Game #4158200

Get replay
7 downloads

-16 X
-2 TS

Jerkku
74% | 1460 X | 1393 TS

-5 X
-3 TS

Allistysmies
71% | 1377 X | 1396 TS

+8 X
-2 TS

oo0OoO0oo
58% | 1289 X | 1316 TS

-60 X
-4 TS

m1shjaAa
55% | 1268 X | 1323 TS

-41 X
-14 TS

SprITes
15% | 1013 X | 1137 TS

+15 X
+2 TS

Kanpu3a
81% | 1465 X | 1449 TS

+6 X
+3 TS

fUNCh
64% | 1331 X | 1352 TS

+59 X
+5 TS

MnmlArT
56% | 1231 X | 1366 TS

+49 X
+15 TS

faildn
40% | 1283 X | 1123 TS

-3 X
+7 TS

Mamo
35% | 1187 X | 1178 TS

Chat log

00:00:16Kanpu3a -wl
00:00:16Jerkku some1
00:00:16Jerkku want omni ?
00:00:16SprITes i
00:00:16Jerkku u want ?
00:00:16SprITes ok
00:00:16Jerkku k
00:00:16SprITes jj
00:00:16Jerkku stryg
00:00:16SprITes and you
00:00:44SprITes what
00:00:47fUNCh sry was alttabbed
00:00:47SprITes what hero u wont
00:00:47Jerkku i think
00:00:47Jerkku lets see what they pick
00:00:47SprITes ok
00:00:58Jerkku pick cent
00:00:59Mamo pls pudge
00:00:59Kanpu3a want mid?
00:01:03Jerkku and cm
00:01:06Kanpu3a meat
00:01:07fUNCh i'd rather top
00:01:08Mamo pls
00:01:15SprITes what
00:01:20Jerkku i thinkkk
00:01:38Jerkku get me sf
00:01:38faildn oh lol
00:01:39oo0OoO0oo pick me void
00:01:40faildn i wanted tinker..
00:01:41SprITes who
00:01:43Jerkku no void
00:01:46Jerkku SHADOW
00:01:47SprITes is
00:01:48Jerkku fiend
00:01:52fUNCh mamo pick me riki if want swap :D need carry :D
00:01:53Jerkku -swap 5
00:01:57SprITes -switch
00:02:02fUNCh k
00:02:03Jerkku its swap
00:02:03SprITes -swap 1
00:02:04fUNCh 0 carry
00:02:08Kanpu3a lol
00:02:09Jerkku can some1
00:02:09Kanpu3a mamo
00:02:13Jerkku buy me runewards?
00:02:33fUNCh 4int+1str
00:02:33MnmlArT OMFG
00:02:35MnmlArT i was
00:02:36MnmlArT afk
00:02:36fUNCh +carry
00:02:36oo0OoO0oo -swap 4
00:02:37Mamo i hasn´t play of riki
00:02:38Jerkku cetn wood ?
00:02:38MnmlArT swap 5
00:02:40MnmlArT -swap 5
00:02:41Jerkku cent
00:02:42fUNCh few games ago
00:02:44faildn can we do this?
00:02:44MnmlArT pls
00:02:46MnmlArT swap me
00:02:47MnmlArT -swap 5
00:02:48Kanpu3a gogogogog
00:02:48fUNCh i was in 5xAgi team
00:02:49MnmlArT -swap 4
00:02:49fUNCh :D
00:02:50MnmlArT -swap 4
00:02:51faildn -clear
00:02:52MnmlArT -swap 5
00:02:52m1shjaAa omg
00:02:54MnmlArT SWAP
00:02:54MnmlArT ffs
00:02:55Allistysmies yeah
00:02:55m1shjaAa i auto picked
00:02:59oo0OoO0oo swap me
00:02:59MnmlArT -hhn
00:03:00Mamo -swap 3
00:03:03MnmlArT ty
00:03:04MnmlArT ty
00:03:04MnmlArT ty
00:03:05MnmlArT -hhn
00:03:05m1shjaAa its ok
00:03:22MnmlArT go bot
00:03:29MnmlArT go bottom
00:03:31MnmlArT please
00:03:41MnmlArT cm cant solo
00:03:42MnmlArT go bot
00:03:53Allistysmies share
00:04:43MnmlArT aaa
00:04:52oo0OoO0oo come cent kill
00:04:56Allistysmies k
00:05:04oo0OoO0oo cm
00:05:06Allistysmies pull'n'go
00:05:10oo0OoO0oo come now
00:05:15Allistysmies got double after pull
00:05:17oo0OoO0oo from behind
00:05:19MnmlArT gj
00:05:21MnmlArT and sorry
00:05:23Mamo gj
00:05:49Jerkku ss mid
00:05:55Allistysmies k
00:05:55Jerkku re
00:05:56MnmlArT aura
00:05:57MnmlArT pls
00:05:57Allistysmies didn't get double
00:05:59MnmlArT more
00:06:24MnmlArT pull
00:06:24MnmlArT 1
00:06:26MnmlArT time
00:06:33Mamo block
00:06:41oo0OoO0oo gj
00:06:44faildn help bot
00:06:46oo0OoO0oo come for mana
00:06:46Allistysmies sure thing
00:06:49Mamo noob
00:06:49Allistysmies no need
00:07:09Mamo help down
00:07:22Kanpu3a ss mid
00:07:31Jerkku kill
00:07:45Mamo GO
00:07:47Kanpu3a y
00:07:53Jerkku ss mid
00:08:13Mamo OMG
00:08:14MnmlArT aaaaa
00:08:16Jerkku get wards now
00:08:18Jerkku for runes
00:08:20Jerkku so i get them
00:08:26Jerkku ty
00:08:44Jerkku re mid
00:08:48Kanpu3a ss
00:08:49Kanpu3a ss ,id
00:08:57Jerkku plant wards
00:09:09MnmlArT ?
00:09:14Mamo GANG
00:09:18MnmlArT gtfo
00:09:22MnmlArT cm
00:09:36Kanpu3a die
00:09:37MnmlArT wow
00:09:38Kanpu3a cm
00:09:54SprITes gg
00:09:56Kanpu3a cm
00:09:57faildn s
00:09:58Kanpu3a mob
00:09:58faildn s
00:10:05Allistysmies k
00:10:11Jerkku ss middd
00:10:28Allistysmies lal
00:10:28Allistysmies gj
00:10:38m1shjaAa lol
00:10:39m1shjaAa omni
00:10:42SprITes wtf
00:10:43m1shjaAa why u dont heal me
00:10:44Mamo LAMA STEALER
00:10:46MnmlArT UPGRADE
00:10:47SprITes sry
00:10:47MnmlArT AURA
00:10:51MnmlArT and stfu
00:11:00MnmlArT u dont need kills
00:11:09oo0OoO0oo ss bot
00:11:11Allistysmies b
00:11:13MnmlArT ?
00:11:19Mamo GO
00:11:26Jerkku ss pudge mid
00:11:26oo0OoO0oo i regen and tp bot
00:11:32oo0OoO0oo w8 me cent
00:11:44oo0OoO0oo obvius
00:11:48Allistysmies yeah
00:12:05Jerkku all bot :D
00:12:08SprITes wtf
00:12:09SprITes omfg
00:12:11SprITes my mouse
00:12:13Jerkku stop feedinggfg
00:12:31MnmlArT i raped
00:12:32MnmlArT top site
00:12:42MnmlArT -ms
00:13:02Kanpu3a hahaha
00:13:38SprITes omfg
00:13:40oo0OoO0oo :D
00:13:40fUNCh -st
00:14:09Allistysmies take it down cowboyt
00:14:09Jerkku y
00:14:09MnmlArT not rmk
00:14:09MnmlArT ?
00:14:09MnmlArT if leave
00:14:09faildn no
00:14:09MnmlArT just balance ?
00:14:09Allistysmies meen tuonne tornien väliin joo
00:14:09Mamo I LEAVE
00:14:09Allistysmies voi olla että kuolen joo
00:14:09MnmlArT y
00:14:09MnmlArT but wait
00:14:09Jerkku minkä väliiin
00:14:09SprITes -roll7
00:14:09Jerkku en nää
00:14:09oo0OoO0oo fucking nab if he had swapped me void !
00:14:09SprITes -roll
00:14:09SprITes :D
00:14:09fUNCh kanpu3a
00:14:09SprITes :*
00:14:09fUNCh if he has items
00:14:09Jerkku i hope he drops
00:14:09Kanpu3a m
00:14:09fUNCh dont sell them
00:14:09fUNCh rilay
00:14:09oo0OoO0oo hes out
00:14:09Kanpu3a oke
00:14:09oo0OoO0oo 100%
00:14:09fUNCh forest him to lvl4 aura
00:14:09Mamo WHO
00:14:09oo0OoO0oo plug
00:14:09Jerkku y
00:14:09Jerkku omni btw
00:14:09Jerkku do manaboots
00:14:09Jerkku ans meka
00:14:14fUNCh or not
00:14:15fUNCh :D
00:14:33Allistysmies heeeeeelp
00:14:40Allistysmies or not
00:14:52Allistysmies bot is popular
00:15:03Jerkku void ?
00:15:05Jerkku u there
00:15:12Jerkku wp void afks
00:15:56MnmlArT haha
00:15:59Jerkku well void is banned
00:16:02Jerkku np ^^
00:16:07fUNCh biatch got hooked
00:16:19oo0OoO0oo repel me so i can ulti !
00:16:22MnmlArT we
00:16:23MnmlArT must
00:16:24MnmlArT end
00:16:25MnmlArT fast
00:16:29Jerkku or repel me
00:16:30Jerkku :D
00:16:38Mamo GO
00:16:50Allistysmies hang in there
00:16:59Mamo GJ
00:17:17oo0OoO0oo worst omni ever
00:17:26oo0OoO0oo -afk
00:17:28MnmlArT WTF
00:17:28fUNCh -afk
00:17:28SprITes -afk
00:17:28Jerkku the thing is
00:17:28faildn -afk
00:17:28Mamo -AFK
00:17:28MnmlArT ban him
00:17:29SprITes ban
00:17:31Jerkku LISTEN
00:17:32fUNCh he will get booted
00:17:33MnmlArT what ?!
00:17:33Jerkku LISTEN
00:17:33Allistysmies just listen it
00:17:33Jerkku always
00:17:33Jerkku when zeus ulti
00:17:33oo0OoO0oo hell get bann sooon !
00:17:35Jerkku he movves
00:17:37Jerkku so
00:17:40MnmlArT he is afk
00:17:42MnmlArT Retard
00:17:42oo0OoO0oo -afk
00:17:43MnmlArT hero
00:17:44MnmlArT moves
00:17:45Jerkku he never leaves
00:17:45MnmlArT by
00:17:47MnmlArT himself
00:17:50faildn yea
00:17:52faildn -afk is 4 min
00:17:52oo0OoO0oo 4 mins afk
00:17:53faildn 1 left
00:17:54MnmlArT oh
00:17:55Allistysmies -afkj
00:17:56MnmlArT so cm
00:17:57MnmlArT leave
00:17:58Allistysmies -afk
00:18:02Jerkku im just pissed
00:18:06Jerkku that we lose cause of him
00:18:15fUNCh -st
00:18:36Jerkku -kickafk 4
00:18:41Jerkku BALANCe
00:18:44MnmlArT cm
00:18:46MnmlArT cm
00:18:46Kanpu3a mamo
00:18:46MnmlArT go
00:18:46Mamo OK
00:18:46MnmlArT gg
00:18:46Jerkku still
00:18:46MnmlArT wp
00:18:46Jerkku he lost this
00:18:46Mamo I
00:18:46Jerkku -.-
00:18:46Allistysmies dunno, maybe
00:18:46MnmlArT go
00:18:46Jerkku played over 5 min 4v5
00:18:46MnmlArT dude
00:18:46Mamo WHO
00:18:46Mamo I
00:18:46MnmlArT U
00:18:46Kanpu3a y
00:18:46MnmlArT leave
00:18:50fUNCh i can play with 2 heros
00:18:57MnmlArT go :D
00:18:57faildn make his aura lvl 4
00:19:08MnmlArT team
00:19:08MnmlArT sell
00:19:10MnmlArT items
00:19:12MnmlArT pls
00:19:14fUNCh dont sell
00:19:15oo0OoO0oo ok lets pown
00:19:17fUNCh before aura not 4
00:19:19Jerkku y
00:19:20MnmlArT ok
00:19:21Allistysmies joo ei tuola ny oo oikeen ku wr
00:19:39Kanpu3a wtf
00:19:52Jerkku wards
00:19:57Jerkku we can still
00:19:58Jerkku win
00:20:10Jerkku but need wards
00:20:24MnmlArT use on creeps
00:20:30Jerkku CENT COME
00:20:32Allistysmies k
00:20:35MnmlArT zeus
00:20:38Jerkku repel
00:20:40MnmlArT ON CREEP
00:20:41MnmlArT SKILL
00:21:32Allistysmies tower
00:21:35Jerkku cent get that blink
00:21:40Allistysmies kyllä
00:21:55Kanpu3a )
00:21:57Jerkku omni always in fights
00:21:58Jerkku repel me
00:22:02Jerkku so i can ult
00:22:12MnmlArT OMFG
00:22:13MnmlArT LOL
00:22:15MnmlArT I TOUGHT
00:22:17MnmlArT CENT IS
00:22:20MnmlArT FROM WOODS :D
00:22:22MnmlArT CREEP
00:22:23fUNCh rofl
00:22:28oo0OoO0oo he repel creep :D
00:22:49oo0OoO0oo we can finish this
00:22:50MnmlArT when u make
00:22:53MnmlArT his aura lvl 4
00:22:54Jerkku no we cant :D
00:22:56MnmlArT freeze
00:22:57MnmlArT him
00:22:59MnmlArT sell items
00:23:06Jerkku need all
00:23:09SprITes fast
00:23:14Jerkku b
00:23:15oo0OoO0oo b
00:23:16Allistysmies k
00:23:16Jerkku need all
00:23:17SprITes and big exp
00:23:17Allistysmies coming
00:23:20MnmlArT we must end asap
00:23:26Jerkku repel
00:23:28SprITes fast and big ts
00:23:58Jerkku omni u cant repel ?
00:24:10SprITes omfg
00:24:17Allistysmies miten se ny nojn
00:24:19Jerkku well we lost that fight
00:24:20oo0OoO0oo all so fucking low
00:24:25Jerkku causeo mni didnt repel me
00:24:30oo0OoO0oo or heal
00:24:30Jerkku ALWAYS REPEL ME
00:24:38SprITes ok
00:24:41oo0OoO0oo get your damn bkb
00:24:44oo0OoO0oo fuck this nab
00:25:29Allistysmies 500 for dagger
00:25:37Allistysmies 2 waves
00:25:46SprITes omfg
00:25:48Jerkku that
00:25:48MnmlArT wp
00:25:49Jerkku was
00:25:50Jerkku epic
00:25:53MnmlArT :D
00:26:04Jerkku let cent get dagger
00:26:10Jerkku then go smoke or something...
00:26:12Allistysmies 200
00:26:12oo0OoO0oo need def
00:26:14oo0OoO0oo cent come
00:26:15Jerkku need wards again
00:26:27Allistysmies k
00:26:38Allistysmies got dag
00:26:44SprITes wtf
00:26:47MnmlArT dead
00:26:51SprITes i clik on spell
00:26:52SprITes and
00:27:06MnmlArT well i am b
00:27:15MnmlArT ME
00:27:15oo0OoO0oo :D
00:27:16MnmlArT ME
00:27:16MnmlArT ME
00:27:16Jerkku ...
00:27:17MnmlArT ME
00:27:18MnmlArT ty
00:27:25MnmlArT <3
00:27:34fUNCh -st
00:27:38Jerkku they rosh
00:27:52SprITes omfg
00:27:54SprITes no move
00:27:56Jerkku this omni
00:28:05SprITes stfu
00:28:10SprITes you didn help
00:28:13oo0OoO0oo cent jump
00:28:16Allistysmies k
00:28:36Jerkku now
00:28:38Jerkku that repel
00:28:38SprITes fuck me dick
00:28:40Jerkku cent jumpo
00:29:06SprITes noobs
00:29:07SprITes omfg
00:29:20Allistysmies oh boy
00:29:22Allistysmies can't win today
00:29:24Jerkku I surrender! [1/4 of Sentinel]
00:29:27Allistysmies I surrender! [2/4 of Sentinel]
00:29:29Jerkku shit game
00:29:31Jerkku void lost
00:29:34Jerkku and omni
00:30:00Jerkku ALL GO FF
00:30:03Jerkku im pissed
00:30:03SprITes I surrender! [3/4 of Sentinel]
00:30:11Jerkku soo shit game
00:30:36MnmlArT 5.5
00:30:36MnmlArT k
00:30:37MnmlArT :DDD
00:30:44faildn fuuu
00:30:46fUNCh dont sell cm items
00:30:49fUNCh its good to have him
00:30:50fUNCh around
00:30:51fUNCh :D
00:30:53MnmlArT y
00:30:58MnmlArT he will get
00:30:59MnmlArT plus
00:31:00MnmlArT x
00:31:01MnmlArT :D
00:31:02fUNCh :D
00:31:07Jerkku I surrender! [3/4 of Sentinel]
00:31:13SprITes f
00:31:16SprITes no ff
00:31:19Jerkku shittiest game ever
00:31:25fUNCh -apm
00:31:26Jerkku when u lose cause of afkertard
00:31:32oo0OoO0oo not really
00:31:32fUNCh when you play two heros :D
00:31:39oo0OoO0oo just play your damn heroes right
00:31:40Jerkku and noob omni :D
00:31:42oo0OoO0oo and easy win
00:31:58oo0OoO0oo all push this mid
00:32:03Jerkku lol
00:32:07Jerkku we cant do shit
00:32:13SprITes play teamwork
00:32:32Allistysmies rosh?
00:32:40MnmlArT ok now
00:32:41MnmlArT wait me
00:32:42MnmlArT item
00:32:43MnmlArT sec
00:33:06Allistysmies right
00:33:15Allistysmies I surrender! [3/4 of Sentinel]
00:33:54Allistysmies lal
00:33:55fUNCh 1hp :D
00:33:57MnmlArT omw
00:34:16fUNCh -apm
00:34:37oo0OoO0oo w8 me
00:34:45SprITes f
00:34:48SprITes ff!
00:34:49SprITes !ff
00:34:50SprITes omfg
00:34:55SprITes who dont ff
00:34:57SprITes I surrender! [3/4 of Sentinel]
00:34:58SprITes .f
00:35:00SprITes f
00:35:00Jerkku wd
00:35:01SprITes I surrender! [3/4 of Sentinel]
00:35:04SprITes ff!
00:35:06Allistysmies well he's doing good
00:35:16Jerkku ye but we still wont win this
00:35:17MnmlArT AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
00:35:21oo0OoO0oo in ya face
00:35:25MnmlArT .!.
00:35:26Allistysmies dunno about that
00:35:28MnmlArT in ya face :D
00:35:50oo0OoO0oo dagger
00:35:55Allistysmies with what mana
00:35:56faildn nice
00:35:57MnmlArT nice
00:35:57MnmlArT 1
00:35:57faildn nice
00:36:06fUNCh playing with both heros :D
00:36:07oo0OoO0oo just dont solo
00:36:09MnmlArT y
00:36:09fUNCh scout with 1
00:36:10MnmlArT :D
00:36:12fUNCh hook with another
00:36:13oo0OoO0oo we can win this if we go 4
00:36:15MnmlArT :DD
00:36:21Allistysmies maybe
00:36:24Allistysmies got pipe at least
00:36:28SprITes never ulti
00:36:28Allistysmies dunno if it makes any difference
00:36:37oo0OoO0oo cent fisrt
00:36:44MnmlArT omw
00:36:45MnmlArT wait
00:36:45Allistysmies wait for 20 sec then
00:36:46Allistysmies :D
00:36:47MnmlArT dont dye
00:36:48oo0OoO0oo we w8
00:36:51Allistysmies i guess scourge won't wait
00:36:52MnmlArT go all
00:36:52oo0OoO0oo stay b
00:36:52MnmlArT take
00:36:54MnmlArT or we lose
00:37:00Jerkku repel me then
00:37:13MnmlArT repel
00:37:14MnmlArT me
00:37:15oo0OoO0oo go
00:37:23SprITes omfg
00:37:30SprITes I surrender! [3/4 of Sentinel]
00:37:31SprITes all ff
00:37:33SprITes ff!
00:37:35Allistysmies b
00:37:35SprITes !ff
00:37:36SprITes f
00:37:38SprITes I surrender! [3/4 of Sentinel]
00:37:41SprITes all ff
00:37:47fUNCh -st
00:37:50SprITes omfg type ff
00:37:55SprITes type !ff
00:38:31oo0OoO0oo I surrender! [4/4 of Sentinel]
00:38:33fUNCh :D
Show the full chat log