Game #3271016

Get replay
1 downloads

+38 X
+3 TS

creeeeeee
87% | 1559 X | 1434 TS

-8 X
+3 TS

curdi
84% | 1437 X | 1486 TS

+24 X
+3 TS

sandii
78% | 1414 X | 1410 TS

+8 X
+4 TS

s0meb0dy.ee
75% | 1400 X | 1381 TS

-21 X
+4 TS

Vilkuky
59% | 1236 X | 1380 TS

+6 X
-3 TS

WANKmaster
95% | 1624 X | 1596 TS

-1 X
-4 TS

NwC.CooL-T
90% | 1494 X | 1490 TS

+7 X
-36 TS

AbigiRainBow
68% | 1226 X | 1429 TS

-19 X
-4 TS

mamyka
59% | 1229 X | 1336 TS

-24 X
-7 TS

cooper
51% | 1223 X | 1255 TS

Chat log

00:00:17creeeeeee phoenix anyone?
00:00:17creeeeeee or levi?
00:00:17Vilkuky levi
00:00:17creeeeeee mkay
00:00:17creeeeeee -phoenix
00:00:17creeeeeee or wait
00:00:17WANKmaster slarda
00:00:17creeeeeee i think i cant give potm to wank
00:00:28mamyka ?????? ??? ????? ????
00:00:31creeeeeee hope it wont be picked firt
00:00:31mamyka ????
00:00:34WANKmaster u going legion ?
00:00:38WANKmaster ok
00:00:39WANKmaster cm
00:00:40WANKmaster any1
00:00:41WANKmaster wants
00:00:42WANKmaster cm?
00:00:43mamyka ??
00:00:43WANKmaster guys?
00:00:44mamyka me
00:00:47mamyka go cm
00:00:49creeeeeee ye
00:00:50mamyka tnx
00:00:51creeeeeee get him levi
00:00:51Vilkuky get me tide
00:00:53WANKmaster np
00:01:01mamyka i wanna win this game with cooper
00:01:02sandii here u go
00:01:05creeeeeee gj
00:01:06Vilkuky ty
00:01:07mamyka say ur pick
00:01:09mamyka wank
00:01:21WANKmaster wtf
00:01:22WANKmaster trax
00:01:22mamyka wank
00:01:23WANKmaster get me
00:01:26WANKmaster bristle
00:01:29WANKmaster bb
00:01:29creeeeeee go wd
00:01:32WANKmaster -swap 4
00:01:33mamyka -swap 1
00:01:35creeeeeee wd and tuskar my
00:01:36sandii hmm
00:01:37creeeeeee mby
00:01:37WANKmaster why
00:01:38WANKmaster did
00:01:39WANKmaster u pick
00:01:42WANKmaster traxex?
00:01:45sandii alche
00:01:45creeeeeee wd shuld be for sure
00:01:46mamyka aura 3.4.5
00:01:47sandii :))))
00:01:48curdi or ds
00:01:49WANKmaster we got void allready
00:01:52sandii -swap 5
00:01:53Vilkuky -swap 3
00:01:53WANKmaster jesus krist
00:01:55WANKmaster ff
00:01:59Vilkuky gg
00:02:00WANKmaster get wd
00:02:02WANKmaster or something
00:02:02Vilkuky -clear
00:02:06creeeeeee gj with picks
00:02:12creeeeeee just play normally and its np to win
00:02:12WANKmaster gtfo
00:02:12WANKmaster mid
00:02:15WANKmaster im mid
00:02:17creeeeeee veno top
00:02:21mamyka ?????
00:02:23creeeeeee with levi or tusk
00:02:25mamyka ? ???? ??? ?????
00:02:25creeeeeee doesent matter
00:02:29mamyka ???????? ??? ???
00:02:30Vilkuky potm
00:02:32Vilkuky get arrow
00:02:34Vilkuky and try fb?
00:02:44creeeeeee that fb arrow is too risky i think
00:02:47sandii tuskar, im gonna eat ur farm btw
00:02:49Vilkuky nah
00:02:51creeeeeee big chance to miss it
00:02:51Vilkuky i come with gush
00:02:58mamyka ??? ? ?? ???? ????? ????? ??? ? ????? ????? ? ???
00:03:00creeeeeee check rune
00:03:01Vilkuky just hit it from any distance
00:03:09Vilkuky b
00:03:42mamyka ?
00:03:44creeeeeee lul
00:03:46creeeeeee you stil came
00:03:49mamyka ????? ??? ????
00:03:51creeeeeee but good to try
00:03:57Vilkuky boring to lane
00:04:03mamyka ????? ??? ???
00:04:26s0meb0dy.ee alche was a bad pick
00:04:31s0meb0dy.ee 'ruined lanes. P
00:05:23NwC.CooL-T ???? ????
00:06:29creeeeeee miss mid
00:06:51WANKmaster ss
00:06:52mamyka ???????,
00:06:52WANKmaster mid
00:06:52WANKmaster care
00:06:53creeeeeee omw top
00:06:53WANKmaster top
00:06:59sandii gj
00:07:02creeeeeee got invis
00:07:07creeeeeee lets killz
00:07:36curdi chick
00:07:44WANKmaster so
00:07:46WANKmaster stupid
00:08:03s0meb0dy.ee need mana boots
00:08:04s0meb0dy.ee : /
00:08:35creeeeeee mid needs gang also
00:08:39creeeeeee no need for fat bb
00:08:42creeeeeee he freefarming
00:08:55Vilkuky lets go mid veno?
00:09:05curdi y sure
00:09:10curdi top ss2
00:09:23AbigiRainBow ss
00:09:25WANKmaster ss
00:09:27creeeeeee wait sek
00:09:28WANKmaster care
00:09:30creeeeeee chick coming
00:09:41WANKmaster re
00:09:48curdi he knows
00:09:51creeeeeee ye :S
00:10:26creeeeeee too imba hero
00:10:27curdi vanguard..
00:10:31creeeeeee well i ganged
00:10:34curdi dunno why we try to kill him
00:10:35creeeeeee he freefarmed
00:10:46s0meb0dy.ee SO FUCFKINGRETARD
00:10:54s0meb0dy.ee lol
00:10:56s0meb0dy.ee sorry man
00:11:04s0meb0dy.ee i had no boots and
00:11:06s0meb0dy.ee no spiid
00:11:27AbigiRainBow ss
00:11:39s0meb0dy.ee no wank teeb 100% liselt selle pela ära
00:11:47Vilkuky STUN???
00:11:54s0meb0dy.ee GANG WITH UR ULTI?
00:11:57creeeeeee ega ma teda tappa ei saa jah
00:12:05s0meb0dy.ee + neil veel void
00:12:08s0meb0dy.ee kellel lastakse lihtsalt farmida
00:12:11s0meb0dy.ee mignien ret tidwe
00:12:36s0meb0dy.ee fu veno
00:12:37s0meb0dy.ee noob
00:12:44curdi ?
00:12:53creeeeeee ssmid
00:12:53NwC.CooL-T ?? ????? ??????? ??????
00:13:10s0meb0dy.ee gg ff
00:13:14mamyka ????? ??? ? ????? ??? ?????
00:13:25NwC.CooL-T ????? ?????? ?? ?? ???? ???)
00:13:32mamyka gjcvjnhb hjkbr
00:13:37mamyka ???????? ?????
00:14:14mamyka ? ??? ????? ??? ?? ???????
00:14:16creeeeeee try mid
00:14:17creeeeeee with 5 :D
00:14:29creeeeeee wait for others?
00:14:40AbigiRainBow ss2
00:15:21cooper ss2
00:15:50WANKmaster lvl 1
00:15:52WANKmaster arrow??
00:15:54curdi again i miss my stick
00:15:56curdi and die
00:16:00s0meb0dy.ee nice
00:16:10s0meb0dy.ee NÜÜÜD SIIS TULED
00:16:12s0meb0dy.ee OI ROTT
00:16:15WANKmaster b
00:16:18creeeeeee terve aeg jooksin ju ...
00:16:26creeeeeee telepordin sul teise otsa mapi v
00:16:44s0meb0dy.ee korja jah oma fuckign x siis pelast välja
00:17:01Vilkuky arrow
00:17:42mamyka ?? ???
00:17:45mamyka ?????
00:19:37s0meb0dy.ee millal radi wank?
00:19:43WANKmaster oi kaugel kaugel
00:19:54s0meb0dy.ee lõpetasid huudi oopis?
00:20:03Vilkuky snowball?
00:20:13Vilkuky and
00:20:14Vilkuky i ulti
00:20:17creeeeeee dont dive
00:20:17s0meb0dy.ee COME THEBN
00:20:18s0meb0dy.ee RET
00:20:19creeeeeee more there
00:20:23creeeeeee under tower
00:20:25s0meb0dy.ee tide has ulti
00:20:25creeeeeee poinltess
00:20:28s0meb0dy.ee we go u insta
00:20:28creeeeeee still
00:20:30s0meb0dy.ee em with ur fall
00:20:54curdi bb tped bot
00:20:55curdi he cant tp
00:21:25mamyka ??? ???? ???? ? ??? ????????
00:21:25curdi bot rune
00:21:30NwC.CooL-T ????
00:21:42AbigiRainBow cd (
00:21:43mamyka 1????:
00:21:46creeeeeee try mid
00:21:48creeeeeee arrow
00:21:51AbigiRainBow 3
00:21:59mamyka ?? ????? ??????
00:22:05mamyka ???? ???? ? ? ???? ? ?????
00:22:21curdi alche going radi?
00:22:42s0meb0dy.ee ty
00:22:52sandii i dunno really
00:23:08creeeeeee well i have to go deso
00:23:10creeeeeee only item
00:23:13creeeeeee that can don sth against bb
00:23:22creeeeeee and mkb too
00:23:25creeeeeee but
00:23:26creeeeeee thats
00:24:35s0meb0dy.ee blue getin fed atleast
00:24:38creeeeeee YES
00:24:40s0meb0dy.ee or well
00:24:40s0meb0dy.ee :D
00:24:41creeeeeee backtrack more
00:24:41mamyka ????
00:25:05sandii i dunno really should i make radi or not?
00:25:15curdi i guess it's fine
00:25:18curdi but ac fast after
00:25:22curdi we need it big time
00:25:23creeeeeee hmm
00:25:28creeeeeee we need - armor
00:25:30creeeeeee tbh yea
00:25:32creeeeeee i go deso also
00:25:41creeeeeee -11 armor would be imba against bb
00:25:42s0meb0dy.ee ma teen meda
00:25:59creeeeeee mid trax down
00:26:22WANKmaster dont
00:26:23WANKmaster go
00:26:24WANKmaster like that
00:27:05creeeeeee OGOOOD
00:27:07WANKmaster u
00:27:08WANKmaster guys
00:27:08WANKmaster are
00:27:09WANKmaster so
00:27:09creeeeeee mid
00:27:10WANKmaster stupid
00:27:12WANKmaster so fucking
00:27:15WANKmaster stupid
00:27:17NwC.CooL-T go more farm faggot
00:27:17s0meb0dy.ee his team sucks so bad
00:27:22NwC.CooL-T more bitch
00:27:22WANKmaster :D:D:D
00:27:27AbigiRainBow .
00:27:27WANKmaster THIS IS OUR ONLY CHANCE TO WIN
00:27:30WANKmaster BY FARMING
00:27:33NwC.CooL-T suck my dick
00:27:34WANKmaster WE GOT 3 CARRYES
00:27:35WANKmaster idiot
00:27:36WANKmaster plz
00:27:39WANKmaster learn some dota
00:27:44NwC.CooL-T buy brain
00:27:46creeeeeee tower
00:27:46WANKmaster u guys go fucking 3 vs 5
00:27:47creeeeeee just tower
00:27:48creeeeeee fast
00:27:53WANKmaster "WE SHALL WIN"
00:27:54creeeeeee b
00:27:55WANKmaster fucking noob
00:27:56WANKmaster plzx
00:27:57WANKmaster l2p
00:28:26sandii got radi
00:28:32creeeeeee dno
00:28:32curdi think they got ward uphill
00:28:36creeeeeee why we stay there
00:28:40curdi i wanted to ward
00:28:52sandii -ms
00:29:13curdi relic bb
00:29:29sandii well have radi already
00:29:33curdi y it's good
00:29:40curdi we got good teamfight anyways
00:29:41s0meb0dy.ee y
00:29:49s0meb0dy.ee got meda also
00:29:50creeeeeee i'm not far from deso also
00:29:52creeeeeee 400 needed
00:29:52s0meb0dy.ee for bb
00:29:55Vilkuky 400 blink
00:29:58creeeeeee gush takes - armor also
00:30:10sandii so does my acid
00:30:15creeeeeee yea
00:30:15creeeeeee imba
00:30:16WANKmaster care
00:30:36creeeeeee lol
00:30:38creeeeeee where did he came from
00:30:41creeeeeee didnt even look :D
00:30:44s0meb0dy.ee :P
00:30:49sandii ill def
00:30:53Vilkuky tuskarr snowball
00:30:54Vilkuky i ulti
00:30:57creeeeeee b
00:30:57creeeeeee b
00:31:00creeeeeee farm
00:31:04creeeeeee bot top
00:31:33creeeeeee that - armor will work out for us hopefully
00:31:48Vilkuky i get blink
00:31:50s0meb0dy.ee well, alche has to go for cuira
00:31:50Vilkuky before go
00:31:51s0meb0dy.ee aniway
00:31:52mamyka rosh?>
00:32:02WANKmaster get smoke
00:32:02s0meb0dy.ee care
00:32:02WANKmaster then
00:32:03WANKmaster we go
00:32:22mamyka come
00:32:23s0meb0dy.ee we cant keep on farmign
00:32:25s0meb0dy.ee we have farm lead
00:32:27Vilkuky i got blink
00:32:27creeeeeee yea
00:32:28s0meb0dy.ee void will fuck us soon
00:32:45curdi void no ulti
00:33:38creeeeeee daaaamn
00:33:40creeeeeee that cask
00:33:40mamyka regth yf gjl[jl;t
00:33:48creeeeeee bounces too hardly on me :D
00:33:51curdi void hating on me
00:34:01creeeeeee but - armor owns bb np
00:34:04creeeeeee as you saw atm
00:34:04WANKmaster lets
00:34:05WANKmaster take
00:34:05s0meb0dy.ee y
00:34:05curdi y true
00:34:06WANKmaster roshan
00:34:07WANKmaster now
00:34:13sandii mind if i got BoT first?
00:34:14curdi but shouldnt really focus him in teamfights
00:34:15sandii before guirass?
00:34:15curdi imo
00:34:15s0meb0dy.ee not owns tbh
00:34:16s0meb0dy.ee rapes
00:34:25WANKmaster void
00:34:25WANKmaster come
00:34:35s0meb0dy.ee well
00:34:38s0meb0dy.ee this wasnt a really teambattle
00:34:40s0meb0dy.ee u werent in there
00:34:44WANKmaster dont
00:34:45WANKmaster come
00:34:47creeeeeee we went 1 by 1 tbh
00:34:48s0meb0dy.ee we just went and took him down
00:34:50creeeeeee and veno died insta
00:34:57creeeeeee so we did pretty well
00:35:04s0meb0dy.ee well meda + deso
00:35:07s0meb0dy.ee - 12 arm? :D
00:35:09creeeeeee ye
00:35:09creeeeeee :D
00:35:14curdi think ghost sceptre would be a decent item here
00:35:33curdi radi aegis :/
00:35:42creeeeeee we going to need sentrys
00:35:43creeeeeee or dust
00:35:45creeeeeee for trax
00:35:50sandii 1k for guirass
00:36:21mamyka ?
00:36:21mamyka ?
00:36:21WANKmaster b
00:36:21WANKmaster b
00:36:22mamyka b
00:36:24creeeeeee ward is here
00:36:27creeeeeee 100%
00:36:45s0meb0dy.ee we need entry
00:36:46s0meb0dy.ee and gogo
00:36:59Vilkuky potm ulti?
00:37:04creeeeeee we need all
00:37:08s0meb0dy.ee aye
00:37:12creeeeeee well
00:37:13s0meb0dy.ee alche for sure
00:37:14creeeeeee alce gets ac mby
00:37:19WANKmaster they
00:37:19sandii already got it
00:37:21WANKmaster might come
00:37:22creeeeeee good
00:37:22WANKmaster with potm
00:37:23WANKmaster ult
00:37:24creeeeeee come now then
00:37:29s0meb0dy.ee we need to finish y
00:37:32s0meb0dy.ee badly
00:37:37Vilkuky they smoked?
00:37:41sandii maybe
00:37:43creeeeeee tide must not get into void ult
00:37:48Vilkuky i stay behind
00:37:51creeeeeee then its np
00:37:58Vilkuky i ulti after void probably
00:38:06curdi dont have sentries yet
00:38:41Vilkuky bb ghost scep
00:38:42creeeeeee dont focus that bb
00:38:44creeeeeee at first
00:38:46Vilkuky dont focus bb
00:38:49Vilkuky get void and shit
00:39:20s0meb0dy.ee gg
00:39:21creeeeeee rapes
00:39:26creeeeeee gj
00:39:30s0meb0dy.ee i couldnt even meda him
00:39:30s0meb0dy.ee :D
00:39:35creeeeeee :D
00:39:37WANKmaster meil lihtsalt nii üübervittus noobikari :d
00:39:39creeeeeee and
00:39:41creeeeeee he died 2 times
00:39:44s0meb0dy.ee Yep
00:39:45WANKmaster vennad panevad, et mida sa farmid
00:39:50WANKmaster meil 3 üübercarrit :d
00:39:51curdi well go b
00:39:55creeeeeee :D
00:40:01sandii alche too stronk
00:40:08creeeeeee - armor too stronk
00:40:12WANKmaster ainuke võimalus võita, vennad ütlevad "mida sa farmid" :D
00:40:18creeeeeee :D
00:40:20sandii i make -11 armor
00:40:27s0meb0dy.ee +my -5. :D
00:40:30creeeeeee +6+5
00:40:32WANKmaster I surrender! [1/5 of Scourge]
00:40:43curdi hmm
00:40:47curdi ghost breaks on tp?
00:40:50Vilkuky y
00:40:55Vilkuky would be imba if not
00:40:57creeeeeee -22 armor if we target 1 guy
00:40:58creeeeeee :D
00:41:02creeeeeee aa no
00:41:04creeeeeee if gush also
00:41:07creeeeeee -27
00:41:08creeeeeee :D
00:41:40sandii this void is so paper xD
00:41:41Vilkuky go with 5 again
00:41:48NwC.CooL-T sure
00:41:50creeeeeee we havnt won yet
00:41:54creeeeeee dont die 1 by 1 please
00:42:05curdi go top?
00:42:17creeeeeee boom
00:42:19sandii well i did get hit by void ulti + cm stun + slow + my stun cos i coudlnt move for 7s :D
00:42:24creeeeeee and backtrack again -.-
00:42:27s0meb0dy.ee :D
00:42:36mamyka and leap like all time
00:42:52creeeeeee haha
00:42:53Vilkuky got invis
00:43:04s0meb0dy.ee :DD:D:D
00:43:11s0meb0dy.ee 60% hp in 1 hit
00:43:11s0meb0dy.ee :D
00:43:18Vilkuky sry
00:43:25s0meb0dy.ee void waisted ulti go
00:43:46curdi bb top
00:43:53s0meb0dy.ee -afk
00:43:53curdi gj
00:44:09curdi dont die now
00:44:11curdi i go get t2 top
00:44:20curdi well i guess u can throne it
00:44:34s0meb0dy.ee aia
00:44:35s0meb0dy.ee :D
00:44:39mamyka I surrender! [2/5 of Scourge]
00:44:43cooper I surrender! [3/5 of Scourge]
00:44:45mamyka ??? ????? ????
00:44:59NwC.CooL-T ? ?? ? ????? ?????
00:45:14mamyka ? ???? ??? ????? ???????
00:45:21WANKmaster go forfeit
00:45:22WANKmaster niggers
00:45:22creeeeeee top now
00:45:24curdi when is rosh up
00:45:24sandii y
00:45:30mamyka go farm
00:45:32mamyka lowbob
00:45:34WANKmaster :D:d:D
00:46:28mamyka ?? ??? ???? ?? ????
00:46:29sandii !
00:46:45NwC.CooL-T ????? ???
00:46:50mamyka ????? ???? ?????? ???? ? ???? ?? ????? \
00:46:51NwC.CooL-T ?? ??? ??? ??? ??? ? ??????)
00:47:22mamyka ? ????? ????? ??? ???? ??????
00:47:49Vilkuky sup
Show the full chat log