Game #4079418

Get replay
3 downloads

+49 X
+1 TS

WANKmaster
94% | 1640 X | 1519 TS

-40 X
+1 TS

coolass
71% | 1339 X | 1426 TS

+24 X
+1 TS

Affliction
66% | 1301 X | 1375 TS

+23 X
+1 TS

Bct_Murder
38% | 1129 X | 1331 TS

+31 X
+22 TS

prolog1C.
41% | 1214 X | 1203 TS

-17 X
-1 TS

slc2
82% | 1533 X | 1378 TS

-37 X
-1 TS

mansikka
75% | 1351 X | 1475 TS

-27 X
-1 TS

RalleBrazil
63% | 1353 X | 1365 TS

+24 X
-1 TS

VanillaThunder
60% | 1265 X | 1378 TS

-20 X
-2 TS

casper
38% | 1127 X | 1259 TS

Chat log

00:00:05prolog1C. why the fuck
00:00:12prolog1C. am i orange?
00:00:14VanillaThunder ban bala or sf
00:00:16slc2 Sf
00:00:16slc2 :D
00:00:16WANKmaster -ns
00:00:22slc2 any bodu wnats?
00:00:28VanillaThunder gondar
00:00:28casper wr
00:00:36Bct_Murder we need tide , thrall
00:00:37slc2 get me potm.
00:00:37Bct_Murder i want
00:00:38Bct_Murder tide
00:00:41WANKmaster any1
00:00:41casper ok
00:00:42WANKmaster want
00:00:43RalleBrazil jamie skal jeg spille windrunner ?
00:00:43WANKmaster something
00:00:44WANKmaster ?
00:00:45WANKmaster trall
00:00:47WANKmaster murder?
00:00:47prolog1C. potm
00:00:51Bct_Murder coolas you give me
00:00:53Bct_Murder tide?
00:00:53slc2 må du godt:)
00:00:54coolass yep
00:00:55Bct_Murder ok
00:00:56Bct_Murder thx
00:00:58RalleBrazil skal du ha ?
00:01:00slc2 så er du mid
00:01:01RalleBrazil fuck det
00:01:02slc2 giv mig potm
00:01:04RalleBrazil spiller zeus
00:01:11slc2 mansikka?
00:01:12slc2 for me?
00:01:15mansikka no
00:01:16mansikka :D
00:01:19Bct_Murder what you want?
00:01:19slc2 fu:D
00:01:20RalleBrazil haha
00:01:23coolass hmm
00:01:24coolass trall
00:01:28coolass -swap 4
00:01:28Bct_Murder -swap 2
00:01:29mansikka sry i wanted potm :-------P
00:01:33RalleBrazil tank
00:01:36RalleBrazil beeast
00:01:38casper waht you want
00:01:39slc2 give me luna
00:01:40RalleBrazil rexxar
00:01:41mansikka UNLESS U GIVE ME VISAGE
00:01:42Affliction ARRRGH random :/
00:01:45RalleBrazil get him
00:01:48slc2 give me luna
00:01:50WANKmaster no it wasnt :d
00:01:51mansikka ok
00:01:53prolog1C. u wanna swap?
00:01:54slc2 -swap 5
00:01:57casper -swap 1
00:01:57WANKmaster u would've randomed ns
00:01:58WANKmaster :)
00:02:00slc2 potm mid
00:02:08slc2 me bm top
00:02:08Bct_Murder /w DotaKeys: off
00:02:09Bct_Murder /w DotaKeys: on
00:02:11Bct_Murder /w DotaKeys: You control Shliapanosis [g,r,c,v]
00:02:13slc2 wr bot
00:02:14slc2 wr bot
00:02:19coolass bct murder
00:02:22Bct_Murder ?
00:02:24coolass are you greek? :D
00:02:28Bct_Murder no :)
00:02:30coolass ok
00:02:31Bct_Murder )from lithuania :)
00:02:31WANKmaster prologic
00:02:33WANKmaster chicken
00:02:33slc2 bm bot:D
00:02:33WANKmaster is
00:02:35WANKmaster where?
00:02:35coolass kkk
00:02:40prolog1C. aaah
00:02:52Affliction and you say "why iam orange
00:02:57slc2 get wards for that cunty slark:D
00:02:57WANKmaster share
00:03:05VanillaThunder i go necro
00:03:06prolog1C. su
00:03:14slc2 good and focus slark
00:03:17slc2 and thrall
00:03:26slc2 that silence kills us
00:04:07slc2 fuck af din bums
00:04:27slc2 go pull
00:05:02slc2 pull
00:05:08RalleBrazil k
00:05:15RalleBrazil share?
00:06:05slc2 rend mig i fissen
00:06:06mansikka ss mid
00:06:16mansikka care bot
00:06:23mansikka re
00:06:43Bct_Murder fucking lagg
00:06:54WANKmaster ss
00:07:03coolass .
00:07:46coolass omg
00:07:46coolass FF
00:08:20Bct_Murder wank ss?
00:08:21prolog1C. go?
00:08:25Affliction yy
00:08:29casper ss 1
00:08:47mansikka ss mid
00:08:48mansikka care to
00:08:49mansikka p
00:08:55slc2 aight
00:08:55mansikka re
00:09:00mansikka care bot
00:09:15prolog1C. b
00:09:18mansikka re mid
00:09:23Bct_Murder thrall ...
00:09:24mansikka slark has invis
00:09:25mansikka rune
00:09:29Bct_Murder you dont farm
00:09:34Bct_Murder and dotn let me farm
00:09:37Bct_Murder what you doing i dont no
00:09:39Bct_Murder idiot
00:09:43mansikka ssmid
00:09:46mansikka slark invis
00:09:52casper ss
00:10:15mansikka yeah np
00:10:18mansikka k
00:10:19WANKmaster seriously?::D:D
00:10:21RalleBrazil no
00:10:23RalleBrazil so close
00:10:41coolass :D
00:10:46slc2 bm
00:10:49slc2 go roam now.
00:11:17Bct_Murder ss down
00:11:19Bct_Murder rexx
00:11:20Affliction kloll
00:11:26mansikka ssslark
00:11:27VanillaThunder go bot i tp
00:11:38mansikka slark dd
00:12:02mansikka slark miss car
00:12:03mansikka e
00:12:09slc2 gj bm
00:12:14Affliction lol
00:12:15Affliction :&/
00:12:15coolass ff
00:12:17mansikka gj rex
00:12:19slc2 bm u save the day
00:12:31VanillaThunder :d
00:12:31Affliction hot key inst t :/
00:12:55RalleBrazil ss
00:12:56RalleBrazil all care
00:13:21prolog1C. thrall???
00:13:23coolass stfu
00:13:29prolog1C. idiot
00:14:12slc2 hello wr?=????
00:14:19slc2 are u fucking retarded?????
00:14:23slc2 go and fucking stun
00:14:27slc2 get some fucking wards
00:14:29VanillaThunder w8 me bot
00:14:34slc2 fucking retarded cunt
00:15:46coolass :D
00:15:51slc2 casper areu high?
00:15:53prolog1C. this weaver
00:15:55casper a bit :D
00:16:00slc2 i think so
00:16:02slc2 get wards
00:16:24RalleBrazil next time faster ulti ?
00:16:29RalleBrazil u could save him
00:16:30Bct_Murder i have ulti
00:16:35prolog1C. go
00:16:38slc2 shut up zeus
00:16:49slc2 be guiet zeus and buy wards
00:16:59slc2 ff
00:17:01RalleBrazil lol
00:17:02slc2 cunt team
00:17:15RalleBrazil cunt captain haha overraiddingx100000000000
00:17:21slc2 aight m8
00:19:50RalleBrazil care
00:21:06RalleBrazil ¨omg
00:21:10Bct_Murder i haveu lti
00:21:22coolass EI VITTU TÄTÄ PASKAA
00:21:27RalleBrazil slc2 ulti ?
00:21:36RalleBrazil lol
00:22:06mansikka i go eat pie
00:22:13slc2 haha
00:22:18Bct_Murder i balance?
00:22:21slc2 who leaves?
00:22:22coolass i can
00:22:26Bct_Murder ok thrall go
00:22:29coolass cya
00:22:51Bct_Murder i can take tread?
00:22:58WANKmaster dont
00:22:59WANKmaster take
00:23:00WANKmaster any
00:23:00WANKmaster items
00:23:09Bct_Murder why?
00:23:12WANKmaster tak
00:23:12WANKmaster e
00:23:15WANKmaster treads
00:23:17WANKmaster if u need
00:23:38Bct_Murder we need PIPE?
00:24:08Bct_Murder all go mid
00:24:10Bct_Murder i have ulti
00:24:47Bct_Murder omg ....
00:24:53prolog1C. ulti??
00:24:58Bct_Murder i cant
00:25:01Bct_Murder i get 2 stun
00:25:47RalleBrazil gg
00:27:21prolog1C. plz slark let your team die
00:27:22RalleBrazil haha in your face
00:27:22RalleBrazil !
00:27:34RalleBrazil haha
00:27:36RalleBrazil taber
00:27:46VanillaThunder why??
00:27:47slc2 u got reg dude
00:28:02prolog1C. if your the other team could play u would suck
00:29:01slc2 hahahahahha
00:29:38RalleBrazil I surrender! [1/4 of Scourge]
00:29:41slc2 I surrender! [2/4 of Scourge]
00:29:47slc2 go ff boys
00:29:51slc2 no fun in this game
00:30:12slc2 guys ff
00:31:16prolog1C. go rosh slark
00:31:47slc2 fuck af grønland er ikke i humør til det der
00:31:51slc2 :D
00:31:52Affliction :/
00:31:54Affliction sry
00:32:04Bct_Murder pipe rdy i come up
00:32:11slc2 ham ralle der ødelægger lanes, den lille tæppetisser
00:32:18Affliction ;D
00:32:25slc2 han lugter af arm sved hold dig fra ham:D
00:32:45WANKmaster fast
00:32:47WANKmaster guys
00:32:49WANKmaster must say :d
00:32:49Bct_Murder need mana; /
00:33:24RalleBrazil haha
00:33:29RalleBrazil haha
00:33:36VanillaThunder ukti
00:33:49Bct_Murder omg
00:33:50Bct_Murder this veaver
00:33:52Bct_Murder horible
00:33:54WANKmaster :d
00:34:05VanillaThunder go as 4 now
00:34:08VanillaThunder or its lost
00:34:08Bct_Murder he can kill luna
00:34:10Bct_Murder but he run
00:34:10VanillaThunder zeus b
00:34:11Bct_Murder ....
00:34:11Affliction is the monkey saying
00:34:13slc2 it is lost dude
00:34:18Affliction 1-9
00:34:20Affliction :P
00:34:20Bct_Murder and?
00:34:23Bct_Murder but i help team
00:34:26Bct_Murder and i tank all time
00:34:27Bct_Murder ....
00:34:32Bct_Murder you stay back and steal kill
00:34:34Bct_Murder and yoyu speak ?
00:34:34Affliction with feeding them ?
00:34:35Bct_Murder wahahah
00:34:42Bct_Murder you know who is TANK?
00:34:58casper mid
00:35:06prolog1C. tide > weaver!
00:35:21slc2 god nuke
00:35:34slc2 god nuke
00:35:42slc2 god nuke
00:35:52Affliction lol
00:37:10Bct_Murder roshan and push
00:37:12slc2 cant get it
00:37:17slc2 and we cant fight there
00:37:18casper gem on weaver
00:37:28slc2 sælg din gem
00:37:38RalleBrazil ?
00:37:41casper I surrender! [3/4 of Scourge]
00:37:42slc2 sælg din gem
00:37:47RalleBrazil gem?
00:37:51RalleBrazil har ikke nogle
00:37:52Affliction
00:37:52VanillaThunder guys?
00:37:56VanillaThunder u chill good there?
00:38:00Affliction havde den i sidste fight
00:38:00slc2 la nu vær grønlan
00:38:02RalleBrazil y
00:38:03RalleBrazil :d
00:38:04Affliction ;;D
00:39:56slc2 casper+
00:39:57slc2 ff?
00:40:19slc2 caper ff???
00:40:24casper did
00:40:30slc2 bm go ff?
00:40:34VanillaThunder nope
00:40:37prolog1C. slark!
00:40:39slc2 why?
00:42:09Bct_Murder slark BKB?
00:42:19Affliction just get a blink and stfu
00:42:22Affliction -hhn
00:44:06RalleBrazil godt
00:44:08WANKmaster FIGHT ME
00:44:13slc2 i am=
00:44:15WANKmaster DONT BE SCARED
00:44:17slc2 and i won
00:44:24WANKmaster with zeuz ult u won ? :d
00:44:31prolog1C. mby he got a brain slark?
00:44:34slc2 i still got some beams:D
00:44:35RalleBrazil ofc. he is my brother from another mother baby ;)
00:45:01slc2 what he is saying that he is my littlebroter with a small penis and a loose anus called freddy
00:45:16WANKmaster tide
00:45:17WANKmaster get
00:45:18WANKmaster dagger
00:45:20WANKmaster and lets go
00:45:21WANKmaster win
00:45:22WANKmaster this shit
00:45:22WANKmaster plz
00:45:28Bct_Murder i have dagger ;]
00:45:28WANKmaster tired of this game
00:45:34WANKmaster good
00:45:35WANKmaster lets go
00:45:35WANKmaster then
00:46:14slc2 gj
00:46:21Bct_Murder wait veaver/
00:46:26slc2 get tps
00:46:26prolog1C. slark DONT
00:46:28RalleBrazil teleport
00:46:29slc2 lets push
00:46:37Bct_Murder slark tank
00:46:41Bct_Murder i tp and ulti
00:47:15slc2 slark gem shit
00:49:11WANKmaster gem
00:49:23prolog1C. WEVER
00:49:34Bct_Murder ulti rdy
00:49:50RalleBrazil wake up
00:50:21WANKmaster wanna ff mby ?
00:51:10casper I surrender! [3/4 of Scourge]
00:51:11casper f
00:51:11casper f
00:51:12casper f
00:51:12casper f
00:51:13casper f
00:51:13casper f
00:51:14casper fff
00:51:15casper f
00:51:24VanillaThunder I surrender! [4/4 of Scourge]
Show the full chat log