Game #3816306

Get replay
7 downloads

-16 X
-1 TS

Netukka
94% | 1576 X | 1560 TS

-26 X
-2 TS

Mercury
84% | 1475 X | 1475 TS

-13 X
-1 TS

Affliction
71% | 1398 X | 1388 TS

-30 X
-2 TS

NeverbACKdOwn
70% | 1361 X | 1376 TS

+0 X
-2 TS

PinaryB
67% | 1286 X | 1365 TS

-2 X
+2 TS

WantedZip
95% | 1650 X | 1582 TS

+20 X
+2 TS

creeeeeee
89% | 1576 X | 1446 TS

+36 X
+1 TS

Arapiles
77% | 1391 X | 1442 TS

+46 X
+2 TS

Momdsiw
59% | 1214 X | 1403 TS

-3 X
+1 TS

oo0OoO0oo
55% | 1286 X | 1290 TS

Chat log

00:00:08oo0OoO0oo krob rexxar medusa
00:00:08PinaryB lyca invo tb
00:00:10Affliction drow Tinker voiD !
00:00:11Arapiles rhasta SA TC
00:00:11Mercury slark, necro, cent
00:00:13NeverbACKdOwn jakiro panda ursa
00:00:14NeverbACKdOwn swap pls
00:00:16WantedZip wd dk geo
00:00:18NeverbACKdOwn jakiro panda ursa any1?
00:00:20Arapiles krob?
00:00:23PinaryB you cant have void and drow
00:00:23Arapiles for me
00:00:27oo0OoO0oo rhasta
00:00:35creeeeeee bs chen phoe
00:00:36oo0OoO0oo -swap 3
00:00:36Arapiles -swap 5
00:00:40WantedZip u go phoe
00:00:41NeverbACKdOwn any1 jakiro panda ursa?
00:00:46Mercury get lyca
00:00:47creeeeeee probably yes
00:00:47NeverbACKdOwn netukka swap?
00:00:50Netukka nope
00:00:52creeeeeee what you got there zip?
00:00:53oo0OoO0oo get bs
00:00:54WantedZip il go dk
00:00:57WantedZip wd dk geo
00:00:58creeeeeee we need you to carry
00:00:58Mercury get jakiro
00:00:58NeverbACKdOwn can som1 play panda?
00:00:59creeeeeee okay
00:01:00NeverbACKdOwn or what
00:01:03oo0OoO0oo get wd
00:01:04WantedZip cant play geo
00:01:06NeverbACKdOwn jesus christ
00:01:06WantedZip om
00:01:07creeeeeee nono
00:01:09WantedZip drow and lyca
00:01:09NeverbACKdOwn why the fuck u pick drow
00:01:09creeeeeee he goes dk
00:01:10oo0OoO0oo wd bs
00:01:10WantedZip hm
00:01:10Mercury get thd
00:01:11WantedZip d
00:01:13WantedZip dk
00:01:13Mercury for cent?
00:01:14WantedZip i go
00:01:17Momdsiw i go naix
00:01:21NeverbACKdOwn mis sul on
00:01:23creeeeeee why
00:01:27Mercury necro, slark, cent
00:01:28WantedZip rasta top with me
00:01:29creeeeeee we dont need it actually
00:01:30PinaryB thd can u buy chick so i could safely wood?
00:01:31NeverbACKdOwn anna necro
00:01:32NeverbACKdOwn parem
00:01:34Momdsiw i go naga ?
00:01:34NeverbACKdOwn no
00:01:35WantedZip creee mid
00:01:35Netukka true
00:01:39NeverbACKdOwn necro
00:01:39WantedZip krobe bot
00:01:39oo0OoO0oo arap du har wards
00:01:41NeverbACKdOwn -swpa 2
00:01:41Netukka it would be nice
00:01:42Netukka if thd
00:01:43Arapiles me mid imo
00:01:45Netukka can buy chvicken
00:01:46Mercury -swap 4
00:01:49NeverbACKdOwn -swap 2
00:01:50oo0OoO0oo wards
00:01:51Netukka cause lycan woods
00:02:01Momdsiw i lane or wood?
00:02:05WantedZip u decide
00:02:07oo0OoO0oo go lane
00:02:12Momdsiw i can wood so kroge sol
00:02:14Momdsiw bot
00:02:18Momdsiw you can pull
00:02:19WantedZip rhsta go bot
00:02:21Arapiles i cant solo bot
00:02:23NeverbACKdOwn well they have imba heros
00:02:23oo0OoO0oo fb
00:02:24Momdsiw or dk solo?
00:02:27WantedZip rhasta bot
00:02:28Momdsiw rhasta bot then
00:02:28Momdsiw kk
00:02:29oo0OoO0oo got shackle
00:02:29Arapiles phoenix can solo bot
00:02:30WantedZip i solo
00:02:35Momdsiw fb
00:02:36oo0OoO0oo fb
00:02:36Momdsiw i take slow
00:02:59Mercury gg 3 top
00:03:44Netukka rsata going bot
00:03:58Netukka care bot
00:03:59Netukka rsata
00:04:02Momdsiw ¨blah hasted jakiro xD
00:04:06WantedZip ss
00:04:32Momdsiw fuck
00:04:42oo0OoO0oo lychan
00:04:42oo0OoO0oo low
00:04:45Netukka rsata still
00:04:46Netukka ss
00:05:23creeeeeee ssmid
00:05:58Momdsiw lina wood
00:06:22creeeeeee still ss lina
00:06:39WantedZip ss
00:06:49Momdsiw he was invi waiting me
00:06:51Netukka ss
00:06:52Netukka ophoneix
00:07:06creeeeeee and STILL he is missing :)
00:07:11Netukka re
00:07:12Momdsiw lol
00:07:22Momdsiw well he can ruin my game but not all xD
00:07:29Momdsiw or my early
00:07:35creeeeeee re
00:07:36WantedZip come for necro
00:07:54Momdsiw we cant kill
00:07:55Momdsiw he has boots
00:07:58creeeeeee ss
00:08:08Momdsiw you have lvl 1fire?
00:08:20NeverbACKdOwn gg
00:08:22Netukka and i bet u dont have silence
00:08:46Netukka ss
00:08:47Netukka phoneix
00:09:16Netukka get naix
00:09:17Netukka woods
00:09:29creeeeeee why no spam?
00:09:39Netukka go
00:10:25NeverbACKdOwn nuke
00:10:26NeverbACKdOwn creeps
00:10:43PinaryB gg
00:10:52Momdsiw ty
00:10:54Netukka why dont u gang
00:10:55Netukka naix
00:10:55Netukka ffs
00:11:01Netukka free kill
00:11:04Momdsiw hes making me mad xD
00:11:04WantedZip ss 2
00:11:21Momdsiw they wont kill me so easy anymore
00:11:26NeverbACKdOwn dafuck ur building trax
00:11:40creeeeeee come mid naix?
00:11:45Momdsiw k
00:11:46creeeeeee we could try to kill
00:12:04NeverbACKdOwn gg
00:12:06NeverbACKdOwn ff
00:12:07Arapiles gj
00:12:09Momdsiw loike you need me xD
00:12:17creeeeeee just in case :D
00:12:18Momdsiw i could play phoenix also
00:12:23creeeeeee come for mana
00:12:28Momdsiw ty
00:12:33Arapiles go him?
00:12:36creeeeeee go trax
00:12:38creeeeeee i come too
00:12:39Arapiles eat
00:13:09Momdsiw have 23 wins a row with phoenix
00:13:17PinaryB u dont have silence?
00:13:17oo0OoO0oo gj
00:13:20Netukka yep
00:13:21Netukka he dont
00:13:35PinaryB so we are trying to kill phoenix when he as ulti
00:14:15Momdsiw i just go basic basher ac
00:14:26Netukka im going to ward
00:14:28Netukka forest
00:15:20Momdsiw we could use wards
00:15:21Momdsiw :P
00:15:39NeverbACKdOwn nice hero
00:15:40NeverbACKdOwn this dk
00:15:45NeverbACKdOwn stuns
00:15:48NeverbACKdOwn and insta dead
00:15:49NeverbACKdOwn 25/7
00:15:53Momdsiw ward roshan
00:16:04creeeeeee PFFF
00:16:38Netukka how long
00:16:39Netukka ward
00:16:43oo0OoO0oo vent mana
00:16:57Mercury 1/5 left
00:17:04Arapiles no tp?
00:17:10Arapiles well nvm
00:17:26WantedZip care
00:17:40Momdsiw ult?
00:18:03Affliction b
00:18:07Netukka gang naix
00:18:08Netukka got inv
00:18:14Netukka ornot
00:18:45WantedZip foollooow or not follow
00:18:53Netukka we gotta
00:18:55Netukka gang that naix
00:19:09creeeeeee kill necru
00:19:09creeeeeee bot
00:19:10creeeeeee fst
00:19:12creeeeeee before tower
00:20:10creeeeeee they got wards also now
00:20:18Momdsiw lycan taken rosh?
00:20:22creeeeeee yep
00:20:29Momdsiw ahh trax
00:21:13Netukka oom
00:21:44Arapiles im b
00:21:57Netukka et mene
00:21:58Mercury farming with last hp inside enemies?
00:21:58oo0OoO0oo keep pusah
00:22:19Momdsiw :<
00:22:21Netukka go forest
00:22:22Netukka gang naix
00:22:27Mercury 3 carries, none know how to farm
00:22:44Netukka get naix
00:22:51Affliction TP !
00:22:55Momdsiw does hally go trought bkb?
00:23:07NeverbACKdOwn why the fuck i tp
00:23:13NeverbACKdOwn when u go hide urself
00:23:15NeverbACKdOwn and then suicide
00:23:19NeverbACKdOwn fucking stupid
00:23:31oo0OoO0oo 3 x mana boots
00:23:44creeeeeee atleast dk wont run oom
00:23:45creeeeeee :)
00:23:46oo0OoO0oo fuck farm guys push this
00:23:54Momdsiw ^^
00:23:55Netukka too slow :(
00:23:58Netukka i am
00:24:02creeeeeee k have shiva also
00:24:02Momdsiw meni ultis vähä harakoille
00:24:05creeeeeee we should gang push
00:24:19Momdsiw i come inside oyu phoenix
00:24:27creeeeeee I might ult
00:24:31creeeeeee dno what happens then
00:24:31creeeeeee :D
00:24:32Momdsiw what happens
00:24:33Netukka t
00:24:34Momdsiw if you ulti
00:24:36Momdsiw and im in xD
00:24:39creeeeeee dunno :D
00:24:44creeeeeee gogo
00:24:55WantedZip wtf
00:25:28WantedZip bugged dk :D
00:25:30WantedZip could go b
00:25:31WantedZip omg
00:25:42Netukka wee
00:25:42Netukka gj
00:25:45Netukka so stupid
00:25:53Arapiles b
00:26:07NeverbACKdOwn rosh up soon or what?
00:26:13Netukka ye
00:26:39Netukka go
00:26:43PinaryB dead
00:26:45Netukka ah
00:27:14oo0OoO0oo du skulle bare løbe
00:27:19oo0OoO0oo prøvedechick
00:27:58Netukka affliction
00:27:59Affliction up now
00:27:59Netukka ur gear
00:28:00Affliction :/
00:28:01Netukka ?!
00:28:01Arapiles rosh up?
00:28:04Momdsiw y
00:28:04oo0OoO0oo y
00:28:13Momdsiw cant you see the green spot there?
00:28:24Netukka go
00:28:24Netukka rosh
00:28:24Momdsiw kill?
00:28:26oo0OoO0oo y
00:28:27Netukka im inv
00:28:28oo0OoO0oo nah
00:28:29Arapiles no wards
00:28:34creeeeeee have now
00:28:34oo0OoO0oo ward ontw
00:28:45creeeeeee ult cd
00:28:47creeeeeee a bit bad
00:29:01Momdsiw i focus lycna when he bkb's`?
00:29:08Momdsiw that i bash him
00:29:14oo0OoO0oo lol invis bitch
00:29:37creeeeeee AWWW
00:29:39creeeeeee so close
00:30:03oo0OoO0oo rosh now
00:30:16oo0OoO0oo go roh i get mid tower
00:30:17creeeeeee if i respawn i come also
00:30:21Momdsiw thats teal
00:30:22Arapiles sry
00:30:23creeeeeee to heal
00:30:29Momdsiw mana
00:30:31NeverbACKdOwn I surrender! [1/5 of Sentinel]
00:30:31Momdsiw so we get lifesteal
00:30:36Momdsiw mana?
00:30:39Arapiles cd
00:30:41Momdsiw k
00:30:46Momdsiw i go aegis?
00:30:50Momdsiw dk kinda useless if he dies after ulti?
00:31:08Netukka miksei toi sun skillis näy
00:31:12Netukka näkys et olit iha normaali
00:31:13Momdsiw jääs
00:31:16Netukka tietty
00:31:17Netukka daa
00:31:35Momdsiw se vähä bugittaa
00:31:39Arapiles reuse
00:31:40Momdsiw se jakiron jää pysyy kans
00:31:46Momdsiw vaik käytän ragne
00:31:55oo0OoO0oo no ulti
00:31:59Affliction WP
00:33:20Netukka they didnt
00:33:21Netukka take meleerax
00:33:22Arapiles wrong rax :)
00:33:32Momdsiw well it pushers harder anway
00:33:40Netukka we cant let them push
00:33:42Netukka anymore
00:34:02NeverbACKdOwn well we cant push
00:34:05NeverbACKdOwn tbh
00:34:07Netukka top
00:34:28Netukka we dont let them
00:34:28Netukka enter
00:34:30Netukka base
00:34:37Momdsiw what you build dk next?
00:34:43Mercury b
00:34:56PinaryB wtf
00:34:58Mercury genius
00:35:10Mercury seriusly
00:35:19Affliction ye
00:35:21Affliction stupid
00:35:22Affliction :/
00:35:24Mercury if you can't play then listen
00:35:28Mercury when back then back
00:35:48Netukka gg
00:35:51Netukka gameover
00:35:57NeverbACKdOwn prettymuhc
00:36:36Netukka VBG
00:36:41Netukka vitun affliction
00:36:43Netukka kun on nii paska
00:36:50oo0OoO0oo b
00:36:55oo0OoO0oo just b
00:36:56Momdsiw :<
00:37:08Momdsiw johtaa mua yli kymmene orssaa
00:37:14Netukka en kyl tie miten
00:37:14creeeeeee again i missed disarm from trax :(
00:37:17Netukka iha vitu säkki pelaaja
00:37:23Netukka saa pisteensä varmaa bronze peleist
00:37:31Momdsiw no olin mäki 91 yhes välis
00:37:33Arapiles i go shivas next?
00:37:35Momdsiw ku pelasin vaa carryjä :D
00:37:37creeeeeee no
00:37:38Netukka joo ja mä 99
00:37:38Arapiles or hex
00:37:40creeeeeee i have it already
00:37:46Netukka ku supposin vitusti
00:37:50Arapiles kk goin hex
00:37:51Momdsiw sit aloin pelaa taas cm ja tällei nii tipuin
00:38:01Momdsiw ja nyt oli 11 häviön putki
00:38:04creeeeeee care naix
00:38:07creeeeeee they coming mby
00:39:03Netukka danger
00:39:03Netukka really
00:39:04oo0OoO0oo push top
00:39:07NeverbACKdOwn i know
00:39:09oo0OoO0oo end this
00:39:11Netukka dont do that again
00:39:15Momdsiw i go satanic
00:39:15NeverbACKdOwn well i just
00:39:17Netukka so pure entry
00:39:18NeverbACKdOwn tried to push
00:39:19NeverbACKdOwn the lane
00:39:24Netukka we cant enter
00:39:25Netukka alone
00:39:29Netukka when their forest
00:39:31Netukka starts
00:39:32Arapiles u got ac?
00:39:38Momdsiw y?
00:39:41WantedZip go des
00:39:43Netukka just move with 5
00:39:50Momdsiw i bought domi already :<
00:40:10NeverbACKdOwn we cant win a fight
00:40:12NeverbACKdOwn really...
00:40:18Netukka let them
00:40:20Netukka use thier ults
00:40:43Netukka ...
00:40:44Momdsiw this basher so owns that lyca
00:41:20Netukka why krobe
00:41:23Netukka affliction
00:41:25Netukka he dont have ulti
00:41:33NeverbACKdOwn bg
00:41:34NeverbACKdOwn ff now pls
00:41:39creeeeeee lazeeeer poweeer :DDD
00:41:39Affliction I surrender! [2/5 of Sentinel]
00:41:43NeverbACKdOwn I surrender! [2/5 of Sentinel]
00:41:47PinaryB I surrender! [3/5 of Sentinel]
00:42:00Mercury one of us should have gone carry
00:42:16Arapiles laggy as hell
00:42:17NeverbACKdOwn gg
00:42:17Momdsiw lycan beated!
00:42:26Mercury lastpick lycan.. gratz
00:42:33Momdsiw 4th pick naix
00:42:37Netukka affliction
00:42:39Netukka should be lastpick
Show the full chat log