Game #3254204

Get replay
1 downloads

-16 X
-3 TS

WANKmaster
97% | 1716 X | 1598 TS

-42 X
-3 TS

Vangelis
82% | 1401 X | 1465 TS

-49 X
-8 TS

VanillaThunder
58% | 1248 X | 1355 TS

-17 X
-4 TS

Gevomancer
53% | 1192 X | 1357 TS

-42 X
-3 TS

eWeresT
53% | 1174 X | 1371 TS

+3 X
+3 TS

creeeeeee
85% | 1528 X | 1429 TS

+38 X
+3 TS

mansikka
81% | 1403 X | 1455 TS

+49 X
+3 TS

Momdsiw
73% | 1386 X | 1374 TS

+48 X
+3 TS

infect
70% | 1374 X | 1343 TS

+37 X
+7 TS

Kanpu3a
54% | 1233 X | 1324 TS

Chat log

00:00:05eWeresT :d
00:00:05Gevomancer -water 0 0 0
00:00:08WANKmaster tra
00:00:10WANKmaster noob ka siin
00:00:10WANKmaster :d
00:00:13eWeresT :D
00:00:16infect creo vs wank
00:00:17infect :D
00:00:17Momdsiw insta win
00:00:17Gevomancer tc või cm mulle
00:00:17Momdsiw we have maasika
00:00:17Gevomancer ja korras
00:00:17Gevomancer :D
00:00:17mansikka maasika pro
00:00:17WANKmaster roofi ei taha keegi ?
00:00:17eWeresT blood, ursa, morph või obi mulle
00:00:17eWeresT np
00:00:17infect wank, pela cmi ?
00:00:17WANKmaster vist mitte
00:00:17WANKmaster ikka
00:00:17WANKmaster -roof
00:00:17WANKmaster ma teen bs
00:00:17Gevomancer morphi küll ei anna sulle
00:00:17Gevomancer hardcore fail
00:00:17mansikka plugermomsiv
00:00:17Momdsiw im not
00:00:17mansikka XD
00:00:17mansikka ok
00:00:17eWeresT õikal oled ?
00:00:17creeeeeee -ske
00:00:17Momdsiw router crashed
00:00:17WANKmaster y
00:00:17Momdsiw somehow
00:00:17eWeresT k
00:00:19mansikka okay
00:00:22infect imelik ban veits
00:00:31creeeeeee ma tõesti ei taha selle lohhi hero vastu
00:00:32WANKmaster aiii
00:00:34WANKmaster missclick
00:00:37WANKmaster tahtsin cm :(
00:00:39infect :d
00:00:42infect peaaegu
00:00:42creeeeeee :(
00:00:47Gevomancer gief cm
00:00:49Gevomancer really
00:00:59WANKmaster tc
00:00:59WANKmaster now
00:01:01infect noh, swapi
00:01:07Vangelis -swap infect
00:01:08Gevomancer cm swap?
00:01:10infect ei ei
00:01:11infect wank
00:01:12Vangelis just nii
00:01:13infect tahtis
00:01:15Vangelis sulle votsin
00:01:17Gevomancer mis tahad siis
00:01:23Vangelis anna mulle jugger
00:01:26creeeeeee get us tauren
00:01:32WANKmaster ära võta
00:01:34Momdsiw i live in woods
00:01:34WANKmaster juggerit
00:01:35infect kanpua
00:01:36Vangelis -swap 4
00:01:37WANKmaster tee cent
00:01:39infect wanna play this?
00:01:40WANKmaster või midagi
00:01:41Vangelis -swap 4
00:01:42WANKmaster huskar
00:01:43WANKmaster ka parem
00:01:43infect i would like to ts
00:01:44Vangelis jugger
00:01:46VanillaThunder husk y
00:01:48WANKmaster --
00:01:48Vangelis -swap 4
00:01:48WANKmaster :d
00:01:48creeeeeee we need solo top
00:01:50Gevomancer -swap 4
00:01:53Gevomancer -swap 2
00:01:54infect y, get me ts
00:01:56mansikka tide solotop
00:01:57infect for solo top please
00:02:06infect ts
00:02:07WANKmaster well
00:02:08WANKmaster cm
00:02:09WANKmaster jugger
00:02:10WANKmaster bot
00:02:12WANKmaster lina magnus
00:02:13WANKmaster top
00:02:13infect -swap 5
00:02:19Kanpu3a -swap 4
00:02:22Gevomancer fb olemas ka
00:02:31creeeeeee we need range for bot
00:02:35mansikka y
00:02:38Gevomancer mine vaata runet
00:02:38creeeeeee so i guess tauren lesh bot
00:02:43infect come on
00:02:47Gevomancer ok, tulen ka
00:02:47infect ma sellepärast üldse tahtsingi
00:02:49infect lvl
00:02:52Vangelis tulevad wardima vbl
00:02:54infect tide solo
00:02:55creeeeeee 2 melee bot is rly bad
00:02:56infect nagu what
00:03:03creeeeeee tauren+lesh imba combo also
00:03:13Gevomancer mine metsa tagant
00:03:16mansikka tide solo = fast ulti for ganks
00:03:23Momdsiw tide carry
00:03:26eWeresT see silver pela ?
00:03:26mansikka y
00:03:32Momdsiw shiva refrsher gg
00:03:33Kanpu3a bbb
00:03:34creeeeeee top rune gone
00:03:35creeeeeee care
00:03:52mansikka magnus has haste
00:04:10Gevomancer pullin
00:04:58Kanpu3a bb
00:05:34eWeresT tide ss
00:05:45Kanpu3a great stan
00:05:47Kanpu3a why?
00:05:50eWeresT re
00:06:10eWeresT *
00:06:11eWeresT ups
00:06:54creeeeeee mid miss
00:06:55creeeeeee re
00:07:02Kanpu3a .3
00:07:04Kanpu3a 333333
00:07:05Kanpu3a fu all
00:07:10infect died
00:07:15infect u see chat as much as we do
00:07:20VanillaThunder ss top
00:07:31Gevomancer kill mid
00:07:32VanillaThunder inc mid
00:07:32mansikka cm invis
00:08:02Kanpu3a ss2
00:08:17Momdsiw how you miss
00:08:43Momdsiw -.-
00:10:10Vangelis cd
00:10:13Vangelis anna
00:10:14Vangelis regen
00:10:23eWeresT tra roostes as fuck :D
00:10:26mansikka soon mana
00:10:42mansikka :D
00:10:43creeeeeee lol
00:10:43WANKmaster hell no :D
00:10:44creeeeeee :DD
00:10:46mansikka go momsiv
00:10:48Momdsiw :D:D
00:10:54WANKmaster guys
00:10:55WANKmaster gank
00:10:56WANKmaster woods
00:10:57WANKmaster also
00:11:11Gevomancer well i cant gank alone
00:11:13Gevomancer so papercut
00:11:40creeeeeee kill cm
00:11:42eWeresT -ms
00:12:22eWeresT pedekari
00:12:29Momdsiw tc
00:12:30Momdsiw mby
00:12:32Kanpu3a ???
00:12:32Momdsiw carry tp
00:12:39Kanpu3a mb
00:12:52creeeeeee GOGO4
00:13:19eWeresT -ma
00:13:24Gevomancer lol
00:13:32Gevomancer lina
00:13:35Gevomancer prepare your spells
00:13:52infect miks tide peale ei läinud?
00:13:58WANKmaster sest sa easym
00:14:04infect 100 hp tide ju
00:15:36creeeeeee mid all
00:15:37creeeeeee now
00:15:49creeeeeee cAMOn
00:16:31Vangelis ursa
00:16:33Vangelis will go for rosh
00:16:37eWeresT ulme block lihtsalt
00:16:48Gevomancer mega persekas
00:16:48VanillaThunder and lina plz dont fail every stun
00:17:00eWeresT like 2nd miss
00:17:02eWeresT out of 20
00:17:05eWeresT su pls
00:17:16infect tc, get manaboots, u need them more
00:17:22creeeeeee mid again
00:17:23creeeeeee all
00:17:29Vangelis ursa
00:17:32Vangelis is roshing
00:17:33Vangelis ?
00:20:49infect worth it !
00:21:04infect they warded
00:21:12Gevomancer ok
00:21:14creeeeeee top
00:21:17creeeeeee def
00:21:21mansikka got dagger in mom
00:21:26Momdsiw en tee
00:21:33mansikka minä
00:21:36Momdsiw aa
00:21:40Gevomancer need some towers
00:21:44creeeeeee mid def :)
00:22:36Vangelis yeah
00:22:37Vangelis magna
00:22:39Vangelis spend mana before
00:22:40Vangelis fight
00:23:11VanillaThunder ff
00:23:14WANKmaster liiga vittus aoe
00:23:21WANKmaster esiteks
00:23:22WANKmaster teiseks
00:23:24WANKmaster jugger pick
00:23:28WANKmaster täielik saast
00:23:28Vangelis plz
00:23:30Vangelis vaata
00:23:32Vangelis meie lastpicke
00:23:54infect b
00:23:55infect all alive
00:24:03creeeeeee ah
00:24:05creeeeeee he has lotharx
00:24:07creeeeeee mkay
00:24:08creeeeeee didnt know
00:26:18creeeeeee 2 towers
00:26:22VanillaThunder can u ff now plz?
00:26:59Momdsiw hyvä maasika
00:27:04mansikka hyvä momsiv
00:27:21infect soon I'll have my revenge with bkb :)
00:27:22Momdsiw ty
00:27:29infect u cant
00:27:30infect push
00:27:48Momdsiw i go rosh
00:28:06Momdsiw :<
00:28:06mansikka :D
00:28:10Momdsiw ois rebuy
00:28:12Momdsiw taidan kyl ostaa botit
00:28:27mansikka no ulti
00:28:45VanillaThunder sure^^
00:28:51Vangelis no dust
00:28:52Vangelis cm
00:28:55Vangelis or lina
00:29:03Vangelis vanguard lina
00:29:04Vangelis that is new
00:29:09eWeresT ;D
00:29:10infect 60 bkbni
00:29:13infect let me
00:29:14infect mid
00:29:15infect for bkb
00:29:46mansikka tuu
00:29:46Vangelis I surrender! [1/5 of Sentinel]
00:29:49mansikka cm
00:29:51mansikka wardaa
00:29:51VanillaThunder I surrender! [2/5 of Sentinel]
00:30:48WANKmaster tubli
00:30:49WANKmaster poiss
00:30:55Vangelis ?
00:30:56infect i come
00:30:57Vangelis ja siis
00:30:59Vangelis ise farmid
00:31:00eWeresT I surrender! [3/5 of Sentinel]
00:31:01Vangelis kui nad roshivad
00:31:16WANKmaster oli midagi teha meil
00:31:16WANKmaster ?
00:31:17eWeresT mida me teha oleks saanud ?
00:31:19WANKmaster sa lihtsalt surid
00:31:20WANKmaster nagu maun
00:31:27Vangelis no suurt vahet pole ju
00:32:40mansikka bs
00:32:41mansikka :D
00:34:29eWeresT ofc sa oled invis
00:35:05WANKmaster kui loll sa saad olla?
00:35:14Momdsiw vange your jugger imba xD
00:37:02Gevomancer I surrender! [4/5 of Sentinel]
00:37:04Vangelis I surrender! [4/5 of Sentinel]
00:37:11VanillaThunder I surrender! [4/5 of Sentinel]
00:37:13WANKmaster :D:D
00:37:14Kanpu3a )
00:37:16infect ma pro
00:37:17infect :d
00:37:17WANKmaster f
00:37:18WANKmaster I surrender! [5/5 of Sentinel]
00:37:20Kanpu3a +250
Show the full chat log