Game #3861148

Get replay
3 downloads

+59 X
+2 TS

Netukka
96% | 1723 X | 1556 TS

+20 X
+2 TS

creeeeeee
83% | 1498 X | 1440 TS

+18 X
+2 TS

Rotkiv
78% | 1415 X | 1424 TS

+45 X
+2 TS

Jerkku
67% | 1331 X | 1363 TS

+15 X
+1 TS

DeMiaN
64% | 1298 X | 1373 TS

-57 X
-2 TS

WantedZip
95% | 1669 X | 1582 TS

-49 X
-3 TS

skyZ
91% | 1651 X | 1447 TS

-6 X
-2 TS

Arapiles
78% | 1405 X | 1440 TS

+5 X
-2 TS

sebralane
63% | 1329 X | 1327 TS

-42 X
-2 TS

oo0OoO0oo
62% | 1351 X | 1296 TS

Chat log

00:00:00oo0OoO0oo [DotA-GC] ... and the wooden PC award goes to *drum roll* ... Arapiles with 80 seconds.
00:00:05Netukka got speccis
00:00:10DeMiaN dazzle medusa whisp
00:00:11Arapiles furion tc lancer
00:00:14Rotkiv razor
00:00:14oo0OoO0oo rhasta, omni jug
00:00:18Netukka dazzle goood
00:00:18DeMiaN i think i go dazzle
00:00:24sebralane trall clickz ns
00:00:25Netukka lane with me
00:00:25Rotkiv razor sky phonix
00:00:25WantedZip storm bara na
00:00:25Netukka bot
00:00:29DeMiaN k
00:00:30Jerkku lich cent morph
00:00:31oo0OoO0oo bara
00:00:33DeMiaN get phoenix
00:00:34Arapiles bara for me?
00:00:39oo0OoO0oo rhasta omni jug
00:00:39Rotkiv i can play him
00:00:40DeMiaN get lich or cent imo
00:00:46Netukka hm
00:00:48Arapiles du kan få en furion
00:00:48Netukka lich might mid
00:00:49Netukka or
00:00:51Netukka what creeee
00:00:52Netukka have
00:00:52WantedZip k
00:00:52Jerkku pheonix need it
00:00:58oo0OoO0oo jeg går omni så
00:00:59WantedZip -swap 4
00:00:59Rotkiv i cant play phonix
00:01:00Arapiles -swap 1
00:01:01WantedZip -swap 3
00:01:03creeeeeee get it
00:01:04WantedZip -clear
00:01:08Jerkku so swap me
00:01:09skyZ visage lanaya bm
00:01:11Jerkku -swap 3
00:01:14Rotkiv -swap 4
00:01:14sebralane get mv
00:01:16sebralane bm
00:01:17Netukka creee u take mid?
00:01:20sebralane imba aura
00:01:21oo0OoO0oo rhsat or omni
00:01:23oo0OoO0oo what i go
00:01:27creeeeeee have only troll
00:01:28creeeeeee to play mid
00:01:28Jerkku i can pheo mid
00:01:30sebralane need range imo?
00:01:31skyZ imo rhasta
00:01:34Netukka go mid
00:01:35Netukka phoenix
00:01:36Arapiles y rhasta
00:01:46Rotkiv or i go?
00:01:51Netukka phoenix
00:01:52Netukka goes
00:02:01DeMiaN good picks we got
00:02:08DeMiaN so do they
00:02:19skyZ i pull
00:02:21DeMiaN i take ,
00:02:21creeeeeee they got sick gangers
00:02:22Arapiles k
00:02:27Netukka ye
00:02:28creeeeeee need wards rly
00:02:30DeMiaN spec
00:02:32DeMiaN i pull ?
00:02:38Netukka sure
00:03:53DeMiaN have grave only
00:03:55Netukka kk
00:04:20Jerkku SS MID
00:04:29Jerkku re
00:04:37DeMiaN go i grave
00:04:40DeMiaN nbm
00:04:41DeMiaN cd
00:04:43DeMiaN nvm
00:05:20Jerkku rune bot
00:05:21Jerkku or taken
00:05:27Netukka is that regen
00:06:07skyZ furi
00:06:25oo0OoO0oo gang sopec soon
00:06:36Jerkku SSM ID
00:06:54Netukka blah
00:07:02WantedZip ss
00:07:19Jerkku still ss
00:07:51Jerkku re mid
00:07:53Netukka ss
00:07:54Netukka bot
00:07:59oo0OoO0oo haste
00:08:53skyZ need rune
00:09:41Jerkku ss mid
00:09:44Jerkku was dead
00:10:07Jerkku oh
00:10:17Netukka wards
00:10:17Netukka up
00:10:19sebralane bm get some1
00:10:19Netukka lich dazzle
00:10:21Netukka phoenix
00:10:25sebralane go
00:10:27Netukka flying would be great also
00:10:29sebralane uyi
00:10:37Arapiles ss 2
00:10:48Rotkiv fffs
00:10:54Jerkku balanar fucks up everyhing
00:10:55Jerkku :D
00:10:57Jerkku with silence
00:11:04DeMiaN spec should b
00:11:05skyZ wards
00:11:12skyZ rhasta
00:11:30oo0OoO0oo tower
00:11:31Arapiles omw
00:11:57sebralane gg
00:12:03oo0OoO0oo run to fucking wards
00:12:11sebralane cant
00:12:27DeMiaN must not let that tower mid fall
00:12:41Netukka miks jerkku
00:12:42Netukka :(
00:12:46skyZ got ulti
00:12:53Jerkku no sorp
00:12:54sebralane i silence daxxle
00:13:01Jerkku tapetaa
00:13:08Jerkku care
00:13:32Arapiles werent u silencing dazzle????????????????
00:13:37Netukka erx
00:13:47skyZ lvl 11 spec
00:14:36Arapiles premature
00:14:51DeMiaN kill bot ?
00:14:55Jerkku y
00:14:57Netukka so much hate
00:14:59DeMiaN with phoe ult
00:16:28creeeeeee deny it
00:17:04Jerkku kill
00:17:04oo0OoO0oo go mid
00:17:08Arapiles nah
00:17:15skyZ wtf furi
00:17:23sebralane sick
00:18:14DeMiaN i get vlads ?
00:18:19Netukka get meka
00:18:23Netukka or
00:18:24DeMiaN lich gettign it
00:18:25Netukka is lich
00:18:26Netukka ok
00:18:28Rotkiv mekka is mine
00:18:28Arapiles b
00:18:29skyZ dazzle here
00:18:30Netukka bara
00:18:31Netukka inc
00:18:32Netukka b
00:18:33DeMiaN so vlads for mag and u ?
00:18:44Netukka care
00:18:44WantedZip b
00:19:15DeMiaN kill sup die carry
00:19:31sebralane how can he allways get his shit on b4 my silence
00:19:34sebralane its just wtf
00:19:34skyZ outpicked
00:19:41sebralane we were
00:19:46oo0OoO0oo you suck ?
00:19:48sebralane spec radi soon
00:19:49Arapiles u were 4 in there woods
00:19:52DeMiaN well
00:19:55DeMiaN i'm just going scepter
00:19:56DeMiaN then
00:19:56skyZ and they were all
00:19:58Arapiles and we have no wards
00:20:10DeMiaN bait phoenix
00:20:12creeeeeee i think rather go eul mby
00:20:16skyZ its gg already
00:20:19creeeeeee to use it on bara or urself
00:20:20skyZ look at spec
00:20:21creeeeeee if they gang
00:20:21DeMiaN k i can force eul
00:20:25creeeeeee yea
00:20:28creeeeeee both good
00:20:38skyZ sure
00:20:40Jerkku :D
00:20:41skyZ how the fuck
00:20:41Jerkku gj
00:20:41WantedZip ff at 25
00:20:45skyZ out of sudden everyone is there
00:20:47skyZ all the time
00:20:58skyZ like they know every move
00:21:06WantedZip bala no ganks at start
00:21:09WantedZip rhsta farm
00:21:11sebralane `?
00:21:13WantedZip bala woods
00:21:16WantedZip so gg
00:21:19Jerkku go all
00:21:20skyZ furi u didnt play well either
00:21:23WantedZip lol
00:21:28WantedZip ganked top twice
00:21:30oo0OoO0oo we did most kills
00:21:32WantedZip and bot twice
00:21:34WantedZip what to do more ?
00:21:46DeMiaN only me thinks vanguard sucks on bara ?
00:21:47skyZ not die 6 times
00:21:48sebralane gj rhazta
00:21:50sebralane u won
00:21:53Jerkku i agree
00:21:53DeMiaN rather armlet or rush mom
00:21:55WantedZip lol
00:21:55Jerkku useless
00:21:56WantedZip rex
00:21:57WantedZip plz
00:22:04oo0OoO0oo i gave you fb
00:22:05oo0OoO0oo reatrd
00:22:06creeeeeee i have ult cd yet
00:22:08Jerkku same as weaver
00:22:10creeeeeee 20 sek
00:22:26Jerkku next
00:22:26Arapiles lack of wards lost this game..
00:22:27Netukka more
00:22:28creeeeeee push more
00:22:31creeeeeee have ult
00:22:32Arapiles nothing else
00:22:51Netukka i can tele
00:22:52Netukka back
00:22:54Netukka if needed
00:23:03DeMiaN well nice free towers
00:23:13creeeeeee they cant def em
00:23:13Jerkku imo just go mid tower too
00:23:17Jerkku yep
00:23:17Netukka yeah
00:23:19Jerkku they cant def
00:23:37Jerkku push top a bit
00:23:41Jerkku so we take it after
00:23:44Netukka i push top
00:23:50Netukka i can come with ult
00:24:02Jerkku wait mag
00:24:05creeeeeee just push
00:24:07creeeeeee i jump ult
00:24:09creeeeeee if trouble
00:24:22creeeeeee dont be afraid
00:24:29WantedZip they have a lot of heal
00:24:30WantedZip tho
00:24:55oo0OoO0oo go
00:24:58oo0OoO0oo lich
00:24:58DeMiaN meanwhile spec farms
00:25:01Jerkku y
00:25:02Netukka the ycome
00:25:03Netukka here
00:25:04Netukka soon
00:25:08creeeeeee tele bot
00:25:09creeeeeee spec
00:25:44Arapiles 25 min ff
00:25:45sebralane ff
00:25:47skyZ its outpick imo
00:25:51Arapiles nah
00:25:51oo0OoO0oo lol
00:25:54Arapiles no wards
00:25:58Rotkiv get top
00:25:59oo0OoO0oo ns and bara failed gangs :D
00:26:01Arapiles = we fail ganks
00:26:03oo0OoO0oo and furi
00:26:03creeeeeee go bot
00:26:04Rotkiv i def bot
00:26:04creeeeeee spec
00:26:07Netukka gie tele
00:26:10Arapiles i didnt fail ganks at all
00:26:10skyZ even with wards
00:26:12Netukka i just went there and came back
00:26:13Netukka with ult
00:26:18skyZ we would have no chance in a tf
00:26:32sebralane heha
00:26:53sebralane linken
00:26:54sebralane gg
00:26:59creeeeeee have ult
00:27:00DeMiaN reg
00:27:02creeeeeee surprise em
00:27:03Jerkku rosh ?
00:27:03DeMiaN need reg
00:27:05creeeeeee we can kill
00:27:05sebralane I surrender! [1/5 of Scourge]
00:27:07DeMiaN kk
00:27:09WantedZip I surrender! [2/5 of Scourge]
00:27:12skyZ I surrender! [3/5 of Scourge]
00:27:20creeeeeee b
00:27:25creeeeeee b
00:27:26creeeeeee b
00:27:27creeeeeee go b
00:27:29Rotkiv coming top
00:27:33creeeeeee my bad
00:27:33Rotkiv with mekka
00:27:36creeeeeee you were a bit too fast
00:27:37creeeeeee far
00:28:03skyZ ff it
00:28:04skyZ pls
00:28:06Arapiles I surrender! [4/5 of Scourge]
00:28:16sebralane rhazta ff
00:28:16skyZ rhasta
00:28:18oo0OoO0oo last go ff
00:28:19skyZ pls
00:28:20oo0OoO0oo i did
00:28:21Rotkiv last one ?!! :D
00:28:22sebralane ur las
00:28:23skyZ no
00:28:24sebralane u didnd
00:28:25sebralane I surrender! [4/5 of Scourge]
00:28:26skyZ do again
00:28:26oo0OoO0oo :D
00:28:29Arapiles I surrender! [4/5 of Scourge]
00:28:33skyZ rhasta
00:28:35oo0OoO0oo ff
00:28:39skyZ all chat
00:28:40oo0OoO0oo see
00:28:41sebralane funny guy
00:28:45oo0OoO0oo ff
00:28:49sebralane maybe u dont use space?
00:28:50sebralane uduit
00:28:54sebralane idiot
00:29:25Arapiles go
00:29:49oo0OoO0oo I surrender! [5/5 of Scourge]
Show the full chat log