Game #4450007

Get replay
7 downloads

+13 X
+1 TS

mrk
96% | 1728 X | 1536 TS

+32 X
+2 TS

KeLToS
92% | 1618 X | 1492 TS

+7 X
+2 TS

XXL
87% | 1570 X | 1453 TS

-3 X
+2 TS

sebralane
70% | 1433 X | 1318 TS

+32 X
+6 TS

Nuudel
35% | 1155 X | 1219 TS

-29 X
-2 TS

nigulas
95% | 1743 X | 1484 TS

+42 X
-1 TS

WANKmaster
93% | 1683 X | 1498 TS

-47 X
-1 TS

creeeeeee
85% | 1577 X | 1411 TS

-6 X
-2 TS

veuncent
53% | 1269 X | 1318 TS

-28 X
-1 TS

Rasmus.Seebach
50% | 1216 X | 1341 TS

Chat log

00:00:06sebralane do break free we will unite
00:00:08sebralane !
00:00:25sebralane nigulas pane paus lammas
00:00:25mrk anyone want lyca
00:00:25sebralane mrk anna sky
00:00:25mrk or ns
00:00:25mrk ?
00:00:25mrk lyca?
00:00:25mrk we might get it
00:00:25Nuudel u play mrk
00:00:25sebralane mida mrk üldse tähendab?
00:00:25KeLToS i can lycan
00:00:25Rasmus.Seebach ban ffs
00:00:25sebralane mürk?
00:00:25mrk markus
00:00:25Nuudel maker:D
00:00:25sebralane mister k?
00:00:25mrk mrks oli vist isegi
00:00:25Nuudel mahe rasmus
00:00:25mrk aegade alguses
00:00:25KeLToS i dont want lycan
00:00:25Rasmus.Seebach pills up youre asses
00:00:25mrk siis tuli mrk
00:00:25sebralane cool story bro
00:00:25mrk enne seda oli
00:00:25Nuudel pohh mrk m2ngi ise
00:00:25mrk crazydonkey
00:00:25Rasmus.Seebach dick suck dildo love
00:00:25mrk mingi 5 aastaselt
00:00:25sebralane donkey oled küll jah
00:00:25KeLToS ban pls..
00:00:25mrk xxl lyca?
00:00:25nigulas -es
00:00:25sebralane mul 2 nicki olnud
00:00:25mrk keltos u sure?
00:00:25nigulas -es
00:00:25Rasmus.Seebach yew is a massmurder
00:00:25sebralane ziibra ja sebralane
00:00:25KeLToS i dont want lycan
00:00:25KeLToS i want Qop
00:00:25XXL no i wont
00:00:25mrk ns
00:00:30Rasmus.Seebach he killed 47 kids in hes school
00:00:34XXL -..
00:00:35sebralane sky get
00:00:38sebralane sky
00:00:44sebralane noob qop
00:00:46mrk what do i do
00:00:49KeLToS me mid?
00:00:51mrk max 2/3?
00:00:52Nuudel m2ngi
00:00:54sebralane 2ra lase teda midi
00:00:59nigulas -swap 2
00:01:00WANKmaster -swap 1
00:01:05mrk y go
00:01:11sebralane ma ei osta warde
00:01:13WANKmaster get rhasta
00:01:16sebralane me kaotame selle m2ngu
00:01:17mrk xxl want weaver
00:01:18mrk top solo?
00:01:23WANKmaster nojah
00:01:24WANKmaster cree
00:01:25KeLToS -clear
00:01:26WANKmaster :D:D:D::D
00:01:27mrk or
00:01:29mrk obsi mid
00:01:30mrk vs morph
00:01:32mrk qop can u solo top?
00:01:33mrk :D
00:01:44creeeeeee okay
00:01:45creeeeeee not good
00:01:47KeLToS well, i rather mid but idc
00:01:50creeeeeee I was afk
00:01:52mrk obsi mid
00:01:53mrk qop solos top
00:01:56Rasmus.Seebach dick suck dildo love
00:02:00creeeeeee sa trolli ei taha v? :D
00:02:03mrk sky krobe bot
00:02:05mrk osta warde
00:02:09mrk nuudel
00:02:10sebralane all come here
00:02:12mrk :S
00:02:12sebralane rasmus will ward
00:02:14sebralane come
00:02:14nigulas -swap 3
00:02:17sebralane free fb
00:02:18sebralane fast
00:02:19WANKmaster anna nigualsele
00:02:19mrk krobe all oled
00:02:20nigulas rhsta bot
00:02:20mrk koos sky
00:02:25creeeeeee -swap 1
00:02:30KeLToS :)
00:02:37sebralane tule siia kroba
00:02:39sebralane ta wardib
00:02:39Rasmus.Seebach dick suck dildo love
00:02:40sebralane kiirelt
00:02:41sebralane tra
00:02:44sebralane kui loll sa oled noob
00:02:52creeeeeee olen paar korda seda magust mänginud ainult
00:02:59nigulas :D
00:03:04Nuudel panin tupsi:D
00:03:33sebralane mine
00:03:34sebralane lanele
00:03:36nigulas sa harrassid ma farmin
00:03:37nigulas 2ss
00:04:03sebralane bich
00:04:09sebralane tra kui kerge
00:04:10mrk SRLSY
00:04:24sebralane pullin
00:05:27veuncent ..
00:05:44XXL fuck off
00:05:58mrk anna salve
00:06:04sebralane ok
00:06:07sebralane miks sa liigud
00:06:12creeeeeee ss qop
00:06:13XXL ss mid
00:06:21sebralane s88
00:06:22nigulas ss
00:06:30veuncent ss
00:06:31creeeeeee re
00:06:33Rasmus.Seebach dick suck dildo0 love
00:07:22XXL invi
00:07:24XXL morph
00:07:25WANKmaster coming
00:07:32sebralane b
00:07:34mrk HASTE MORPH
00:07:43veuncent ss
00:07:44veuncent 2
00:08:25veuncent re
00:09:25XXL ss mid
00:09:48mrk MORPH DD OUR WOODS
00:09:57XXL slow
00:09:58Rasmus.Seebach gj
00:10:05KeLToS oom
00:10:09veuncent well thank you
00:10:17KeLToS ss rubi
00:10:23Rasmus.Seebach dick suck dildo love
00:10:34XXL :()
00:10:35XXL what
00:10:37XXL move
00:10:39XXL keltos
00:10:40sebralane mine
00:10:45KeLToS oom i said
00:10:47XXL he would die
00:10:49XXL but
00:10:51XXL u didnt hit
00:10:52XXL him
00:10:52XXL ^^
00:11:08sebralane best krobe ever
00:11:09veuncent oom
00:11:10Nuudel t2itsa putsislag
00:11:14sebralane nahhui sa sinna l2ksid
00:11:19sebralane tapnud rhazta
00:11:21XXL nt
00:11:22sebralane ta ei saa 2ra p6genata
00:11:22mrk rune top
00:11:22XXL possible
00:11:24sebralane faking noob
00:11:26sebralane tra kui putsis
00:11:27mrk invis morph
00:12:00XXL he is just too lkcuky
00:12:01XXL guy
00:12:02Rasmus.Seebach give me tree
00:12:15veuncent nah
00:12:32KeLToS ss
00:12:37veuncent ss still
00:12:56veuncent lets push bot
00:12:58mrk -cs
00:13:02KeLToS rubick woods
00:13:10veuncent push puck
00:13:24KeLToS why not wait for sky
00:13:26Rasmus.Seebach dick suck dildo love
00:14:23sebralane see krobe teeb 2ra ara ilmselt
00:15:05nigulas reg
00:15:08WANKmaster tulen
00:15:39veuncent ss top
00:16:22sebralane ulti?
00:17:07Rasmus.Seebach give stop farming all the time
00:17:13XXL ?
00:17:16Rasmus.Seebach guys
00:17:17Rasmus.Seebach plz
00:17:35nigulas can we
00:17:36nigulas get
00:17:37nigulas some wards?
00:17:52KeLToS rdy woods
00:18:51Rasmus.Seebach dick suck dildo love
00:19:01mrk TROLL
00:19:02mrk ROSH
00:19:06XXL oom
00:19:25mrk HASTE TROLL
00:20:35WANKmaster get ghosts
00:20:47Rasmus.Seebach y
00:20:56sebralane come
00:21:54sebralane rosh
00:21:58mrk they know
00:21:58mrk wards
00:22:37mrk they go rosh
00:22:39mrk come all
00:22:40mrk gather
00:22:43creeeeeee twr
00:22:43creeeeeee low
00:22:44creeeeeee get it fast
00:24:04mrk ütle palun
00:24:06mrk 1 põhjus
00:24:08mrk miks sul silence pole
00:24:09mrk nuudel
00:24:10mrk ?:D
00:24:15sebralane sest ta on nuudel
00:24:18sebralane ja stats way better
00:24:18Nuudel jep:D
00:24:20mrk silence võetakse
00:24:21mrk kohe alguses
00:24:22sebralane saab 13 hpd and shit
00:24:25XXL SDHFGHJ
00:24:25mrk 1 2 1 3 1
00:24:27XXL no silence?
00:24:29mrk oleks kohe ära tapnud
00:24:31XXL so fucking
00:24:31mrk paar matsi
00:24:32mrk silenciga
00:24:33XXL imba skill
00:24:35sebralane ta saab juba 26 hpd
00:24:41sebralane aa ei 19
00:24:43sebralane 19*2
00:24:45sebralane 38 hpd
00:24:48sebralane nagu maast leitud
00:24:51nigulas ceghck
00:24:52sebralane see 5 sek silence
00:24:54sebralane overrated
00:25:11mrk ROSH
00:25:34XXL XD
00:25:35XXL thats
00:25:41XXL imba
00:25:49sebralane come help we ward theyr wood
00:26:01sebralane go 4
00:26:02XXL some guys got luck
00:26:03sebralane ward wood
00:26:35mrk b
00:27:23veuncent how about a plan?
00:27:34mrk so obvious
00:27:38mrk why arent we ready
00:27:41WANKmaster wtf
00:27:42WANKmaster are
00:27:42WANKmaster u
00:27:43WANKmaster dpiong
00:27:45sebralane go
00:27:48veuncent inc
00:27:53sebralane shotgun
00:27:53sebralane gg
00:27:55sebralane ff
00:28:32mrk why are you guys so slow
00:28:37mrk if we give them aegis
00:28:38mrk we lose
00:28:46mrk its so obvious they want it
00:28:47mrk with troll in team
00:28:51nigulas qop
00:28:53mrk yet ur acting like its not a thing
00:28:53nigulas ulting lyca
00:28:54nigulas since
00:28:55nigulas today
00:29:01KeLToS yes ye
00:29:02nigulas keep it warded
00:29:06mrk võiks arvata et 95% tajuvad ka veits
00:29:08mrk aga savi see rosh
00:29:09mrk milleks
00:29:09veuncent cd
00:29:10nigulas :D
00:29:14KeLToS shit happens
00:29:18mrk ITS NOT LIKE THEY WONT TAKE ROSH
00:29:18mrk AGAIN
00:29:23mrk GATHER 5 AND GO
00:29:31XXL yy
00:29:36KeLToS here meet
00:29:40mrk go already
00:29:41creeeeeee mul obsi ult
00:29:42creeeeeee võib võtta
00:29:42mrk he's there
00:29:44mrk morph is top
00:29:46KeLToS smoke in come
00:29:46nigulas y
00:30:25KeLToS fucking miss
00:30:51mrk why you chase
00:30:52mrk fucking
00:30:55mrk so wrong decisions
00:30:58sebralane to secure rosh
00:31:03mrk me saame
00:31:04mrk teamfightis
00:31:06mrk ära tappa neid
00:31:07mrk ?
00:31:07mrk :D
00:31:14mrk kui nad tulevad
00:31:14sebralane jah neil on troll morph
00:31:17mrk jah
00:31:17sebralane morphil on shotgun
00:31:19mrk meil obsi lycan
00:31:27sebralane neil on kohe 2x bkb
00:31:34mrk enne ei olnud
00:31:38mrk andsime 3 surma lambist
00:31:41mrk for 0 reason
00:32:30mrk b
00:32:31mrk b
00:32:38mrk tajud ka
00:32:39mrk ?:D
00:32:40XXL XD
00:32:43sebralane ma ostsin
00:32:54mrk mapi peal näha
00:32:55mrk 3k range
00:32:56mrk morph tuleb
00:33:00sebralane wank vi6dab 2ra ka selle
00:33:05mrk me fiidime mõttetult
00:33:07mrk sellepärast
00:33:08sebralane solocarryb
00:33:13sebralane get wards
00:33:19mrk why the fuck
00:33:21veuncent push?
00:33:21mrk is everyone alone
00:33:25sebralane nuudel osta warde
00:33:26XXL yep
00:33:35mrk there's 1 way to lose
00:33:36mrk feeding
00:33:37Nuudel kohe ostan
00:33:38mrk and that's what we're doing
00:33:43mrk and its so easy to avoid
00:33:48veuncent or not
00:33:54nigulas what we push?
00:33:56nigulas to basAE?:D
00:34:40XXL cliked my self
00:34:51mrk blink
00:34:52mrk z
00:35:01KeLToS i blinked in
00:35:05mrk u were right here
00:35:11KeLToS yes i blinked there
00:35:38sebralane wardid nuudel?
00:35:39sebralane tra kyll
00:36:42mrk obsi
00:36:43mrk ?
00:36:45XXL got
00:36:45XXL ult
00:36:47XXL :d
00:36:48mrk we woulda won that fight
00:36:50XXL yea
00:36:51mrk with you
00:36:51sebralane they win beacuse obsi is noob
00:36:54XXL but
00:36:54XXL now
00:36:55XXL i got
00:36:57XXL scepter
00:37:00sebralane dosent care
00:37:03sebralane faking get kill
00:37:04KeLToS k
00:37:04mrk have fun
00:37:06mrk dieing 1 hit
00:37:08mrk with ur scep
00:37:11mrk ggwp
00:37:12mrk I surrender! [1/5 of Sentinel]
00:37:15sebralane I surrender! [2/5 of Sentinel]
00:37:15mrk just bad plays
00:37:17mrk overall
00:37:18mrk by us
00:37:26mrk and by us i mean
00:37:28mrk yeah
00:37:29mrk u know
00:37:44mrk ärge minge
00:37:46mrk pole vaja wardida sinna
00:37:49mrk pange defensive warde
00:38:15sebralane yeaop
00:38:16sebralane gg
00:38:18sebralane hgggg
00:38:18sebralane gg
00:38:19sebralane gg
00:38:28nigulas 0 bashi
00:38:29nigulas ime kellasid
00:38:40mrk come woods
00:38:53sebralane kill him
00:38:57sebralane soo freekill
00:39:03sebralane best kill of gc
00:39:33mrk tule ruttu
00:39:36mrk tal 200hp
00:39:36KeLToS shithead
00:39:38mrk silence
00:40:11mrk bkbs
00:40:13mrk obsi
00:40:13mrk qop
00:40:14XXL yy
00:40:14mrk everyone
00:40:17XXL doing
00:40:18KeLToS i go hex dude
00:40:24KeLToS try getting him
00:40:42mrk ära ole üksi
00:40:43mrk nii kaugel
00:40:50XXL bot
00:40:51XXL :(
00:40:53mrk sina ka
00:40:54mrk mida sa teed
00:41:08mrk täiesti putsis
00:41:32mrk its like we want to lose
00:41:33sebralane I surrender! [2/5 of Sentinel]
00:41:35Nuudel I surrender! [3/5 of Sentinel]
00:41:39mrk te olete
00:41:40mrk 100hp
00:41:44mrk vs itemitega troll ja morph
00:41:47mrk miks te olete üksi kusagil
00:41:48mrk nurgas
00:41:50mrk tiimist nii kaugel
00:41:54mrk now they get free rosh
00:41:56mrk and ff
00:41:58sebralane I surrender! [3/5 of Sentinel]
00:41:59sebralane go ff
00:42:02sebralane pointless game
00:42:06sebralane obsi go farm
00:42:06mrk putsi arusaamatu
00:42:11mrk võiks nagu tajuda dota põhitõdesi
00:42:12sebralane when we gfight in ther base
00:42:14mrk aga seda ka ei mõika
00:42:25sebralane mida ma valesti olen teinud
00:42:26creeeeeee mul eclipse jälle
00:42:28mrk sina mitte midagi
00:42:33sebralane ma olen sitta kantti warde teinud
00:42:35nigulas let me
00:42:36nigulas farm
00:42:38sebralane tegin fb kuna olen nii hea
00:42:39sebralane jne jne
00:42:43mrk obsi pani paske oma farmimisega
00:42:45mrk 2 teamfighti läks
00:42:48mrk krobe noh okei
00:42:50mrk on lastpick saab aru
00:42:54mrk qop ultib min
00:42:56mrk mind
00:42:57XXL well u didnt w8
00:42:58XXL me
00:44:11XXL hehe
00:44:12XXL dead
00:44:14XXL shit
00:44:48XXL always should ban or take morph
00:44:51mrk no
00:44:54mrk we fucking lost it ourselves
00:45:05mrk we lost 2 teamfights because u were far away farming
00:45:09XXL truw
00:45:10XXL why
00:45:11XXL u gone
00:45:11mrk when we shoulda contest rosh+the other when we lost aegis
00:45:13XXL so
00:45:17mrk because
00:45:19mrk rosh = autolose
00:45:22XXL easy logic, u gone with no reason
00:45:25mrk and other was pretty obvious we're gonna fight
00:45:28XXL here
00:45:29XXL u were
00:45:29sebralane ok
00:45:30XXL and
00:45:31XXL died
00:45:42mrk i really doubt ull outfarm morph
00:45:47mrk thats why we had to be
00:45:48mrk pushing
00:45:51mrk with lyca even aswell
00:45:57mrk yet you decided to farm
00:46:08veuncent ...
00:46:19mrk kasuta silence
00:46:21mrk sebra
00:46:30sebralane vale target ikka
00:46:31WANKmaster good ult
00:46:32sebralane apnin ju
00:46:32WANKmaster :D:D:D
00:46:37sebralane ainult illule
00:46:37mrk ahh
00:47:02sebralane tee mkb
00:47:14KeLToS g
00:48:01sebralane jep obsi
00:48:08sebralane soo good u made agha
00:48:16XXL mby
00:48:17XXL mby not
00:48:25mrk well
00:48:30mrk 90% sure if u had got bkb instead of agha
00:48:36mrk and even joined us that fight without the item
00:48:38mrk we woulda got rax
00:48:39mrk at that point
00:48:49mrk since they ran with 200hp all
00:48:52mrk and we wiped
00:48:53mrk to 5
00:48:55mrk gave gold/xp
00:49:01mrk = downhill from there
00:49:26KeLToS got hex in 500
00:49:42KeLToS hex him, and give him all nukes
00:49:57mrk rosh
00:50:07KeLToS leave top 2 me for hex
00:50:19KeLToS me
00:50:23mrk no
00:50:24mrk gather
00:50:24mrk 5
00:50:25XXL need
00:50:25XXL top
00:50:26XXL and
00:50:28XXL bkb
00:50:32KeLToS 500 for hex dude
00:50:38mrk mida sa ootad seal
00:50:38mrk :S
00:50:43mrk go back
00:50:45mrk free kill oli
00:51:04mrk gather
00:51:06KeLToS ok
00:51:09creeeeeee 5 miss suddenly
00:51:10creeeeeee care
00:51:10veuncent reg
00:51:20nigulas dont
00:51:29XXL w8
00:51:30nigulas PUCK
00:51:30nigulas ffs
00:51:30XXL BKB
00:51:31XXL comi
00:51:42veuncent anti wards
00:51:49KeLToS morph focus when i sheep him
00:51:50KeLToS !!!
00:51:53XXL yy
00:52:05XXL wank
00:52:06XXL iullo
00:52:12veuncent oh :D
00:52:13mrk SEE ON ILLU
00:52:25mrk rosh is up
00:52:27mrk let krobe def
00:52:28mrk others
00:52:29mrk stay
00:52:52KeLToS smoke inc
00:53:06XXL rhasta
00:53:07XXL got
00:53:08XXL chick
00:53:09XXL also
00:53:13XXL "hex
00:53:31mrk TAKE AEGIS
00:53:39mrk TAKE AEGIS
00:53:41mrk WTF
00:53:50mrk nice
00:53:50mrk gj
00:53:55KeLToS mid
00:54:13KeLToS :D
00:54:24mrk b
00:54:34mrk liiga kaugele
00:54:35mrk lähed üksi
00:54:36mrk jälle:D
00:54:40mrk me ei teeks midagi seal
00:54:54KeLToS someone take cheese
00:54:57XXL me
00:54:57XXL ?
00:55:01mrk ye
00:55:04XXL sec
00:55:06XXL 1st
00:55:07XXL bae
00:55:11KeLToS gather, skoke gang
00:55:15mrk viitsid ostad salve
00:55:19Rasmus.Seebach corier deadd???+
00:55:22nigulas y
00:55:25mrk someone buy me salve pls
00:55:26XXL we can
00:55:27XXL psuh
00:55:27KeLToS no
00:55:28XXL now
00:55:36creeeeeee just hide'n'seek
00:55:39KeLToS meet here
00:55:47mrk b
00:55:49mrk ok
00:56:06XXL hex
00:56:18sebralane come i wanto awrd
00:56:23sebralane also cmoke on chick
00:56:23sebralane smoke
00:56:32creeeeeee b
00:56:33creeeeeee mid
00:56:35creeeeeee qop had smoke
00:56:37creeeeeee they smoking
00:56:38WANKmaster get smoke
00:56:38WANKmaster lets
00:56:39WANKmaster go
00:56:46mrk they our woods
00:56:47mrk i guess
00:57:18WANKmaster türa kõva bash :d:D:D:d
00:57:28mrk creeps
00:57:28mrk rax
00:58:07KeLToS throne`?
00:58:10mrk ye
00:58:11WANKmaster qop hex tegi ära ..
00:58:17KeLToS y
00:58:22mrk yeap
00:58:33nigulas pujt wards
00:58:34nigulas now
00:58:35nigulas rhasta
00:58:45KeLToS gg
Show the full chat log