Game #3810310

Get replay
2 downloads

-31 X
-3 TS

jakkihirki
98% | 1722 X | 1611 TS

-31 X
-2 TS

creeeeeee
90% | 1656 X | 1449 TS

-2 X
-3 TS

DangerZ
86% | 1528 X | 1455 TS

+29 X
-2 TS

Rakett
84% | 1478 X | 1479 TS

+29 X
-3 TS

Swagga
54% | 1224 X | 1346 TS

-10 X
+2 TS

nigulas
97% | 1852 X | 1515 TS

-19 X
+3 TS

McNabb
89% | 1569 X | 1474 TS

+11 X
+3 TS

Steuerfreak
88% | 1573 X | 1450 TS

+45 X
+3 TS

zebbelito
84% | 1480 X | 1465 TS

-5 X
+3 TS

oo0OoO0oo
59% | 1291 X | 1287 TS

Chat log

00:00:06McNabb hehehe
00:00:06oo0OoO0oo wtf is this sd shit
00:00:09zebbelito Sentinel won
00:00:13zebbelito We has KURDI
00:00:14Swagga thd sk and pl
00:00:15DangerZ qop nessaj ursa
00:00:18zebbelito whit o and 0
00:00:19Rakett atro pitlord meepo
00:00:22Swagga i can go thd
00:00:22oo0OoO0oo man hahaah 4th pick
00:00:24Swagga support
00:00:24McNabb anyone wants wl_
00:00:26McNabb ?
00:00:26jakkihirki dk bh silencer
00:00:28zebbelito i do
00:00:30Rakett -swap 3
00:00:30zebbelito i have ogre
00:00:30DangerZ -swap 4
00:00:31McNabb u got?
00:00:31jakkihirki anyone has qop?
00:00:33zebbelito u want?
00:00:33oo0OoO0oo if i wasnt in game zebbe would get chick
00:00:34nigulas y get ogre
00:00:34McNabb ok
00:00:35jakkihirki :(
00:00:35oo0OoO0oo hahaha
00:00:36nigulas imbah lanes
00:00:36McNabb ogre
00:00:40zebbelito -swap 3
00:00:42McNabb -swap 4
00:00:44zebbelito -swap 2
00:00:48nigulas :D dangerz
00:00:50nigulas ära jama
00:00:51nigulas oma meepoga
00:01:02jakkihirki my hirous are so bad
00:01:03Swagga lanes?
00:01:07Rakett wat u have
00:01:07zebbelito ooh damn
00:01:07DangerZ nigga ju mäd?
00:01:18nigulas nah
00:01:18jakkihirki i gou hard lane
00:01:19nigulas sain sfi
00:01:19zebbelito we forgot the wards
00:01:20creeeeeee naix void :D:D
00:01:21nigulas rahul
00:01:21DangerZ tra cmon
00:01:23creeeeeee issand
00:01:24McNabb hmm
00:01:24DangerZ teil on see
00:01:26DangerZ ogre
00:01:29DangerZ fffuuu
00:01:31Swagga where do i got?
00:01:32zebbelito -ma
00:01:34Swagga go*
00:01:36nigulas wtf lanes:D
00:01:44nigulas so sick
00:01:45zebbelito brown just went top
00:01:47zebbelito no reason
00:01:48DangerZ see on gg ka
00:01:52DangerZ meil on 4th pick midis
00:01:55oo0OoO0oo 4th pick stfu
00:01:56Rakett GG:
00:01:56zebbelito -hhn
00:01:57DangerZ ff
00:01:59creeeeeee omg
00:02:01creeeeeee onjaa
00:02:02nigulas gg ema tegi süüa
00:02:11creeeeeee gg ema magab
00:02:20Rakett :D:D:DD
00:02:21nigulas gg homme ei pea tööle minema
00:02:22zebbelito -ma
00:02:29creeeeeee gg
00:02:29DangerZ gg sama siin
00:02:30creeeeeee ;D
00:02:33Steuerfreak ss
00:02:34Steuerfreak top
00:02:35Steuerfreak re
00:03:19nigulas HAHA
00:04:56Rakett m iss
00:05:45creeeeeee 2ss
00:05:46creeeeeee 1re
00:06:28creeeeeee ups
00:06:31creeeeeee was lookin bot
00:06:32McNabb lal
00:06:41oo0OoO0oo sk
00:06:48oo0OoO0oo free kill
00:07:02creeeeeee get sk
00:07:16nigulas jaja oma inviga
00:07:18Rakett nice path :D
00:07:20creeeeeee ?
00:07:23DangerZ really nice paths
00:07:24Rakett invi ei oleks midagi muutnud
00:07:26DangerZ tbh
00:07:36nigulas ma oleks sellest tunist nahhui pöörand
00:07:37nigulas ja korras
00:07:37Steuerfreak loqw
00:07:37Swagga ty
00:07:47jakkihirki use salve to me
00:08:05Rakett kohe niimoodi siis
00:08:18McNabb fuck
00:08:24Rakett mid top
00:08:29creeeeeee top 2ss
00:08:58Steuerfreak ss
00:09:09Swagga u horny?
00:09:45DangerZ fuck you lotococks
00:10:58DangerZ really?
00:11:03nigulas guys we need
00:11:04nigulas wards
00:11:04DangerZ why you run next to me
00:11:05Swagga i tried to deny
00:11:07Swagga sry
00:11:24Rakett miss sf.
00:11:27Rakett re
00:11:27oo0OoO0oo nice one
00:11:40zebbelito lets gang top`?
00:11:41zebbelito oger+
00:11:50McNabb :D:D
00:11:55Steuerfreak lol
00:11:57McNabb dont need to
00:11:59oo0OoO0oo owned
00:12:06Rakett 1button press stronk skillz
00:12:18oo0OoO0oo i did 3 buttons
00:12:20oo0OoO0oo reatrd
00:12:25Rakett its a metaphore
00:12:27Steuerfreak 1ad
00:12:30jakkihirki tp mid?
00:12:45oo0OoO0oo omfg one more overrated fuck in here omfg what a night
00:12:48Steuerfreak inc
00:12:58Rakett u are in silver
00:12:59Rakett Nuff said
00:12:59Steuerfreak omw
00:13:12Steuerfreak fight
00:13:13Swagga b
00:13:16zebbelito got ulit
00:13:19creeeeeee lets fight mid?
00:13:21Rakett y
00:13:22nigulas -st
00:13:33Rakett kills f.
00:13:41McNabb lol
00:13:44nigulas wl?
00:13:46nigulas use ur ulti?:D:D
00:13:52nigulas oh u did
00:14:02nigulas 1 down
00:14:02nigulas =
00:14:03nigulas lame
00:14:56Steuerfreak no tps
00:14:58Steuerfreak sad
00:15:01DangerZ Sure thing
00:15:04DangerZ shit game
00:15:07DangerZ lotofaggots
00:15:20nigulas 33 cs
00:15:21nigulas fucking
00:15:22Steuerfreak get dust guys
00:15:23nigulas ganking and dieing
00:15:24nigulas all game
00:15:44jakkihirki try to kill botom+
00:15:45nigulas 5man mid
00:15:46nigulas go
00:15:46Steuerfreak yes
00:15:52jakkihirki they prolly have stone
00:16:17Swagga inc
00:16:17DangerZ epic help
00:16:24nigulas bait
00:16:25oo0OoO0oo shit wl
00:16:37oo0OoO0oo wheres your fucking ulti
00:16:39oo0OoO0oo nab
00:16:49nigulas ffs
00:16:51zebbelito lol
00:16:54oo0OoO0oo this wl
00:17:04nigulas nahhui sa nägid teda :D
00:17:05jakkihirki they wanted kill him so badly
00:17:09Rakett nuke läheb läbi invi
00:17:12nigulas a
00:17:15Rakett fogi ka =)
00:17:23nigulas mingi update?
00:17:28creeeeeee mkm
00:17:29Rakett üliüliammu
00:17:48Steuerfreak omw
00:18:12Rakett NICE FAIL
00:18:14Steuerfreak push
00:18:17jakkihirki true
00:18:19Steuerfreak 2 towers
00:18:25jakkihirki too much played with qwer
00:18:28Rakett :p
00:18:40jakkihirki cant remember old keys anymore
00:19:16oo0OoO0oo fight
00:19:22zebbelito go
00:19:47nigulas AJH
00:19:48McNabb :D
00:19:48nigulas JAH
00:19:49nigulas JAH
00:19:54creeeeeee aa mingi lock seljas
00:19:59creeeeeee vaatasin kuhu see hp kadus
00:20:03Rakett lol
00:20:08creeeeeee :D
00:20:14Steuerfreak y no heal wl?
00:20:16Steuerfreak i was low
00:20:23oo0OoO0oo so was they
00:20:38nigulas i need farm
00:20:46zebbelito ulti rdy
00:20:57nigulas noo see roam ja surra kogu aeg
00:20:57nigulas sfiga
00:20:59nigulas väga ei tööta
00:21:10DangerZ sa teed valesti lihtsalt
00:21:15nigulas kl
00:21:24Steuerfreak need my dagger :(
00:22:15nigulas nahhui ma tangon kogu aeg
00:22:19nigulas mai saa aru
00:23:20Steuerfreak lol thought min 2 top
00:23:44zebbelito -ma
00:23:45McNabb gonna puke
00:24:00zebbelito latpick feeeder
00:24:02zebbelito .....
00:24:14DangerZ ma lähen alla
00:24:17nigulas u have dagger
00:24:17DangerZ leave bot please
00:24:19nigulas yet u still farm
00:24:25nigulas i need
00:24:26nigulas bkb
00:24:29Steuerfreak kk
00:24:37Steuerfreak so get top
00:24:38oo0OoO0oo vd who
00:24:42oo0OoO0oo vs
00:24:58Steuerfreak go
00:25:03creeeeeee phew
00:25:14Swagga caer
00:25:25nigulas 1k
00:25:37nigulas no mana
00:25:41Steuerfreak push with wl ulti
00:25:54Steuerfreak HELLO
00:25:58nigulas i said
00:25:59nigulas im oom
00:26:15jakkihirki auths
00:26:17Rakett GO? what ar eu waiting for
00:26:19Rakett i got all ulties on me
00:26:21Rakett and u back off
00:26:22Rakett zzzzzzzz
00:26:27Rakett so retarded
00:26:38nigulas crix
00:26:39nigulas u didint ulti?
00:26:55McNabb lol
00:26:58Steuerfreak he iced me
00:26:59Steuerfreak so no
00:27:06nigulas u got blink mannn
00:27:14nigulas ?:D
00:27:15nigulas why u so smart
00:27:16nigulas wtf
00:27:24Swagga this thd
00:27:36Steuerfreak lol u 1lame me
00:27:37zebbelito got agah kurdi
00:27:40Steuerfreak i missed one ulti
00:27:41zebbelito 25 min
00:27:41Steuerfreak yet
00:27:42Steuerfreak :D
00:27:46zebbelito u didnt have for 40 min
00:27:49nigulas that was imortant ult
00:27:52oo0OoO0oo se " i play like shit but i got items
00:27:53Steuerfreak iu can 1lame u
00:27:57Steuerfreak for failing till start
00:27:59Steuerfreak 5-9
00:28:06nigulas np
00:28:08nigulas ill still carry this
00:28:12Steuerfreak i hope so
00:28:26oo0OoO0oo look iahve 2 x wrauth bands
00:28:28oo0OoO0oo xebbe
00:28:30oo0OoO0oo :DD
00:28:37jakkihirki we could sneak roshan
00:28:41Rakett do it
00:28:44oo0OoO0oo your sf is even worse then zebbes ;DD
00:28:48creeeeeee sneaky bastards
00:29:01jakkihirki i mean just me and meepo :D
00:29:04nigulas :D
00:29:05nigulas funny
00:29:05nigulas how
00:29:06nigulas 50%
00:29:07nigulas noobs
00:29:08nigulas whine so much
00:29:14oo0OoO0oo iam not whining
00:29:22oo0OoO0oo just aying fackts
00:29:37McNabb bkb my ass
00:30:14DangerZ erm
00:30:15DangerZ yeah
00:30:25Steuerfreak gyro
00:30:26DangerZ their ults are pretty sick
00:30:29oo0OoO0oo y
00:30:30Steuerfreak where your itmes
00:30:31jakkihirki do pipe
00:30:31Steuerfreak get agha
00:30:34DangerZ yeah
00:30:37Swagga on it
00:30:45jakkihirki but you still will every fight :S
00:31:27nigulas b
00:31:30creeeeeee <3
00:31:32nigulas i go top
00:31:34nigulas collect souls
00:31:51Swagga b
00:31:53Swagga dont go
00:32:16zebbelito wth
00:32:28McNabb or or we die
00:32:37DangerZ spawn and die
00:32:38jakkihirki lack mana is serious problemz
00:32:40DangerZ story of my life
00:32:42nigulas -st
00:32:52oo0OoO0oo need one more beer brb
00:33:00jakkihirki do you wanna know my story of life?
00:33:07Rakett nope
00:33:07McNabb get ghost
00:33:09creeeeeee oom?
00:33:15McNabb care
00:33:18jakkihirki sucking dick since 1987
00:33:18DangerZ i'll make agha MOAR MEEPS
00:33:45nigulas got gem too
00:33:47nigulas i go regen
00:33:48nigulas thn we can
00:33:49nigulas push
00:34:05Steuerfreak 1ack
00:34:07Steuerfreak 1ACK
00:34:13Steuerfreak wait for nm
00:34:14Rakett Bitch please.
00:34:14nigulas care
00:34:14Steuerfreak HELLO
00:34:37nigulas got gem
00:35:14Steuerfreak fucking silence
00:35:18DangerZ ?ZADBA
00:35:19DangerZ ZFKLN
00:35:19DangerZ EKHAE
00:35:19DangerZ AFESJGB
00:35:20DangerZ JGwd
00:35:20DangerZ fjahes
00:35:20DangerZ jfghj
00:35:21DangerZ jhfad
00:35:21jakkihirki sf has gem btw
00:35:30Steuerfreak :D
00:35:32Steuerfreak ze11e
00:35:32DangerZ mv noh
00:35:34zebbelito ?
00:35:35DangerZ miks see üks meepo
00:35:38DangerZ seisma jääb
00:35:39DangerZ lampi
00:35:41DangerZ täiesti ret asi
00:36:18Steuerfreak rocket them
00:36:20Steuerfreak ...
00:36:23oo0OoO0oo tried
00:36:34Swagga got pipe
00:36:58nigulas i go buy blink
00:37:16nigulas sec
00:37:20nigulas 100
00:37:32Steuerfreak lets smoke
00:37:33Steuerfreak ?
00:37:55nigulas wkl
00:37:56Steuerfreak ze11e
00:37:56Steuerfreak come
00:38:34McNabb fu
00:38:39Rakett qq
00:38:46Rakett :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
00:38:49McNabb 'gem
00:38:52nigulas he destroyed
00:38:55Steuerfreak get it
00:38:56jakkihirki well i did get that gem
00:38:56McNabb oh
00:38:57Steuerfreak all dead
00:39:06Swagga y
00:39:20oo0OoO0oo last man standing
00:39:28nigulas se ejakki oskabki aint neid agi herosid
00:39:29Rakett roshan is up
00:39:30nigulas team veits failib
00:39:31nigulas putsis ka
00:39:33DangerZ new rosh but hey
00:39:40nigulas goard
00:39:40nigulas this
00:39:42nigulas guard
00:39:44DangerZ not sure if we can get there
00:40:09nigulas i get new gem
00:40:10nigulas in a sec
00:40:21jakkihirki we can kill it pretty fast
00:40:27jakkihirki + sf dont have souls
00:40:36Steuerfreak mom
00:40:37nigulas i have 0 souls
00:40:38nigulas tho
00:40:38nigulas so
00:40:39Swagga some1 take the smoke
00:40:44nigulas need that
00:40:44nigulas bot farm
00:40:46nigulas for souls
00:40:48zebbelito ok
00:40:51Steuerfreak just go
00:41:20Swagga ffs
00:41:22Rakett yeap gj.
00:41:24Swagga hotkey fail
00:41:35DangerZ wtf was that
00:41:36DangerZ ????
00:41:41DangerZ free rosh
00:41:57DangerZ totally threw this
00:42:00nigulas y
00:42:00DangerZ ohwell
00:42:01Rakett y
00:42:09Steuerfreak guys?
00:42:14nigulas -sf
00:42:15Steuerfreak come
00:42:16nigulas -sd
00:42:16Swagga sf got gem
00:42:16Steuerfreak still got ulti
00:42:20nigulas -ha
00:42:23nigulas wtf
00:42:23Rakett U DONT FUCKING SYAY
00:42:25Rakett SAY
00:42:29nigulas what was that command
00:42:32nigulas -st
00:42:34nigulas oh
00:42:35Steuerfreak rax
00:42:36Swagga STFU
00:42:38nigulas -st
00:42:48McNabb !!!
00:42:55nigulas -st
00:42:55Steuerfreak 1ack
00:42:58McNabb b
00:42:59nigulas b
00:43:12jakkihirki refu wl :/
00:43:12oo0OoO0oo omfg
00:43:20zebbelito everlasting
00:43:33Steuerfreak turtle
00:43:34nigulas 20 sec for wl ulti
00:43:49nigulas -st
00:43:52Rakett out of range for hex
00:43:53Rakett zzzzzzzzzz
00:44:17jakkihirki imo
00:44:18jakkihirki b
00:44:29Steuerfreak lol
00:44:32zebbelito sk
00:44:45DangerZ I'm dead
00:44:47oo0OoO0oo hahaha
00:44:52DangerZ you don't need 2 extra ulties
00:44:55DangerZ just saying
00:44:57Rakett :D:DD:
00:44:59oo0OoO0oo hahaha
00:45:10oo0OoO0oo fucking nab
00:45:11oo0OoO0oo hahaha
00:45:16DangerZ they don't have sf.sk and wl ult
00:45:24McNabb bd
00:45:29Steuerfreak hello
00:45:30Steuerfreak team
00:46:07nigulas ulti
00:46:08nigulas in a sec
00:46:16nigulas b
00:46:35nigulas b
00:46:40nigulas :D
00:47:46nigulas wait u lties
00:47:46nigulas 20s
00:47:55Steuerfreak illu
00:47:55McNabb illu
00:48:12Rakett gondar?
00:48:27Steuerfreak rax
00:48:51nigulas gem
00:48:51nigulas gem
00:48:55nigulas wl
00:48:57nigulas behind u gem
00:49:06nigulas gem
00:49:07nigulas in that
00:49:08nigulas fucking
00:49:10nigulas truck
00:49:12nigulas meat wagon
00:49:37jakkihirki gem
00:50:10McNabb !
00:50:13McNabb MULTI
00:50:16McNabb WHERE
00:50:19Rakett no lotobox this time?
00:50:28McNabb nope
00:50:28nigulas gimme ze gem
00:50:30nigulas tty
00:50:30jakkihirki cree
00:50:31McNabb and that sucks
00:50:33jakkihirki why so shitty item?
00:50:39nigulas 12-12
00:50:41nigulas i mad eit back
00:50:41nigulas to 0
00:50:56creeeeeee dno
00:51:21Steuerfreak 1ack
00:51:47nigulas -st
00:51:55oo0OoO0oo -st
00:51:57nigulas need to guard it
00:52:04Steuerfreak some 1ait
00:52:05Steuerfreak ogre
00:52:07Rakett thd first
00:53:19zebbelito yeah yeah
00:53:20nigulas he tpd
00:54:04nigulas dood
00:54:26jakkihirki taken?
00:54:28creeeeeee aegis still down
00:54:29Steuerfreak gATHER
00:54:32nigulas y
00:54:34jakkihirki nope
00:54:35Rakett no?
00:54:36jakkihirki sk got it
00:54:41creeeeeee mkay
00:54:45creeeeeee it didnt show it to me then
00:54:47creeeeeee i guess
00:54:49Steuerfreak go all
00:55:34creeeeeee peaaegu fail ka :D
00:55:42jakkihirki I surrender! [1/4 of Sentinel]
00:56:00Rakett i heard aoe combo good shit!
00:56:04nigulas m2
00:56:05jakkihirki 6 16 and 6 13 :/
00:56:12DangerZ see pole normaalne, et te sellised herod saate
00:56:21Rakett no tegelt teie herod võitsid selle jep
00:56:28nigulas no mul cs
00:56:29DangerZ well, I honestly can't do anything
00:56:31nigulas alla
00:56:32nigulas 200 :D
00:56:36jakkihirki yap
00:56:38DangerZ doesn't matter how i micro
00:56:44jakkihirki they have so much better heroes than we do
00:56:47DangerZ y
00:56:54jakkihirki vbg
00:56:56creeeeeee after all the picks
00:56:58zebbelito vgg
00:57:00creeeeeee i had void+ naix in there
00:57:17nigulas JUUST OLI JU OLEMAS TRA
00:57:35Rakett ma tean :D
00:57:40jakkihirki plaah
00:58:12nigulas -cs
00:58:14zebbelito =D
00:59:15zebbelito zzz
00:59:57zebbelito we go
00:59:58zebbelito last
00:59:59zebbelito now
01:00:00zebbelito zzz
01:00:06oo0OoO0oo reatrd
01:00:12oo0OoO0oo just go throne
01:00:16oo0OoO0oo fucking good plan
01:00:23nigulas -st
01:00:26nigulas -st
01:00:29oo0OoO0oo -st
01:00:33oo0OoO0oo 11k
01:00:37zebbelito nice prolong :D
01:01:08Steuerfreak 1uy in
01:01:15oo0OoO0oo no gold
01:01:18oo0OoO0oo look
01:01:21nigulas they
01:01:21Steuerfreak yep
01:01:22nigulas wont push
01:01:24nigulas they were
01:01:26nigulas 200 hp all
01:01:51nigulas tho
01:01:52zebbelito now go
01:01:54zebbelito 5
01:01:55nigulas ow i need to max souls again
01:01:55zebbelito zzzz
01:01:56nigulas stupid
01:01:57nigulas shit
01:02:11oo0OoO0oo golems cant get throne alone
01:02:18Rakett if they die again we push and win
01:02:19Rakett ezmode
01:02:28nigulas well
01:02:30nigulas i need souls
01:02:31nigulas -st
01:02:32zebbelito no need
01:02:33Rakett gondar can stun them thru bkb now
01:02:33zebbelito imo
01:02:34nigulas 19
01:02:37nigulas ofc i need
01:02:43Steuerfreak omw
01:02:45creeeeeee we should insta lock
01:02:48Rakett t
01:02:48creeeeeee i can silence and ult
01:02:49Rakett y
01:02:55creeeeeee maim on him
01:02:56nigulas .st
01:02:57nigulas -st
01:03:03nigulas doh guys
01:03:10Rakett MID
01:03:11nigulas b
01:03:11McNabb anoobs
01:03:15zebbelito souls more important
01:03:16zebbelito ythen game
01:03:22Rakett MID
01:03:23Rakett JUST Mid
01:03:26creeeeeee y
01:03:35nigulas -st
01:03:57Steuerfreak come on
01:04:01Steuerfreak if u dont 1lock
01:04:03oo0OoO0oo b
01:04:03Steuerfreak i could dagger
01:04:08Steuerfreak fucktard
01:04:15nigulas .-st
01:04:16nigulas -st
01:04:17jakkihirki abyssal has pretty long cd :E
01:04:17zebbelito he soul
01:04:19nigulas -st
01:04:21oo0OoO0oo -st
01:04:24oo0OoO0oo 13k
01:04:36Steuerfreak lol
01:04:37Steuerfreak we lost
01:04:38zebbelito wp
01:05:07Steuerfreak ZE11ELITO
01:05:08Steuerfreak HELLO
01:05:16jakkihirki rax
01:05:18jakkihirki raket
01:05:23jakkihirki or not
01:05:34zebbelito souls before game
01:05:36Rakett rosghan
01:05:38jakkihirki lock is rage mode
01:05:44nigulas my fauklt
01:05:44creeeeeee ofc
01:05:45McNabb zebb stfu u fucked it up
01:05:45nigulas u retards
01:05:47nigulas go with 3?
01:05:48creeeeeee 3-4 times insta dead
01:05:48nigulas to mid
01:05:50nigulas and die
01:05:51creeeeeee who wouldnt :D
01:05:55Steuerfreak just
01:05:55Steuerfreak all
01:05:56Steuerfreak top
01:05:56nigulas they rosh
01:05:57nigulas prolly
01:06:04zebbelito 200 hp throne
01:06:07zebbelito and we soul
01:06:07nigulas its easyer to throne
01:06:08nigulas y
01:06:21oo0OoO0oo mid all and end this nefore we loose
01:06:22creeeeeee dont forget to use pipe
01:06:23Steuerfreak come
01:06:41Steuerfreak can
01:06:42Steuerfreak u
01:06:43Steuerfreak come
01:06:43Steuerfreak ?
01:06:49zebbelito mid=?
01:06:52Steuerfreak yep
01:06:55jakkihirki they are prolly smoking?
01:06:57nigulas u got no ulti
01:06:58oo0OoO0oo cd on ulti
01:07:00oo0OoO0oo w8 ffs
01:07:01creeeeeee possible
01:07:01Steuerfreak need ze11e ulti
01:07:02Steuerfreak wait
01:07:27Steuerfreak now
01:07:27Steuerfreak mid
01:07:41jakkihirki b
01:07:50Rakett i buy
01:07:50Rakett go
01:08:18Steuerfreak throne
01:08:25nigulas -st
01:09:12nigulas gg
01:09:18jakkihirki Vbg
01:09:19Rakett freshthrow
Show the full chat log