Game #4566218

Get replay
7 downloads

+47 X
+3 TS

slc2
81% | 1549 X | 1384 TS

+63 X
+4 TS

Zulu
70% | 1417 X | 1376 TS

+33 X
+5 TS

tba
67% | 1332 X | 1339 TS

+34 X
+3 TS

vutten
56% | 1263 X | 1353 TS

+54 X
+3 TS

AliBaba
50% | 1186 X | 1320 TS

-36 X
-3 TS

WANKmaster
97% | 1791 X | 1511 TS

-48 X
-3 TS

creeeeeee
85% | 1579 X | 1419 TS

-45 X
-4 TS

vaityl
82% | 1572 X | 1375 TS

-34 X
-6 TS

prolog1C.
78% | 1525 X | 1346 TS

-60 X
-3 TS

oo0OoO0oo
68% | 1409 X | 1341 TS

Chat log

00:00:07WANKmaster nüüd pani küll bot pange ju :d
00:00:12Zulu ursa bane UD
00:00:17slc2 furion tuskar venge
00:00:18WANKmaster what u got
00:00:20prolog1C. rhasta rex pl
00:00:21WANKmaster visage lanaya doom
00:00:35WANKmaster afkers
00:00:35oo0OoO0oo got silencer phoe and geo
00:00:35oo0OoO0oo any want geo
00:00:35WANKmaster cree
00:00:35WANKmaster mis sul on
00:00:35vaityl chen es juger
00:00:35creeeeeee mul on slark ojee
00:00:35WANKmaster have no idea how to play geo :D
00:00:35oo0OoO0oo i want jugger
00:00:35WANKmaster mis veel
00:00:35WANKmaster on
00:00:35creeeeeee thd ja skele
00:00:35oo0OoO0oo silencer phoe geo
00:00:35WANKmaster mine vittu
00:00:35WANKmaster tahaks thd
00:00:35WANKmaster teha
00:00:35WANKmaster :d
00:00:35prolog1C. get me jugger or es plz
00:00:35creeeeeee slark parem siit :/
00:00:35WANKmaster get es yes
00:00:35creeeeeee go es
00:00:35creeeeeee would be greaaaaat
00:00:39oo0OoO0oo I HAVE GEO
00:00:41oo0OoO0oo ANY WANT
00:00:43Zulu -swap 1
00:00:47oo0OoO0oo OR PHOE
00:00:49vutten -swap 2
00:00:49vaityl hero?
00:00:50slc2 -swap 2
00:00:53tba -swap 5
00:00:54AliBaba -swap 3
00:00:55Zulu -swap 4
00:00:56vaityl prologic
00:00:58prolog1C. rhasta rex pl
00:00:59vutten -swap 2
00:01:02tba -swap 4
00:01:03WANKmaster go rhasta
00:01:05vutten -swap 3
00:01:05vaityl go
00:01:07vaityl ragsra
00:01:10creeeeeee rhastaaaaaaa
00:01:14creeeeeee boomboom
00:01:14creeeeeee gj
00:01:17WANKmaster so rhasta top
00:01:19AliBaba -clear
00:01:19prolog1C. -swap 3
00:01:20WANKmaster es phoenix
00:01:21vaityl -swap 4
00:01:21WANKmaster bot
00:01:44WANKmaster es
00:01:45WANKmaster bot
00:01:45WANKmaster go
00:01:54slc2 crazy picks
00:02:02tba kurdi buy chick noob
00:02:06creeeeeee krdi wisp ja ursa
00:02:31prolog1C. go
00:02:50prolog1C. ursa -.-
00:04:40oo0OoO0oo no heal wtf
00:04:51prolog1C. use it 3 times
00:05:20AliBaba hva så kurdi
00:05:22oo0OoO0oo :D
00:05:24Zulu :)
00:05:25tba care
00:05:26oo0OoO0oo han e rlavet om
00:05:29AliBaba og ?
00:05:31AliBaba sup
00:06:00WANKmaster ss
00:06:00WANKmaster mid
00:06:37prolog1C. stupid
00:06:42creeeeeee come around
00:06:44creeeeeee on wlock
00:06:45creeeeeee shaman
00:06:48tba ss 2
00:06:48creeeeeee we can kill
00:06:58oo0OoO0oo what a shit hero
00:06:58prolog1C. ss down
00:07:13prolog1C. b
00:07:14creeeeeee why wait lasthiat
00:07:15creeeeeee rly dude
00:07:29creeeeeee you had so much chance to use ur spells
00:08:15prolog1C. ff
00:08:23tba ty
00:08:25Zulu ss
00:08:25vutten np
00:08:27Zulu care
00:08:35Zulu re
00:08:49prolog1C. WTF IS WITH THIS PHOENIX
00:09:00oo0OoO0oo cant play it
00:09:04oo0OoO0oo they changed it
00:09:07oo0OoO0oo and i suck at it
00:09:08prolog1C. i see
00:09:13tba ty
00:09:27prolog1C. lanaya ursa woods 1ith 200 hp
00:09:54prolog1C. nc at all
00:10:53Zulu ss
00:11:07WANKmaster kõikl laned
00:11:08WANKmaster lost
00:11:09WANKmaster :D:D
00:11:20creeeeeee no see vent topis ootas oma lasthitte
00:11:24creeeeeee kõik oli nice enne seda
00:11:45WANKmaster 9 min phase vladi
00:11:46WANKmaster lol :D:d:d
00:11:49WANKmaster ff
00:12:06creeeeeee oh god
00:12:10oo0OoO0oo fucking sd !!
00:12:13oo0OoO0oo retarded fucks
00:12:57WANKmaster rhasta
00:12:58WANKmaster rly
00:12:59WANKmaster u just
00:13:00WANKmaster lasthit
00:13:02WANKmaster and that
00:13:02WANKmaster s
00:13:03WANKmaster all
00:13:04WANKmaster u do ?
00:14:03prolog1C. go in and ulti
00:14:26WANKmaster ff
00:14:32WANKmaster zulu monsterkill :D:d:D
00:14:33prolog1C. PHOENIX U TARD
00:14:35Zulu :D
00:14:35WANKmaster all lanes
00:14:36WANKmaster lost
00:14:39WANKmaster dont get it
00:14:40WANKmaster even
00:14:46WANKmaster if we got "so much better team"
00:15:59prolog1C. ...
00:16:01Zulu ;(''
00:17:03creeeeeee lihtsalt killid topis sellise comboga meil
00:17:04creeeeeee aga noh
00:17:14creeeeeee kui selline vend lanel siis ei ole tõesti midagi teha
00:17:35prolog1C. sure
00:17:57prolog1C. phoenix can u do shit? plz
00:18:01oo0OoO0oo stfu
00:18:02oo0OoO0oo nab
00:18:39WANKmaster fucking overrated players :D:D
00:18:42Zulu :D
00:19:27prolog1C. wtf
00:19:39AliBaba :D
00:20:57oo0OoO0oo :DD
00:21:01AliBaba wp slark
00:21:41tba -ii
00:23:19WANKmaster sup
00:23:23oo0OoO0oo 4 mins
00:23:25AliBaba Sup
00:23:31AliBaba this kurdi
00:23:37oo0OoO0oo pro ali
00:24:01oo0OoO0oo 3 mins
00:25:39prolog1C. .-..
00:26:02oo0OoO0oo 1 min
00:27:05vaityl I surrender! [1/5 of Scourge]
00:27:07WANKmaster I surrender! [2/5 of Scourge]
00:27:08oo0OoO0oo I surrender! [3/5 of Scourge]
00:27:19WANKmaster go
00:27:20WANKmaster forfeit
00:27:23WANKmaster wtf u waiting :d
00:27:24oo0OoO0oo I surrender! [3/5 of Scourge]
00:27:32creeeeeee I surrender! [4/5 of Scourge]
00:27:33creeeeeee it
00:27:39oo0OoO0oo lan emre
00:27:43WANKmaster prologic
00:28:09prolog1C. I surrender! [5/5 of Scourge]
00:28:10oo0OoO0oo atleast i outfarmed wank :D
Show the full chat log