Game #3887353

Get replay
2 downloads

-52 X
-1 TS

WantedZip
98% | 1786 X | 1587 TS

-32 X
-1 TS

slc2
74% | 1443 X | 1359 TS

-11 X
-1 TS

Dota.m
74% | 1400 X | 1371 TS

+12 X
-1 TS

Arapiles
71% | 1326 X | 1418 TS

-42 X
-1 TS

Rasmus.Seebach
61% | 1324 X | 1329 TS

+18 X
+1 TS

KeLToS
94% | 1719 X | 1493 TS

+50 X
+0 TS

TakinBackMyLove
94% | 1627 X | 1538 TS

+42 X
+1 TS

McNabb
77% | 1353 X | 1467 TS

-2 X
+7 TS

Dickless
59% | 1318 X | 1311 TS

+29 X
+3 TS

RomyD82
54% | 1257 X | 1306 TS

Chat log

00:00:17slc2 ban ogre
00:00:23slc2 muta ban ogre
00:00:23KeLToS muta
00:00:23KeLToS baby
00:00:23WantedZip OGRE
00:00:23KeLToS iomg
00:00:23KeLToS :(
00:00:23KeLToS spec
00:00:23KeLToS hygge
00:00:38slc2 axe mid?
00:00:47slc2 axe mid???
00:00:49WantedZip ill pwn u
00:00:53Arapiles i would like axe
00:01:02Dota.m dansk hold kan kun blive fail
00:01:04KeLToS spørg lige berner hvorfor jeg er hans captain
00:01:08WantedZip :D
00:01:11KeLToS :D:D:D
00:01:12WantedZip JUSTIN!
00:01:13slc2 get rhasta
00:01:13WantedZip WTF ?
00:01:22WantedZip bug ?
00:01:24TakinBackMyLove GC IS FUCKT
00:01:25WantedZip fejl ?
00:01:27slc2 rhasta
00:01:28slc2 rhasta
00:01:28WantedZip :D
00:01:44WantedZip Berner
00:01:48slc2 venge
00:01:48WantedZip jeg tror det er en BUG
00:01:49slc2 venge
00:01:50slc2 venge
00:01:52slc2 venge
00:01:53Dota.m me gyro bot ?
00:01:55KeLToS zeus gå bot
00:01:58KeLToS en stunner top
00:01:58Arapiles im jungle
00:01:59KeLToS -clear
00:01:59slc2 axe woods me solo
00:02:04Arapiles imo tc top
00:02:04Dota.m ok
00:02:05WantedZip gyro solo
00:02:05KeLToS rhasta or wd top
00:02:11WantedZip venge tc top
00:02:26WantedZip BERNER
00:02:30WantedZip gå mid
00:02:32WantedZip gyro
00:02:34Dota.m venge lvl 3 vi kan go dem måske
00:02:36TakinBackMyLove hvad er dig man
00:02:37Arapiles they got nuke team
00:02:38WantedZip jamie
00:02:39WantedZip gå mid
00:02:40slc2 de er mund guf for dig muta low hps hele vejen igennem
00:02:48WantedZip lion mid
00:02:59slc2 de ville have haft kneppet ham...
00:03:06Arapiles fb bot?
00:03:13KeLToS romy from
00:03:19RomyD82 romania
00:03:22slc2 b
00:03:43RomyD82 warded
00:03:51Dota.m bara rhasta top
00:03:53WantedZip kan slet ikk spille :D
00:04:00WantedZip for meget diablo :D
00:05:13Arapiles share pls
00:05:38WantedZip peter
00:05:41WantedZip kom knep wd
00:05:55TakinBackMyLove chicken ?
00:06:03Dota.m omfg what a lucky bash
00:06:20KeLToS pro
00:06:27Dickless go woods
00:06:33McNabb he just died
00:06:36McNabb to craapes
00:06:41Dickless k
00:06:52Rasmus.Seebach im b
00:07:01Dota.m k
00:07:08KeLToS venbge is roaming
00:07:09RomyD82 mis top
00:07:09KeLToS get some wards
00:07:40Dota.m bara
00:07:50Arapiles klar bot?
00:07:53WantedZip y
00:08:05Dickless dont go
00:08:10Arapiles de så mig
00:08:21TakinBackMyLove ss
00:08:23TakinBackMyLove care
00:08:24TakinBackMyLove bot
00:08:24McNabb b
00:08:49Arapiles nvm
00:08:56Rasmus.Seebach miss top
00:08:56slc2 ss
00:08:58slc2 re
00:09:19KeLToS ss
00:09:22Dickless care
00:09:48Dota.m need gank top
00:10:00Dota.m ss top
00:10:02Dota.m rhasta
00:10:02Dota.m inc mid
00:10:03Dota.m car
00:10:47slc2 er i ikke 2 stunners top??
00:10:52TakinBackMyLove ss
00:11:23slc2 ss mid
00:11:27TakinBackMyLove w
00:11:29KeLToS chargin bot
00:11:40KeLToS save mana
00:11:46slc2 comming top
00:11:52KeLToS nuke him go
00:11:52Dota.m 3 top
00:12:39slc2 rhasta didnt die???
00:12:57RomyD82 ofc not
00:13:06KeLToS wait
00:13:09KeLToS dont fucking scarte him
00:13:10KeLToS go
00:13:24RomyD82 ?
00:13:27TakinBackMyLove nothuing
00:13:32RomyD82 rune
00:13:39Dota.m gj guys
00:13:40KeLToS mb start warding
00:13:41KeLToS u 2
00:13:45KeLToS whine?
00:13:46Dota.m 3 for 1
00:13:49KeLToS døde du
00:13:49KeLToS cunt
00:14:00Dota.m døde du haha
00:14:09KeLToS jeg whiner ikke
00:14:15KeLToS go
00:14:17slc2 tag creeps
00:15:12TakinBackMyLove mine
00:15:34Dota.m oom
00:15:50slc2 axe få dagger
00:15:51Arapiles b?
00:16:44Dota.m fisse
00:16:46Dota.m haha
00:17:09KeLToS HAHAAAA
00:17:09Arapiles omfg
00:17:25Arapiles trykker min salve
00:17:34Arapiles men pga lag opfatter den det ikke
00:17:39Dota.m got ulti
00:17:42slc2 grim
00:17:52slc2 gå wd
00:17:56KeLToS reuse
00:18:03Dickless destroy
00:18:04RomyD82 anyone mid?
00:18:14Dickless tnx
00:18:18KeLToS y
00:18:18KeLToS omw
00:18:51slc2 kill themne
00:19:05Dota.m team
00:19:24KeLToS LOL
00:19:29Dota.m b
00:19:30TakinBackMyLove go
00:19:31TakinBackMyLove him
00:19:52Dickless my ulti attacks sentries
00:20:00Dickless thats good
00:20:15Arapiles bot chartged
00:20:22KeLToS :D
00:20:39KeLToS fuck en lang tp
00:20:46McNabb b
00:21:06slc2 det eneste vi skal bruge er dagger på arap...
00:21:11Arapiles prøver
00:21:18Arapiles men kan ikke så aggressive som i er
00:21:29slc2 k,ill them
00:21:35slc2 kill supports
00:21:58WantedZip ewbs
00:22:04WantedZip sucky
00:22:08slc2 hvad fuck er de i lavet
00:22:14slc2 i så 3 der kom fra river
00:22:14Rasmus.Seebach y
00:22:15Rasmus.Seebach ffs
00:22:16TakinBackMyLove b
00:22:18TakinBackMyLove wd
00:22:22slc2 er i lamme i hovedet eller hvad
00:22:26WantedZip gg
00:22:28slc2 nak supports!!!!
00:22:28RomyD82 regen lion
00:22:32WantedZip team tards
00:22:39slc2 du er tard
00:22:39WantedZip ikk rambo
00:22:45TakinBackMyLove cya
00:22:48Dota.m hahah
00:22:53TakinBackMyLove i take
00:22:53TakinBackMyLove ty
00:23:37WantedZip dear lord
00:23:45Dota.m tard game haha
00:23:49KeLToS owned
00:23:51WantedZip skal jeg spille dota med sådan nogle tards ? :D
00:23:52KeLToS whine mere
00:23:57WantedZip jeg går tilbage til diablo :D
00:23:57slc2 du er tard
00:23:59KeLToS :D
00:24:02Rasmus.Seebach no hellp
00:24:08slc2 hurtigts muligt tak
00:24:41Dota.m b
00:24:41Dota.m b
00:24:42Dota.m b
00:25:06TakinBackMyLove FUCK DU RANDOM
00:25:08TakinBackMyLove WANTED
00:25:25Dota.m b
00:25:44Arapiles ok har dagger
00:25:54KeLToS give vision rosh
00:26:03WantedZip Justin
00:26:05TakinBackMyLove ?=
00:26:10WantedZip Stig lige over 95 før du snakker :D
00:26:19TakinBackMyLove :)
00:26:33Arapiles jeg spiker helt sindssygt lige nu
00:27:24Arapiles muta
00:27:27Arapiles det var dumt
00:27:32slc2 han er dum
00:27:40Arapiles han canclede tc's stun
00:27:48WantedZip DIsABLO!
00:27:50Arapiles så venge døde
00:27:58slc2 han kan nakke alle 4 på en gang og han tarder rundt
00:28:14WantedZip så jeg skal spille solo ? :D
00:28:24slc2 det gør du stort set i forvejen
00:28:25KeLToS jeg solo fra nu af
00:28:29WantedZip D
00:28:30KeLToS fuicking bieber bøsse
00:28:33WantedZip HAHA
00:29:16slc2 I surrender! [1/5 of Sentinel]
00:29:19Rasmus.Seebach I surrender! [2/5 of Sentinel]
00:29:23Rasmus.Seebach all ff
00:29:46Rasmus.Seebach I surrender! [2/5 of Sentinel]
00:29:48Rasmus.Seebach ffs
00:29:48slc2 I surrender! [2/5 of Sentinel]
00:29:49slc2 I surrender! [2/5 of Sentinel]
00:29:50slc2 I surrender! [2/5 of Sentinel]
00:29:50slc2 I surrender! [2/5 of Sentinel]
00:29:51slc2 I surrender! [2/5 of Sentinel]
00:29:52slc2 I surrender! [2/5 of Sentinel]
00:29:52Rasmus.Seebach I surrender! [2/5 of Sentinel]
00:29:52slc2 I surrender! [2/5 of Sentinel]
00:30:09RomyD82 can we push?
00:30:10WantedZip lol
00:30:18WantedZip har lige lagt mærke til Danish Dynamite TEAM
00:30:24KeLToS total
00:30:25Arapiles ^^
00:31:13TakinBackMyLove GG
00:31:22KeLToS OPMG
00:31:22Arapiles lol
00:31:25WantedZip NO!
00:31:25KeLToS HAHAHAHA
00:31:33WantedZip lucky bich
00:31:33McNabb np
00:31:37KeLToS :D
00:31:40WantedZip wp zues
00:32:06WantedZip jamie var du mid ? :D
00:32:10slc2 ja
00:32:14Arapiles stop nu det flame
00:32:15WantedZip mod berner ?
00:32:20slc2 jep
00:32:23WantedZip spørger bare
00:32:24WantedZip ikk flame
00:32:32Arapiles :D ?
00:32:34slc2 han er fed fordi du vi failer
00:32:35Rasmus.Seebach ka vi ikke bare fu ff
00:32:36Dota.m whine whine situation
00:33:33KeLToS heal
00:34:28McNabb fu
00:34:30WantedZip D:
00:34:35Dota.m Porne
00:34:36TakinBackMyLove :D
00:34:37slc2 ff den nu bara
00:34:37Dota.m Porno
00:34:40slc2 ff den
00:34:40WantedZip hard rock CAFE
00:34:41McNabb svin
00:34:42slc2 ff den
00:34:42Arapiles I surrender! [3/5 of Sentinel]
00:34:43slc2 I surrender! [3/5 of Sentinel]
00:34:43slc2 I surrender! [3/5 of Sentinel]
00:34:48Rasmus.Seebach I surrender! [3/5 of Sentinel]
00:34:50Dota.m Hard Booze cafe !
00:34:53WantedZip :D
00:36:47Dota.m Klunkesten !
00:36:51Rasmus.Seebach I surrender! [3/5 of Sentinel]
00:36:53WantedZip enten stuner du ham
00:36:56WantedZip eller lade være ?
00:36:56RomyD82 nobody would buy any dust for u lion
00:37:02RomyD82 but they are all pro
00:37:19McNabb lion
00:38:05RomyD82 go?
00:38:17slc2 føæg mied
00:38:33Dota.m Imbanes !
00:38:39McNabb !
00:38:46Rasmus.Seebach ja vilkelig
00:38:57WantedZip owned
00:39:22RomyD82 why wonmt u all come to end this shit
00:39:50Dota.m waaaah !
00:39:59TakinBackMyLove nujke
00:40:11TakinBackMyLove HAHAHA
00:40:12KeLToS hvordan døde jeg
00:40:12RomyD82 ahahahha
00:40:13KeLToS wtf
00:40:16WantedZip :D
00:40:17Arapiles omfg
00:40:17KeLToS jeg kiggede på zeus
00:40:21KeLToS hva skete der
00:40:22RomyD82 wp zeus
00:40:25Dota.m hahah arapiles
00:40:43RomyD82 gather all?
00:41:00Dota.m er helt skæv har røget pibe i 3 timer haha
00:41:19WantedZip REALLY ?
00:41:22WantedZip SO MUCH HATE ?
00:41:28Arapiles noob
00:41:29Dota.m so much love !
00:41:32Arapiles haha
00:41:42RomyD82 can we end?
00:41:45slc2 axe jump dem
00:41:52Arapiles yy
00:41:56Dota.m og så mig
00:42:28Dickless gj
00:42:31Dota.m MKLASKEa sø dkaåd
00:42:31Dota.m as-D
00:42:32Dota.m DA
00:42:32Dota.m D
00:42:33Dota.m dA
00:42:33Dota.m SdA
00:42:35Dota.m asdadada
00:42:38Dota.m I surrender! [4/5 of Sentinel]
00:42:39Arapiles rasmu
00:42:39Dota.m I surrender! [4/5 of Sentinel]
00:42:41Rasmus.Seebach gg
00:42:42Rasmus.Seebach I surrender! [4/5 of Sentinel]
00:42:48Arapiles fatter ikke du swapper ham
00:42:48KeLToS KOM
00:42:53slc2 gør jeg heller ikke
00:42:59Rasmus.Seebach ok faill
00:43:04slc2 kun swap wds ulti
00:43:11Rasmus.Seebach har sku da givet op for lænsgt
00:43:16slc2 så er vi to
00:43:56Arapiles helt sikkert
Show the full chat log