Game #4291026

Get replay
3 downloads

-46 X
-3 TS

mansikka
88% | 1566 X | 1482 TS

-42 X
-3 TS

Firelord0.1
77% | 1413 X | 1428 TS

+11 X
-3 TS

coolass
66% | 1295 X | 1410 TS

-16 X
-3 TS

oo0OoO0oo
67% | 1381 X | 1321 TS

+19 X
-7 TS

LovoHoro
50% | 1302 X | 1241 TS

-7 X
+2 TS

Soulyah
97% | 1858 X | 1466 TS

+29 X
+2 TS

creeeeeee
88% | 1623 X | 1430 TS

+38 X
+3 TS

AliBaba
60% | 1350 X | 1332 TS

+19 X
+16 TS

Strawberryjuice
47% | 1285 X | 1220 TS

+1 X
+3 TS

Pojetz
36% | 1138 X | 1247 TS

Chat log

00:00:17Soulyah wl
00:00:21mansikka morph
00:00:24AliBaba :D
00:00:28Soulyah fuu
00:00:31Soulyah why u do this
00:00:32mansikka who phoenix
00:00:35LovoHoro me
00:00:36Soulyah cree
00:00:36LovoHoro phoenix
00:00:37Soulyah see on sulle
00:00:38Soulyah fyi
00:00:39Soulyah :D
00:00:42creeeeeee nähh
00:00:46Soulyah zeujz mulle
00:00:47creeeeeee no mis sulle
00:00:49mansikka voittamaton fiinix
00:00:50creeeeeee mkai
00:00:52LovoHoro jep
00:00:56LovoHoro saanko midin sil :D
00:00:58Soulyah -swap 2
00:00:59creeeeeee -swap 1
00:01:02mansikka joo
00:01:02Strawberryjuice ´guys
00:01:02mansikka ok
00:01:05Strawberryjuice i sven for team?
00:01:10Soulyah ye
00:01:11coolass taidan pelaa ogre maagin
00:01:12Strawberryjuice kk
00:01:14coolass ellei noi ota
00:01:15mansikka et
00:01:17coolass no en sit
00:01:18LovoHoro ottakaa joku carry
00:01:28LovoHoro mitä tahot
00:01:31creeeeeee sven + puck last
00:01:33LovoHoro pelaa joku lanaya tai kunkka?
00:01:37Soulyah kus sven on
00:01:38creeeeeee need 1 range also
00:01:38Soulyah ma ei näe
00:01:38Soulyah :d
00:01:40mansikka emt kunkka vois
00:01:42creeeeeee dno ma ka ei näe :D
00:01:42LovoHoro k
00:01:45coolass lanet pliis
00:01:52creeeeeee oi saan soloda isegi
00:01:53creeeeeee nice
00:01:53Pojetz tra sa oma cheniga
00:01:54mansikka mennä ylös
00:01:58LovoHoro -swap 1
00:02:00mansikka doom bottom
00:02:01mansikka -swap 5
00:02:03AliBaba -afk
00:02:04coolass kurdi hi
00:02:07oo0OoO0oo hi
00:02:08coolass how are you? =)
00:02:09oo0OoO0oo :FF
00:02:11oo0OoO0oo :DD
00:02:15AliBaba chen ?
00:02:16coolass so funnay
00:02:16oo0OoO0oo iam cool
00:02:17oo0OoO0oo you ?
00:02:18coolass nice
00:02:21AliBaba nvm
00:02:22coolass cool ass i am
00:02:22creeeeeee miks sul mappi downloadis ?
00:02:24Strawberryjuice woods
00:02:25Strawberryjuice ...
00:02:27Soulyah banningmy
00:02:30Soulyah favorite hero
00:02:33Soulyah thats just mean
00:02:34coolass is cool
00:02:34oo0OoO0oo we know !!!
00:02:39oo0OoO0oo and you suck at it
00:02:43Soulyah yea
00:02:43coolass u like to play etheral alwaiz?
00:02:47LovoHoro ill rape your ass
00:02:47Soulyah and still people ban it
00:02:48creeeeeee and yet you ban it :D
00:02:48coolass kurdi
00:02:48Soulyah always
00:02:50coolass i like ur style
00:02:51creeeeeee ye :D
00:02:51coolass :D
00:02:52LovoHoro Ill rape your ass
00:02:59Soulyah do it
00:03:02LovoHoro ^I will
00:03:06creeeeeee be my guest
00:03:13Soulyah havent failed a single morph game within months
00:03:14LovoHoro i go 20 kills
00:03:22mansikka koitan osuu torrentil
00:03:27oo0OoO0oo i beated you last week
00:03:28Pojetz Hknmhm
00:03:31Pojetz 20 deaths
00:03:39coolass shit
00:03:40mansikka ei lykkyy
00:04:28Soulyah ss
00:04:37mansikka :D
00:04:43coolass en tee yhtää dmg
00:04:52Strawberryjuice KK
00:04:54creeeeeee napilt double :D
00:05:05Soulyah ss
00:05:06Soulyah ss
00:05:26creeeeeee lol what creep :D:D:D
00:05:36LovoHoro mid miss
00:05:36Strawberryjuice to slow my dear
00:05:37LovoHoro care bottom
00:05:47creeeeeee was a bit far yep
00:06:17Soulyah huh
00:06:17Soulyah ?
00:06:21LovoHoro ?
00:06:34Soulyah trin harD?
00:06:42LovoHoro Got some creeps?
00:06:50Pojetz ss na
00:06:51Soulyah get em tiger!
00:07:19LovoHoro :D:D
00:07:20oo0OoO0oo stu ogre
00:07:22LovoHoro Easy
00:07:26Soulyah yeye
00:07:29Firelord0.1 w8
00:08:08AliBaba get mana
00:08:11AliBaba i come top
00:08:23Strawberryjuice wait me
00:08:24coolass kolme
00:08:31Strawberryjuice ogri my dear
00:08:33Strawberryjuice wait me
00:08:36oo0OoO0oo stun
00:08:38AliBaba fuck u
00:08:40creeeeeee they saw you already ogre
00:08:41creeeeeee all went b
00:08:52Strawberryjuice gj ogri xD
00:08:56AliBaba thx mate
00:09:01oo0OoO0oo he got lvl !!
00:09:20Soulyah ss
00:09:26Soulyah top
00:09:27Soulyah with rune
00:09:35Soulyah re
00:09:39oo0OoO0oo ss top
00:09:49LovoHoro mid miss
00:09:50LovoHoro care bot
00:09:51coolass xD
00:09:52LovoHoro re
00:09:56creeeeeee what the hell you wait
00:09:57creeeeeee ogre
00:10:01LovoHoro go top soon
00:10:10Strawberryjuice STUN
00:10:43Firelord0.1 au
00:10:51Firelord0.1 share
00:10:52Strawberryjuice stop waiting so long pls oggri
00:10:53Firelord0.1 omg
00:11:07Soulyah jumala vittus
00:11:09Soulyah runeluck
00:11:10LovoHoro miss mid
00:11:13AliBaba puta baca
00:11:40creeeeeee tra sa 3 creepkilli lihtsalt järjest keerad perse
00:11:46LovoHoro Fuck
00:11:46creeeeeee ära tule siia üldse kui sedasi tegemahakkad
00:11:47LovoHoro It didn ttkae
00:11:55LovoHoro the button
00:11:57Soulyah :D
00:12:08oo0OoO0oo ill tp top soon
00:12:10Strawberryjuice ogri?
00:12:12mansikka ok!
00:12:22oo0OoO0oo puck ?
00:12:53Strawberryjuice zeus
00:12:54Strawberryjuice fuck you
00:13:00Soulyah yea
00:13:02Soulyah 10 hp
00:13:04Soulyah 100
00:13:04Strawberryjuice for real
00:13:05Soulyah no mana
00:13:09Soulyah and i can do a lot without mana
00:13:10Soulyah :DD
00:13:12Strawberryjuice ´so stay away from ulti?
00:13:14Firelord0.1 needed to wa8 for mana
00:13:21Soulyah ulti wont leech mana off me
00:13:23Firelord0.1 oom
00:13:32LovoHoro fucker
00:13:32Soulyah ulti
00:13:33LovoHoro fuck you
00:13:37creeeeeee 3 ss top
00:13:38creeeeeee care mid
00:13:40Firelord0.1 he would stunned u
00:13:42coolass insaed
00:13:45LovoHoro no
00:13:55LovoHoro i had dd auto attack in air
00:14:06oo0OoO0oo no mana for doom !!!
00:15:03Strawberryjuice DENIe
00:15:04Strawberryjuice ME ZEUS
00:15:08coolass COOL
00:15:09Strawberryjuice zeus
00:15:09coolass INSTA
00:15:10Strawberryjuice now i hate you
00:15:12Strawberryjuice for real
00:15:13Strawberryjuice you idiot
00:15:14Strawberryjuice ...
00:15:16Strawberryjuice you see it
00:15:18coolass vittu näitä hakkereita
00:15:18Strawberryjuice and ypou just walk away
00:15:23oo0OoO0oo -ma
00:15:25mansikka nii just
00:15:28oo0OoO0oo -ms
00:15:31Soulyah yeye
00:16:02Soulyah cree
00:16:02Soulyah :D
00:16:28creeeeeee kust see selga sai
00:16:38LovoHoro ah
00:16:39creeeeeee üldse ei pannud tähele
00:16:41creeeeeee :/
00:16:51creeeeeee järsku käis see stunni hääl kuskil ainult :D
00:16:54creeeeeee ja sa olid surnud
00:16:58LovoHoro misk etuurnaa ittees
00:17:06oo0OoO0oo -ms
00:17:11oo0OoO0oo -ms
00:17:11LovoHoro kunkka?
00:17:13coolass helppoo
00:17:33Soulyah omg
00:17:42creeeeeee no lamp
00:17:52Strawberryjuice just have to teamplay
00:17:56creeeeeee pucki pole ka kordagi näinud veel
00:17:56oo0OoO0oo loom speed
00:18:01Pojetz kogu aeg mid
00:18:02oo0OoO0oo i make drums
00:18:02Pojetz olnd
00:18:04creeeeeee korra tuli toppi mu farmi võtma ainult
00:18:06oo0OoO0oo the we all fly
00:18:12Pojetz ava silmad siis
00:18:17creeeeeee pole näinud, et sinust kasu oleks midagi
00:18:59Pojetz ulti on v
00:19:03Soulyah kohe
00:19:05Soulyah 10s
00:19:31Soulyah gather bot
00:19:53Soulyah nii w
00:19:54Soulyah :d
00:20:11Pojetz tra need nupud
00:20:13Pojetz blja
00:20:20oo0OoO0oo thats mean !!!
00:20:21coolass HIENOSTI!!!!
00:20:49oo0OoO0oo got drums :DD +12% team spped
00:20:51oo0OoO0oo speed
00:20:55coolass ASIAA
00:20:55oo0OoO0oo from creep
00:20:57coolass HYVÄ KRUDII
00:21:01coolass n1
00:21:13oo0OoO0oo -ms
00:21:16Soulyah gather there
00:21:18Soulyah i got sentrys
00:21:20Strawberryjuice sec
00:21:20Soulyah if NA comes
00:21:21oo0OoO0oo -ms
00:21:22Strawberryjuice getting 1 creep
00:21:57coolass VITTU
00:21:59coolass oudosti mentiin
00:22:03mansikka joo
00:22:06coolass kurdi painaa 4 vastaa päälle
00:22:08coolass rohkeesti
00:22:09coolass xD
00:22:16LovoHoro mis sun magic stick on
00:22:21coolass mun='
00:22:22mansikka ai mun?
00:22:23LovoHoro kunkan
00:22:26coolass Oo
00:22:26mansikka ei mul oo
00:22:29LovoHoro siis sil ei oo ku uurna josta saa manaa
00:22:33LovoHoro ja nii pien mana pool
00:22:38LovoHoro stick ois melkei välttämätön
00:22:40mansikka on mul 2 bräntsii
00:22:48Pojetz NJA
00:22:52Pojetz care
00:22:55LovoHoro niil on pelkkii castereit
00:23:04coolass ja ck
00:23:08LovoHoro seki castaa
00:23:18LovoHoro koko aja
00:23:25Strawberryjuice up chicken pls
00:23:32Soulyah not that ur chen or anything
00:23:36creeeeeee you need to start getting kills if you want to get 20 of em :DDD
00:23:36Firelord0.1 no 1 arcane boots ?
00:23:42LovoHoro lol
00:23:45LovoHoro na without arcane
00:23:46LovoHoro .d
00:24:10mansikka na going bf?
00:24:17Firelord0.1 hmm
00:24:18Firelord0.1 y
00:24:18coolass se o sille iha
00:24:22mansikka ok
00:24:23Firelord0.1 or linken
00:24:24creeeeeee gather
00:24:25creeeeeee now
00:24:25creeeeeee fast
00:24:59LovoHoro stupid 4 sec
00:25:22coolass :D
00:25:24AliBaba go
00:25:25Strawberryjuice XDDD
00:25:38Soulyah hakkab looma
00:25:38coolass tarvitaan piippua
00:25:38Soulyah :D
00:25:42creeeeeee muidugi hakkab
00:25:43creeeeeee :D
00:25:49LovoHoro ois ollu rahat mut rebuys
00:25:56LovoHoro kunkka lvl 10 :O
00:25:58LovoHoro -ii
00:26:12coolass noin
00:26:13coolass ^^
00:26:14Pojetz gg
00:26:15Soulyah :D
00:26:17AliBaba :D
00:26:18mansikka go coolass
00:26:18coolass <8
00:26:20coolass nice
00:26:22coolass glyph?
00:26:23AliBaba <3
00:26:26oo0OoO0oo aa ulti ??
00:26:30Pojetz no
00:26:32Pojetz mine ulti
00:26:35Strawberryjuice ^^
00:27:56Strawberryjuice -.-
00:28:06Soulyah b
00:28:06Soulyah na
00:28:07Soulyah na
00:28:13Soulyah invi saund k2is
00:28:13Soulyah :d
00:28:32creeeeeee no meil kõik surnud lambist
00:28:34oo0OoO0oo hahaaha na
00:28:36oo0OoO0oo nice one
00:28:37creeeeeee divevad wellini välja pmts
00:28:40creeeeeee aga abi pole
00:28:44Firelord0.1 fucking tower :D
00:29:14Pojetz mana
00:29:15Pojetz need
00:29:21Soulyah cd on
00:29:48Soulyah b
00:29:52creeeeeee tp cd
00:30:11LovoHoro they moves with 4
00:30:12LovoHoro .<
00:30:28LovoHoro move with 54
00:30:30LovoHoro 5plz
00:30:34coolass yes
00:30:58LovoHoro go mid
00:30:58LovoHoro all
00:31:06LovoHoro 5 sec to spawn
00:31:23Soulyah gj duds
00:31:27Firelord0.1 cant go
00:31:29Firelord0.1 zz
00:31:30LovoHoro why
00:31:31LovoHoro not go with 5
00:31:36oo0OoO0oo go now
00:31:38coolass sry
00:32:24oo0OoO0oo focus zeus
00:32:27oo0OoO0oo ill doom his ass
00:32:35Soulyah tower and b
00:32:43Soulyah rosh now
00:32:54Strawberryjuice u need me for that?
00:33:01Soulyah well
00:33:01Soulyah dno
00:33:03Soulyah we neeed all
00:33:05creeeeeee creeps would be nice
00:33:06Soulyah incase they come
00:33:07LovoHoro doom dont go agha
00:33:09creeeeeee if you can send some
00:33:11Strawberryjuice sec
00:33:15Soulyah puck
00:33:16Soulyah skilli
00:33:17oo0OoO0oo why
00:33:18Soulyah 3mnandat
00:33:19Soulyah :D
00:33:21LovoHoro need some carry potential
00:33:27LovoHoro kunkka has no farm
00:33:29creeeeeee lust
00:33:35oo0OoO0oo look my built
00:33:35creeeeeee lust me
00:33:36Pojetz bl
00:33:37oo0OoO0oo not carry
00:33:42Pojetz they come
00:33:48LovoHoro well go ehx then
00:33:51LovoHoro instead of aghga
00:34:09LovoHoro move with 5?
00:34:10Soulyah ck takes
00:34:10LovoHoro now
00:34:11LovoHoro first time?
00:34:13LovoHoro dooom
00:34:25LovoHoro im not tank then
00:34:27Soulyah from lane
00:34:29Soulyah stay apart
00:34:30Strawberryjuice what item?
00:34:34LovoHoro need bait i disarm and ult
00:34:35Soulyah agha
00:34:36Strawberryjuice agha
00:34:38Strawberryjuice or shivas?
00:34:39Firelord0.1 15 sec
00:34:40Soulyah agha
00:34:44Strawberryjuice kk
00:34:46creeeeeee and keep me lusted
00:35:35AliBaba care for aa ulti
00:35:37Firelord0.1 gez
00:35:37LovoHoro ultaa
00:35:38LovoHoro se ck
00:35:44Firelord0.1 ck not dead
00:35:57Pojetz top
00:36:03LovoHoro ck had aegis
00:36:04oo0OoO0oo iam so horny !
00:36:10AliBaba ladyboy
00:36:11creeeeeee mis te tegite seal nii kaua
00:36:14creeeeeee mind tapsid 4 venda
00:36:16Soulyah no
00:36:19Soulyah ma pidin eemal olema
00:36:22Soulyah muidu oleks doomi saand
00:36:22creeeeeee aegisega ära ja siis veel peaaegu tapeti ära
00:36:24creeeeeee mida kõik tegid
00:36:28creeeeeee 4 oli mul peal
00:36:31creeeeeee keda kardeti? :D
00:36:36Soulyah doom lendas
00:36:39Soulyah minu poole
00:36:42oo0OoO0oo ali send me a picture off your self wanna jerk of to it
00:36:48creeeeeee oleks kavõi 1 mu pealt veel maas olnud
00:36:48AliBaba sec
00:36:49creeeeeee -4 kohe
00:36:52oo0OoO0oo FAST
00:36:55Soulyah :D
00:36:56AliBaba okay relax
00:37:20LovoHoro well no1hs items
00:37:22LovoHoro I surrender! [1/5 of Sentinel]
00:37:24Firelord0.1 I surrender! [2/5 of Sentinel]
00:37:26coolass I surrender! [3/5 of Sentinel]
00:37:27coolass base
00:37:40creeeeeee sick
00:37:40oo0OoO0oo :DD
00:37:42AliBaba ladyboy
00:37:42oo0OoO0oo lol
00:37:42LovoHoro fucking retard
00:37:42mansikka hyvä kurdi
00:37:44coolass :D
00:37:49oo0OoO0oo you guys fucking blinked
00:37:53oo0OoO0oo and i go in alone
00:37:53mansikka ? :D
00:37:57LovoHoro we said alll base
00:37:59LovoHoro are you fucking retard
00:38:01oo0OoO0oo no you dint
00:38:02LovoHoro that you dont know what base is
00:38:19Strawberryjuice coming
00:38:19Soulyah stun
00:38:20Strawberryjuice lets push
00:38:21Soulyah pick go
00:38:22creeeeeee heal chen i think
00:38:37Firelord0.1 zzz
00:38:58oo0OoO0oo I surrender! [4/5 of Sentinel]
00:39:00coolass I surrender! [4/5 of Sentinel]
00:39:08LovoHoro ck just raping
00:39:23Soulyah gg
00:39:25coolass ¨efef
00:39:27Firelord0.1 he tanks the shit out off us
00:39:33mansikka gg
00:39:35mansikka I surrender! [5/5 of Sentinel]
Show the full chat log