Game #3810036

Get replay
2 downloads

+13 X
+2 TS

c-yanker
98% | 1845 X | 1547 TS

+55 X
+2 TS

TakinBackMyLove
96% | 1726 X | 1544 TS

+0 X
+2 TS

McNabb
91% | 1617 X | 1473 TS

-1 X
+1 TS

DeMiaN
66% | 1315 X | 1372 TS

+3 X
+1 TS

Smell.this.ass
50% | 1103 X | 1426 TS

-10 X
-2 TS

WANKmaster
98% | 1812 X | 1545 TS

+37 X
-1 TS

N2xy
88% | 1518 X | 1511 TS

-21 X
-2 TS

diesel
85% | 1529 X | 1438 TS

-11 X
-2 TS

Firelord0.1
80% | 1436 X | 1424 TS

-51 X
-2 TS

Rotkiv
76% | 1400 X | 1419 TS

Chat log

00:00:11N2xy yo
00:00:18McNabb GIEF LYCAN
00:00:18c-yanker -lich
00:00:18WANKmaster -lyca
00:00:18c-yanker naix
00:00:18diesel rotkiv
00:00:20c-yanker anuy1?
00:00:20N2xy mis plaan on
00:00:20diesel abba viitsid?
00:00:22McNabb pick me pit
00:00:26McNabb if u like
00:00:28Rotkiv ei viitsi .. pigem pitii
00:00:30c-yanker give me zues
00:00:32N2xy ma teen abba
00:00:35WANKmaster no pit
00:00:38N2xy vb
00:00:40N2xy dunno
00:00:42WANKmaster naix
00:00:43WANKmaster keegi
00:00:43N2xy vb pudge+
00:00:43WANKmaster ?
00:00:45Firelord0.1 give me abba
00:00:45N2xy ?
00:00:46Rotkiv ma pelan necrot
00:00:48McNabb need justin to go carry then
00:00:52c-yanker y
00:00:57N2xy i play that
00:00:58N2xy b tw
00:00:59McNabb lol
00:01:01Firelord0.1 )
00:01:02c-yanker -swap 3
00:01:03McNabb -swap 1
00:01:05TakinBackMyLove i play imba drow
00:01:19WANKmaster võta
00:01:20McNabb lad os se så
00:01:20WANKmaster mid
00:01:21WANKmaster midagi
00:01:24N2xy mis
00:01:26WANKmaster n2xy
00:01:26N2xy abba cõib ka
00:01:28WANKmaster no
00:01:28TakinBackMyLove get veno
00:01:28WANKmaster doom
00:01:29TakinBackMyLove and come
00:01:30WANKmaster või midagi
00:01:32TakinBackMyLove bot or lich
00:01:33N2xy abba easy mid
00:01:34N2xy :p
00:01:37WANKmaster ma cm-iga
00:01:38WANKmaster top
00:01:40TakinBackMyLove or wd
00:01:41McNabb lich banned
00:01:49TakinBackMyLove wd
00:01:57TakinBackMyLove wd
00:01:57TakinBackMyLove bot
00:01:58TakinBackMyLove with me
00:01:59WANKmaster veno
00:01:59WANKmaster bõta
00:02:00WANKmaster ..
00:02:01DeMiaN ok mate
00:02:06DeMiaN veno top
00:02:06McNabb veno top
00:02:07McNabb then
00:02:07Smell.this.ass me bot
00:02:07TakinBackMyLove max stun okay ?
00:02:12DeMiaN veno toop
00:02:14DeMiaN allo
00:02:15DeMiaN veno top
00:02:39TakinBackMyLove remember to max stun
00:02:40TakinBackMyLove oaky ?=
00:02:42TakinBackMyLove i
00:02:44DeMiaN dada
00:02:46Firelord0.1 we dont have stun aoe
00:02:54N2xy :(:(::(
00:02:55N2xy sad
00:03:00McNabb max male er da bedre
00:03:09Firelord0.1 3 carry
00:03:44Rotkiv fail
00:03:50DeMiaN we made em waste tangos =)
00:03:54DeMiaN want to me pull ?
00:04:23DeMiaN oop
00:04:24DeMiaN sry
00:04:43McNabb heras naxi
00:04:59Smell.this.ass y
00:05:39Rotkiv level 3 tappame
00:05:55TakinBackMyLove g9o
00:05:57TakinBackMyLove when
00:05:58DeMiaN k
00:05:58TakinBackMyLove theres
00:06:00TakinBackMyLove to creeps
00:06:04N2xy ss mid
00:06:08Firelord0.1 i just
00:06:09TakinBackMyLove i mean
00:06:12TakinBackMyLove one creep
00:06:12Firelord0.1 harras
00:06:43Rotkiv tra
00:06:51TakinBackMyLove give
00:06:52TakinBackMyLove hleaimn
00:06:57TakinBackMyLove healing
00:06:58TakinBackMyLove gvie
00:07:02Rotkiv go
00:07:19WANKmaster take
00:07:19WANKmaster slow
00:07:28DeMiaN i'm b
00:08:01Firelord0.1 damn
00:08:06Rotkiv sinu?
00:08:56DeMiaN rdy ?
00:09:02Rotkiv bot on persess
00:09:25N2xy ss mid
00:09:31TakinBackMyLove go
00:09:32TakinBackMyLove pul
00:09:33DeMiaN y
00:09:42c-yanker whos taking my runes?
00:10:06TakinBackMyLove wd
00:10:06TakinBackMyLove we
00:10:08TakinBackMyLove need wards
00:10:09WANKmaster why u make soulring
00:10:10WANKmaster to him
00:10:19Firelord0.1 more mana
00:10:28DeMiaN pulling
00:11:00N2xy ss
00:11:10diesel VBIKIIIIIII
00:11:12diesel mida sa teeeed
00:11:15TakinBackMyLove give
00:11:16TakinBackMyLove em
00:11:16diesel miks sa farmid
00:11:18TakinBackMyLove urn
00:11:18diesel kui ma hauntin
00:11:32Rotkiv ta oli l2inud juu
00:11:36Rotkiv meil pole bootsegi
00:11:38diesel no mul on stun
00:11:43N2xy xD
00:11:46Rotkiv nu minu viga sry
00:11:49diesel ja sul heal
00:12:02Firelord0.1 low
00:12:14DeMiaN pulling
00:12:20TakinBackMyLove gj
00:12:55TakinBackMyLove coem
00:12:56TakinBackMyLove from
00:12:57TakinBackMyLove behidn
00:13:50N2xy damn, 1 sec ulti :p
00:13:54DeMiaN rdy top ?
00:13:54DeMiaN i come
00:13:56Smell.this.ass y
00:14:39Rotkiv ss bot
00:14:40diesel tuel
00:14:42Firelord0.1 3top
00:14:42diesel tule
00:14:48Firelord0.1 ss
00:15:08diesel firelord
00:15:13diesel sa warde ei kavatse üldse osta ve?
00:15:16WANKmaster go
00:15:17WANKmaster gank
00:15:18diesel ültse
00:15:18WANKmaster firelor
00:15:32DeMiaN he has no ult
00:15:36c-yanker i know
00:16:00diesel heal
00:16:21WANKmaster cm
00:16:22WANKmaster steals
00:16:24WANKmaster kill
00:16:25WANKmaster s
00:16:26WANKmaster good
00:16:26Firelord0.1 sorry
00:17:38Rotkiv jah
00:18:24N2xy heal
00:18:25N2xy necro
00:18:26N2xy xDD
00:18:37N2xy and save me
00:18:38N2xy with thae
00:18:44Rotkiv sry tra olin hullumas
00:19:15diesel cm
00:19:20TakinBackMyLove nee
00:19:21TakinBackMyLove wards
00:19:21Firelord0.1 what
00:19:22diesel buy wards
00:19:25DeMiaN yy
00:19:30Firelord0.1 allmid
00:19:32Firelord0.1 no need
00:19:36Rotkiv :D
00:19:40N2xy lähme
00:19:40N2xy tapame
00:19:50diesel ur retardedness goes as far as ur grandmother
00:19:51Rotkiv neil wqardid
00:19:57N2xy tundub nii
00:20:27N2xy ja
00:21:07Rotkiv mid l2inud
00:21:38c-yanker more lucck :D
00:21:38N2xy xDD
00:21:40N2xy haha
00:22:28N2xy i heard trax wants to die
00:22:52c-yanker all that
00:23:08diesel mida vend :D
00:23:14diesel paneb endale sheildi peale :D
00:23:23McNabb run zues run
00:23:44Rotkiv tra saaks need bootsid yks p2ev :D
00:23:49diesel N2xy
00:23:51Firelord0.1 manta Oo
00:23:52diesel miks sa ei heali
00:23:54diesel ega shieldi
00:24:00diesel heal oleks päästnud cmi
00:24:00N2xy shieldi poelks saanud
00:24:07N2xy prob
00:24:10N2xy aga ei viitisnud
00:24:12Rotkiv shiled p22stis mind et ma saaks zeusi tappa
00:24:37c-yanker abba
00:24:37c-yanker go
00:24:53McNabb !!!
00:24:57McNabb why dont u wait
00:25:37Rotkiv ai
00:25:44diesel no need for wards
00:25:45diesel my team
00:25:53Firelord0.1 just wantet set
00:25:58Firelord0.1 and they roshed
00:26:03diesel 22 mins
00:26:05diesel is A BIT
00:26:06diesel too late
00:26:31TakinBackMyLove lets
00:26:33TakinBackMyLove push
00:26:33TakinBackMyLove bot
00:26:36c-yanker wards
00:26:56McNabb fuck off
00:27:19Firelord0.1 maybe deff
00:27:20Firelord0.1 ?
00:27:24Firelord0.1 b
00:27:43N2xy gogo
00:27:45N2xy no zeus
00:28:17Smell.this.ass y
00:28:33N2xy late gamei omame ära ikka
00:28:51N2xy i go vlads
00:28:59WANKmaster wtf
00:28:59WANKmaster items
00:29:01WANKmaster are u making
00:29:02WANKmaster cm
00:29:03WANKmaster ??
00:29:06N2xy skadi
00:29:13Firelord0.1 y
00:29:22N2xy yes
00:29:23WANKmaster cool
00:29:24N2xy we are here
00:29:40c-yanker port
00:29:41c-yanker pit
00:30:07Firelord0.1 I surrender! [1/5 of Scourge]
00:30:12diesel I surrender! [2/5 of Scourge]
00:30:49N2xy let them div
00:31:40c-yanker im b
00:32:24TakinBackMyLove b
00:32:25TakinBackMyLove b
00:32:49TakinBackMyLove we need
00:32:50TakinBackMyLove to end
00:33:07Firelord0.1 necro wards ?
00:33:15Rotkiv k
00:33:21WANKmaster u kidding ?
00:33:32Firelord0.1 i buyed 2
00:33:38WANKmaster u fucking make pointless shit items
00:33:39diesel :D
00:33:40WANKmaster and tell necro
00:33:42WANKmaster to buy wards?
00:33:50TakinBackMyLove gather
00:33:50Rotkiv :)
00:33:53Firelord0.1 problem with that ?
00:34:09Firelord0.1 go
00:34:11N2xy cant
00:34:15N2xy force and gohust
00:34:26McNabb gah
00:34:31TakinBackMyLove we
00:34:32TakinBackMyLove come
00:34:32TakinBackMyLove mid
00:34:33c-yanker take mid tower
00:34:39TakinBackMyLove we take mid
00:34:42TakinBackMyLove tower then we ward ther
00:34:43TakinBackMyLove wodos
00:34:56Rotkiv tra see stun l2heb l2bi :P
00:36:14WANKmaster rosh
00:36:15WANKmaster we go
00:36:28DeMiaN rosh alive
00:36:35DeMiaN they rosh
00:36:35DeMiaN gogogog
00:36:37DeMiaN traxx
00:36:38DeMiaN hurry
00:36:39DeMiaN ffs
00:36:40DeMiaN !!
00:36:41DeMiaN they rosh
00:36:43McNabb cant make it
00:36:51McNabb lol wfd
00:36:54McNabb wtf
00:36:55McNabb noob
00:36:58N2xy hea stealer
00:36:59N2xy xD
00:37:00DeMiaN trying to make em not have it
00:37:00DeMiaN mb ?
00:37:15Firelord0.1 that wasnt steal
00:38:03DeMiaN so mv nabb .
00:38:21Rotkiv tubli poiss
00:38:25Rotkiv t6siselt
00:38:37N2xy mis sa seletasd
00:38:51Rotkiv farmin mekka 2ra
00:39:09N2xy farmin basheri ära
00:39:14TakinBackMyLove we need to end
00:39:15TakinBackMyLove now
00:39:21McNabb no dshit
00:39:28N2xy kes roshi sai?
00:39:29WANKmaster oste
00:39:29TakinBackMyLove get
00:39:30TakinBackMyLove awrds
00:39:30WANKmaster dust
00:39:31N2xy näigite?
00:39:31WANKmaster või midagi
00:39:32Rotkiv abba
00:39:32McNabb got
00:39:35N2xy ei
00:39:37N2xy mitte aegise
00:39:38N2xy roshi
00:39:40N2xy killi
00:39:42Rotkiv aa
00:39:44Rotkiv ei tea
00:39:44c-yanker 1000 for aghe
00:39:48TakinBackMyLove let me
00:39:49TakinBackMyLove get
00:39:51N2xy peksin samal ajal traxiga
00:39:51N2xy :D
00:40:02DeMiaN def bot omg
00:40:05WANKmaster duste
00:40:06WANKmaster on
00:40:06WANKmaster teil
00:40:07WANKmaster ?
00:40:14N2xy eip
00:40:15Rotkiv ei
00:40:18TakinBackMyLove utli
00:40:50N2xy here yuo are
00:41:07Rotkiv wards
00:41:18N2xy dd
00:41:28McNabb !!!!
00:41:36N2xy impo
00:42:28Rotkiv l2ksime vist liiga peale
00:42:43N2xy neil on lotharisd
00:42:46N2xy meil ei oel visionit
00:42:47N2xy xD
00:42:58N2xy + ghoust
00:42:59N2xy ka
00:43:04c-yanker mid
00:43:19c-yanker naix only dp
00:43:20c-yanker dps
00:43:22N2xy 2 lothaer
00:43:23N2xy 2 ghoust
00:43:24N2xy gg now
00:43:50c-yanker faggot
00:43:57c-yanker worth loosing rax for me?
00:43:57c-yanker b
00:43:58c-yanker b
00:43:58c-yanker b
00:43:59c-yanker b
00:43:59c-yanker bb
00:44:09N2xy i would say yes
00:44:30TakinBackMyLove b
00:44:31TakinBackMyLove b
00:44:31TakinBackMyLove b
00:44:31TakinBackMyLove b
00:44:31TakinBackMyLove b
00:44:32TakinBackMyLove b
00:44:32TakinBackMyLove b
00:44:32TakinBackMyLove b
00:44:32TakinBackMyLove b
00:44:33TakinBackMyLove b
00:44:36DeMiaN banned
00:44:37DeMiaN veno
00:44:59WANKmaster well our cm is making
00:44:59McNabb top next?
00:45:00WANKmaster skadi
00:45:01WANKmaster so
00:45:09WANKmaster so we cant
00:45:10WANKmaster wimn
00:45:13c-yanker its standard build
00:45:14McNabb skadi best item in game
00:45:15c-yanker for firelord
00:45:41TakinBackMyLove gather
00:45:42TakinBackMyLove bot
00:45:45TakinBackMyLove wd
00:45:46TakinBackMyLove coem
00:45:50DeMiaN yy
00:45:50TakinBackMyLove wtf
00:45:51DeMiaN shop
00:45:51TakinBackMyLove use
00:45:52TakinBackMyLove the
00:45:53TakinBackMyLove bird
00:45:53TakinBackMyLove ffs
00:45:59diesel b
00:46:28diesel how did u see in the forest?
00:46:29N2xy ????
00:46:31c-yanker ulti
00:46:36diesel ye like 3 sec
00:46:36DeMiaN mh
00:47:17c-yanker why u take us back
00:47:19c-yanker idiot
00:47:25McNabb naix?
00:47:27c-yanker fuck it
00:47:27c-yanker we had
00:47:27McNabb idiot
00:47:27c-yanker top rax
00:47:27c-yanker aswell
00:47:28c-yanker = mega creeps
00:47:37N2xy kas basher ikka töötaB?
00:47:37N2xy xDD
00:47:37TakinBackMyLove GG
00:47:37c-yanker so whos the tard
00:47:37McNabb well
00:47:37McNabb we win anyway
00:47:37c-yanker mby
00:47:37c-yanker we only got rax
00:47:37c-yanker cause
00:47:37c-yanker we got 2 of em
00:47:37c-yanker we cant handle
00:47:37c-yanker 5v5
00:47:37c-yanker fights
00:47:37McNabb maybe
00:47:37McNabb dunno
00:47:37McNabb i made the call
00:47:37McNabb maybe it
00:47:37McNabb was wrong
00:47:37McNabb but i did
00:47:37N2xy YES!
00:47:37McNabb anything else
00:47:37N2xy i thinkcm goes
00:47:37N2xy :(
00:47:37N2xy sad
00:47:37c-yanker who
00:47:37c-yanker u balance with?
00:47:37McNabb witch one
00:47:37McNabb of your
00:47:37McNabb 2
00:47:37Firelord0.1 i had skadi rdy
00:47:37WANKmaster cm
00:47:37McNabb useless
00:47:37N2xy ahh
00:47:37WANKmaster ofc
00:47:37N2xy krt
00:47:37McNabb noobs
00:47:37McNabb go?
00:47:37N2xy cm lvl 17
00:47:37N2xy see necro lvl 13
00:47:37N2xy xDD
00:47:37WANKmaster ei koti
00:47:37WANKmaster väga
00:47:37N2xy mhm
00:47:37WANKmaster see lost
00:47:37N2xy õige
00:47:37WANKmaster nagunii
00:47:37WANKmaster see cm
00:47:37WANKmaster nii lohh
00:47:37WANKmaster et jube
00:47:37N2xy las necro võtan cm asjad
00:47:37N2xy :p
00:47:37N2xy võtab
00:47:37WANKmaster pole mõttet
00:47:37TakinBackMyLove come top we need to end
00:47:37N2xy vb saab itemitega järgi
00:47:37TakinBackMyLove come top
00:47:37TakinBackMyLove everyone
00:47:37TakinBackMyLove we need to end
00:47:37TakinBackMyLove now
00:47:37McNabb yyy
00:47:37N2xy tapame teaxi isnsta ära
00:47:37N2xy siis korras ka
00:47:37N2xy xD
00:47:37N2xy traxi
00:47:37WANKmaster seda küll
00:47:37N2xy kui saaks hexi
00:47:37WANKmaster aga noh
00:47:37N2xy vb
00:47:37WANKmaster meil 2
00:47:37WANKmaster rax
00:47:37WANKmaster läinud
00:47:37N2xy b absyll
00:47:37WANKmaster suht gay
00:47:37Rotkiv v6tke ta ette ja ma ultin ta 2ra
00:47:37N2xy meil head tugevad herod
00:47:37N2xy deffimiseks
00:47:37N2xy see suva imo
00:47:37N2xy aga kui entry anname
00:47:37N2xy siis gg jah
00:47:37N2xy sa teed selle
00:47:37N2xy basherist edasi
00:47:37N2xy itemi
00:47:37N2xy ?
00:47:37WANKmaster pärast jah
00:47:37N2xy mhm
00:47:37N2xy sama
00:47:37WANKmaster praegu mkb
00:47:46WANKmaster cm
00:47:47WANKmaster goes
00:47:48c-yanker wait
00:47:51c-yanker for necro items
00:47:51N2xy bye vm
00:47:52N2xy cm
00:47:53c-yanker i need lothars
00:47:56c-yanker wait
00:47:59N2xy gonna miss you
00:48:07Firelord0.1 have fun with my skaidi
00:48:09c-yanker cm leave
00:49:18McNabb gg
00:49:19TakinBackMyLove gg
00:49:23Rotkiv addi kohe uute ..
00:49:23diesel I surrender! [1/4 of Scourge]
00:49:27diesel ye
00:49:27WANKmaster dd
00:49:27WANKmaster I surrender! [2/4 of Scourge]
00:49:28Rotkiv I surrender! [3/4 of Scourge]
00:49:32WANKmaster pane ära
00:49:33diesel davai n2xy
00:49:33WANKmaster näx
00:49:36diesel lets go next
00:49:51N2xy I surrender! [4/4 of Scourge]
Show the full chat log