Game #3954211

Get replay
3 downloads

-28 X
-1 TS

WANKmaster
99% | 1833 X | 1550 TS

-30 X
-2 TS

nigulas
94% | 1732 X | 1535 TS

-45 X
-2 TS

creeeeeee
90% | 1631 X | 1443 TS

-19 X
-1 TS

Casberry
72% | 1384 X | 1382 TS

-44 X
-2 TS

svents
65% | 1340 X | 1343 TS

+42 X
+1 TS

MariahCarry
94% | 1698 X | 1495 TS

+55 X
+1 TS

yeW-
95% | 1674 X | 1491 TS

+28 X
+1 TS

mansikka
84% | 1471 X | 1488 TS

+44 X
+1 TS

McNabb
80% | 1457 X | 1457 TS

+15 X
+1 TS

PinaryB
72% | 1432 X | 1372 TS

Chat log

00:00:00WANKmaster [DotA-GC] ... and the wooden PC award goes to *drum roll* ... yeW- with 71 seconds.
00:00:07nigulas issand
00:00:09nigulas kui apsk
00:00:10nigulas pool
00:00:16WANKmaster suht :D
00:00:18creeeeeee no yew läheb doom igatahes
00:00:18svents v6i huskar
00:00:18creeeeeee ja kui selle bannid siis läheb huskar
00:00:18MariahCarry wazzup
00:00:18MariahCarry ns
00:00:18WANKmaster kutil ainult 5 herot
00:00:18WANKmaster mida tajub
00:00:18creeeeeee mhm
00:00:18WANKmaster :D
00:00:18mansikka joujou i play carry
00:00:18mansikka just for info
00:00:18nigulas ma olen viimase 50mängu jooksul
00:00:18nigulas vist 40 korda
00:00:18nigulas sf invoker
00:00:18nigulas pelanud
00:00:18nigulas :D
00:00:18yeW- okayy
00:00:18yeW- whats joujou
00:00:18yeW- xd
00:00:18WANKmaster -doom
00:00:18nigulas mcn abb on mad
00:00:18nigulas saab iga kord sisse
00:00:21mansikka joumään
00:00:23MariahCarry wishes?
00:00:28creeeeeee võiks ju korrata seda siis
00:00:28McNabb veno
00:00:29mansikka luna
00:00:30yeW- pick for urself mate
00:00:33creeeeeee :D
00:00:34nigulas peab midagi uut
00:00:35nigulas võtma
00:00:36nigulas pole neid
00:00:38MariahCarry meh wanted veno myselff
00:00:41MariahCarry maybe ill be inspired
00:00:42McNabb ok
00:00:46WANKmaster keegi
00:00:47WANKmaster tahab
00:00:48WANKmaster midagi
00:00:49WANKmaster ?
00:00:49McNabb np
00:00:50creeeeeee seeri võid anda
00:00:51MariahCarry and choose smth eles
00:00:58WANKmaster ei jõudnud :D
00:00:59McNabb jeg spiller en god bane hvis det er
00:01:02creeeeeee ok :D
00:01:05nigulas ma clickisin 5 korda
00:01:07nigulas thd peale
00:01:09nigulas suur sitane
00:01:10nigulas lind
00:01:13MariahCarry har du ikke lige spillet den :D
00:01:15creeeeeee seer on fun hero :)
00:01:16McNabb jo
00:01:20nigulas võta ja
00:01:22McNabb men er nice med den
00:01:22svents see on draakon
00:01:23nigulas see vacum
00:01:24nigulas ja magna
00:01:25nigulas combo
00:01:26nigulas teeb
00:01:26nigulas tööd
00:01:27PinaryB ill go roaming venge
00:01:32McNabb hvis bare jeg har et hold
00:01:34nigulas ja siis ma lükkan kuppli
00:01:34yeW- not :D
00:01:35MariahCarry gimme sile
00:01:35PinaryB no
00:01:36nigulas ja rampage
00:01:36creeeeeee shell teeb niisama juba tööd
00:01:38MariahCarry sile
00:01:42MariahCarry -swap
00:01:42McNabb -swap 1
00:01:44MariahCarry -swap 4
00:01:52WANKmaster kes midis
00:01:53WANKmaster :D
00:01:54MariahCarry magnus not gonna get ultis off
00:01:56creeeeeee sa
00:02:00mansikka indeed not
00:02:00yeW- ^^
00:02:01WANKmaster sile vastu suht sitane
00:02:05MariahCarry and im mid
00:02:08MariahCarry ^^
00:02:08nigulas sile vastu on iga heroga
00:02:09nigulas sitane
00:02:10nigulas odga
00:02:10mansikka ^^^^^^^^^^
00:02:12yeW- k
00:02:12nigulas saab hakkama
00:02:15MariahCarry ^^roflmao
00:02:19creeeeeee venoga saab ka
00:02:20creeeeeee :)
00:02:24nigulas no
00:02:26nigulas kui ei maxi
00:02:27nigulas curset
00:02:28nigulas siis ei saa
00:02:30McNabb hmm
00:02:32nigulas see kuradi
00:02:32MariahCarry share pls
00:02:32yeW- no wards for bot :/
00:02:34McNabb maybe
00:02:40nigulas int based dmg
00:02:42nigulas lvl 3mest
00:02:43McNabb pugna go top
00:02:43nigulas hakkab
00:02:44nigulas reaalselt
00:02:45nigulas tootma
00:02:46MariahCarry we should win our lanes
00:02:46McNabb better lanes
00:02:47nigulas 150dmg
00:02:52creeeeeee no lane ei võida aga venoga ei sure vähemalt
00:02:58creeeeeee 2 korda keegi gangib ja kõik
00:02:59nigulas share
00:03:16nigulas tra
00:03:17nigulas 5x range
00:03:18nigulas ma hui saan
00:03:19nigulas farmi
00:03:33creeeeeee lvlid veits up ja teeme haiget :)
00:03:40nigulas haha
00:03:58creeeeeee gg lane ja
00:03:58McNabb come and farm nigulas:D
00:04:30PinaryB get silence
00:05:01creeeeeee nunnu
00:05:34svents lvl 3 kill
00:05:45yeW- get basi
00:05:47yeW- lets push tower
00:06:14MariahCarry pls try get runes
00:06:21MariahCarry ss mid care bot
00:06:50creeeeeee 1 creep
00:06:51creeeeeee ja siis tapame
00:06:58nigulas jhui tapame :D
00:06:58creeeeeee peaks saama
00:06:59nigulas suecide
00:07:21Casberry gr8
00:07:24WANKmaster care
00:07:26svents omfg
00:07:28Casberry gj !"
00:07:31mansikka gj
00:07:35PinaryB u2
00:07:42creeeeeee miks sind ei ole
00:07:51nigulas ma olin
00:07:52nigulas repelis
00:07:56nigulas hotkeyd
00:07:57nigulas olid maas
00:08:15svents ss
00:08:26yeW- ss
00:08:27yeW- 2
00:08:39nigulas varsti kuppel
00:08:40nigulas siis hea
00:08:44nigulas põletad
00:09:01MariahCarry ss mid
00:09:04MariahCarry magnus
00:09:05MariahCarry with rune
00:09:16yeW- bot ot top
00:09:17yeW- or*
00:09:20MariahCarry dunno
00:09:21MariahCarry no wards
00:09:22MariahCarry :/
00:09:53nigulas saad midis csi?
00:10:03McNabb ss
00:10:14MariahCarry remember
00:10:15MariahCarry 200
00:10:16nigulas ult ja ta oleks kutu old :D
00:10:16MariahCarry 200
00:11:40mansikka ss top
00:11:41Casberry ss
00:11:50mansikka re
00:11:54WANKmaster eino tore
00:11:56WANKmaster vittu küll
00:12:02WANKmaster seda ka maha ei saanud
00:12:03WANKmaster gg
00:12:06creeeeeee mhm
00:12:16nigulas husk midas
00:12:21yeW- oh ally ^p^^
00:12:34WANKmaster dive
00:12:45MariahCarry can we have wards?
00:12:48Casberry .--
00:12:51svents tra
00:12:58McNabb got
00:12:58MariahCarry nice
00:13:03svents thought u will stun
00:13:07svents didnt look ur mana
00:13:08Casberry was om then :;/
00:13:20creeeeeee stun trax under tower
00:13:44MariahCarry bait
00:13:44MariahCarry dor
00:13:47MariahCarry go
00:14:03Casberry ty
00:14:14MariahCarry u so cute
00:14:14nigulas gank ps
00:14:14svents ok :D
00:14:14MariahCarry :D
00:14:22svents nice dmg
00:14:29svents ff
00:14:43Casberry oh man
00:15:07svents tulen alla
00:15:24nigulas why u take?
00:15:26mansikka 4 bot
00:15:30Casberry not on purpose :/
00:15:35Casberry thoughrt stun was needed
00:15:38nigulas and now
00:15:39nigulas autoatack
00:15:40nigulas on lane
00:15:50Casberry cuz i write ?
00:15:53MariahCarry i can tp bot
00:15:57MariahCarry if someone buys tp
00:16:10MariahCarry i got force
00:16:50WANKmaster HEA
00:16:51WANKmaster svents
00:16:52WANKmaster HEa
00:17:00svents t2nud
00:17:10yeW- someone tank rosh?
00:17:16yeW- sle go
00:17:17yeW- lemme dd
00:17:19yeW- tan k rosh
00:17:20yeW- pls
00:17:23yeW- fast
00:17:27yeW- SILE
00:18:26nigulas wards
00:19:08MariahCarry invis mag
00:19:09MariahCarry care
00:20:06MariahCarry :D
00:21:02creeeeeee on ult v
00:21:10WANKmaster oom
00:21:11WANKmaster :D:D:D
00:21:13creeeeeee ok :D
00:21:13svents ff
00:21:14MariahCarry LOL
00:21:22mansikka maybe force me as im closer
00:21:23Casberry lucky~
00:21:47yeW- oops
00:21:48yeW- lol
00:22:36nigulas 2hel vennal kohe lothar
00:22:37nigulas gem vaja
00:22:46nigulas saab kohe
00:22:47nigulas bfury
00:22:48nigulas eh
00:22:49nigulas k
00:25:07nigulas ahaha
00:25:08nigulas ahahah
00:25:21WANKmaster see gg
00:25:22WANKmaster juba
00:25:24nigulas ei
00:25:34creeeeeee meil combo võidaks ära vabalt
00:25:52creeeeeee ice path svents???
00:26:04svents mul lvl 1 see
00:26:06svents sitt
00:27:05WANKmaster pole mana
00:27:06WANKmaster tal
00:27:06WANKmaster .......
00:27:23WANKmaster hex
00:27:24WANKmaster marial
00:28:22nigulas emp peale
00:28:23nigulas ja go
00:28:43McNabb need to end
00:28:44MariahCarry push
00:28:44McNabb vs void
00:28:45MariahCarry y8a
00:28:47yeW- yeye
00:28:52MariahCarry got hEx
00:29:08nigulas k ma valma
00:29:17nigulas they got ward
00:29:18nigulas btw
00:29:28nigulas see sile ulti hävitab
00:29:29nigulas ära meid
00:30:09svents deny
00:30:09McNabb :D
00:30:09svents tra
00:30:16nigulas tra
00:30:17nigulas 1 sec
00:30:18nigulas jäin hiljaks
00:30:19nigulas ultiga
00:30:59nigulas taem?
00:31:00nigulas sup
00:31:01yeW- silence :/
00:31:01nigulas lets
00:31:02nigulas not
00:31:02nigulas tp
00:31:07mansikka :/no
00:31:21nigulas hea oli see
00:31:22nigulas et svents
00:31:24mansikka havnt skilled silence :/
00:31:24nigulas lasi oma ulti siis
00:31:26nigulas kui mu kuppel
00:31:27nigulas läbi sai
00:31:27MariahCarry wp
00:31:28nigulas :D
00:31:37yeW- dont lie ^^
00:31:40svents ma sain mingi ime silenci
00:31:45svents ja mai pannud ultit siis
00:31:47nigulas sest
00:31:48nigulas sa kasutasid
00:31:49nigulas oma
00:31:49yeW- u wudda had more attributes than that had u not skilled it :p
00:31:51nigulas teist spelli
00:31:51nigulas enne
00:31:52nigulas ehk
00:31:52nigulas aura
00:31:53svents ei
00:31:54nigulas sile
00:31:56svents ulti essana
00:31:57mansikka omg
00:31:58svents ja siis esimene
00:32:00mansikka :d
00:32:02yeW- unless u didnt use skill points at all XD
00:32:10MariahCarry go mid
00:32:11MariahCarry car8
00:33:04MariahCarry 2 s8c
00:33:07McNabb Zzz
00:33:07nigulas saan varsti momi jätte nii
00:33:15nigulas sile pead
00:33:17nigulas ultisse saama
00:33:38svents normal
00:33:48MariahCarry gogogo
00:34:07nigulas ffs
00:34:19WANKmaster blink ja siis silence
00:34:20WANKmaster juba
00:34:22WANKmaster ei saa ultida
00:34:23WANKmaster gg
00:34:37creeeeeee oleks kasvõi vacuumida saanud
00:34:38WANKmaster 0:10
00:34:39WANKmaster :D:D
00:34:39creeeeeee aga njah
00:34:40creeeeeee ei saa
00:34:45svents no mida ma teen
00:34:50Casberry 0:10 lvl 10
00:34:50svents kyi ming huskar diveb
00:35:01WANKmaster ei fiidi alguses nii palju
00:35:06WANKmaster I surrender! [1/5 of Sentinel]
00:35:11svents mai fiidinud lanel sittagi
00:35:15MariahCarry oops
00:35:16MariahCarry 8ofl
00:35:18svents aga me ei teinud lanel sittagi
00:35:23yeW- lal
00:35:25yeW- n1 hex
00:35:25yeW- xd
00:36:05WANKmaster :d
00:36:07creeeeeee :DDD
00:36:15WANKmaster allmost!
00:36:15svents I surrender! [2/5 of Sentinel]
00:36:20creeeeeee ei jäänud mana ka et tüüpi läbi walli vacuumida
00:36:28nigulas me
00:36:32nigulas see on võidetav
00:36:36WANKmaster ei ole
00:36:48nigulas WHY U FARM WITH ME
00:36:50nigulas idito
00:36:55creeeeeee idiotasssss
00:37:00creeeeeee gondoli gondoli
00:38:07Casberry I surrender! [3/5 of Sentinel]
00:38:43mansikka :DDDDDDDDDDDDD
00:38:50mansikka i thought i can kill them all
00:38:51mansikka alone
00:38:56mansikka but i couldnt
00:39:01mansikka yew couldnt either :D:D:D
00:39:01yeW- dafuk
00:39:05MariahCarry dis is not good
00:39:07MariahCarry :D
00:39:13yeW- fuck we lose 2 towers :DD
00:39:45yeW- lool
00:39:48McNabb die
00:39:53McNabb more die
00:40:00McNabb no more die?
00:40:03McNabb .-/
00:40:05creeeeeee no more
00:40:13PinaryB go 5 one time?
00:40:19yeW- jaa..
00:40:27nigulas see mäng
00:40:30nigulas tuleneb me ultides
00:40:31nigulas 2 head
00:40:32nigulas battlit
00:40:33nigulas ja
00:40:35nigulas see korras
00:40:39creeeeeee mul oli mingi 2.5k raha vahepeal
00:40:44yeW- leave it
00:40:45yeW- for cheese
00:40:48creeeeeee ja nüüd siia maani pole vanguardi ka mitte saanud
00:40:49creeeeeee :DD
00:40:49MariahCarry i need it
00:40:52yeW- ye ofc u do
00:41:04McNabb go top
00:41:05McNabb end
00:41:10nigulas nüüd juust ka
00:41:10nigulas care
00:41:29creeeeeee mida see siin juba teeb
00:41:32creeeeeee juust käes
00:41:34creeeeeee jne
00:41:58nigulas ?
00:42:01svents ok :D
00:42:03svents nice crits
00:42:10creeeeeee I surrender! [4/5 of Sentinel]
00:42:11svents I surrender! [4/5 of Sentinel]
00:42:12creeeeeee gg
00:42:15WANKmaster I surrender! [4/5 of Sentinel]
00:42:16nigulas I surrender! [5/5 of Sentinel]
Show the full chat log