Game #4477268

Get replay
4 downloads

+28 X
+1 TS

yeW-
99% | 1962 X | 1529 TS

+57 X
+1 TS

Vilkuky
71% | 1390 X | 1382 TS

+43 X
+1 TS

AliBaba
53% | 1252 X | 1334 TS

+49 X
+1 TS

svents
49% | 1235 X | 1305 TS

+47 X
+22 TS

IronHamer
13% | 976 X | 1156 TS

-31 X
-1 TS

creeeeeee
85% | 1571 X | 1411 TS

-25 X
-1 TS

fUNCh
76% | 1479 X | 1364 TS

-50 X
-2 TS

McFele
67% | 1360 X | 1359 TS

-51 X
-1 TS

siemenlinko
59% | 1337 X | 1306 TS

-59 X
-2 TS

Fintrollx
32% | 1104 X | 1239 TS

Chat log

00:00:03yeW- -rd
00:00:16siemenlinko jöö
00:00:16AliBaba so boring heros
00:00:16Fintrollx koita saada
00:00:16Fintrollx ois jees
00:00:16yeW- u nub
00:00:16siemenlinko juuuu
00:00:16creeeeeee meepo
00:00:16AliBaba lick me :D
00:00:16yeW- CMON ASSHOLE.
00:00:16yeW- RECONSIDER!!!!!
00:00:16yeW- BOOOOMMM
00:00:16creeeeeee negative
00:00:16yeW- bara
00:00:16siemenlinko konees säädöt vituillaa
00:00:21yeW- u are a mean person
00:00:22yeW- :(((
00:00:26creeeeeee look at this
00:00:29yeW- go pick ursa pls
00:00:30yeW- p
00:00:33creeeeeee even more mean
00:00:35creeeeeee now
00:00:38yeW- are u playin for u
00:00:42yeW- or to piss me off ;D
00:00:45yeW- wishes
00:00:45yeW- ali?
00:00:45yeW- -clear
00:00:45fUNCh need 3mins
00:00:45Fintrollx ff
00:00:45AliBaba hate lal thees
00:00:45AliBaba heros
00:00:45yeW- lesh then for u
00:00:45yeW- ?
00:00:45AliBaba pick to youself
00:00:45AliBaba k
00:00:56creeeeeee funch?
00:01:01AliBaba you play tb ?
00:01:02McFele bans?
00:01:04yeW- if he aint happy with shredder n he quits, ban.
00:01:07McFele what is banned?
00:01:07yeW- i aint waitin 3 mins
00:01:07yeW- he has 30
00:01:07svents whats banned?
00:01:07svents meeoi and?
00:01:07creeeeeee meepo and bara
00:01:11svents ok
00:01:20yeW- tb then ye
00:01:25AliBaba -swap 1
00:01:26yeW- lich is good
00:01:27yeW- here
00:01:30yeW- lich svents
00:01:33yeW- -swap 3
00:01:34siemenlinko mitkä o bännätty???
00:01:39AliBaba :D
00:01:41creeeeeee meepo bara
00:01:43yeW- ironhamer, can u play lich
00:01:44siemenlinko whats
00:01:44IronHamer y
00:01:44siemenlinko banned
00:01:44AliBaba go for it
00:01:44siemenlinko ?
00:01:44creeeeeee eks ma lasen su midi aga sa tõenäoliselt saad üle
00:01:44siemenlinko ok
00:01:44svents wtf
00:01:44creeeeeee MEEPO BARA
00:01:44fUNCh meepo para
00:01:44svents u doing
00:01:45yeW- -clea
00:01:46svents pick
00:01:49svents dont pause
00:01:50svents all the time
00:01:52svents cunts
00:01:57yeW- ironhamer
00:01:59yeW- skill
00:01:59yeW- DENY
00:02:00yeW- first
00:02:02fUNCh ma sakin päris haigelt selle heroga
00:02:03fUNCh :D
00:02:04yeW- and deny one creep mid
00:02:08fUNCh dunno miks võtsin
00:02:08svents can i bot?
00:02:11creeeeeee aga insta pick tuli ära ikka haa
00:02:16yeW- erm
00:02:18svents or lanes?
00:02:19yeW- ye u can
00:02:28yeW- IRON
00:02:29creeeeeee tegin just mingi 30:5 obsi
00:02:32yeW- courie?!
00:02:33yeW- jesus
00:02:34IronHamer ?
00:02:34siemenlinko xD
00:02:36IronHamer forgot
00:02:39fUNCh ma olin capu soulyah vastu
00:02:39IronHamer will buy
00:02:39yeW- come here
00:02:41fUNCh ja omasin ära
00:02:41fUNCh :D
00:02:41yeW- where r u goin
00:02:51creeeeeee ma tegin firstbloodi vastu :P
00:02:52yeW- u have to buy asap courier
00:02:53yeW- i rly need it
00:02:55yeW- share lich
00:02:57siemenlinko mitäs oikee huijjasit :DDD
00:03:00fUNCh soulja oli invo
00:03:03fUNCh võtsin na
00:03:05yeW- share units
00:03:06fUNCh ja aint teda tapsingi pmst
00:03:07fUNCh :D
00:03:11yeW- ty
00:03:29IronHamer 160 secs left till chick
00:03:32yeW- lol
00:03:33creeeeeee ma ei ostnud midagi :D
00:03:34IronHamer or 2 creeps
00:03:41IronHamer which wont happen :)
00:03:46svents trax
00:03:50svents harrass nbecr
00:03:54svents we ´kill him soon
00:04:08McFele ursa
00:04:09McFele wtf
00:04:11McFele why no go?
00:04:45AliBaba go buy iyt
00:04:46AliBaba t
00:04:52yeW- courier
00:05:02IronHamer omw
00:05:12McFele stop steal XP
00:05:14McFele diCKHEAD
00:05:32svents pulling
00:05:33svents care
00:06:29yeW- ss
00:06:31IronHamer ss top
00:06:31yeW- care top
00:06:37yeW- CARE TOP
00:06:38yeW- re
00:06:59IronHamer gj
00:07:13svents ur bro?:D
00:07:18Vilkuky yep
00:07:24Fintrollx fUnch
00:07:28svents he mad now?:D
00:07:30fUNCh ?
00:07:32yeW- ?
00:07:34Fintrollx fUNCH
00:07:35Vilkuky hei s drunk now
00:07:39svents lol
00:07:46yeW- ss
00:08:14siemenlinko vittuku penskat nukku ni ei voi puhuu paljoo
00:09:01fUNCh need gang mid
00:09:09yeW- ss mi
00:09:12siemenlinko gank bot
00:09:12siemenlinko pls
00:09:16svents gj
00:09:25yeW- up courier lich
00:09:25yeW- ali
00:09:28yeW- someone
00:09:40Fintrollx VILKKU
00:09:43Fintrollx IME KYRPAA
00:09:46Fintrollx IME
00:09:49Fintrollx JAPPISEN
00:09:51Vilkuky sup bro
00:09:52Fintrollx LIKASTA
00:09:54Fintrollx MELAA
00:10:28svents im back
00:10:32svents need mana
00:10:36yeW- -ma
00:10:39yeW- wards pls
00:11:02yeW- go
00:12:36AliBaba sillince ?
00:12:42svents cd
00:12:43svents used
00:12:45AliBaba svans :D
00:12:45svents on ursa:S
00:12:48AliBaba gj <3
00:12:52creeeeeee no midil on pmts relic vms
00:12:55Vilkuky väinö
00:13:05AliBaba meka lich ?
00:13:09fUNCh 0wards ja mitte midagi
00:13:10Fintrollx banned
00:13:11fUNCh mis ootate siis
00:13:19IronHamer whats banned?
00:13:19Fintrollx Vilkuky banned
00:13:25IronHamer or who?
00:13:31Fintrollx banned
00:13:34Fintrollx leave
00:13:35Fintrollx game
00:14:23svents im also banned?:D
00:14:28Fintrollx nope
00:14:35creeeeeee milleks sa teda võtad
00:14:40fUNCh ta stunnib :D?
00:14:40Fintrollx just my bro
00:14:40yeW- push two towers
00:14:41yeW- GO
00:14:42yeW- GOGO
00:14:44creeeeeee lich ultib ja me mõlemad surnud ju
00:14:47creeeeeee savi las stunnib
00:14:50creeeeeee mis see teeb meile?
00:14:50fUNCh ultis su arust :D?
00:14:53creeeeeee jep ultis
00:14:54creeeeeee mind
00:15:01creeeeeee oleks sa talle hüpanud oleks ta insta
00:15:03creeeeeee +1 hit jäi
00:15:04svents lol sieme
00:15:08svents nice hp :D
00:15:08siemenlinko =))
00:15:56yeW- gogo
00:16:18IronHamer want meka?
00:16:23Fintrollx funch <3
00:16:43yeW- push top
00:16:44yeW- im mid
00:16:46fUNCh how is this shit my fault ?
00:16:46svents oli sitt idee cree tulla?:D
00:16:53creeeeeee ilmselgelt
00:17:07svents funch carryb ära
00:17:40svents ups
00:17:42AliBaba :D
00:17:48Fintrollx funch
00:17:51Fintrollx your my hero
00:17:56fUNCh and ur mine
00:18:03Fintrollx eternal love <3
00:18:03fUNCh enjoying ur support
00:18:05yeW- trax
00:18:06yeW- come pls
00:18:38yeW- ..
00:18:42yeW- wh didnt u come mid
00:19:12siemenlinko vittuuuu
00:19:32Fintrollx FF
00:20:01AliBaba run
00:20:03AliBaba nigga
00:20:08svents fakk :DDd
00:20:23Fintrollx ff
00:20:25Fintrollx banned vilku
00:20:40Fintrollx vilkuky
00:20:43Fintrollx one more time
00:20:48Fintrollx in my base and your banned
00:21:13AliBaba :D
00:21:19yeW- lesh
00:22:00yeW- xD
00:22:00McFele ff
00:22:01svents sain asja ära ostetud:D
00:22:24svents yew cs?
00:22:29yeW- 102
00:22:43yeW- got 5 towers
00:22:44yeW- i think
00:23:55svents sieme hp*:D
00:23:57svents :DDD
00:23:58siemenlinko =)
00:24:04svents 3?
00:24:12siemenlinko 30
00:24:15svents lol
00:24:24AliBaba fucking cunt
00:24:26yeW- OOPS
00:24:31yeW- ;D
00:25:00Fintrollx end
00:25:17svents gg wp
00:25:22IronHamer gg
Show the full chat log