Game #3347753

Get replay
2 downloads

-20 X
-6 TS

majava
96% | 1760 X | 1459 TS

-34 X
-2 TS

WANKmaster
95% | 1631 X | 1570 TS

-52 X
-3 TS

Firelord0.1
67% | 1310 X | 1381 TS

+27 X
-2 TS

s0meb0dy.ee
56% | 1221 X | 1367 TS

-4 X
-14 TS

Jouez
55% | 1306 X | 1262 TS

+48 X
+2 TS

DeduXserS
93% | 1590 X | 1545 TS

-9 X
+2 TS

sandii
82% | 1470 X | 1422 TS

+19 X
+2 TS

McNabb
76% | 1334 X | 1479 TS

+8 X
+3 TS

HuaRong
73% | 1414 X | 1350 TS

+25 X
+10 TS

P3PSI
59% | 1272 X | 1336 TS

Chat log

00:00:13McNabb wow imba pool
00:00:13P3PSI heahe many good heros :P
00:00:14DeduXserS ff
00:00:18P3PSI -clear
00:00:18sandii miks sain kaikki paskat mun tiimii
00:00:18sandii ::::::::::::::::::::::::)
00:00:18majava ban ns
00:00:18P3PSI magina and bala
00:00:18DeduXserS ban magina
00:00:22DeduXserS dirge is best
00:00:30McNabb i go ck
00:00:35DeduXserS anyone dirge?
00:00:41WANKmaster ud
00:00:42WANKmaster any1
00:00:43sandii emmä ainakaa jaks
00:00:43WANKmaster ?
00:00:44HuaRong pick dirge and wl
00:00:44McNabb pick me ck
00:00:46HuaRong for me
00:00:46sandii ill pick ck
00:00:48sandii for u
00:00:50WANKmaster guys
00:00:51sandii en sit
00:00:51WANKmaster ?
00:00:52sandii homo
00:00:56McNabb !!!!!!!!!!
00:00:57WANKmaster ud
00:00:58WANKmaster can
00:00:58HuaRong ud ?????
00:01:00McNabb why that shit
00:01:00WANKmaster some1
00:01:02WANKmaster play
00:01:02DeduXserS pick me wr
00:01:02WANKmaster ?
00:01:04WANKmaster or wl
00:01:05WANKmaster ?
00:01:05Jouez me not
00:01:06sandii imba ds inc
00:01:06majava mun mielestä ck:ta fanitetaa liikaa
00:01:11majava ainaski tääl
00:01:11DeduXserS nii munki
00:01:15DeduXserS paska hero
00:01:16WANKmaster medusa
00:01:17sandii se o iha tylsä
00:01:17WANKmaster :D:D:d
00:01:18McNabb -swap 1
00:01:19DeduXserS mut onneks en ite pelaa
00:01:20DeduXserS -swap 3
00:01:25s0meb0dy.ee there goes my wr
00:01:26s0meb0dy.ee : (
00:01:26DeduXserS nii kai oot jungle
00:01:33sandii kaipa vois
00:01:35majava hyvä medusapick
00:01:36DeduXserS ck + wlock mid
00:01:38majava ei helvetti
00:01:40Jouez naix ?
00:01:42Jouez dk ?
00:01:44Firelord0.1 i like dusa :D
00:01:45P3PSI -clear
00:01:50sandii tä o aika imba lanelki
00:01:51majava wank you can take mid
00:02:01DeduXserS warlock u are mid with ck
00:02:03McNabb qop?
00:02:04WANKmaster damn
00:02:05WANKmaster bouht
00:02:08WANKmaster wrong items ..
00:02:08Firelord0.1 me solo top ?
00:02:12HuaRong mid?
00:02:14DeduXserS yes
00:02:16DeduXserS u baby sit him
00:02:18majava i solo bot
00:02:21Firelord0.1 )
00:02:25DeduXserS u harash enemy and let him farm :)
00:02:28DeduXserS easy job
00:02:34DeduXserS we got good side lanes
00:02:38DeduXserS wr solo down good
00:02:38HuaRong but its -x for me
00:02:38Firelord0.1 no wards for top
00:02:40DeduXserS and qop top
00:02:44DeduXserS and seer jungle
00:02:51DeduXserS hajosin just
00:02:57DeduXserS katoin teiän last pick naix ja sit medusa
00:02:59DeduXserS :_DD
00:03:02WANKmaster :D
00:03:05majava jep
00:03:08DeduXserS teil 3v5
00:03:12sandii :d
00:03:26DeduXserS ootko hyvä tol fire pandal
00:03:30majava paska
00:04:30DeduXserS ........
00:04:33DeduXserS ei oo op
00:04:41DeduXserS mut en voinu maginaakaa antaa
00:05:33P3PSI s top
00:06:51s0meb0dy.ee shoot qop?
00:06:52s0meb0dy.ee u noob
00:06:56P3PSI ss top
00:07:12McNabb hreal
00:07:20DeduXserS ?`???????????
00:07:29DeduXserS mikä mut tappo
00:07:35majava m;inä
00:07:39DeduXserS millä siis
00:07:44majava searing chains
00:07:55DeduXserS se yunero ulti vai?
00:08:00majava E
00:08:04majava ku se bindi
00:08:09DeduXserS aa
00:08:46s0meb0dy.ee god this dusa sucks
00:08:47s0meb0dy.ee : (
00:08:51DeduXserS AI TOS Noi iso range
00:09:00DeduXserS tekeekö enemmä damage jos ihan iholla
00:09:04majava JU
00:09:07Firelord0.1 i like u too
00:09:30WANKmaster mid
00:09:30WANKmaster ck
00:09:32WANKmaster freefarm
00:09:43Firelord0.1 go away from me nigger
00:09:59HuaRong ss
00:10:27DeduXserS Aha
00:10:28McNabb ss
00:10:30DeduXserS iha op
00:10:56McNabb !!
00:10:58McNabb stop
00:11:06McNabb k
00:11:07DeduXserS stun and go
00:11:26s0meb0dy.ee use ur mana
00:11:29s0meb0dy.ee 0 cd
00:11:34DeduXserS ei terve
00:11:48s0meb0dy.ee shouldve used it on him
00:11:48DeduXserS meiän qop imee munaa topis vs medusa
00:11:49s0meb0dy.ee :E
00:11:59DeduXserS dark seer hogaa mitää..... miten nää tiimit voi olla näin hirveet
00:12:02sandii :D
00:12:23majava CARE tOP
00:12:32sandii tapan kaikki
00:12:36s0meb0dy.ee Xd
00:12:37sandii en oo hävinny täl koskaa
00:13:15sandii MITÄ
00:13:16sandii :D
00:13:17McNabb wl heal
00:13:19sandii :D:D
00:13:30McNabb why dont u heal me wl
00:13:33HuaRong cd
00:13:39DeduXserS infernal?
00:13:40McNabb dont use it as damage
00:13:46sandii kuvittelin ettet pysty tappaa mua tollai vaa
00:13:46HuaRong got it now
00:13:58sandii niinku 800 dmg tosta noi
00:14:07DeduXserS inf
00:14:16majava perus ember
00:14:22DeduXserS xD
00:14:24s0meb0dy.ee Ah come on
00:14:31DeduXserS :...........
00:14:34s0meb0dy.ee Die
00:14:38s0meb0dy.ee Cunt
00:14:46DeduXserS naix is 100% free btw down forest
00:14:49DeduXserS just so u know
00:14:58DeduXserS oisit voinu TEHÄ jotaa fiksuu tol paska seerilläs
00:15:02DeduXserS vaikka pörrää elämäntyökses
00:15:03DeduXserS ala metäs
00:15:06sandii :D
00:15:16sandii emmä tie, oon yleens aina lanel
00:15:16majava GIVE MANA
00:15:20majava TY
00:15:23s0meb0dy.ee NP
00:15:25McNabb wl
00:16:10DeduXserS siis kui huonoi omat voi olla
00:16:13DeduXserS ei tuu tp
00:16:24DeduXserS ja wazzap 2:lla ei oo ees tp
00:16:31McNabb go
00:16:33McNabb infernal
00:16:39HuaRong no
00:17:18McNabb WHY SO LARTE INFERNAL!!!!!!!!!!!!!!!!
00:17:21McNabb late
00:17:23DeduXserS :D:D:D:D:D
00:17:23DeduXserS :D:D:D
00:17:25DeduXserS dont know
00:17:28HuaRong cd noob
00:17:38WANKmaster going good dusa?
00:17:43DeduXserS omw
00:17:56s0meb0dy.ee Pepsi kills me
00:17:59s0meb0dy.ee Time to quit gc
00:18:44DeduXserS TAJUATKO vitu mätäpaise et EI TOL IDLATA siel vitu metäs
00:18:47DeduXserS sul 0-0 score
00:18:48P3PSI item on xin
00:18:48DeduXserS taisteluist
00:18:50sandii :D
00:18:56DeduXserS Voi vittu oikeest
00:19:00DeduXserS sust mitää apuu vanguardillas
00:19:02sandii oon jo tulos
00:19:03DeduXserS tarvit agha et mitää muuta
00:19:47Jouez hi
00:20:06DeduXserS twr
00:20:52McNabb people play retarded!!! why no qop ulti there?
00:20:57McNabb on xin
00:20:59P3PSI tried
00:21:06DeduXserS Mcnabb chigll
00:21:08McNabb u dident cast it
00:21:08DeduXserS its me and u vs
00:21:10DeduXserS rest of
00:21:14DeduXserS thise 3 are
00:21:16DeduXserS liek :S:SS
00:21:27sandii joo o
00:21:29McNabb !!!!
00:21:42sandii sit ku tuun johki ni sä lähet pois
00:21:49sandii tosin, lähit jo aikoi si
00:21:50DeduXserS No ofc? ku meiän carry delas
00:21:53Firelord0.1 reuse
00:21:59McNabb wards
00:22:19P3PSI go dirge ?
00:22:25DeduXserS yep
00:23:00McNabb 'inc
00:23:05P3PSI b
00:23:19majava LOLZ
00:23:22DeduXserS :D
00:23:34DeduXserS naix
00:23:45WANKmaster cool item naix
00:23:46WANKmaster :D
00:23:57Jouez dislike armlet :)
00:24:01WANKmaster cool
00:24:05WANKmaster dislike deso?
00:24:06DeduXserS 'twr then
00:24:07sandii eks muka nähny sitä?
00:24:13DeduXserS e
00:24:14WANKmaster well
00:24:15Jouez nah, but i like as :)
00:24:16sandii se oli iha low hp ja lähti karkuu
00:24:16DeduXserS katoin kanaa
00:24:17sandii :D
00:24:17WANKmaster i dont care also
00:24:18DeduXserS ku ei lentän
00:24:18WANKmaster then
00:24:49DeduXserS öö
00:24:52DeduXserS mis naiux :D
00:25:29McNabb !
00:25:30sandii mitä ne tekee noi pal lämää
00:25:31WANKmaster lol
00:25:31DeduXserS ET oo tosissas
00:25:31sandii
00:25:31WANKmaster :d
00:25:33sandii :D:D
00:25:38Jouez well, i like my mae :D
00:25:44DeduXserS 5dead for
00:25:54s0meb0dy.ee "::DDDD"
00:25:57DeduXserS warlock wat about u max slow now on?
00:25:57s0meb0dy.ee really hard to last hit
00:26:03DeduXserS -.-' its Kinda useful vs those heroes
00:26:12HuaRong k
00:26:15Jouez :(
00:26:18DeduXserS so get max level slow as soon as possible
00:26:19P3PSI sry
00:26:23DeduXserS link is good but
00:26:25DeduXserS not vs them
00:26:27P3PSI me ?
00:26:29DeduXserS some games ye
00:26:34DeduXserS but slow on this
00:26:43P3PSI i go agha ok ?
00:26:48McNabb y
00:27:08DeduXserS roshan now
00:27:09DeduXserS ck come
00:27:13DeduXserS with my ulti and your vanguards
00:27:23Firelord0.1 b
00:28:05P3PSI reg ness
00:29:14WANKmaster oops
00:29:30DeduXserS finally some good fight
00:29:39DeduXserS et vissii käyttän wallia tuol
00:29:45sandii käytin
00:29:53P3PSI should i get blade mail too ? cuz naix allways atacking me ?
00:29:54sandii meni vaa semisti ohi
00:29:58DeduXserS no
00:30:00sandii 2 käveli vaa
00:30:00DeduXserS get agha
00:30:00McNabb only cause xin plays retarded we won
00:30:03P3PSI i mean after agha
00:30:24P3PSI ?
00:30:29DeduXserS go i can silence
00:30:31McNabb need ultis
00:30:51majava voi lol
00:31:03sandii olol
00:31:16sandii pitiki tulla imuroimaa niit
00:31:29Jouez close :(
00:31:45McNabb nman:-/
00:31:47McNabb mana
00:31:47s0meb0dy.ee mida kuradit sa wank ehitad
00:31:49P3PSI stun cost 140 mana ?
00:31:50DeduXserS had 0,1sec cd
00:31:53s0meb0dy.ee täna kohe tahtlikult kaotad? :D
00:31:58WANKmaster lotars
00:31:59WANKmaster ei
00:32:01WANKmaster no vaata
00:32:04WANKmaster medusa pick
00:32:08WANKmaster mida sa veel tahad
00:32:09sandii reuse
00:32:12DeduXserS noi zombit o iha sairaa syvält
00:32:18WANKmaster see on tahtlik kaotamine juba
00:32:19DeduXserS Teki äskeki jotaa 2k damaa
00:32:23sandii ne o viel amgic immunei
00:32:24majava JEP
00:32:53McNabb ward at top rune
00:33:09DeduXserS medusa ostan critin? wtf
00:33:28Jouez allre missed..no wards..
00:33:40McNabb b top
00:33:45McNabb b
00:33:48DeduXserS i come top
00:33:49DeduXserS lets fight
00:33:55HuaRong ult soon
00:34:45McNabb i go ac
00:34:55DeduXserS imo go
00:34:57DeduXserS halberd
00:34:58DeduXserS before it
00:35:10sandii invis
00:35:12DeduXserS j
00:35:15McNabb never made that item
00:35:23DeduXserS best vs them
00:35:25DeduXserS 100% now
00:35:41DeduXserS gather now
00:35:44Jouez wards and smog would be awesome
00:35:50P3PSI need item first
00:36:05DeduXserS all 5 miss
00:36:06HuaRong they smoked?
00:36:15DeduXserS fight at mid tower
00:36:15sandii tarvis 500 aghaan
00:36:30DeduXserS i heard lothar sound
00:36:54sandii joo pient targettii
00:37:27s0meb0dy.ee I surrender! [1/5 of Sentinel]
00:37:38majava good thing that medusa never comes
00:37:48s0meb0dy.ee well
00:37:51s0meb0dy.ee dusa is a ret
00:37:51majava hyödylline toi mee medusa
00:37:54s0meb0dy.ee and wank doesnt really want to win
00:37:56DeduXserS crit medusal aika tiukka valinta ykköseen
00:38:02majava o
00:38:09sandii mukavaa et tapoitte mut eka sillai niinku pampam 1.9k hp meni
00:38:45Firelord0.1 no creeps
00:38:57majava uselesS shit
00:39:04McNabb need wl ulti
00:39:20McNabb go
00:39:25Firelord0.1 a
00:39:40sandii -_-
00:39:44McNabb ffs
00:40:16sandii :D:D::D
00:40:29P3PSI warlock ulti before
00:40:31sandii haha lol
00:40:31P3PSI =gg
00:40:32Firelord0.1 lol
00:40:46HuaRong again it was cd
00:41:12DeduXserS rosh now
00:41:13DeduXserS ward it
00:41:16HuaRong lets smoke?
00:41:23DeduXserS ck go
00:41:32DeduXserS u take aieigs
00:41:33DeduXserS this time
00:42:21sandii mee pois
00:42:34P3PSI next item ?
00:42:40DeduXserS linken
00:42:41DeduXserS to end
00:43:06DeduXserS top towr
00:43:20McNabb wait
00:43:27DeduXserS MUISTA WALLI
00:43:28DeduXserS ekan
00:43:31sandii no shit
00:43:56majava I surrender! [2/5 of Sentinel]
00:44:07McNabb gg
00:44:17sandii se vaan et ne targettii iha homona mua
00:44:18majava 4V5 koko vitun peli
00:44:19WANKmaster just too imba medusa
00:44:20DeduXserS nii
00:44:23majava medusa vaa faminu laneja
00:44:28majava lopputuloksen crystalus
00:44:31DeduXserS :D
00:44:36WANKmaster :D
00:44:41s0meb0dy.ee Massive ret
00:44:48McNabb bot
00:45:05majava FF plz
00:45:09WANKmaster I surrender! [3/5 of Sentinel]
00:45:16DeduXserS emt lothar potm
00:45:18DeduXserS kans aika tuhma
00:45:25WANKmaster no see oli lost vaa
00:46:15Jouez how to ff ?
00:46:21majava WRITE FF
00:46:22s0meb0dy.ee just type it
00:46:24WANKmaster I surrender! [3/5 of Sentinel]
00:46:25HuaRong chick?
00:46:25Firelord0.1 I surrender! [4/5 of Sentinel]
00:46:28DeduXserS dead
00:46:29DeduXserS 90sec
00:46:31Jouez I surrender! [5/5 of Sentinel]
00:46:37HuaRong gg
00:46:42sandii paska peli
Show the full chat log