st
00:17:21AliBaba ...
00:17:56GoPro omg
00:18:20MariahCarry es?
00:18:22j22koer y
00:18:23j22koer '
00:18:25MariahCarry wtf
00:18:26j22koer my b
00:18:44MariahCarry wow es
00:20:20GoPro go ganks
00:20:28mansikka tele
00:20:42mansikka ffs
00:20:52fUNCh y
00:20:56Astrocreep ty
00:20:58fUNCh thought you told it to smbydy else
00:21:06mansikka k
00:21:18mansikka sorry for misunderstondings
00:22:01GoPro trying t help and die
00:22:04GoPro :S
00:22:07j22koer your bad
00:22:10MariahCarry ye
00:25:08AliBaba you cant make scepter
00:25:14AliBaba krob
00:25:15AliBaba igen
00:25:15fUNCh he can
00:25:15fUNCh it just wont give nuthin except stats
00:25:15fUNCh plug imo
00:25:15AliBaba narh
00:25:15mansikka imo too
00:25:15AliBaba hes net suck
00:25:15Guf happend last game too
00:25:15fUNCh he plugged lastgame ?
00:25:15Guf tide
00:25:15Guf if he drop
00:25:15mansikka y
00:25:15GoPro wtf
00:25:15Guf tide goes
00:25:15GoPro rmk
00:25:15GoPro ?
00:25:15Guf No
00:25:15AliBaba no rmk
00:25:15AliBaba just play
00:25:15j22koer balance
00:25:15creeeeeee we balance
00:25:15creeeeeee and it continues
00:25:15AliBaba we *
00:25:15creeeeeee 4v4
00:25:15AliBaba ups
00:25:15AliBaba -ii
00:25:15Astrocreep who do u think they drop
00:25:15j22koer tide
00:25:15j22koer like he said
00:25:15Astrocreep lol
00:25:15Astrocreep bet they will still use him
00:25:30j22koer b
00:25:31j22koer b
00:25:35j22koer korbes ult
00:25:52j22koer am
00:25:54j22koer takes
00:26:21Astrocreep ill take whatever u dont want
00:27:11creeeeeee u may get
00:27:13creeeeeee scroll
00:27:13creeeeeee :DD
00:28:32creeeeeee unreal that krobe is faster then me
00:28:37creeeeeee with only pt
00:29:08Guf -st
00:29:59j22koer I surrender! [1/4 of Sentinel]
00:30:02Astrocreep u need bkb?
00:30:11AliBaba :D
00:30:13fUNCh ffs
00:30:20fUNCh sain metsas just raha kokku
00:30:22fUNCh olin baasis
00:30:23creeeeeee :D
00:30:25fUNCh aga ei jõudnud osta
00:30:44fUNCh aga noh
00:30:51fUNCh saan aru zeusi h8'est
00:31:27AliBaba srsly belka ?
00:31:29AliBaba scepter ?
00:31:45AliBaba '
00:32:10AliBaba Scepter on krob :b
00:33:20fUNCh why waste it
00:33:28AliBaba ask guf
00:33:31creeeeeee lothar
00:33:32creeeeeee jugg
00:33:33creeeeeee care
00:33:35Guf they are not gonna push anyway
00:34:05Guf mid
00:34:53creeeeeee b
00:34:53creeeeeee b
00:34:56creeeeeee dont kill urself
00:35:00AliBaba krob
00:35:03AliBaba you are retardet
00:35:06AliBaba no sillince
00:35:10AliBaba scepter ?
00:37:41Astrocreep i save for gem no
00:37:42Astrocreep w
00:38:01GoPro need 1 lvl
00:39:00AliBaba SKILL THAT SILLINCE
00:40:15Astrocreep kill who first
00:40:27j22koer mirana? yurnero?
00:40:39creeeeeee rather krobe
00:40:39Astrocreep pls get tp
00:40:42Astrocreep y
00:40:43Astrocreep krob
00:41:04Astrocreep b
00:41:19AliBaba boooring game
00:42:20AliBaba use
00:42:23AliBaba aegis
00:42:27Guf come mid
00:42:27Guf all
00:42:44fUNCh ult soon
00:42:45fUNCh then go
00:45:03Astrocreep need vlads
00:45:38Guf just ff
00:45:41Guf boring shit
00:45:56Astrocreep for am?
00:47:25creeeeeee MILLEks sa teed seda
00:47:28creeeeeee For real :D:D:D:D:D
00:47:43fUNCh Tra
00:47:46fUNCh vana dota oli aprem
00:47:52fUNCh kui said itemid ka maha müüa kana pealt
00:48:08fUNCh ostsin vale itemi
00:48:46AliBaba belka ?=
00:49:13Astrocreep rosh back?
00:49:34GoPro i ulty
00:49:36GoPro go
00:49:41j22koer '
00:49:42j22koer gem
00:49:43j22koer whos
00:51:12Astrocreep why did u take my gem es ffs
00:51:18j22koer yeah
00:51:25fUNCh take it
00:51:26fUNCh sum1
00:51:29AliBaba meeeeee
00:51:30Guf i take
00:51:33j22koer i should go to sleep
00:52:01creeeeeee damn this game
00:52:02creeeeeee so long
00:52:08Guf wait for me
00:52:11creeeeeee if we wont give entry
00:52:13creeeeeee we can win it
00:52:24creeeeeee have to fight
00:52:26creeeeeee out from base
00:52:26Astrocreep gj
00:52:28Astrocreep y
00:52:29creeeeeee they rush for rax
00:52:33Astrocreep krob first
00:52:45creeeeeee go es
00:53:27Astrocreep how come krob lived
00:53:29GoPro I surrender! [2/4 of Sentinel]
00:53:48creeeeeee milleks sa mind mingi 6x ultisid? :D:D
00:53:54GoPro I surrender! [2/4 of Sentinel]
00:53:55fUNCh lulz
00:53:55creeeeeee kõige mõttetum tegu ever ju? :D
00:54:01creeeeeee 1 kord failisin siis said maha
00:54:02fUNCh ükskord surid
Show the full chat log