Game #3859076

Get replay
4 downloads

-24 X
-1 TS

WANKmaster
99% | 1867 X | 1551 TS

-35 X
-1 TS

marsbar2k
83% | 1495 X | 1433 TS

+5 X
-1 TS

Kanki
77% | 1491 X | 1403 TS

-23 X
-1 TS

EyeforanEye
76% | 1474 X | 1393 TS

-5 X
-1 TS

oo0OoO0oo
64% | 1341 X | 1294 TS

+0 X
+1 TS

Netukka
97% | 1744 X | 1557 TS

+48 X
+1 TS

BoBo.Ftw
93% | 1705 X | 1446 TS

+42 X
+0 TS

Firelord0.1
75% | 1361 X | 1427 TS

-12 X
+1 TS

Allistysmies
73% | 1394 X | 1381 TS

+20 X
+7 TS

coolass
67% | 1333 X | 1357 TS

Chat log

00:00:15Allistysmies lycanilla vois koodailla
00:00:18EyeforanEye lol @ pool
00:00:18EyeforanEye can do lycan woods
00:00:18Netukka onpas paljon
00:00:18Netukka kaikkea
00:00:18Netukka bannittavaa
00:00:18Allistysmies on kyllä..
00:00:18coolass no joo
00:00:18coolass vois suoraa vetää
00:00:18Netukka naix ud ns am lycan omni
00:00:18Allistysmies omni banniin ja am sulle
00:00:18Firelord0.1 ud
00:00:18coolass omni antimate
00:00:18BoBo.Ftw ban ud
00:00:18coolass naix
00:00:18oo0OoO0oo get me ud
00:00:18coolass jne
00:00:18Allistysmies tai
00:00:18coolass ud
00:00:18Kanki can do ns
00:00:18Allistysmies niin
00:00:18Allistysmies tee ny jotaki
00:00:18Firelord0.1 i maybe want ud
00:00:18WANKmaster they will get it i think
00:00:18coolass voin kyl pelaa ud
00:00:18Allistysmies :)
00:00:18WANKmaster am lyca
00:00:18WANKmaster also
00:00:18WANKmaster there
00:00:18Kanki ban am naix or somethin
00:00:18Netukka well
00:00:18Netukka fact is
00:00:18BoBo.Ftw or lycan
00:00:18Netukka they get 2x
00:00:18Netukka imba heroes
00:00:18oo0OoO0oo ban lychan ns
00:00:18Firelord0.1 bann am
00:00:18EyeforanEye do mindgames n ban sylla^^
00:00:18oo0OoO0oo if they am we go bara
00:00:18coolass lycan is sick
00:00:18oo0OoO0oo bara ownz magina
00:00:18BoBo.Ftw lycan is more annyoing
00:00:18Allistysmies niinpä.. ja ota lycan
00:00:18Firelord0.1 they will ban lycan
00:00:18Allistysmies eikö se oo imboin
00:00:18BoBo.Ftw ban lycan
00:00:18Allistysmies imo ainaki
00:00:18Netukka we get am
00:00:18BoBo.Ftw most op hero in game
00:00:18Netukka or lycan
00:00:18Netukka thats sure
00:00:18BoBo.Ftw bala > am
00:00:18oo0OoO0oo who has 1 pick
00:00:18WANKmaster him
00:00:18Kanki bara is good cause not that much disable
00:00:18Netukka i ban omni
00:00:18Netukka then
00:00:18Netukka or ud
00:00:18coolass omni
00:00:18BoBo.Ftw or invo
00:00:18oo0OoO0oo let the am we get bara and ud
00:00:18oo0OoO0oo bara and omni
00:00:18oo0OoO0oo i mean
00:00:18Kanki ban lyca
00:00:18WANKmaster ban
00:00:18Netukka i ban
00:00:18Netukka so many
00:00:18Netukka to ban
00:00:18WANKmaster yeah
00:00:18oo0OoO0oo lets ban 4
00:00:18Netukka well
00:00:18oo0OoO0oo gogog
00:00:18oo0OoO0oo 2 each bans :D
00:00:18Netukka i ban omni now i think
00:00:18Firelord0.1 naix here too
00:00:18Netukka omni
00:00:18Kanki bannaa jo
00:00:18Allistysmies muuta en tiedä ku että ei ainakaa lycania niille anneta
00:00:18BoBo.Ftw naix will be picked :)
00:00:18BoBo.Ftw or lycan
00:00:18oo0OoO0oo ban lychan
00:00:18Kanki lyca imo
00:00:18WANKmaster -lyca
00:00:18BoBo.Ftw :((((((
00:00:18oo0OoO0oo let them am
00:00:19Allistysmies nonii
00:00:23Netukka so
00:00:24Netukka wishes
00:00:25Netukka then
00:00:26Netukka :)
00:00:28Firelord0.1 ud
00:00:28Netukka naix?
00:00:28BoBo.Ftw naix
00:00:30BoBo.Ftw for me
00:00:30Allistysmies ota se am? ehkä
00:00:33Netukka en
00:00:36Allistysmies k
00:00:38WANKmaster get ud
00:00:39oo0OoO0oo am ud :D
00:00:40EyeforanEye getns
00:00:42oo0OoO0oo omfg
00:00:43WANKmaster ..........
00:00:44BoBo.Ftw what do u want to play?
00:00:47oo0OoO0oo get me ud
00:00:48Netukka nah
00:00:52Netukka ill play supportive
00:00:53oo0OoO0oo mars ffs
00:00:53Allistysmies oho
00:00:56Netukka veno
00:00:56BoBo.Ftw so?
00:00:57BoBo.Ftw pick
00:01:00Netukka or
00:01:01Kanki its good hero if he can play it
00:01:06Netukka ns is nice
00:01:06oo0OoO0oo he can
00:01:06marsbar2k jeg spillede et spil med deres ønske of fik pick
00:01:06Netukka also
00:01:06BoBo.Ftw -swap 1
00:01:07marsbar2k pik
00:01:07oo0OoO0oo but
00:01:07Allistysmies bala pois? :(
00:01:09Netukka -swap 2
00:01:09marsbar2k jeg skal hygge
00:01:10marsbar2k de kan sutte
00:01:13marsbar2k ligesovel som du kan
00:01:15oo0OoO0oo ns am still in pool
00:01:18oo0OoO0oo along with bara
00:01:18WANKmaster get me am
00:01:19WANKmaster then
00:01:20WANKmaster and get
00:01:21WANKmaster ns
00:01:21WANKmaster also
00:01:27WANKmaster -swap 4
00:01:32EyeforanEye lol
00:01:36Kanki i make urn
00:01:39EyeforanEye who wanted ud?
00:01:42WANKmaster oh u no swap
00:01:42oo0OoO0oo you play ud ?
00:01:44Allistysmies atro bara
00:01:46BoBo.Ftw get wisp
00:01:46WANKmaster kurdi
00:01:47oo0OoO0oo me
00:01:47BoBo.Ftw or atro
00:01:48WANKmaster well
00:01:48EyeforanEye aa
00:01:50WANKmaster i can necro
00:01:50EyeforanEye -swap 1
00:01:50WANKmaster also
00:01:51Netukka ota jottai
00:01:54BoBo.Ftw nice
00:01:57Allistysmies i'll buy chick
00:01:58Allistysmies brown
00:01:58oo0OoO0oo you want
00:02:02Allistysmies coolass
00:02:04coolass ok
00:02:05coolass ty
00:02:08EyeforanEye bara
00:02:08WANKmaster am kinda pointless ..
00:02:08WANKmaster :d
00:02:13oo0OoO0oo you play ud
00:02:13EyeforanEye -swap 5
00:02:16WANKmaster also is bara
00:02:17WANKmaster :D:d
00:02:21Kanki well
00:02:25coolass wut
00:02:28Kanki its gonna be a long game i think
00:02:28Netukka am will be mid
00:02:29WANKmaster i aint
00:02:30WANKmaster mid
00:02:30EyeforanEye -swap 5
00:02:33BoBo.Ftw husk go play
00:02:34BoBo.Ftw midd
00:02:37oo0OoO0oo -swap 4
00:02:40Kanki i can go mid
00:02:42BoBo.Ftw ure good counter for am
00:02:43WANKmaster go
00:02:44coolass can i top
00:02:44WANKmaster im bot
00:02:45coolass please
00:02:45WANKmaster with
00:02:46BoBo.Ftw u dont need mana
00:02:46WANKmaster ud
00:02:49WANKmaster invo top
00:02:49oo0OoO0oo say your damn heroes fast next time
00:02:53coolass i amnoo
00:02:54BoBo.Ftw veno + naix better
00:02:54coolass b
00:02:55Netukka bane slard
00:02:57Netukka good lane
00:02:58WANKmaster or
00:02:59WANKmaster invo
00:03:01WANKmaster can u
00:03:03WANKmaster babysit
00:03:03WANKmaster me
00:03:09BoBo.Ftw range + meele
00:03:10WANKmaster guess not
00:03:14oo0OoO0oo let invo mid
00:03:14Allistysmies "range" ;()
00:03:16WANKmaster fail heroes
00:03:18BoBo.Ftw :D
00:03:19WANKmaster we got
00:03:21coolass oon noobi sit
00:03:26Allistysmies sitte meiton 2
00:03:28Allistysmies lastpikit
00:03:31oo0OoO0oo we still got am, ud ns
00:04:40coolass hyvä
00:04:41EyeforanEye hard combo top :(
00:04:47coolass sait ison khanin
00:05:27coolass aor
00:05:49WANKmaster gj
00:06:14Firelord0.1 ss
00:06:19coolass oo
00:06:20coolass m
00:06:23BoBo.Ftw wp veno
00:06:26BoBo.Ftw getting good farm
00:06:26Firelord0.1 #balnar ss
00:06:27Firelord0.1 re
00:06:54WANKmaster thanks
00:07:09Allistysmies right
00:07:46EyeforanEye dude harass
00:07:57Firelord0.1 ssmid
00:08:24oo0OoO0oo lol
00:08:27oo0OoO0oo sorry
00:08:54EyeforanEye U FKN RETARD
00:08:59EyeforanEye gj going for creeps
00:08:59coolass GJ GUYS!!
00:09:01marsbar2k why did u go
00:09:09oo0OoO0oo i wanted assist :D
00:09:09BoBo.Ftw veno made this
00:09:13Kanki gank
00:09:17EyeforanEye ss 2 top
00:09:35Firelord0.1 ssbalnar
00:09:40Firelord0.1 maybe go top
00:09:42Kanki omw top
00:10:30WANKmaster ss
00:10:31WANKmaster alreda
00:10:32BoBo.Ftw ss 3 top
00:10:34WANKmaster slarda
00:10:36WANKmaster re
00:10:57WANKmaster yeah
00:10:58WANKmaster huskar
00:10:58WANKmaster here
00:11:07coolass brb
00:11:32Firelord0.1 balnar ss
00:11:38WANKmaster wait
00:11:39WANKmaster me
00:11:39oo0OoO0oo w8 magina
00:11:49oo0OoO0oo atro
00:12:04Allistysmies voi ny saatana
00:12:07coolass sori
00:12:10Allistysmies joo ei mitää
00:12:12coolass olis pitäny stun aiemmi
00:12:14Allistysmies kunhan kiroolin
00:12:17oo0OoO0oo ss husk
00:12:19Allistysmies ny kävi näin
00:12:21EyeforanEye ss mid
00:13:10Kanki omw
00:13:14BoBo.Ftw fffuuu
00:13:37Allistysmies ei jeesus
00:13:39Allistysmies mikä tää ny on
00:13:41coolass vittu
00:13:43Allistysmies sata alhaalla
00:13:45coolass jep
00:13:46coolass kaikki
00:14:05marsbar2k naix er allerde fat
00:14:07marsbar2k :D
00:14:12oo0OoO0oo stnadard
00:14:37EyeforanEye ss 2-3 bot
00:15:15WANKmaster oh
00:15:15WANKmaster yeah
00:15:16WANKmaster go
00:15:16marsbar2k ahahaha
00:15:17WANKmaster farm
00:15:17WANKmaster :D:D:D
00:15:20Allistysmies miksei menny sleep balaan
00:15:21Firelord0.1 3 mid
00:15:23Kanki oom
00:15:25Kanki what can i do
00:15:31Netukka b
00:15:31Netukka b
00:15:31Netukka b
00:15:36Netukka bara
00:15:37Netukka chargted
00:17:05WANKmaster 13 min treads armlet
00:17:07WANKmaster hmm
00:17:16oo0OoO0oo its called free farm :D
00:17:59marsbar2k why do u still ignore him :D
00:18:32EyeforanEye hes not alone.. . .. . . .
00:19:42oo0OoO0oo doube kill :D
00:20:23EyeforanEye follow
00:20:30Firelord0.1 dust need
00:20:33marsbar2k dont go
00:20:34marsbar2k 3 there
00:20:35Kanki wards?
00:20:36oo0OoO0oo o
00:20:37Allistysmies carry it
00:20:38marsbar2k hahah
00:20:39Allistysmies gotta take a piss
00:20:42marsbar2k den her bara :D
00:21:04oo0OoO0oo hahaha
00:21:08oo0OoO0oo haha
00:21:09marsbar2k lol
00:21:10marsbar2k :D
00:21:13oo0OoO0oo imba tomb
00:21:19marsbar2k nej imba meteor :D
00:21:27oo0OoO0oo :D
00:21:28coolass blink or mordiggian
00:21:36Allistysmies both i guess
00:21:40coolass ^^
00:21:43Kanki gank naix
00:21:45Kanki soon night
00:22:05Kanki guys
00:22:08Kanki gank him
00:23:31oo0OoO0oo lol
00:23:34oo0OoO0oo another kill :DD
00:23:41Kanki 1 kill..
00:23:47oo0OoO0oo wtf
00:23:53Kanki 10 assists
00:23:54oo0OoO0oo theese guys dont hit tomb
00:24:16Allistysmies ei ultia
00:24:37EyeforanEye naix stygian,...
00:24:41oo0OoO0oo reg bot
00:25:05coolass ei vittu nyt tuli kyl sössitty
00:25:06coolass ä
00:25:12Allistysmies pikkuusen
00:25:21coolass ¨no naixilla aikasen kova farmi :D
00:25:25Allistysmies on kyllä
00:25:27Netukka pare on kans
00:25:30Allistysmies kattoa ny kuinka käy
00:25:30WANKmaster naix
00:25:30BoBo.Ftw he?
00:25:34oo0OoO0oo cd
00:25:34Allistysmies good farm
00:25:35oo0OoO0oo b
00:25:42oo0OoO0oo 5 sec go
00:25:46oo0OoO0oo camp
00:25:50WANKmaster get
00:25:51WANKmaster ghost
00:25:52WANKmaster scepters
00:26:31Kanki 14 assists
00:26:32Netukka gj
00:26:32Kanki really
00:26:39oo0OoO0oo i got 8
00:26:39Kanki oh am was farming
00:26:43oo0OoO0oo let him
00:26:48oo0OoO0oo we wining main fights
00:26:50oo0OoO0oo let him
00:26:55Kanki yea but i need frags also
00:27:01BoBo.Ftw deny
00:27:09oo0OoO0oo man 335 dmg
00:27:13oo0OoO0oo make it count
00:27:18Firelord0.1 lol
00:27:21Firelord0.1 sourge
00:27:24WANKmaster we need
00:27:27WANKmaster hexes
00:27:29WANKmaster and ghost
00:27:33WANKmaster all of u
00:27:39Netukka we might
00:27:40Netukka take roshan
00:27:41EyeforanEye GOGO
00:27:42WANKmaster or else nax
00:27:42Firelord0.1 can we get some wards ?
00:27:44WANKmaster will
00:27:44BoBo.Ftw gogo
00:27:46WANKmaster 3 hit
00:27:47WANKmaster u all
00:27:47Netukka i got
00:27:58BoBo.Ftw can i take?
00:28:00Netukka dd
00:28:21marsbar2k your awesome bara
00:28:26EyeforanEye u suck
00:28:29Firelord0.1 where is dd going ??
00:28:36oo0OoO0oo lol item
00:28:39marsbar2k yeah im the one who takes sleep away for giving you a kill
00:28:40marsbar2k newb
00:28:51Firelord0.1 b
00:29:06Netukka wasted
00:29:06BoBo.Ftw kill them
00:29:06Netukka tomb
00:29:09Kanki b
00:29:15Kanki imo
00:29:28Firelord0.1 mhh
00:29:36Firelord0.1 i shold w8 for tomp end
00:29:46Allistysmies keep going?
00:29:48Netukka ye
00:29:57BoBo.Ftw gj anyway
00:30:01Kanki who do we kill first
00:30:07oo0OoO0oo veno
00:30:10marsbar2k your mom
00:30:56Netukka puhs bot
00:31:05Netukka ill def mid
00:31:08Netukka a bit
00:31:09Allistysmies k
00:31:09Netukka naix
00:31:11Netukka go bot
00:31:14BoBo.Ftw sec
00:31:30EyeforanEye b
00:31:42Netukka b
00:31:42Netukka b
00:31:43Netukka b
00:31:44Allistysmies juu
00:32:04Netukka ill destroy
00:32:10BoBo.Ftw go taxi :D
00:32:11oo0OoO0oo hide
00:32:16Netukka wait
00:32:20BoBo.Ftw goog
00:32:31EyeforanEye epic creep
00:32:59oo0OoO0oo I surrender! [1/5 of Sentinel]
00:33:04Allistysmies lal
00:33:07Allistysmies rioght
00:33:08WANKmaster :D
00:33:19oo0OoO0oo 2 hits magina dead
00:33:26WANKmaster ofc
00:33:26oo0OoO0oo :D
00:33:27Allistysmies use again
00:33:29Allistysmies use again
00:33:33oo0OoO0oo -30 armor :D
00:33:34WANKmaster like i said
00:33:36WANKmaster get
00:33:37oo0OoO0oo y
00:33:37Netukka hetki
00:33:37WANKmaster ghosts
00:33:38WANKmaster but
00:33:38Netukka 10g
00:33:40WANKmaster none
00:33:42WANKmaster cares about it
00:33:54WANKmaster bara goes mjollnir
00:33:55Firelord0.1 tome
00:33:57WANKmaster thats useful
00:33:57WANKmaster imo
00:34:06WANKmaster GOGOG
00:34:09WANKmaster GIOGOGO BARa
00:34:12EyeforanEye haha
00:34:23BoBo.Ftw go
00:34:32Allistysmies wowzor, 4-4-2 and i thought i was pretty much every where at the beginning lyl
00:34:34BoBo.Ftw taxi to secret shop :D :D
00:34:38oo0OoO0oo mom would disable naix
00:34:40oo0OoO0oo reatrd
00:34:52oo0OoO0oo bash bash bash
00:34:54coolass :D
00:34:55EyeforanEye ok sure it would
00:35:21BoBo.Ftw :(
00:35:24BoBo.Ftw goo
00:35:37Kanki I surrender! [2/5 of Sentinel]
00:35:37oo0OoO0oo oruspu
00:35:41oo0OoO0oo nie geledin
00:35:41Allistysmies voi ny cd
00:35:44oo0OoO0oo gelmedin
00:35:46Allistysmies sekunti pari
00:35:52BoBo.Ftw hey taxi
00:35:58marsbar2k jeg ska ik dø :)
00:36:01BoBo.Ftw go
00:36:02coolass where
00:36:04oo0OoO0oo free kills
00:36:06BoBo.Ftw sent base
00:36:06EyeforanEye noticed
00:36:07BoBo.Ftw go
00:36:21Allistysmies hah
00:36:29marsbar2k I surrender! [3/5 of Sentinel]
00:36:38EyeforanEye I surrender! [4/5 of Sentinel]
00:36:54oo0OoO0oo so weak bara
00:36:54coolass rax
00:37:06Netukka new rosh
00:37:06Netukka soon
00:37:13Netukka b
00:37:14Netukka go b
00:37:19Netukka or wait all
00:37:20coolass good naix
00:37:23coolass cab
00:37:23coolass here
00:37:26BoBo.Ftw sex
00:37:28BoBo.Ftw sec
00:37:46EyeforanEye charged
00:37:47Netukka osta yks salve
00:37:49Kanki omw
00:37:51Netukka saan mekan
00:37:54Allistysmies sielon
00:38:00marsbar2k tryhards
00:38:02coolass top
00:38:08BoBo.Ftw killing machine D:
00:38:27coolass WAT
00:38:27Firelord0.1 stupid
00:38:32coolass sry
00:38:32Firelord0.1 2vs 4
00:38:38coolass just too cool
00:38:49coolass naix 2 hits anyone
00:38:54Kanki omw
00:39:04Kanki follow
00:39:08BoBo.Ftw sleep him and tp
00:39:39Allistysmies yep rosh
00:39:56WANKmaster come
00:39:57WANKmaster here
00:39:57WANKmaster all
00:40:02Kanki warded
00:40:07oo0OoO0oo just go
00:40:13Kanki and die?
00:40:18oo0OoO0oo you will
00:40:25WANKmaster sun
00:40:26WANKmaster strike
00:40:30WANKmaster yeah
00:40:33BoBo.Ftw go
00:40:35Netukka low
00:40:47marsbar2k even my dad could read that inc.
00:40:56oo0OoO0oo top alone
00:40:59oo0OoO0oo chaeg
00:41:03oo0OoO0oo charge
00:41:12Kanki take top tower
00:41:27Netukka gs
00:41:28Netukka allistys
00:41:40Netukka huskar
00:41:43Netukka why are u farming
00:41:47Allistysmies ei kerkiä uneen ei
00:41:54Netukka buy a tele
00:42:03Netukka and huskar took aegis
00:42:06Netukka for notinhg
00:42:09marsbar2k 3 hit ;_:D
00:42:12WANKmaster ...
00:42:13WANKmaster 0
00:42:20WANKmaster my team doesent like
00:42:20oo0OoO0oo shit tp
00:42:23WANKmaster ghost scepter
00:42:24WANKmaster :D:D:D
00:42:28Allistysmies k
00:42:28WANKmaster must be imba
00:42:30Allistysmies k
00:42:30WANKmaster naix 3 hit
00:42:33WANKmaster every one
00:42:33Allistysmies kk
00:42:38Netukka tihs
00:42:50oo0OoO0oo well he got kinda 20 mins free farm :DD
00:42:51coolass lag
00:42:52coolass lag
00:43:04coolass go top
00:43:10BoBo.Ftw but ghost solves everything :D
00:43:12BoBo.Ftw and naix is fucked
00:43:19WANKmaster they dont get it
00:43:36oo0OoO0oo well amgina need basher too
00:43:48Kanki magina?
00:44:10Firelord0.1 go inside me
00:44:21Kanki lol
00:44:33Kanki I surrender! [4/5 of Sentinel]
00:44:36EyeforanEye I surrender! [4/5 of Sentinel]
00:44:39oo0OoO0oo I surrender! [4/5 of Sentinel]
00:44:41oo0OoO0oo I surrender! [4/5 of Sentinel]
00:44:43WANKmaster I surrender! [5/5 of Sentinel]
00:44:43oo0OoO0oo last ff
Show the full chat log