Game #3958181

Get replay
2 downloads

+9 X
+2 TS

nigulas
91% | 1560 X | 1530 TS

+24 X
+2 TS

McNabb
82% | 1417 X | 1462 TS

-18 X
+1 TS

Affliction
71% | 1371 X | 1382 TS

-25 X
+1 TS

101010
71% | 1404 X | 1347 TS

+7 X
+2 TS

Aleks875
59% | 1286 X | 1343 TS

+4 X
-1 TS

mrk
97% | 1760 X | 1520 TS

-16 X
-2 TS

Arapiles
73% | 1374 X | 1416 TS

-28 X
-2 TS

rtg800
70% | 1382 X | 1387 TS

+45 X
-1 TS

svents
61% | 1335 X | 1342 TS

+15 X
-1 TS

edgarass
54% | 1242 X | 1330 TS

Chat log

00:00:18mrk ck
00:00:18McNabb ban wl
00:00:18Arapiles i could try phoenix
00:00:18McNabb or die
00:00:18rtg800 rebi am/naix
00:00:18McNabb in hell
00:00:18svents pohenix
00:00:18mrk ah perse
00:00:18Affliction no fire birdie :D
00:00:18nigulas -phenixxxxxxxxxxx
00:00:18svents obv kui ei pickita
00:00:18nigulas -phoenix
00:00:18mrk tahtsin sf
00:00:22rtg800 stop jokes
00:00:25Affliction ;)
00:00:27McNabb warlockkkk
00:00:32Arapiles wl in pool
00:00:33Affliction Get WL for me ?
00:00:42McNabb kan du spille den?
00:00:43Affliction spiller du den ?
00:00:45Affliction :D
00:00:50mrk võta dazzle
00:00:51Affliction kan godt
00:00:52Affliction .)
00:00:52mrk kaitse mind
00:00:53mrk ?:D
00:00:54Affliction :D
00:00:58rtg800 aga palun
00:01:04mrk take mid
00:01:14McNabb so giv mig tiny
00:01:15Arapiles k
00:01:17Affliction spiller du WL ?
00:01:21Affliction -swap 2
00:01:23McNabb -swap 3
00:01:30mrk maxi heal ja grave
00:01:34mrk heal enne
00:01:35rtg800 yo
00:01:40nigulas ära seda noobi midi saada
00:01:52mrk sventsi?
00:01:57nigulas ara
00:02:14svents tulen ise siis midi ja lasen su pooleks
00:02:18McNabb sf solo bot and i mid?
00:02:19rtg800 tõmbame käima
00:02:22edgarass me lane?
00:02:24mrk bot
00:02:25mrk share
00:02:25nigulas mm
00:02:28nigulas ye
00:02:32svents i can try solo
00:02:33nigulas u can gank
00:02:33nigulas i can farm
00:02:34Aleks875 me wood
00:02:35Arapiles would like gank mid from lvl 4 or so
00:02:36svents if ds wants woods
00:02:38rtg800 stop jokes
00:02:41rtg800 no trying here
00:02:44mrk ds can
00:02:45McNabb just dont have mid items
00:02:46mrk jungle bot
00:02:47McNabb :-./
00:02:49mrk or top
00:02:49nigulas n
00:02:50mrk ok
00:02:50nigulas p
00:02:51mrk ds go top
00:02:52mrk jungle
00:02:58mrk top
00:02:59mrk jungle
00:03:01edgarass shity
00:03:01edgarass nice
00:03:13rtg800 ma ei pulli siis?
00:03:14svents so u should own top
00:03:16mrk ei
00:03:46nigulas the fuck u doing herE?
00:03:54nigulas ss1
00:04:19mrk hea
00:04:26rtg800 mis
00:04:44mrk 8-0
00:05:12Affliction -ms
00:05:15Affliction -ma
00:05:22mrk :D
00:06:04mrk go woods
00:06:31svents ss2
00:06:32nigulas i gank mid
00:06:37McNabb ,k
00:06:54rtg800 lükkame katuse pealt ära
00:07:02mrk ära ülita allatuult
00:07:05mrk +s
00:07:12McNabb ss
00:07:13McNabb mid
00:07:18McNabb care top
00:07:43mrk seer
00:07:44mrk dont
00:07:44mrk come
00:07:45mrk lane
00:07:55mrk ty :P
00:08:02rtg800 meka?
00:08:02nigulas ss
00:08:05mrk tee
00:08:57mrk wrong way buddy
00:09:24Arapiles ss
00:09:41nigulas 1 mana
00:09:48rtg800 mees
00:09:54mrk shoplesin
00:09:59Arapiles still ss
00:10:04svents tiny botr
00:10:24rtg800 go
00:10:27rtg800 or
00:10:30rtg800 what was there
00:10:34edgarass illiu
00:10:47rtg800 why haste me :d
00:10:53Arapiles ss
00:10:57svents ss
00:11:07101010 ty for healing me
00:11:12rtg800 kas see hela
00:11:12101010 dumbass
00:11:21McNabb wtf
00:11:23Aleks875 1-8 gj
00:11:31rtg800 haiget ei teinud vanasit
00:11:38mrk teeb
00:11:39mrk ikka
00:11:41nigulas u guys :D have ganked 0 times
00:11:44nigulas 3v5
00:11:44nigulas game
00:11:47mrk manabootsid
00:11:47rtg800 aga ma panen mööda?
00:11:51rtg800 mina?
00:11:52mrk no kõrval peavad
00:11:52mrk olema
00:11:54mrk sa tee ja
00:11:56rtg800 k
00:11:59Aleks875 mid fail
00:12:01McNabb lol
00:12:02Aleks875 bot fail too
00:12:04Aleks875 unreal
00:12:10rtg800 te ja
00:12:13Aleks875 all ruinung on map
00:12:18Arapiles w8
00:12:19mrk me
00:12:20mrk shield
00:12:24nigulas and ur farming alone
00:12:27rtg800 enigma
00:12:27mrk enigma
00:12:28mrk here
00:12:31rtg800 50 kuld
00:12:38mrk shield me
00:12:40mrk seer
00:12:41mrk and go
00:12:42mrk vacuum
00:12:44McNabb gank bot
00:12:44rtg800 vähe mana
00:13:19Arapiles ss
00:13:22Arapiles inc bot
00:13:26svents gpt armlet
00:13:28svents boooyaka
00:13:46McNabb ss bot
00:13:48McNabb care mid
00:13:50Aleks875 4
00:14:00Affliction hukar is otw
00:14:02Affliction midt
00:14:06rtg800 ss
00:14:09Arapiles sf hast rune
00:14:15rtg800 igav passida siin
00:14:19rtg800 vaadata kuidas sa frmid
00:14:41rtg800 huskar 5-1 wtf
00:14:43rtg800 what happened
00:14:48mrk shield
00:16:04Arapiles oom
00:16:10edgarass smart tiny
00:16:16mrk 4top
00:16:31edgarass i tp in sec
00:16:54mrk b
00:16:54mrk b
00:17:02mrk huskar :D
00:17:12rtg800 couldnt grav
00:17:23Arapiles gj
00:17:23McNabb lol
00:17:25nigulas TRA SEE PEDE
00:17:25nigulas FARMIB
00:17:29McNabb svents is ovning
00:17:40Arapiles so nice
00:17:42nigulas engima
00:17:43nigulas farms
00:17:43rtg800 yo
00:17:44nigulas while we battle
00:17:45nigulas then
00:17:46nigulas soloultis
00:17:47nigulas 4
00:17:51edgarass wp all
00:17:55svents gj boys
00:17:55McNabb yeah thats pro
00:17:56Aleks875 why u go there?
00:17:56mrk :D
00:18:03Aleks875 u suck vs them
00:18:04nigulas :D
00:18:05Aleks875 why u go
00:18:07nigulas with ur ulti
00:18:08nigulas they
00:18:08nigulas die
00:18:09nigulas in
00:18:10nigulas 2 sec
00:18:25McNabb need wards
00:18:27McNabb grønland
00:18:38edgarass mana
00:18:41rtg800 cd
00:18:52rtg800 mana
00:18:59rtg800 yess
00:19:45nigulas me
00:19:50McNabb lol
00:19:51edgarass money money
00:21:55svents ok :D
00:22:00edgarass mister rambo
00:22:02Arapiles need wards
00:22:31McNabb sup
00:22:32Affliction ;:D
00:22:35Arapiles :(
00:23:02rtg800 stop jokes
00:23:04nigulas FUCCKING RLY?
00:23:09mrk pls
00:23:21edgarass rambo again
00:23:22edgarass ff
00:23:27svents be quiet
00:23:28svents noob
00:23:29mrk pls tem
00:23:40McNabb how did u lose bot vs solo svents?
00:23:43rtg800 push towers and shit
00:23:44rtg800 mby
00:23:48mrk let me
00:23:48rtg800 5
00:23:48nigulas i tryed gank mid
00:23:51nigulas lost 2lvls
00:23:53nigulas and thn
00:23:56nigulas he just
00:23:58nigulas burned me
00:24:01nigulas with boots
00:24:10McNabb not something to be proud of:D
00:24:17nigulas idc
00:24:19nigulas ill still carry this
00:24:22svents aa dusti kh vaja:DDD
00:24:24McNabb i hope
00:24:44edgarass grave?>
00:24:44rtg800 asd
00:24:45rtg800 u moved
00:24:47Arapiles nvm
00:24:48nigulas oom
00:24:50Aleks875 just
00:24:50nigulas gmme
00:24:51Aleks875 kill
00:24:52rtg800 couldnt
00:24:56Aleks875 dazzle first
00:25:04nigulas random
00:25:04nigulas dust
00:25:04Arapiles gj
00:25:06McNabb im gonna puke
00:25:24nigulas if u would have tossed him
00:25:26nigulas instaed of me
00:25:27nigulas dead
00:25:28mrk -cs
00:25:43nigulas enigma with lothar
00:25:44nigulas omg
00:25:46Affliction y
00:25:47Affliction :>/
00:25:53McNabb thats is sucky:D
00:26:00Aleks875 neevr with gang
00:26:03Aleks875 when solo bot
00:26:05Aleks875 omg
00:26:49rtg800 agian
00:26:51rtg800 couldnt
00:26:57rtg800 wtf
00:26:58mrk pls tem
00:26:59mrk stop fed
00:26:59rtg800 u doing
00:27:00Arapiles i didnt move
00:27:06rtg800 too far
00:27:07edgarass fucking guskar mister rambo
00:27:11svents pls
00:27:14svents edragass
00:27:15svents dont talk
00:27:18svents be quiet better
00:27:22rtg800 sina ka
00:27:36svents ma pole mitte ühtki s6na öelnud
00:27:43svents mai ivitsi mingit paska kuulata t6siselt
00:27:44mrk mina ka
00:27:46Arapiles tiny instant me so easy
00:28:01mrk ma ei jõua farmida nii kiiresti
00:28:06mrk kui tiim fiidib
00:28:11mrk .d
00:28:27nigulas try to
00:28:27nigulas do
00:28:29nigulas a battle?
00:28:50rtg800 mis nüüd teen
00:28:51edgarass all together
00:28:55mrk nah
00:28:56mrk just def
00:28:57mrk get wards
00:28:57rtg800 scepteR?
00:29:05mrk pipe
00:29:10edgarass me pipe
00:29:30Aleks875 cd ult
00:29:35Aleks875 5
00:29:35nigulas im not there
00:29:40Aleks875 run
00:29:41McNabb b
00:30:09rtg800 i go ward there woods
00:30:24rtg800 got dust
00:30:34nigulas omg
00:30:35nigulas :D
00:30:36McNabb lol
00:30:38nigulas i perssed
00:30:38nigulas S
00:30:39nigulas 20x
00:30:40svents ds
00:30:42svents nice wall
00:30:44edgarass b
00:30:48rtg800 yeah
00:30:52edgarass fu
00:30:55svents u waste wall for 1 guy
00:30:56svents gj
00:31:01Aleks875 warded
00:31:04Aleks875 there
00:31:06Aleks875 baack
00:31:08edgarass if u woulodn t b strom
00:31:10Arapiles stop flaming
00:31:10edgarass so stfu
00:31:16rtg800 ye storm
00:31:17rtg800 why u b
00:31:18svents ?????
00:31:31Arapiles though more coming
00:31:32rtg800 mrk mis chillid
00:31:41mrk go
00:31:41nigulas peaaegu
00:31:42nigulas suutis
00:31:43nigulas keegi
00:31:44rtg800 kaotasime torni
00:31:44nigulas telead
00:31:45nigulas a
00:31:56rtg800 türa küll
00:32:00nigulas WHO ARE U ULTING ENIGMA
00:32:09edgarass strom noob
00:32:26Aleks875 vagina mega farm
00:32:31nigulas for 29min
00:32:34nigulas not rly
00:32:58Aleks875 lol
00:33:02Aleks875 vagina
00:33:04Aleks875 gj
00:33:12rtg800 i ward woods
00:33:13rtg800 and go rosh
00:33:24svents tra
00:33:26svents gg
00:33:32svents armlet ei l1inud peale:DDD
00:33:53svents tra meil gemi vaja
00:33:59svents neil mingi 2 lotharsit juba
00:34:02McNabb try 5?
00:34:05nigulas y
00:34:06nigulas got bkb
00:34:22101010 give mana plz
00:34:24rtg800 dvj pushime
00:34:26101010 ty
00:34:27rtg800 mul X-i läheb :D
00:34:42svents see x olene m2ngu pikkusest
00:34:42Aleks875 vagina pawned u
00:34:44Aleks875 easy
00:35:00nigulas TRA
00:35:01nigulas CD
00:35:45McNabb !!!!!!!!
00:35:57svents ups:D
00:36:08Arapiles b
00:36:13rtg800 ma ei saa aru
00:36:13Aleks875 kill dazzle first
00:36:15rtg800 ei või 5 minna
00:36:16Aleks875 or gg
00:36:24svents no mrk farmib ju :D
00:36:30mrk ega mina kinni ei hoia :D
00:36:30Affliction 07
00:36:30Affliction :>/
00:36:40nigulas -st
00:36:53svents ok guys
00:36:55svents go mid all
00:36:59nigulas -st
00:37:03svents fcking tired of this shit
00:37:05nigulas wait
00:37:06nigulas im oom
00:37:09nigulas and
00:37:11nigulas no souls
00:37:23nigulas WTF
00:37:28Arapiles omfgh
00:37:29rtg800 ..
00:37:29nigulas -st
00:37:35rtg800 kaotame selle veel
00:37:38nigulas -st
00:37:39mrk :D
00:37:40mrk ainult siis
00:37:42Arapiles everything fails for me this game
00:37:44mrk kui ükshaaval surma jooksete
00:37:52Arapiles b
00:37:53svents no vaata neid dsi walle
00:37:58svents tra nutt tuleb peale
00:38:04nigulas GUYS?
00:38:08nigulas am
00:38:10nigulas raping us
00:38:12nigulas alone
00:38:13nigulas from behind
00:38:14nigulas u focus
00:38:15nigulas on
00:38:15nigulas shit
00:38:42mrk ma olen pool teed baasi
00:38:44McNabb i fokus dazzle but one one comes
00:38:44mrk ootan kana
00:38:47mrk svenst lendab peale
00:38:47mrk :D
00:38:51nigulas because
00:38:51nigulas am
00:38:52nigulas rapes
00:38:52nigulas us
00:38:54McNabb k
00:38:54nigulas with
00:38:55nigulas or without
00:38:57svents obv
00:38:58nigulas dazzle
00:38:59nigulas we need
00:39:00nigulas him
00:39:01svents sa n2gid dsi walli j2lle?
00:39:01nigulas down
00:39:02nigulas but u
00:39:03nigulas braindeads
00:39:04nigulas focus
00:39:06mrk see regular
00:39:07nigulas nomanahp
00:39:09nigulas dazzle
00:39:16rtg800 mis ehitan?
00:39:22mrk bkb
00:39:28Affliction warded
00:39:29rtg800 nojah
00:39:31mrk jep
00:39:38mrk -cs
00:39:49Aleks875 we cazant
00:39:51Aleks875 cant
00:39:56nigulas -st
00:39:58mrk fight
00:40:07nigulas -st
00:40:13svents lol
00:40:15edgarass b
00:41:05Aleks875 gj
00:41:07rtg800 rosh
00:41:07Aleks875 rosh
00:41:09rtg800 rosh
00:41:09Aleks875 was imba
00:41:13McNabb stfu
00:41:14McNabb u suck
00:41:15McNabb hard
00:41:15rtg800 dd rosh
00:41:16McNabb noob
00:41:19McNabb lothars enigma
00:41:21mrk me
00:41:31Aleks875 just me save ur stupid ass
00:41:34svents and then mid
00:41:36svents all
00:41:38mrk husk
00:41:39mrk võta
00:41:45Aleks875 and die
00:41:46McNabb i dont need save
00:41:52McNabb i need a good ulti so we can kill em
00:41:52Aleks875 for free
00:41:52svents take dust
00:41:54svents any1 pls
00:41:58Arapiles sry
00:41:58rtg800 ma regenning
00:42:00Arapiles needed
00:42:07mrk tra svents
00:42:08mrk :D:D:D
00:42:09mrk ma just ootasin
00:42:15Affliction take counter wareds
00:42:17Affliction 'wards
00:42:17svents mida?:D
00:42:19mrk creepe
00:42:25svents aa:D
00:42:29svents srey
00:42:35McNabb go 5
00:42:49svents sa gemi saad hoida?
00:42:55mrk mina mitte
00:42:56Affliction enigma no ulti
00:42:56mrk tuleb item
00:42:57mrk vasti
00:43:03nigulas ban
00:43:04nigulas ty
00:43:07McNabb counter
00:43:09McNabb ward'
00:43:33edgarass smoke?
00:43:37mrk ward
00:43:39Aleks875 soon 3 lvl
00:43:51Arapiles im inv
00:43:54nigulas u cant even control ur own hero
00:43:56McNabb this is borring
00:43:56nigulas how u gonna
00:43:58nigulas macro
00:44:04McNabb b
00:44:06McNabb dont solo
00:44:14Arapiles wait
00:44:15McNabb need to go 5
00:44:22McNabb need to gank 5
00:44:37McNabb gonna die
00:44:39nigulas gemn
00:44:40nigulas husk
00:44:40Arapiles b svents
00:45:01nigulas thef
00:45:10edgarass care
00:45:10Aleks875 3 hits
00:45:13McNabb Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
00:45:13Aleks875 1000 hp
00:45:20edgarass smoke
00:45:24McNabb CAN U PLZ JUST GO WITH US ENIGMA?
00:45:27mrk come
00:45:28mrk smoke
00:45:29mrk lets go
00:45:30Aleks875 y
00:45:31Aleks875 i can
00:45:32McNabb ty
00:45:38Aleks875 go
00:45:39McNabb push
00:45:40McNabb bot then
00:45:44svents tulen
00:45:47mrk valelt poolt
00:45:50edgarass gather
00:45:51nigulas b!
00:45:52nigulas b!
00:45:53McNabb Zzzzzzzzzz
00:45:54nigulas husk
00:45:55nigulas inc
00:45:56nigulas blink
00:45:56nigulas now
00:46:00mrk seer
00:46:01mrk husk
00:46:02mrk fisrt
00:46:05McNabb HOW IS IT TO GATHER?
00:46:08nigulas now
00:46:09nigulas go
00:46:20nigulas they got gem
00:46:21nigulas enigma
00:46:40nigulas wow :D:D:D THIS
00:46:42nigulas ENIGMA
00:46:45nigulas watch out
00:46:49rtg800 lol
00:46:51rtg800 1 hit
00:47:11mrk that stun
00:47:12rtg800 lol
00:47:17rtg800 jälle :D
00:47:24Aleks875 huscar gem
00:47:29Affliction lol
00:47:30nigulas :D
00:47:32101010 omg
00:47:32Affliction :D
00:47:33101010 really
00:47:39mrk -cs
00:47:41edgarass b jusk
00:47:45Affliction talking to a door wut make more sence
00:47:54nigulas -st
00:47:58Aleks875 i listen
00:47:59Aleks875 gem
00:48:02Aleks875 but who
00:48:04Aleks875 i dont
00:48:13nigulas yes
00:48:13edgarass svent s u save for what?>
00:48:14McNabb ik farme
00:48:14nigulas this is dog
00:48:18101010 :D
00:48:21edgarass smoke again?
00:48:25McNabb b
00:48:28McNabb need enigma ulti
00:48:29svents save what?
00:48:32edgarass money?
00:48:34nigulas who cares
00:48:35nigulas he uses
00:48:36nigulas when
00:48:36McNabb our only chance
00:48:37nigulas alld ead
00:48:37nigulas anyway
00:48:38svents idk yet
00:48:40rtg800 kaua võib farmida
00:48:46edgarass make bkb
00:48:47Aleks875 y
00:48:49McNabb ty
00:48:50Aleks875 u suck
00:48:53Aleks875 cose me
00:48:54edgarass gather smoke
00:48:54nigulas yes
00:48:54svents i thought about that
00:48:54nigulas i do
00:48:55mrk come
00:48:59Aleks875 0-10
00:48:59McNabb enigma just stay at my side
00:49:01Aleks875 4-10
00:49:11nigulas pls
00:49:11nigulas :D
00:49:12nigulas block
00:49:13nigulas spawn
00:49:48mrk grave on hea
00:49:50mrk mul ja huskil
00:49:50mrk :D
00:49:55rtg800 sa arvad
00:50:00rtg800 et ma saan aru midagi mis toimub
00:50:02McNabb gem
00:50:02mrk :D:D
00:50:07nigulas destroy
00:50:07nigulas that
00:50:08nigulas shit
00:50:12rtg800 ma ei leia herotki üles
00:50:14nigulas miks sa
00:50:16nigulas ootad
00:50:17nigulas oma ultid
00:50:20nigulas mulle
00:50:20mrk miks mitte
00:50:25nigulas kasutegur
00:50:27nigulas 0
00:50:28nigulas patstii
00:50:31nigulas fullmanapool
00:50:36mrk no ma blinkisin sisse
00:50:40mrk oleks pidanud ootama
00:50:41rtg800 ma ütlesin
00:50:42mrk siis sa afkid seal 4s
00:50:42Affliction imba move :D
00:50:43rtg800 me saame üle
00:50:44mrk kui ma sind ultin
00:50:47rtg800 te farmite kogu mäng
00:50:49mrk ära vaata
00:50:54mrk eriti seda mängu
00:50:55mrk sügavuti
00:50:56nigulas imbamove?
00:50:57nigulas where?
00:51:04Affliction in midt
00:51:05Affliction :D
00:51:07nigulas u autoatacking with infernal and getting lasthits?
00:51:07nigulas yep
00:51:09nigulas imbamoves
00:51:19nigulas sry
00:51:20rtg800 jah
00:51:20nigulas but this
00:51:21nigulas enigma
00:51:21rtg800 sul x käes
00:51:21nigulas is
00:51:23nigulas annoying me
00:51:26mrk ei ega
00:51:28Affliction no i cast infernos and micro away :P
00:51:29mrk ma xi pärast ei mängi ;D
00:51:31McNabb u failed aswell nigulas
00:51:34rtg800 kes meil nüüd seda teab
00:51:36nigulas where?
00:51:37nigulas :D
00:51:52svents ega m2ngu pikkusest x ei saa ju
00:51:59McNabb dont scatter
00:51:59nigulas i have no souls
00:52:02edgarass top b
00:52:03nigulas for me
00:52:03nigulas pls
00:52:04rtg800 no ma ei farmi ju
00:52:07rtg800 asju juurde ei tule
00:52:09rtg800 x väheneb
00:52:10mrk rosh up
00:52:15svents seda küll
00:52:21edgarass smoke
00:52:23McNabb fuck bot
00:52:25mrk zz
00:52:26mrk need bird
00:52:27mrk dont go
00:52:27mrk b
00:52:28mrk base
00:52:29Aleks875 bot
00:52:31nigulas .-st
00:52:31Aleks875 destr
00:52:31nigulas -st
00:52:33rtg800 saavad aegise
00:52:35Aleks875 if we lose mid
00:52:41nigulas care
00:52:42Aleks875 just
00:52:42edgarass go wosh
00:52:44Aleks875 get smoke
00:52:45nigulas -st
00:52:45mrk go rosh
00:52:46nigulas i need
00:52:47Aleks875 and go gang
00:52:47nigulas 7souls
00:52:48rtg800 hilja juba
00:52:49mrk strom
00:52:50mrk jump in out
00:53:03nigulas .st
00:53:05nigulas -st
00:53:09nigulas im done
00:53:15mrk võta
00:53:15mrk take
00:53:16mrk someone
00:53:17mrk anyone
00:53:20nigulas new gem
00:53:24Aleks875 b
00:53:25Aleks875 b
00:53:25Aleks875 b
00:53:42McNabb b
00:53:48nigulas -st
00:54:04nigulas yy
00:54:05Affliction 120 mins game inc
00:54:07McNabb just turtle
00:54:20McNabb spare du på din smøg:D?
00:54:21svents we have to get wl fast
00:54:28Affliction den er væk
00:54:30McNabb :D
00:54:34nigulas am
00:54:36rtg800 kus kana
00:54:36nigulas issfullbuild
00:54:36nigulas so
00:54:41Aleks875 now we can
00:54:44Aleks875 kill them
00:54:46mrk push
00:54:49Aleks875 if we play as team
00:55:21Arapiles b
00:55:27rtg800 my bkb
00:55:29rtg800 inc
00:55:39Aleks875 gem
00:56:01svents mu arvuti ei pea sellisele asjale vastu :D
00:56:13edgarass wtf
00:56:16edgarass this fight
00:56:30svents well these battles
00:56:32Affliction dead
00:56:32Affliction :/
00:56:33nigulas kes teil
00:56:34Aleks875 ok
00:56:35nigulas aegisega oli?
00:56:40mrk ikka on storm
00:56:43nigulas a
00:56:44edgarass why the fuck storm goes like that
00:56:47edgarass noob
00:56:50McNabb come
00:56:51McNabb ffs
00:56:59nigulas b
00:56:59Affliction b
00:57:01McNabb ?
00:57:02edgarass dazzle care
00:57:03svents mu läpakas ei vea neid battleid v2lja:DDD
00:57:03nigulas 2kwaste
00:57:04McNabb oh
00:57:04nigulas buyout
00:57:05Aleks875 run
00:57:09Aleks875 am rebuy
00:57:21Affliction no shit ?
00:57:48McNabb b
00:57:53McNabb just turtle
00:57:55nigulas they got n o detectors
00:58:03McNabb k
00:58:04rtg800 dd
00:58:06Aleks875 go smoke
00:58:15rtg800 ma ei julge wardida
00:58:17McNabb am dd
00:58:21mrk mine
00:58:42edgarass all ss
00:58:43edgarass care
00:58:45Affliction warded
00:58:56Affliction -apm
00:59:00nigulas come shred
00:59:01nigulas antiward
00:59:02nigulas time
00:59:05rtg800 nõnda
00:59:14rtg800 aa sentryd
00:59:15rtg800 k
00:59:38McNabb anti
00:59:38rtg800 smoke?
00:59:39McNabb ward
00:59:41rtg800 panda farming
00:59:42rtg800 np
00:59:49Arapiles sec
00:59:50rtg800 with aegis
00:59:52edgarass go while have aegus
00:59:55rtg800 how come you still have it
01:00:13edgarass magina full build?
01:00:19mrk sold 2 items already
01:00:19mrk rofl
01:00:21Affliction illu
01:00:26nigulas orly
01:00:28rtg800 come smoke??
01:00:38Affliction brb
01:00:41Affliction have to piss
01:00:41Affliction L:/
01:00:41rtg800 ..
01:00:43Arapiles i rambo in?
01:00:46rtg800 ...
01:00:48Affliction ohh i hold it
01:00:50mrk i bait
01:00:51mrk u smoke
01:00:56nigulas y
01:01:06Aleks875 hot
01:01:07Aleks875 vagina
01:01:08edgarass no gem?>
01:01:11edgarass put sentries
01:01:39mrk go
01:02:43nigulas HAHA
01:02:43McNabb :d
01:02:44mrk rofl
01:02:44svents :DDD
01:02:49Arapiles sry my bad
01:02:50Affliction :D
01:02:52rtg800 mana sai otsa mul
01:02:54Affliction brb
01:02:54edgarass as always
01:02:55Affliction piss
01:03:02Arapiles y i rly suck this game
01:03:09rtg800 keda te focusisite?
01:03:11Arapiles but in fights my comp is not so good
01:03:13mrk ma lasen lampi
01:03:14nigulas cs=
01:03:16nigulas ?
01:03:18mrk -cs
01:03:21mrk 361 140
01:03:23mrk 2 deny
01:03:26nigulas -cs
01:03:31mrk 501 :D
01:03:33nigulas 308 42 60
01:03:48mrk njah
01:03:51mrk 2 kõige lihtsamat farmerit
01:03:57nigulas no
01:04:01nigulas 0-6 start
01:04:15nigulas tegelt
01:04:16nigulas on furi
01:04:19nigulas Kõige lihtsam
01:04:28McNabb gather
01:04:34nigulas -st
01:04:43Affliction 1.8k from refresher
01:04:45Arapiles think i go bkb
01:04:47nigulas -st
01:04:56rtg800 i think
01:04:59McNabb gather
01:05:00rtg800 we should play another 20 min
01:05:01nigulas wtf
01:05:02svents cheese
01:05:03svents v6tke
01:05:04nigulas jälle üelval
01:05:10rtg800 my cheese
01:05:22svents go mid just
01:05:23svents now
01:05:26svents and try to end
01:05:27svents or ff
01:05:30McNabb b
01:05:38svents i suicide
01:05:44McNabb b
01:05:46McNabb b
01:05:52rtg800 yyaya
01:05:53McNabb let sf do the farming
01:07:00rtg800 mis toimub
01:07:08McNabb b wtf
01:07:09McNabb ??!?!
01:07:10rtg800 ära karda
01:07:12rtg800 mul grave
01:07:17edgarass mana
01:07:19McNabb bo sf
01:07:20rtg800 cd
01:07:22svents minge mid
01:07:24svents dvj
01:07:29svents l6petage seepull ära
01:07:47mrk mana
01:07:51rtg800 pole
01:08:03McNabb I surrender! [1/4 of Sentinel]
01:08:21mrk grave
01:08:24mrk ty
01:08:27mrk b
01:08:29svents storm afk
01:08:53Affliction nice
01:08:57mrk sheep
01:08:59mrk zzz
01:09:10McNabb b
01:09:11McNabb b
01:09:11McNabb b
01:09:11McNabb b
01:09:12McNabb b
01:09:12mrk go mid
01:09:12McNabb b
01:09:12McNabb b
01:09:12mrk end
01:09:13McNabb b
01:09:13McNabb b
01:09:13mrk bot
01:09:44mrk tra ma vajutasin valet inimest
01:09:45svents ok gg kh _:D
01:09:46rtg800 lol mis hpd
01:09:46mrk terve fight perses
01:09:52nigulas -st
01:09:54rtg800 tra kui hästi ma mängisin praegu
01:09:57nigulas mul oli
01:09:57Arapiles sry lagging hard in teamfights
01:09:59nigulas pooled soulid aint
01:10:03svents i lagg also
01:10:05Arapiles or fps low
01:10:07svents i play iwth laptop
01:10:08Arapiles rather
01:10:11mrk ds u suck so bad
01:10:11svents pain in the ass
01:10:12mrk with ur walls
01:10:15mrk sf could kill all of them
01:10:17mrk if u get his illu
01:10:37nigulas b now
01:10:43Affliction b
01:10:54nigulas 20 sec
01:11:04mrk see storm :D
01:11:08Aleks875 b
01:11:10McNabb b my ass
01:11:15McNabb noob grønland
01:11:49edgarass all top
01:11:57rtg800 right
01:11:59Arapiles sry but almost diasshow when enigma cast this dot spell
01:12:23Aleks875 buy bm
01:12:31McNabb def
01:12:34Aleks875 w8 all
01:13:11edgarass nice
01:13:25edgarass no items in base?
01:13:26mrk rosh up
01:13:26mrk soon
01:13:28svents 70 minti m2ng
01:13:28svents tra
01:13:50rtg800 huskar pole 30 minutit ühtegi itemit teinud
01:13:52rtg800 :D
01:13:55svents ei
01:14:04svents sest mai tee sittagi enam :D
01:14:09rtg800 teeksid
01:14:10svents nii igav pela lihtsalt jube
01:14:11mrk no bkb sata hot
01:14:12Aleks875 we must
01:14:13rtg800 oleks mingi rapier kotis
01:14:13Aleks875 go
01:14:18Aleks875 if they get rosh
01:14:18nigulas -st
01:14:19Aleks875 ..
01:14:24nigulas rosh dead imo
01:14:26nigulas tehey killed it
01:14:27rtg800 te farmisite ju
01:14:28nigulas 62min
01:14:30nigulas -st
01:14:33mrk :D
01:14:33McNabb b
01:14:36rtg800 dvj 5 bot
01:14:36mrk ma tean küll et ma kaotasin
01:14:38mrk no
01:14:39mrk wait
01:14:40mrk 400g
01:14:44rtg800 ffs
01:14:45rtg800 for what
01:14:47rtg800 dd
01:14:49mrk more gold
01:14:49rtg800 võta
01:14:50nigulas :D:D
01:14:52rtg800 tapa ära nad
01:14:59svents well rohkem nagu kui ds paneks korralikud wallid oleks gg
01:15:00nigulas -st
01:15:05Aleks875 b
01:15:07Aleks875 smoke
01:15:07mrk def
01:15:08Aleks875 they
01:15:09mrk rosh
01:15:10mrk go
01:15:18nigulas fast
01:15:36mrk ma ei taha
01:15:40svents cheese
01:15:41svents guys
01:15:50rtg800 u die
01:15:51rtg800 bb
01:15:53mrk ggwp
01:15:54mrk :D
01:15:55mrk I surrender! [1/4 of Scourge]
01:15:57Arapiles sry
01:15:57svents I surrender! [2/4 of Scourge]
01:16:04nigulas ty :D
01:16:05svents comemid
01:16:08svents im fcking tired
01:16:11nigulas kerge dmg
01:16:12svents shit game anyway
01:16:17McNabb great game
01:16:18Arapiles my bad
01:16:23Aleks875 heal
01:16:28mrk -cs
01:16:35Arapiles did so muvh shit this game, im so embarrased
01:16:37mrk ilma bfuryta ei farmi ikka ittagi
01:16:47svents well wl won game
01:16:52mrk not really
01:16:59svents bond rapeb valusalt
01:17:01mrk cant really say we
01:17:03mrk played seriously
01:17:04svents see tapabki meid pm :D
01:17:05mrk when we never were 5
01:17:20mrk i take all blame for that
01:17:21edgarass rape them
01:17:22nigulas 396
01:17:22mrk feel free
01:17:26mrk -cs
01:17:27mrk 415
01:17:29mrk 169
Show the full chat log