Game #4800956

Get replay
3 downloads

+26 X
+2 TS

WANKmaster
99% | 1931 X | 1534 TS

+25 X
+1 TS

fUNCh
87% | 1628 X | 1401 TS

+19 X
+2 TS

creeeeeee
85% | 1559 X | 1439 TS

+45 X
+2 TS

TheyCallMeHaci
48% | 1201 X | 1341 TS

+56 X
+3 TS

Defloratio
48% | 1218 X | 1320 TS

-26 X
-2 TS

Guf
93% | 1681 X | 1450 TS

-41 X
-2 TS

mansikka
82% | 1467 X | 1472 TS

-16 X
-2 TS

Jerkku
82% | 1506 X | 1429 TS

-42 X
-2 TS

mby_next_time
80% | 1548 X | 1362 TS

-38 X
-2 TS

custy
58% | 1289 X | 1349 TS

Chat log

00:00:00creeeeeee [DotA-GC] ... and the wooden PC award goes to *drum roll* ... mby_next_time with 139 seconds.
00:00:03custy omg
00:00:06mby_next_time arc
00:00:09mby_next_time pick it for me
00:00:09custy how can u play with a lag like this??
00:00:11Jerkku XD
00:00:19Guf ok
00:00:19mby_next_time well it's pretty hard custy tbh
00:00:19fUNCh g
00:00:19mby_next_time get me arc
00:00:19fUNCh gc lags ?
00:00:19Guf yy
00:00:19Guf ifhe dont ban
00:00:19fUNCh wank
00:00:19fUNCh ban sniper
00:00:19custy ban
00:00:19fUNCh ei taha näha kuidas cree failib sellega jälle
00:00:19Guf naga
00:00:19Defloratio get me aa
00:00:19Defloratio if posible
00:00:19fUNCh ban zet
00:00:19mansikka get me ud
00:00:20fUNCh zet
00:00:20creeeeeee savi ma su tiimi eelmine kord 1v5 ära võtsin sellega :D
00:00:20fUNCh mby tajub seda
00:00:20mby_next_time troll mansika :D
00:00:20WANKmaster arc
00:00:20fUNCh hui võitsid
00:00:20Jerkku XD
00:00:20mansikka XDD
00:00:20creeeeeee mingi 25:2 v?
00:00:20mby_next_time fuck you
00:00:20Guf want ud??
00:00:20mansikka dont get me ud
00:00:20mby_next_time in the butt
00:00:20mansikka :D
00:00:20Guf mansikka?
00:00:21mby_next_time get me ud
00:00:21Guf ud?
00:00:22mby_next_time i can ud
00:00:25creeeeeee sa olid insta kill
00:00:25Jerkku he trolled
00:00:25mansikka cool
00:00:27creeeeeee 5 hit v?
00:00:29creeeeeee jne
00:00:33mby_next_time why you all hate arc fags.
00:00:35WANKmaster bara
00:00:37WANKmaster keegi
00:00:37custy can i have rhasta`?
00:00:38WANKmaster oleks nice
00:00:41WANKmaster bara
00:00:41WANKmaster any4
00:00:43mansikka ill get you rhasta whynot
00:00:43WANKmaster any1
00:00:45creeeeeee anna
00:00:45WANKmaster ?
00:00:48creeeeeee see suht win hero
00:00:49custy ty
00:01:00custy im good with him
00:01:04mansikka lets get pushteam
00:01:04mansikka pls
00:01:20WANKmaster anna necro
00:01:22mby_next_time guf boy what you want?
00:01:24Guf aa
00:01:26WANKmaster -swap 3
00:01:27creeeeeee -swap 1
00:01:29mby_next_time kk
00:01:30mansikka me ds
00:01:32custy what i pick?
00:01:35custy ds?
00:01:37mansikka ye
00:01:39mby_next_time dark seer
00:01:40Guf -swap 4
00:01:40custy what is ds
00:01:41mby_next_time -swap 1
00:01:42WANKmaster get some range
00:01:42WANKmaster last
00:01:44mby_next_time dark seer
00:01:45Defloratio ya
00:01:46mansikka -swap 5
00:01:48fUNCh sky
00:01:48creeeeeee skymage or veno
00:01:49fUNCh veno
00:01:49custy -swap 2
00:01:50fUNCh bane
00:01:51WANKmaster enigma
00:01:52mby_next_time so lanes?
00:01:54WANKmaster would be nice
00:01:57Defloratio what about akasa?
00:02:01WANKmaster no
00:02:01creeeeeee nonoo
00:02:02WANKmaster need
00:02:02fUNCh no
00:02:02Guf ds woods or lane?
00:02:04WANKmaster enigma
00:02:05WANKmaster bane
00:02:07WANKmaster something
00:02:08mansikka whatever you think is best
00:02:10mansikka woods i guess
00:02:11custy i go down?
00:02:16Guf guess mira solo top
00:02:18mby_next_time kk
00:02:18Guf ud rhasta bot
00:02:28fUNCh kellelgi veel laagib ?
00:02:30Guf i go urn
00:02:30mansikka share
00:02:31mby_next_time share courier
00:02:33creeeeeee n
00:02:34mby_next_time -hhn
00:02:34mby_next_time -don
00:02:36mby_next_time -water red
00:02:37mby_next_time -clear
00:02:42mby_next_time oh no cree got sb
00:02:48mansikka oh no
00:02:48mby_next_time it will be problematic game
00:02:55Jerkku i hate sb
00:02:56Jerkku so bad
00:02:57mansikka oh no they got wank funch and cree
00:02:57custy sb?
00:02:57fUNCh need 1 min
00:02:57mby_next_time hm?
00:02:57mansikka lets push
00:02:57Guf k
00:02:57fUNCh unplay e
00:02:57mby_next_time spirit breaker
00:02:57mby_next_time well funch isnt so good tbh
00:02:57Jerkku we get funched
00:02:57Jerkku whole game
00:02:57mansikka wank neither
00:02:57Jerkku NOOT
00:02:57mansikka they just farm
00:02:57mansikka alone
00:02:57custy wank is imba player
00:02:57fUNCh Re321
00:02:58mansikka hate players like that
00:03:04mby_next_time well wank have good style of farm
00:03:11mansikka k
00:03:20mby_next_time they will try fb
00:03:22mby_next_time care rhasta
00:03:26Defloratio dont use me pls...
00:03:33creeeeeee my bad
00:04:03mby_next_time b
00:04:03mby_next_time b
00:04:03mby_next_time b
00:04:03mby_next_time b
00:04:04mby_next_time b
00:04:04mby_next_time b
00:04:07mby_next_time dude
00:04:09mby_next_time -.-
00:04:21custy wow
00:05:14Defloratio ss
00:05:58fUNCh stun
00:06:39Jerkku god
00:06:51Defloratio nwm
00:07:14mby_next_time SS VENOM
00:07:14mby_next_time re
00:07:25TheyCallMeHaci can u get my boots?
00:07:29fUNCh k
00:07:38TheyCallMeHaci and healing
00:07:55Guf ss
00:08:21Defloratio ss
00:08:22Guf ss
00:08:32Defloratio re
00:09:08WANKmaster ss
00:09:09WANKmaster mid
00:09:13TheyCallMeHaci u get my healing?
00:09:15Guf ss
00:09:17fUNCh k
00:09:18WANKmaster re
00:09:25TheyCallMeHaci u have slot for more+
00:09:31TheyCallMeHaci ahh ok
00:10:00custy he has ultiu
00:10:02Defloratio go ?
00:10:03mby_next_time yrep
00:10:08Defloratio ss
00:10:12mby_next_time SS SB
00:10:13mby_next_time care
00:10:33Defloratio re
00:10:46custy lag
00:11:08Defloratio gj
00:11:53WANKmaster ma teen ka
00:11:55WANKmaster janggo
00:11:58creeeeeee k
00:12:01creeeeeee see savi
00:12:04creeeeeee mul vaja seda itemit
00:12:08creeeeeee mana speed jne
00:12:40Defloratio b top
00:13:53creeeeeee hea block funch
00:13:54creeeeeee tapsid ta :D:D:D
00:14:05custy :(
00:14:59creeeeeee tomb ka
00:15:00creeeeeee b
00:15:07WANKmaster :d:d:d
00:15:08WANKmaster see oli
00:15:09WANKmaster hea
00:15:15fUNCh tra mis homod te olete
00:15:16fUNCh üldse ei taju
00:15:24WANKmaster see läks hästi jah :D:D
00:15:44custy mana plz
00:15:52Jerkku cd
00:15:54WANKmaster võtame
00:15:55custy k
00:15:55WANKmaster bot
00:15:56mansikka me too
00:15:56mansikka pls
00:16:06mansikka thx
00:16:08custy i ulti
00:16:09custy tower
00:17:43mansikka oom
00:17:53Guf same
00:18:00Defloratio b
00:18:08Defloratio b
00:18:08Defloratio b
00:18:48custy i have ulti
00:18:51custy tower
00:18:52WANKmaster cool
00:18:58mansikka i got too
00:19:02creeeeeee df
00:19:04fUNCh whats ulti
00:19:34WANKmaster miks
00:19:34WANKmaster sa
00:19:35WANKmaster mingi
00:19:36WANKmaster armleti
00:19:37WANKmaster teed :d:D:
00:19:43fUNCh tahan proovida
00:19:51WANKmaster norm
00:19:56fUNCh somebody teeb koguaeg
00:19:57fUNCh :D
00:20:04WANKmaster ikka väga lamp
00:20:05WANKmaster item
00:20:05WANKmaster talle
00:20:10mansikka thx
00:20:11fUNCh dmg saab sitaks ju
00:20:13mby_next_time np
00:20:20creeeeeee def bot
00:20:20creeeeeee gogo
00:20:21creeeeeee tp
00:20:23creeeeeee i charged
00:21:03mby_next_time dudes
00:21:04Jerkku zzzzzzz
00:21:07mby_next_time we need to fight next to tomb
00:21:13Defloratio push ?
00:21:45mansikka :D
00:22:05creeeeeee goooo
00:22:10fUNCh :D::D
00:22:11creeeeeee pff
00:22:13mansikka nice arrow jerkku
00:22:24creeeeeee mis tarded luck arrow see oli
00:22:35fUNCh imo suht default
00:22:39creeeeeee default?
00:22:40fUNCh noob hunt arrow
00:22:44creeeeeee ta ei teadnudki et ma tulen
00:22:46creeeeeee chargega
00:23:21creeeeeee mida see potm ehitab
00:23:24creeeeeee 2 orbi v
00:23:27creeeeeee vaevalt bkb teeb
00:23:29WANKmaster see täitsa loll
00:24:33creeeeeee sick ultiz
00:24:34creeeeeee xD
00:24:41mby_next_time tjhx
00:25:11Jerkku wtf
00:25:26mby_next_time what's the cd on ship?
00:25:37fUNCh low
00:25:38Guf 60sec or something
00:25:45fUNCh or should i say
00:25:48fUNCh enuff
00:26:01WANKmaster reuse
00:26:02WANKmaster chick
00:26:04mby_next_time well i wanted some number
00:26:18fUNCh i failed to understand that
00:26:23mby_next_time i see
00:26:35mansikka someone going pipe?
00:27:37mby_next_time ff inc
00:27:41Jerkku ?ea
00:28:21Guf I surrender! [1/5 of Scourge]
00:28:23mby_next_time I surrender! [2/5 of Scourge]
00:28:24Jerkku they got like 2 pipes
00:28:24mansikka I surrender! [3/5 of Scourge]
00:28:52creeeeeee xDDD
00:29:03fUNCh mõttetu hero
00:29:06fUNCh mana ega hp pole
00:29:20custy we can still win this
00:29:29mansikka sure we can
00:29:39mby_next_time ye if they all dc
00:29:40mansikka go ff still
00:29:42mansikka not fun
00:29:43Guf :D
00:29:50custy why?
00:30:18mansikka -cs
00:30:22fUNCh potm illu
00:30:31Guf go
00:30:58mby_next_time I surrender! [3/5 of Scourge]
00:31:12WANKmaster tra need homod saavad minu alati
00:31:16Jerkku bkb wins there
00:31:17WANKmaster hästi jooksin arrowisse ka muidugi :D:D
00:31:18Defloratio pipe ftw
00:31:19Defloratio !!!
00:31:21Defloratio :D
00:31:24WANKmaster yeah
00:31:27WANKmaster double pipe
00:31:28WANKmaster wins
00:31:28WANKmaster :D:d
00:31:33Defloratio xD
00:31:33creeeeeee :D
00:31:54WANKmaster wtf itembuild potm ? :D:d
00:31:59Jerkku imba
00:32:07Jerkku tried once something new
00:32:16mby_next_time he got lothar
00:32:24Defloratio you need meka also imo
00:32:26Defloratio xD
00:32:43creeeeeee :DDDDDDDDDDDD
00:32:50Jerkku should i meka :D
00:33:38mby_next_time go f ucking ff
00:33:39Guf just ff
00:33:45mby_next_time for love of fucking god
00:34:14Defloratio mana?
00:34:34mansikka ok cool
00:35:03TheyCallMeHaci need 1 creep
00:35:08Defloratio there
00:35:46Defloratio ups
00:36:12Jerkku deff
00:36:17mansikka no just push
00:36:19mby_next_time dude it;s already lost
00:36:20TheyCallMeHaci wait
00:36:23mby_next_time so just puish n die
00:36:33Defloratio go?
00:37:19custy atleast we got the tower
00:37:28Jerkku x ?
00:37:36fUNCh was oom
00:37:43mansikka they get our barracks now in exchange
00:37:59creeeeeee haha
00:39:37Jerkku I surrender! [4/5 of Scourge]
00:39:52mansikka cussy ff please
00:40:01custy i never ff if i play rhsta
00:40:06mansikka okay
00:40:07Guf lol
00:40:12mansikka lets win this then
00:40:16custy y
00:40:26Guf gogo all in
00:40:37Guf lets see how fast we can die
00:40:45creeeeeee have to fight out from base
00:40:47Guf who is counting?
00:40:48creeeeeee or we lose rax
00:40:49Defloratio yup
00:40:52mby_next_time i will
00:40:53WANKmaster come
00:40:54WANKmaster then
00:40:55Guf k
00:40:57mansikka lets just kill them
00:40:57creeeeeee go funch
00:40:58creeeeeee fast
00:41:36Jerkku ud :D
00:41:42Guf DIE
00:41:44mby_next_time wtf
00:41:51mby_next_time []i couldnt move my hero :D
00:41:53Defloratio ?
00:41:58mby_next_time dunno some bug
00:42:05mby_next_time ny hero just didn't mvoe at all
00:42:06Defloratio o0
00:42:09mby_next_time ok it took
00:42:11mby_next_time 55 secunds
00:42:12mby_next_time em
00:42:13mby_next_time to kill us all
00:42:14Guf :D
00:42:21mansikka thats fine
00:42:24custy I surrender! [5/5 of Scourge]
00:42:25Defloratio well sry then didnt know
00:42:32mby_next_time w[]ell doesnt mater
Show the full chat log