Game #4393029

Get replay
3 downloads

+42 X
+1 TS

livingde4th
97% | 1818 X | 1552 TS

+40 X
+1 TS

XXL
95% | 1793 X | 1456 TS

-5 X
+1 TS

extremewaari
91% | 1587 X | 1525 TS

+22 X
+0 TS

Momdsiw
81% | 1500 X | 1406 TS

+6 X
+1 TS

Banana
46% | 1200 X | 1296 TS

-48 X
-1 TS

DeduXserS
98% | 1841 X | 1557 TS

+2 X
-1 TS

oo0OoO0oo
73% | 1452 X | 1354 TS

+2 X
-1 TS

Nickless
70% | 1401 X | 1377 TS

-31 X
-1 TS

Swagga
68% | 1357 X | 1382 TS

-18 X
-1 TS

VVindoWz
51% | 1221 X | 1328 TS

Chat log

00:00:00VVindoWz [DotA-GC] ... and the wooden PC award goes to *drum roll* ... DeduXserS with 94 seconds.
00:00:17oo0OoO0oo ff :D
00:00:17DeduXserS slark
00:00:17Momdsiw Omg you got dedXUSARASDA
00:00:17livingde4th ban morph
00:00:19DeduXserS anyone dirge?
00:00:20DeduXserS aa?
00:00:33livingde4th xxl haluuks midi
00:00:33Momdsiw legioni
00:00:41Momdsiw voin olla legiijonmi
00:00:44Momdsiw metäs
00:00:49Momdsiw saisitte sooloja
00:00:54livingde4th emt
00:00:57livingde4th katotaas
00:01:07Momdsiw koijaan dedua
00:01:19livingde4th ota ud
00:01:21livingde4th rhasta
00:01:38oo0OoO0oo fix aaa og kom top
00:01:42oo0OoO0oo i can solo
00:01:50oo0OoO0oo aa
00:02:02Swagga -swap 2
00:02:12Nickless i go woods
00:02:16oo0OoO0oo let me solo
00:02:20Nickless i'll try woods*
00:02:24oo0OoO0oo dirge aa lan so they bot
00:02:26livingde4th meenks top
00:02:35Swagga u will fail solo
00:02:39oo0OoO0oo no i wont
00:02:39livingde4th et selvii topis
00:02:40livingde4th tol
00:02:44oo0OoO0oo its me playing void :DD
00:02:45Swagga YES!
00:02:47Swagga !!
00:02:50oo0OoO0oo NO!
00:02:54Swagga go BARA!
00:03:03oo0OoO0oo have i ever failed you :d
00:03:12Swagga nope
00:03:18Swagga hope u wont
00:03:27oo0OoO0oo get wards then easy win
00:03:43oo0OoO0oo ss top
00:04:26oo0OoO0oo top easykills nix
00:04:30oo0OoO0oo come gang vlv 3
00:04:31oo0OoO0oo ok
00:06:17Nickless RING OF PROTECTION!?!?!?
00:06:18Nickless curier
00:06:28VVindoWz hahahahah
00:06:58livingde4th gank?
00:07:00livingde4th command
00:07:02livingde4th or np
00:07:05livingde4th cant kill :F
00:07:09livingde4th im screwed
00:07:09Momdsiw NIIH
00:07:12livingde4th no chick
00:07:17Momdsiw mis sun stick
00:07:19oo0OoO0oo gang soon naix
00:07:22oo0OoO0oo they lowbobs
00:07:47Nickless u rdy void?
00:07:48Momdsiw VARO BOTIS
00:08:03livingde4th HAWK
00:08:07XXL waari
00:08:09XXL oos valmiina
00:08:10Nickless go
00:08:11XXL jos se tulee
00:08:13VVindoWz ss bot
00:08:58oo0OoO0oo ss top
00:09:02livingde4th gank bot
00:09:03livingde4th ?
00:09:11Momdsiw no jos saisin phase
00:09:14extremewaari tuu top
00:09:27extremewaari metsää
00:09:34DeduXserS KUNKKA MISS
00:09:35DeduXserS mid
00:09:37DeduXserS toop ?
00:09:37DeduXserS b
00:10:00livingde4th gnak bto
00:10:01livingde4th ???
00:10:02DeduXserS nuek mirana :S
00:10:03livingde4th waari
00:10:04livingde4th rhasta
00:10:37oo0OoO0oo drenge kom top easykills
00:10:47Momdsiw gankin kohta
00:10:47Momdsiw iha just
00:10:49Momdsiw ult
00:10:49oo0OoO0oo naix come
00:11:07livingde4th Jätkät
00:11:09livingde4th huuisn
00:11:10livingde4th vähä
00:11:12livingde4th et torni
00:11:13livingde4th mis avut
00:11:18Nickless mana
00:11:36livingde4th tuutteks
00:11:37livingde4th gangaa
00:11:40livingde4th joskus
00:11:43livingde4th topist
00:12:02Momdsiw ois ult
00:12:04Momdsiw 3 siin
00:12:06VVindoWz push mid
00:12:08oo0OoO0oo come top guys
00:12:13livingde4th ss 3
00:12:15livingde4th B TOO
00:12:17livingde4th top
00:12:18VVindoWz næh
00:12:18livingde4th TOP
00:12:19livingde4th B
00:12:20Momdsiw pushing mid
00:12:24livingde4th oh
00:12:24livingde4th y
00:12:29oo0OoO0oo def it plzz
00:12:30oo0OoO0oo kunka here
00:12:37livingde4th omw
00:12:37livingde4th mid
00:12:39livingde4th def ppl
00:12:41livingde4th got ult
00:13:12DeduXserS need buble
00:13:15livingde4th teetteks arcanes
00:13:41Swagga ups
00:13:55Nickless gj!
00:13:57Swagga gj
00:14:03VVindoWz oc
00:14:03DeduXserS :D:D
00:14:32oo0OoO0oo gj
00:14:51Swagga thought they where with us
00:15:03oo0OoO0oo go
00:15:46Nickless mana
00:16:06Swagga well shit
00:16:09Nickless well mana
00:16:10Nickless needed
00:16:12Nickless !
00:16:31oo0OoO0oo top
00:16:50livingde4th kill top
00:17:03Swagga b
00:17:17VVindoWz b kurdi
00:17:30VVindoWz this void
00:17:36oo0OoO0oo lol
00:17:38Nickless what this void
00:17:41Momdsiw -CS
00:17:45Nickless u run into 5
00:17:48Swagga this void
00:17:53oo0OoO0oo bot feeded well
00:17:58Swagga we didnt
00:18:01oo0OoO0oo sure
00:18:07Swagga look replay
00:18:10VVindoWz y blame me cunts
00:18:21oo0OoO0oo well you died 8 times together
00:18:48Swagga dude go armlet
00:18:48oo0OoO0oo flot
00:19:13oo0OoO0oo heal mig
00:19:15Momdsiw b
00:19:16oo0OoO0oo ffs
00:19:24VVindoWz i did u tard
00:19:28Momdsiw b
00:19:28Momdsiw b
00:19:34oo0OoO0oo abda du er en tard
00:19:36Momdsiw FUCKING BLIND RETARD
00:19:37oo0OoO0oo snak ordentligt
00:19:44Nickless gj
00:19:48VVindoWz er du underlig eller hvad
00:19:48Momdsiw i said b and pinged where he comes
00:19:49Banana stfu
00:19:51Momdsiw we hav eward and al
00:19:51DeduXserS first time i can use sunstrike
00:19:52DeduXserS .........
00:19:53VVindoWz jeg har healet dig
00:19:55DeduXserS nice game was
00:19:59DeduXserS rosh?
00:20:02Banana had phone
00:20:17Swagga team
00:20:19Swagga no team
00:20:23VVindoWz team tard
00:20:25Swagga tis lost good sir
00:20:25oo0OoO0oo you go 2 vs them all :D
00:20:30oo0OoO0oo just go 5
00:20:39VVindoWz bangrush
00:20:41Swagga we have been 3 v 5
00:20:46Swagga in 17 min
00:20:49oo0OoO0oo thx
00:21:07oo0OoO0oo no
00:21:12oo0OoO0oo so close to ulti !!1
00:21:28livingde4th -st
00:21:28XXL köäyn
00:21:30XXL ettii
00:21:31XXL runen
00:21:33DeduXserS -st
00:21:37Swagga -st
00:21:47oo0OoO0oo go hunt
00:21:50oo0OoO0oo i have ulti
00:21:51Momdsiw venmatkaa kkana
00:21:52Momdsiw sana lothar
00:21:54oo0OoO0oo all 5
00:22:17oo0OoO0oo more luck
00:23:16VVindoWz imba kurdi
00:23:46VVindoWz jo jo
00:24:05Swagga pew
00:24:05Swagga pew
00:24:05DeduXserS void got ulti?
00:24:05oo0OoO0oo looks
00:24:05oo0OoO0oo like
00:24:05oo0OoO0oo hes out
00:24:05Nickless NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
00:24:05DeduXserS -ii
00:24:05Swagga wtf
00:24:05Banana lol
00:24:05Swagga a message
00:24:05Swagga beyond
00:24:05livingde4th -st
00:24:05Momdsiw had little
00:24:05Momdsiw reconnect
00:24:05Swagga ill be there
00:24:05Swagga guys
00:24:05Swagga stahp
00:24:05Swagga stahp
00:24:05Swagga killin
00:24:05Swagga us
00:24:05Swagga give
00:24:05Swagga us
00:24:05Swagga 30 min
00:24:05Swagga and
00:24:05Swagga we
00:24:05Swagga fight
00:24:05oo0OoO0oo well
00:24:05oo0OoO0oo decide
00:24:05oo0OoO0oo balance
00:24:05oo0OoO0oo who will
00:24:05oo0OoO0oo balance
00:24:05Momdsiw give him kick
00:24:08Swagga lc go
00:24:17Momdsiw ?
00:24:17Nickless pls 30 secs
00:24:17DeduXserS no
00:24:17oo0OoO0oo hes in
00:24:17oo0OoO0oo dudes
00:24:17DeduXserS 4min already
00:24:17DeduXserS wasted
00:25:08oo0OoO0oo mirana
00:25:09Nickless FU VVIDOWZ
00:25:13Nickless MOTHERFCUKER
00:25:24VVindoWz what ?
00:25:31Nickless why the fuck did u unpaisuse
00:25:32Nickless moron
00:25:35Swagga dat pause
00:26:01VVindoWz though we paused cause of some one though he left
00:26:06Nickless yy
00:26:25livingde4th -st
00:27:09livingde4th -st
00:28:47Momdsiw KUULETTKO MUMBLES
00:28:52Nickless DEDU
00:28:54Nickless DEDU
00:28:55Nickless attack
00:29:15Momdsiw KUULETTEKO MUA MUMBLES
00:29:20livingde4th -st
00:29:43Momdsiw VITUN VAMMANE
00:30:28Momdsiw dedu
00:30:29Nickless wards
00:30:42DeduXserS no?
00:30:46Momdsiw KUULETKO MUA MUMBLES
00:30:46DeduXserS mitä sä huudat
00:30:51extremewaari kuullaan
00:30:53Momdsiw Okei
00:30:55oo0OoO0oo come
00:30:56Momdsiw Kukaa vastannu
00:30:59Momdsiw Ku vaihoin piuhoja
00:32:00DeduXserS b
00:32:03Nickless wait
00:32:09Nickless ty
00:32:49livingde4th finish
00:32:52livingde4th end is hard
00:36:58Nickless gg
00:38:01livingde4th otanks
00:38:02Swagga xD
00:38:23Swagga xD
00:39:11Swagga MOTHERFUCKIN PIECE OF SHIT FUCK
00:39:16Swagga :D
00:39:41Nickless f
00:39:43Nickless I surrender! [1/5 of Scourge]
Show the full chat log