Game #3642044

Get replay
2 downloads

+10 X
-1 TS

WANKmaster
98% | 1778 X | 1563 TS

-44 X
-1 TS

KeLToS
91% | 1618 X | 1466 TS

-39 X
-1 TS

McNabb
90% | 1598 X | 1476 TS

-18 X
-2 TS

marsbar2k
81% | 1471 X | 1418 TS

-21 X
-2 TS

Zulu
72% | 1409 X | 1346 TS

+57 X
+1 TS

atte
98% | 1739 X | 1588 TS

+22 X
+1 TS

mrk
94% | 1674 X | 1496 TS

+28 X
+1 TS

creeeeeee
86% | 1543 X | 1442 TS

-12 X
+1 TS

diesel
85% | 1517 X | 1452 TS

+28 X
+1 TS

Zajeb
70% | 1325 X | 1414 TS

Chat log

00:00:03WANKmaster mode
00:00:04creeeeeee ta ütles oma picki v?
00:00:04WANKmaster ?
00:00:05KeLToS AR!
00:00:05McNabb dunno
00:00:05atte -araiemom
00:00:05marsbar2k ar
00:00:05Zulu i want dazzle if u get furo
00:00:05WANKmaster go ar?:D
00:00:05creeeeeee you cant
00:00:05Zulu ar
00:00:05diesel ar
00:00:05KeLToS go rd man
00:00:05McNabb no art
00:00:05McNabb ar
00:00:05Zulu go ar
00:00:05atte ar is fine
00:00:05creeeeeee captains agreed ban change
00:00:05WANKmaster cree
00:00:05McNabb new rd then
00:00:05WANKmaster mis saab
00:00:05Zajeb ar
00:00:05diesel new rd
00:00:05mrk no see ei ole teiste suhtes aus eriti
00:00:05atte ^someone want new rd
00:00:05atte so -rd
00:00:05creeeeeee new rd
00:00:05WANKmaster -rd
00:00:05creeeeeee ma lihtsalt ei viitsi
00:00:06creeeeeee ...
00:00:07diesel I was alt tab, didnt know ur inside agreement
00:00:12KeLToS get me ogre, i make love with u
00:00:13KeLToS all day
00:00:18McNabb can do ck, bara
00:00:18atte ud dazzle omni
00:00:18Zulu can do dazzle
00:00:18Zajeb Ck and UND banned
00:00:18atte ck ogre
00:00:18Zajeb go
00:00:18Zajeb :D
00:00:18atte ud
00:00:18WANKmaster -ck
00:00:18atte want?
00:00:25atte something?
00:00:26mrk sk
00:00:40WANKmaster omni
00:00:41WANKmaster any1
00:00:42WANKmaster wants
00:00:43KeLToS FUCK U UP NIGGA
00:00:43WANKmaster omni
00:00:44Zulu dazzel
00:00:44WANKmaster ?
00:00:47WANKmaster omni
00:00:47WANKmaster is
00:00:47McNabb 'i can
00:00:48atte lets see
00:00:48WANKmaster needed
00:00:49McNabb omni
00:00:51KeLToS -clear
00:00:55atte FUCK MY OMNI
00:00:58atte ok you take my omni
00:01:04atte give kunkka
00:01:06Zulu i want this dazzle
00:01:07mrk -swap 1
00:01:08atte -swap 2
00:01:11mrk võta daz vms
00:01:11mrk lion
00:01:14mrk kelelgile
00:01:17McNabb and u want?
00:01:20Zulu GAY!
00:01:22WANKmaster eem
00:01:23Zajeb swap dazle?
00:01:25WANKmaster get me
00:01:30WANKmaster viper
00:01:35WANKmaster -swap 3
00:01:38McNabb -swap 1
00:01:40atte swap him some useful agihero
00:01:44creeeeeee weaver
00:01:46atte like gyro, for the diffu
00:01:48mrk ei ole mõtet
00:01:51mrk szz
00:01:51Zajeb -swap 3
00:01:51mrk :D
00:01:52creeeeeee -swap 5
00:01:56creeeeeee juba võttis :D
00:01:58WANKmaster get sven last
00:02:01WANKmaster imo
00:02:02WANKmaster or rexxar
00:02:08creeeeeee ma mõtlesin juba mingi noob võttis stormi
00:02:12creeeeeee aga see diesel õnneks
00:02:14creeeeeee :D
00:02:15diesel õnneks :D
00:02:17diesel ma olengi nuub :D
00:02:21mrk tule storm top
00:02:21McNabb lanes?
00:02:24mrk suppordi mind
00:02:28marsbar2k trilane bot :D
00:02:30mrk ?
00:02:30mrk :D
00:02:39mrk maxid 2
00:02:40mrk ez
00:02:42atte i make urn, someone else make meka, someone else make pipe, win fights, win game
00:02:42diesel ye
00:02:43McNabb sven come top
00:02:47WANKmaster y
00:02:48WANKmaster ogre bot
00:02:48Zajeb i go meka
00:02:52atte win fights and stay healed*
00:02:52creeeeeee sounds like a plan
00:02:53atte and push
00:02:54Zulu no trilane ?
00:02:54atte and win
00:02:54mrk i go midas into rapier
00:03:10mrk no?
00:03:35atte treds stcik -> armlet -> force
00:03:39diesel pullin 2. või 3.?
00:03:46mrk stacki
00:04:06diesel milleks see vajalik on?
00:04:10mrk ei pushi lane
00:04:22mrk + creepid surevad rohkem
00:04:24mrk denied xp
00:04:43diesel ma pole seda süsteemi varem teinud
00:04:46diesel ütle kui pullin siis
00:05:05mrk no stackid
00:05:06mrk mingi 55
00:05:09mrk siis pullid tavaliselt
00:05:10diesel veel?
00:05:14diesel juba stackisin ühe korra
00:05:17mrk ei
00:05:19mrk nüüd pulli
00:05:20diesel seda mõtled ve
00:05:31mrk pulli seda kus 2x creepe
00:06:12mrk 3x liiga palju
00:06:17diesel no nüüd on tajooban neid seal
00:06:18mrk tho kõik meie creebid surevad siis
00:06:24mrk pulli ka
00:06:25mrk neid
00:06:31mrk siis meie creebid surevad
00:06:34mrk nad saavad 0 xp
00:06:46diesel nüüd pullin
00:06:48diesel ?
00:06:50mrk ja
00:07:08mrk sõda käib
00:07:09mrk sul
00:07:21atte :DD
00:07:38Zulu got bottle ?
00:07:47diesel kõik sain vist :D:D:
00:08:07mrk SS
00:08:14diesel tahad mana ve
00:08:24mrk anna
00:09:16creeeeeee ss
00:09:28atte invisogre mid
00:09:39Zajeb ss ogre
00:10:30creeeeeee still ss
00:10:33McNabb oom
00:10:36Zulu oom
00:10:38KeLToS not oom
00:11:12Zajeb ss still
00:11:17WANKmaster ss
00:11:18WANKmaster mid
00:11:18KeLToS dive
00:11:19KeLToS storm
00:11:19WANKmaster care bot
00:11:22Zulu sec
00:11:25Zulu soulring inc
00:11:36KeLToS we go storm
00:12:19atte fag
00:12:22WANKmaster miss
00:12:24WANKmaster bot
00:12:24Zajeb sry
00:12:31atte wasnt ment to you
00:12:33atte gj to you
00:12:37Zajeb :D
00:12:50Zajeb ogre roaming
00:12:52Zajeb so care
00:13:10diesel me b
00:13:11mrk omni
00:13:22mrk go
00:13:31atte middle missing
00:13:35atte omni here
00:13:43atte need new wards son
00:14:02mrk :D:D:D:Dd
00:14:04creeeeeee ja see on siin
00:14:06creeeeeee KIVA KIVA
00:14:13diesel :(
00:14:16diesel ei näinud seda ogre tulemas
00:14:16creeeeeee muidugi hoidis stunni ka minu jaoks
00:14:43mrk b
00:14:44mrk keera
00:14:51atte reuse chick
00:15:02creeeeeee JESSSSSS
00:15:07mrk miks jooksed
00:15:08mrk storm
00:15:12mrk me oleks kohe nad ära tapnud
00:15:17mrk go
00:17:48creeeeeee 3-4 bot
00:17:53atte tp cd
00:19:20Zajeb no tp on him
00:19:29atte me
00:19:41atte i can farm
00:19:43atte and escape
00:19:51atte for 2min
00:20:21mrk def bot perhaps?
00:20:21mrk go tp
00:21:02McNabb ty
00:21:58Zajeb atte afk?
00:22:00WANKmaster care
00:22:01WANKmaster bot
00:22:01atte n
00:22:20mrk kohe
00:22:29diesel mõttetu oli minna 3 stunne vahele
00:22:32diesel ma nägin aint ogre
00:22:32diesel -.-
00:22:39mrk no nad tapsid just 3 all mind ja daz :D
00:22:48mrk ma oleks armleti peale lükanud
00:22:51mrk ulti ka kohe olemas
00:23:40marsbar2k loveley omni :D
00:23:47marsbar2k mcnewbgrønland
00:23:53McNabb :D
00:24:14mrk nad tulevad siia
00:24:16mrk kolmekesi
00:24:17mrk jälle
00:24:22mrk or mid
00:24:54creeeeeee nüüd tulid siia
00:25:00creeeeeee top tower low also
00:25:19atte FUCK YOU
00:25:30mrk kuidas nad nii üle saavad
00:25:33KeLToS omni stop being afk
00:25:37McNabb ehh
00:25:40KeLToS ehh what
00:25:44creeeeeee atte paneb häid ultisi
00:25:45KeLToS we came 2 gang top, u tp back
00:25:52atte agreed
00:25:53KeLToS we 4 go bot u stay top doing nothing
00:26:00KeLToS now ur mid doing nothing
00:26:04diesel jaa :D
00:26:57atte need 800
00:28:19KeLToS zeus ulti
00:29:03atte ok got crit
00:29:22atte lets fight
00:29:46atte omni still can rape us
00:29:57creeeeeee viper
00:29:57creeeeeee go
00:29:58creeeeeee sk
00:30:20McNabb Zzz
00:31:17McNabb nabs cant def 4
00:31:23Zulu I surrender! [1/5 of Sentinel]
00:31:27marsbar2k I surrender! [2/5 of Sentinel]
00:31:39Zulu told u to pick me dazzle instead of this omni
00:31:51McNabb AFK VIPER
00:31:52McNabb WTF
00:31:54McNabb I surrender! [3/5 of Sentinel]
00:32:37mrk stomr?
00:32:38mrk :D:D
00:32:45diesel oom
00:32:47mrk autoattackida saad ikka
00:33:05diesel kardsin et viper slowib mu ka ära
00:33:08diesel ja ogre stun
00:33:12diesel is fatal
00:33:13mrk no kunka weav olid
00:33:14mrk seal veel
00:33:18diesel ei näinud neid :D
00:34:00KeLToS I surrender! [4/5 of Sentinel]
00:34:02KeLToS I surrender! [4/5 of Sentinel]
00:35:23McNabb I surrender! [4/5 of Sentinel]
00:35:47KeLToS go next?
00:36:07Zajeb oom
00:36:50atte gem on ogre
00:37:24McNabb I surrender! [4/5 of Sentinel]
00:37:30marsbar2k pro omni :D
00:37:38WANKmaster I surrender! [5/5 of Sentinel]
00:37:38McNabb pro lion
Show the full chat log