Game #4700611

Get replay
3 downloads

+46 X
+2 TS

MYuksel
96% | 1888 X | 1399 TS

+54 X
+2 TS

Yuriko
83% | 1469 X | 1497 TS

+29 X
+2 TS

oo0OoO0oo
77% | 1525 X | 1339 TS

+61 X
+2 TS

Affliction
70% | 1393 X | 1380 TS

+8 X
+2 TS

edgarass
59% | 1313 X | 1329 TS

-69 X
-2 TS

KeLToS
94% | 1696 X | 1499 TS

-43 X
-2 TS

Lafrenzz
91% | 1690 X | 1429 TS

-19 X
-2 TS

AliBaba
70% | 1433 X | 1345 TS

-33 X
-2 TS

BACKENiZER-
68% | 1377 X | 1358 TS

-25 X
-2 TS

Astrocreep
62% | 1312 X | 1358 TS

Chat log

00:00:10MYuksel jakiro shreeder naga siren
00:00:12edgarass omni sd pl
00:00:14Yuriko arc warden
00:00:15Yuriko abba
00:00:16Yuriko sile
00:00:18Yuriko I cant play any
00:00:20MYuksel sile
00:00:21MYuksel me
00:00:21MYuksel plz
00:00:25Yuriko what u got
00:00:30MYuksel i got jakiro shreeder naga
00:00:33MYuksel u naga ?
00:00:35Affliction Dazzel Phonix SF
00:00:37MYuksel or jakiro imo
00:00:38Yuriko hm
00:00:41Yuriko fine give jakiro
00:00:45oo0OoO0oo har bat
00:00:49oo0OoO0oo bat lychan tb
00:00:51MYuksel he got bat
00:00:54BACKENiZER- disruptor luci urSa
00:00:54MYuksel my hero
00:00:55MYuksel -swap
00:00:56Affliction MY have =
00:00:58MYuksel -swap
00:01:00Yuriko -swap 2
00:01:01AliBaba am bara necrolic
00:01:01MYuksel -swap 2
00:01:04Yuriko -swap 1
00:01:14KeLToS ds legion sylla
00:01:27oo0OoO0oo iam not woods
00:01:32Affliction -water 0 0 0
00:01:32Affliction -ii
00:01:33Affliction -don
00:01:34Affliction -hhn
00:01:40AliBaba -swap 2
00:01:41Lafrenzz -swap
00:01:42Lafrenzz -swap 3
00:01:47KeLToS back what u got
00:01:52BACKENiZER- disruptor ursa luci
00:01:52Astrocreep lanes?
00:01:55KeLToS smnut
00:01:55MYuksel sup kel ?
00:01:57oo0OoO0oo :DDd
00:01:57KeLToS har ikke valgt hero
00:01:57KeLToS hvorfor skal du være ulækker lige nu
00:01:57Yuriko ENGLISH OR CHINESE PLEASE
00:01:57oo0OoO0oo så gør det
00:01:57KeLToS cunt
00:01:57Astrocreep ni hao
00:01:57Astrocreep tu si ba
00:01:57oo0OoO0oo sucky sucky 5 dolla !!!
00:01:57KeLToS kan ikke gøre for manden er retard ikke skriver hvad han har
00:01:57Yuriko wo ai ni!
00:01:57KeLToS back, pick for ur self
00:01:57Astrocreep sie sie
00:01:57KeLToS i go top
00:01:57BACKENiZER- roger
00:01:58MYuksel backenizer
00:02:02BACKENiZER- ?
00:02:08Affliction rune bot
00:02:15Yuriko got poison?
00:02:15Affliction -hhn
00:02:20Affliction heral
00:02:21Affliction :;/
00:02:28Yuriko share chicken
00:03:06Yuriko get poison
00:03:08KeLToS ur solo
00:03:09KeLToS im woods
00:03:19BACKENiZER- taking my exp?:D
00:03:22Yuriko max it at 7 ok?=
00:03:22KeLToS y
00:03:23KeLToS :)
00:03:25Affliction k
00:04:27Affliction _:/
00:04:29KeLToS HAHAHAAH
00:04:30Lafrenzz ss
00:04:41KeLToS worth it?
00:04:44Affliction ye
00:04:45Yuriko yes
00:05:07KeLToS pulling
00:05:13AliBaba ss
00:05:21Astrocreep ss
00:05:27Affliction 3y,
00:05:54Affliction woth it =
00:05:56edgarass ss2.
00:06:01edgarass mid care
00:06:02edgarass re2
00:06:04KeLToS better than first blood
00:06:06KeLToS but y
00:06:29edgarass ff lycan
00:06:34Astrocreep gj
00:06:41Astrocreep i go gank
00:06:41AliBaba u2
00:06:44Yuriko go sylla after
00:07:06BACKENiZER- ss2
00:07:29Affliction b
00:08:08MYuksel cent
00:08:11edgarass ss
00:08:11MYuksel i missed 3 hit on u
00:08:12MYuksel so lucky
00:08:17KeLToS ur lucky
00:08:38MYuksel go
00:08:53Astrocreep wtf
00:08:53Yuriko sylla
00:08:54Yuriko affli
00:08:54Astrocreep how come
00:09:25Astrocreep go sd?
00:09:42Yuriko REVENGE
00:09:42Astrocreep ss
00:10:05Yuriko fuck my mouse died
00:10:07Yuriko 1 min plz
00:10:09Yuriko batteryi
00:10:12Astrocreep cent
00:10:12MYuksel kill
00:10:12Astrocreep i just stunned lycan
00:10:12Astrocreep come fast
00:10:12AliBaba who use batteri to mause ?
00:10:12MYuksel kurdi
00:10:12oo0OoO0oo illu me
00:10:12MYuksel er du low
00:10:12AliBaba y
00:10:12edgarass me
00:10:12oo0OoO0oo nej
00:10:12AliBaba wtf
00:10:12Affliction me
00:10:12MYuksel har du ulti ?
00:10:12MYuksel -ma
00:10:12oo0OoO0oo mana
00:10:12AliBaba ????
00:10:12Astrocreep stun only 1.65 sec
00:10:12MYuksel go ?
00:10:12Astrocreep maybe u wont make it
00:10:12AliBaba yy
00:10:12Affliction i have a battery mou5
00:10:12oo0OoO0oo 2 mod 3
00:10:12MYuksel jakiro we fight bot
00:10:12oo0OoO0oo venge first
00:10:12edgarass i hide cent
00:10:12MYuksel sd focus cent
00:10:12MYuksel we kill
00:10:12oo0OoO0oo iam stunned
00:10:12edgarass only one time
00:10:12MYuksel cent stunend you ?
00:10:12edgarass i hide cent
00:10:12oo0OoO0oo no vnege
00:10:12Yuriko ok
00:10:12Yuriko ready?
00:10:12MYuksel k
00:10:12MYuksel Y
00:10:12oo0OoO0oo just go venge
00:10:12Yuriko keltos
00:10:12Yuriko ready?
00:10:12oo0OoO0oo sd illu cent
00:10:12KeLToS sure gogo
00:10:12Yuriko go
00:10:29Yuriko come
00:10:37Yuriko come!
00:10:37Astrocreep walk close pls next time if we gang
00:11:01MYuksel twr top
00:11:11edgarass 3 bot
00:11:25MYuksel here
00:11:28Affliction <3
00:11:34Yuriko :D
00:12:25Yuriko ???
00:12:41MYuksel come
00:12:47KeLToS dont wanna play dis game, sylla 2 tryhard
00:12:47MYuksel tp bot
00:12:49Yuriko get luci
00:12:52Yuriko :D:D
00:13:55Astrocreep over
00:14:20AliBaba fucmk
00:14:21Astrocreep gj
00:14:28MYuksel go
00:14:41Yuriko mana
00:14:51Lafrenzz ff
00:15:43oo0OoO0oo plugg
00:15:48Astrocreep its a wi
00:15:51Astrocreep win
00:15:53Astrocreep he wont plug
00:16:20KeLToS doom first??
00:17:41MYuksel care
00:18:02Yuriko mana
00:18:40Yuriko mana
00:18:44Affliction cd
00:21:18Yuriko going b
00:22:03Yuriko go
00:22:13Astrocreep ff
00:23:09oo0OoO0oo go bot
00:24:14KeLToS game of ur life kurdi?
00:24:18oo0OoO0oo haha
00:25:11KeLToS fuck yea
00:25:13KeLToS svans
00:25:40AliBaba wp daz
00:26:15Yuriko i dropped
00:26:16Yuriko a rapier
00:26:17Yuriko just sayin
00:26:27Yuriko chicken inc
00:26:52Yuriko give it to cock
00:26:53Yuriko chicken*
00:26:57Affliction cant drop
00:27:06oo0OoO0oo lol
00:27:06AliBaba I surrender! [1/5 of Scourge]
00:27:10KeLToS I surrender! [2/5 of Scourge]
Show the full chat log