Game #4313112

Get replay
7 downloads

-14 X
-1 TS

mrk
98% | 1878 X | 1534 TS

-27 X
-1 TS

infect
86% | 1597 X | 1399 TS

+2 X
-2 TS

creeeeeee
83% | 1512 X | 1436 TS

-18 X
-1 TS

Vilkuky
79% | 1506 X | 1377 TS

+17 X
-4 TS

Fintrollx
18% | 1078 X | 1114 TS

-25 X
+1 TS

PeterLars
96% | 1757 X | 1522 TS

+19 X
+1 TS

KredeC
79% | 1482 X | 1408 TS

+37 X
+1 TS

slc2
78% | 1478 X | 1388 TS

+21 X
+2 TS

Zulu
63% | 1309 X | 1368 TS

-1 X
+2 TS

AliBaba
59% | 1298 X | 1341 TS

Chat log

00:00:07Zulu bitch cap
00:00:09PeterLars omg
00:00:10PeterLars noobs
00:00:12AliBaba luder cap
00:00:16KredeC -clear
00:00:16infect same team :)
00:00:16Vilkuky we should form a clan
00:00:16Vilkuky The brothers and Estonia
00:00:16Fintrollx xD
00:00:16mrk slark
00:00:16Fintrollx TbE
00:00:16mrk wantöö
00:00:16mrk phoenix?
00:00:16infect anybody phoenix?
00:00:16PeterLars phoniex
00:00:17mrk ud?
00:00:18Vilkuky get UD
00:00:18infect or nvm
00:00:21mrk want it?
00:00:22Vilkuky sure
00:00:24PeterLars emre
00:00:24Vilkuky if nobody else
00:00:27mrk ouk
00:00:29PeterLars kommer i aften :D
00:00:31creeeeeee zombieeeeee
00:00:33slc2 giv mig skele
00:00:37PeterLars fuck di
00:00:38PeterLars g
00:00:39slc2 giv mig skele
00:00:50mrk gimme pa
00:00:51slc2 tak ho
00:00:54PeterLars ^^
00:00:54AliBaba so
00:00:59Zulu svans
00:00:59PeterLars hvem er krede
00:01:00Zulu D:D:D:D:DD::D:
00:01:05slc2 jenspeter
00:01:05Zulu det jenspeter
00:01:07AliBaba :D
00:01:15PeterLars oka nooben
00:01:19PeterLars giv mig
00:01:21PeterLars lion
00:01:26slc2 ali picker for dig
00:01:27infect oh, they wanna win hard I see
00:01:28creeeeeee tule infect
00:01:29creeeeeee tapame
00:01:30Zulu -swap 2
00:01:32KredeC -swap 4
00:01:39mrk pa
00:01:42PeterLars omg bj
00:01:42mrk -swap 4
00:01:43Vilkuky -swap 1
00:01:49creeeeeee kiire kiire
00:01:51creeeeeee blääää
00:01:57mrk im mid
00:01:58KredeC -clear
00:01:58PeterLars -swap 5
00:01:59mrk go top bros
00:02:00infect ja muidu, ära maxi oma stunni
00:02:02AliBaba -swap 1
00:02:04slc2 swap 5
00:02:07mrk stunni just maxitakse
00:02:08PeterLars noob bh
00:02:09AliBaba -swap 3
00:02:09infect tee seda orbi
00:02:09Zulu we trilaner top
00:02:09KredeC tri top plz
00:02:13creeeeeee np
00:02:13infect orb maxed
00:02:16AliBaba -swap 3
00:02:19slc2 -swap 5
00:02:21infect see parim
00:02:22creeeeeee tule nüüüd
00:02:22AliBaba -clear
00:02:25AliBaba -water 233 0 233
00:02:31PeterLars dazzle bot
00:02:42slc2 nej vi trilaner
00:02:45PeterLars sut
00:02:51Vilkuky adventurers
00:02:55PeterLars bh er noob
00:02:55infect :P
00:02:56slc2 hurtig tårn og hele pivtøjet
00:02:56creeeeeee i feel like getting rune
00:03:07Zulu did u ?
00:03:10mrk y
00:03:10creeeeeee ofc
00:03:15Zulu :D
00:03:16creeeeeee võta
00:03:16Zulu :D
00:03:20creeeeeee sul parem range
00:03:28infect aa
00:03:30infect või dazzle
00:05:18Fintrollx -clear
00:06:00Fintrollx why do i still have the BANNED text
00:06:07Fintrollx big fucking red top screen
00:06:13infect i dont have :/
00:06:15PeterLars ss mid
00:06:17mrk bug
00:06:18mrk sometimes
00:06:29infect ss
00:06:31infect :D
00:06:49Vilkuky rhasta feeding
00:06:57Fintrollx my broooo
00:07:32mrk u can gank around
00:07:33mrk for freekills
00:07:35mrk check rune
00:07:40mrk ssl ion
00:07:45mrk 6
00:08:10mrk vaadake rune
00:08:19Vilkuky aa miss
00:08:51infect flying please
00:08:52mrk illu
00:08:53mrk rune
00:08:53infect need dust bot
00:08:54mrk juurde
00:08:56Fintrollx no money
00:09:23KredeC ss
00:09:26KredeC re
00:09:26PeterLars ss mid
00:09:37mrk teil ei ole seal 2v1 ka mõtet olla
00:09:46PeterLars re
00:09:58KredeC ss
00:10:08KredeC ss
00:11:07mrk ss
00:11:08mrk lion
00:11:37creeeeeee sadly oom :/
00:11:38mrk gank around then
00:11:39mrk buy wards
00:11:41mrk dont return to ur lane
00:11:42Vilkuky 0,01 sec and heal
00:12:04KredeC ss
00:12:16mrk LION GOING TOP
00:12:30Fintrollx fucking hell
00:12:31mrk LION
00:12:42KredeC ss
00:12:50KredeC re
00:12:50mrk LION
00:12:51creeeeeee blocked my way in :(
00:12:56mrk man
00:12:57mrk wtf
00:13:03Vilkuky didnt know about a lion
00:13:07infect lol
00:13:11infect he said 10x times
00:13:14Vilkuky I was fighting
00:13:21infect he used caps
00:14:02PeterLars b
00:14:08mrk SS LION
00:14:27infect ss bh
00:14:34creeeeeee aw shit
00:14:35creeeeeee 4 top
00:14:42Fintrollx hard ass shit
00:14:42slc2 gogo
00:14:43Fintrollx lane
00:14:47mrk u can
00:14:48mrk leave
00:14:49mrk and gank
00:14:53mrk get wards etc
00:14:58mrk u dont have to return there: P
00:15:20creeeeeee again 3 top
00:15:22creeeeeee +2 coming
00:15:25mrk lion aa going top
00:15:25mrk y
00:15:41mrk B
00:15:44mrk GONDAR
00:15:45mrk INVIS
00:15:46mrk THERE
00:16:01mrk gondar here
00:16:13mrk gondar still here
00:16:27mrk no
00:16:28mrk we cant
00:16:38creeeeeee boom
00:16:40creeeeeee half hp
00:16:41creeeeeee gone
00:16:42creeeeeee xD
00:16:44mrk GONDAR
00:16:52infect tulen
00:16:53infect dustiga
00:16:57mrk if i go blur
00:16:58mrk someone is here
00:17:21mrk up chick
00:17:23mrk cant bring tps
00:17:23creeeeeee atleast some random aa got kills
00:17:27creeeeeee not sk
00:18:15slc2 def top all
00:18:40mrk b
00:18:50mrk 4top
00:19:21mrk here
00:19:22mrk some1
00:19:34KredeC get top`?
00:19:34KredeC first
00:19:38creeeeeee def
00:20:10mrk dust
00:20:53infect sul seda orbi vaja
00:20:57infect see ilgelt tuus tema fight
00:21:00slc2 ud færst
00:21:02mrk 5
00:21:11KredeC b
00:21:11KredeC b
00:21:11slc2 b
00:21:12KredeC bb
00:21:12slc2 b
00:21:12slc2 b
00:21:17mrk bh there
00:21:27mrk dust
00:21:32mrk 2slow
00:21:32mrk .D
00:21:34creeeeeee y
00:21:55mrk ff
00:22:02mrk rhasta
00:22:04mrk u get 1 2nd
00:22:06mrk 1 third
00:22:07mrk and max nuke
00:22:08infect ud, wtf where you doing there?
00:22:23mrk 2 3 1 1 1 4 1
00:22:36Fintrollx k
00:23:07Zulu wtf ?
00:23:10mrk bh
00:23:44creeeeeee tp alla
00:23:44creeeeeee mort
00:23:47mrk tuleb
00:23:50mrk ei tule ka
00:23:55PeterLars WARDS
00:24:53mrk sup with the bird
00:24:59infect shopii
00:24:59mrk asked it 2mins ago
00:25:00mrk :D
00:25:37mrk care bh
00:26:08mrk not alone
00:26:12mrk need gem
00:26:35PeterLars bare nak pugna
00:26:40infect wont tp alone
00:26:50mrk ':DDDDDDDDDDDDDD
00:26:53mrk MA VAATASIN 2 OMA
00:26:54mrk VASAKUL
00:26:58creeeeeee :D:D:DD
00:27:08mrk tp
00:27:09mrk appi
00:27:12mrk ehk ikka
00:27:13creeeeeee cd
00:27:15mrk oleksid raketi ulti sisse saanud
00:27:16mrk aa
00:27:16creeeeeee sai läbi
00:27:17creeeeeee enne
00:27:17mrk k
00:27:25mrk nojah ma panin pange
00:27:27creeeeeee peale seda kui te surite
00:27:31creeeeeee siis varsti sai läbi :D
00:27:36infect rhazta, u max nuke
00:27:46mrk aga tp nüüd
00:27:56mrk gyro
00:27:56mrk tp
00:28:01creeeeeee tulge siis
00:28:14creeeeeee 3 keskele ikka ei saa üksi minna
00:28:21infect ancient
00:28:40infect ?
00:30:02mrk :D
00:30:03creeeeeee hahaha
00:30:04Fintrollx heheh
00:30:05creeeeeee and you came
00:30:06creeeeeee :DDDDDDDDDD
00:30:10KredeC had to :D
00:30:12Fintrollx nice one dude
00:30:25infect kuraid sk tahab mind koguaeg
00:30:31infect ja ära unusta oma orbi creo :)
00:30:32mrk ma sain ka criti
00:30:33mrk lambist
00:30:55infect need to get lion
00:30:59infect first
00:31:26mrk bh
00:31:34mrk zz
00:31:52Vilkuky this pugna :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
00:32:12mrk let me bot
00:32:17creeeeeee hilja
00:32:22creeeeeee :D
00:32:29KredeC i famr btm a bit
00:32:57creeeeeee siin oleks linkenit tarvis krt
00:33:01infect i was fucking using it
00:33:02mrk bkb
00:33:10infect kasuta
00:33:11infect mrk
00:33:16mrk tee ka bkb gyro
00:33:19creeeeeee yep
00:33:19mrk terve tiim kasutu
00:33:20mrk peale sk
00:33:21creeeeeee teen ikka bkb
00:33:30mrk pugnale ka bkb
00:33:44mrk need
00:33:45mrk gem
00:33:46KredeC :D
00:33:56Vilkuky I go get
00:34:02mrk y ty
00:34:11creeeeeee bannike tulossa
00:34:13creeeeeee mis arvad
00:34:15infect :D:D
00:34:16PeterLars sæt wards op
00:34:19infect sa farmi oma ultiga topi
00:34:22PeterLars du har en
00:34:23mrk eiii
00:34:26AliBaba sutm in pik..
00:34:27mrk :D
00:34:29AliBaba gå med mig
00:34:31PeterLars gemmer du på dem
00:34:39infect ja creo, sa ei olnud creepide spawnis
00:34:40infect :D
00:34:44creeeeeee ei peagi olema
00:34:47creeeeeee mu creebid
00:34:58infect rhazta attackis esimesena
00:34:59infect tema creebid
00:35:00infect :D
00:35:01mrk stacki
00:35:02creeeeeee ta võib atackida
00:35:08creeeeeee krt kirjutasin
00:35:12Fintrollx if talking about tactics pls in english :P
00:35:22infect anti ward
00:35:26mrk gogogo
00:35:26mrk 5
00:35:31KredeC omw
00:35:33mrk gemman
00:35:33mrk come
00:35:36PeterLars de kommer
00:35:44mrk come
00:35:45mrk ud
00:35:46mrk cmon
00:35:46infect de ward
00:35:51mrk 2slow
00:36:00PeterLars gem
00:36:00PeterLars ud
00:36:07Vilkuky who got aegis?
00:36:12creeeeeee ud
00:36:13infect come
00:36:13creeeeeee come
00:36:13infect ud
00:36:15infect UD
00:36:27mrk 300bkb
00:36:35Vilkuky lets not fight before
00:36:35infect let him get it
00:37:07mrk ok
00:37:08mrk go mid
00:37:12Vilkuky smoke?
00:37:27PeterLars def
00:37:27Zulu yos
00:37:31Zulu lad os start en fight
00:37:31PeterLars ja
00:37:46mrk su ultit vaja
00:37:47mrk et fightida
00:37:51creeeeeee reuse
00:38:01creeeeeee mul ult kohe olemas
00:38:11mrk bh sk with
00:38:14mrk aegis
00:38:18mrk get lion aa
00:38:22KredeC smoke
00:38:28infect võta
00:38:28PeterLars vi skal have pugna ward
00:38:29infect gyro
00:38:30PeterLars først
00:38:31Zulu yy
00:38:51infect teavad
00:39:28slc2 yos?
00:39:32mrk UD
00:39:38PeterLars kunne ikke gøre en skid
00:39:40infect ta oli liiga low
00:39:42slc2 fuck dig
00:39:46KredeC base
00:39:47AliBaba du den største pussy
00:39:47slc2 homo
00:39:47Vilkuky i was red hp
00:39:49mrk y
00:39:50mrk saw
00:39:51AliBaba alid den første som smutter
00:39:58PeterLars sut
00:40:02AliBaba har måske ikke ret
00:40:08slc2 gondar tog wardet ud
00:40:13mrk hit
00:40:14mrk lase
00:40:17PeterLars efter alle døde
00:40:39infect agah tulemas
00:40:54PeterLars forstår hellere ikke hvorfor i focus ud
00:40:58PeterLars han er tank
00:40:58mrk need
00:40:58Zulu gem
00:40:59mrk 5 all times
00:41:01PeterLars og i alle gå på ham
00:41:01mrk not give entrys
00:41:05mrk gimme gem
00:41:06PeterLars tage ham til sidst
00:41:07slc2 han dør hurtigere end de andre
00:41:09PeterLars fuck den gem
00:41:13mrk gem
00:41:14PeterLars pugna
00:41:19PeterLars dør hurtigst
00:41:28mrk i dont have tps
00:41:30infect going to get tp
00:41:42infect def
00:41:42Vilkuky w8 for me
00:41:43infect come b
00:41:43Vilkuky 20g
00:41:59PeterLars pa har gem
00:42:00PeterLars nu
00:42:02Fintrollx smoking
00:42:05mrk gi
00:42:07mrk no bh
00:42:10Zulu lad os smoke
00:42:38mrk GEM
00:42:40mrk GEM
00:42:44mrk WTF
00:42:47mrk oh
00:42:48mrk we're dead
00:43:01mrk wards too far
00:43:01PeterLars hvor gem
00:43:02infect i got aa ulti lion ulti
00:43:02slc2 gogo mid
00:43:03infect :d
00:43:06slc2 gogo mid
00:43:11PeterLars hvor gem
00:43:14Vilkuky someone else gets new one
00:43:15infect sul lifesteali vaja ka mrk
00:43:18mrk je ostetud
00:43:21mrk rhasta sheep one
00:43:22mrk net another
00:43:23KredeC dæøød
00:43:25mrk we coulda killed aa
00:43:26PeterLars oka
00:43:26mrk like that
00:43:28KredeC dead
00:43:29mrk dunno what happened
00:43:31mrk before he ults
00:43:38Fintrollx i do my best
00:44:40PeterLars def
00:44:42PeterLars mid
00:44:51PeterLars gem
00:44:52PeterLars haha
00:44:55AliBaba :D
00:44:56KredeC gem on bird lol
00:44:57PeterLars b
00:44:58PeterLars b
00:45:01PeterLars b
00:45:02PeterLars b
00:45:02PeterLars b
00:45:12PeterLars aaa
00:46:11Vilkuky top?
00:46:14creeeeeee YEYEE
00:46:19creeeeeee go more 2k range ultis
00:47:25KredeC gg
00:47:44Vilkuky b
00:48:07mrk palju selle lioni
00:48:07mrk cd on
00:48:08mrk ultis
00:48:09mrk l
00:48:14infect agha-ga suht vähe
00:48:18creeeeeee ei mäleta
00:48:20infect mingi 100 ainult bä
00:48:25creeeeeee pole 100a teinud scepterit lionile
00:48:45PeterLars bh
00:48:46KredeC me and jamie
00:48:47PeterLars gå der
00:48:49PeterLars y
00:48:50KredeC hapser
00:48:51mrk rosh
00:48:53mrk wards
00:48:59Fintrollx k
00:49:10infect munn
00:49:13infect tahtsin ise minna
00:49:13infect :d
00:49:15mrk im guessing noone picked gem again
00:49:15mrk :D
00:49:16creeeeeee :D
00:49:23Vilkuky it was destroyed before I could
00:50:04infect why the fuck you wanna kill me so badly?
00:50:11Zulu cuz u suck
00:50:38creeeeeee tra see dazzle ja ta grave
00:50:41creeeeeee a noh aegis oli anyway
00:50:51creeeeeee saabki kusele minna :D
00:50:57mrk -st
00:51:10infect nice dive bro's :)
00:51:21Fintrollx :))
00:51:21PeterLars skal jeg gå refresher :D
00:51:28Zulu hex måske ?
00:51:30Vilkuky do you guys know Kim Jäppinen?
00:51:31mrk get gem?
00:51:35mrk no
00:51:36PeterLars har den også nu
00:51:43Vilkuky ahh well he is a great cocksucker
00:51:46infect :D
00:51:54Fintrollx greatest of all
00:51:54mrk anyone buys?
00:51:55mrk gem?
00:51:58infect i guess that's ur brother's name
00:52:05creeeeeee ostan kohe
00:52:05Fintrollx :DDD
00:52:06creeeeeee kui cd läbi
00:52:08Vilkuky my brother doesnt have so gay name
00:52:19Vilkuky would you like to be named Kim
00:52:23mrk bh
00:52:24mrk ka seal
00:52:42mrk ah fakk
00:52:43mrk pole ruumi
00:52:54KredeC b
00:52:55KredeC n
00:52:56KredeC b
00:52:57KredeC b
00:53:07PeterLars b
00:53:07PeterLars b
00:53:11mrk bh
00:53:22Vilkuky bot top?
00:53:25infect ud just follow pa
00:53:39infect ulti creo
00:54:00mrk ud
00:54:00infect ud
00:54:01infect follow
00:54:02infect pa
00:54:02PeterLars gem
00:54:03PeterLars ud
00:54:09infect PUT FOLLOW ON HIM
00:54:14mrk ei tea mida teha
00:54:16mrk ma võin minna aga
00:54:19mrk aga jah
00:54:29infect b
00:54:37infect need to go antoher lane
00:54:39PeterLars
00:54:40PeterLars dem
00:54:40mrk gyro tee manta crit
00:54:41mrk siis ez
00:54:42PeterLars de skal def
00:54:48mrk come
00:54:49mrk here
00:54:49mrk 5
00:54:53creeeeeee i'm tracked
00:54:59mrk võta haste siis
00:54:59creeeeeee not anymore
00:54:59KredeC b
00:55:00KredeC b
00:55:09mrk wait wards
00:55:09mrk pls
00:55:16mrk cant chase anymore
00:55:19infect b
00:55:19PeterLars go
00:55:20PeterLars nu
00:55:22PeterLars de har brugt alt
00:55:24slc2 virkelig
00:55:29KredeC mkid twr
00:55:33KredeC y
00:55:44infect bh
00:55:51mrk def
00:56:04mrk COME TO ME
00:56:06mrk I CAN BLIn_K
00:56:07PeterLars auch
00:56:08KredeC rax
00:56:08mrk WTFFFFFFFFFFF
00:56:14infect this ud amazing :)
00:56:20mrk GO BACK
00:56:21infect def base
00:56:25Vilkuky I didnt nkow you just suddenly die
00:56:29mrk well u had
00:56:30Vilkuky was looking time and statboard
00:56:30mrk 5 seconds
00:56:37PeterLars ward
00:56:38PeterLars kill
00:56:46mrk drop wards insta
00:57:18mrk lol pugna :D
00:57:22mrk kohe ultinud
00:57:24mrk ära tapnud
00:58:35creeeeeee bounty siin mby
00:58:39creeeeeee mu juures
00:58:45creeeeeee hero jäi millegi taha lambist kuskil
00:58:54infect sentry
00:58:54mrk spam sentrys
00:58:55mrk dusts
00:58:56infect would be nice
00:58:57mrk if no gem
00:59:03PeterLars tror de smkkoke
00:59:06PeterLars hold jer sammen
00:59:06mrk go 5
00:59:10Zulu y
00:59:29Zulu smoke
00:59:30PeterLars tage
00:59:31PeterLars rosh
00:59:33PeterLars hurtigti1
01:00:01mrk ma ei saa esimene olla
01:00:03mrk keegi teine peab ka seletama
01:00:14mrk sentrys
01:00:15mrk use
01:00:16mrk everywhere
01:00:23Zulu b
01:00:25slc2 b
01:00:25slc2 b
01:00:26Zulu b
01:00:29slc2 b
01:00:59mrk ggwp
01:01:00mrk I surrender! [1/4 of Sentinel]
01:01:08Zulu gg
01:01:09KredeC mid
01:01:20infect no mul suht hex
01:01:37mrk nojah
01:01:38creeeeeee no praegu aegis võitis fighti jälle
01:01:44mrk keegi ei võta
01:01:48infect see on scourge eelis
01:01:49mrk initsiatiivi
01:01:50mrk or something
01:01:55mrk mul 0 farmi
01:01:58mrk kedagi teist ka pole
01:02:01mrk kelle peale nii loota saab
01:02:04mrk et oleks hakkaja :D
01:02:24mrk sellepärast kaotasimegi
01:02:28mrk et ma läksin sisse koguaeg
01:02:36infect see üks dive botis
01:02:38infect see keeras perse
01:02:45infect when you all dived
01:02:45mrk no aga keegi teine ei lähe
01:02:51mrk rhsata ud passivad kõige viimastena taga
01:02:55mrk kui ma ei lähe ei älhe keegi
01:02:58mrk sentrty
01:03:21PeterLars omg
01:03:21Zulu b
01:03:22PeterLars noob
01:03:24mrk go in mid
01:03:25mrk or not
01:03:26mrk we cant
01:03:28KredeC sui
01:03:30KredeC su
01:03:37Vilkuky I has gem
01:03:37infect suicide
01:03:48PeterLars def
01:03:52mrk doesnt matter
01:03:52mrk we go mid
01:03:53mrk or lose
01:04:16PeterLars du er så dum
01:04:56mrk tulge b
01:05:02mrk cree sa lase koguaeg
01:05:05mrk sa liikusid rohkem kui lasid
01:05:06mrk sk kõrval :D
01:05:08Vilkuky gg
01:05:11creeeeeee lasin terve alguse sk'd
01:05:16Fintrollx gg
01:05:16creeeeeee siis tuli lion
01:05:17mrk peale ta ultit
01:05:18mrk kõndis niisama
Show the full chat log