Game #3246553

Get replay
6 downloads

-2 X
-2 TS

WANKmaster
95% | 1586 X | 1588 TS

-29 X
-3 TS

nigulas
91% | 1565 X | 1501 TS

-29 X
-2 TS

creeeeeee
86% | 1542 X | 1438 TS

-41 X
-2 TS

Rotkiv
67% | 1351 X | 1389 TS

-17 X
-2 TS

marsbar2k
73% | 1310 X | 1421 TS

+30 X
+3 TS

Norrebro
98% | 1854 X | 1531 TS

-18 X
+3 TS

A-tzangol
94% | 1604 X | 1514 TS

+24 X
+2 TS

TakinBackMyLove
89% | 1587 X | 1506 TS

+29 X
+2 TS

lumo
69% | 1396 X | 1335 TS

+60 X
+3 TS

Nickless
64% | 1296 X | 1362 TS

Chat log

00:00:18creeeeeee toohoh
00:00:18nigulas tahaks meepot pelida
00:00:18nigulas aga ma failin alati
00:00:18nigulas nii hullult
00:00:18WANKmaster :D
00:00:18nigulas et :facepalm:
00:00:18WANKmaster ma teeks slarki
00:00:18creeeeeee pole maaaeitea kaua ühes tiimis wankiga olnud :D
00:00:18creeeeeee seda lihtsalt ei juhtu kunagi
00:00:18creeeeeee wt
00:00:18creeeeeee f
00:00:18WANKmaster :d
00:00:18Nickless get me venge
00:00:18nigulas nüüd keegi dropib
00:00:18nigulas õõ
00:00:18WANKmaster -ns
00:00:18Nickless fp
00:00:18creeeeeee raudselt :D
00:00:18Norrebro lycan
00:00:18nigulas võta oma slark ära
00:00:24nigulas ma võin mingi wd võtta
00:00:25nigulas ja omame
00:00:25WANKmaster y
00:00:26nigulas cree midi
00:00:31WANKmaster sobib
00:00:33nigulas hopsti :D
00:00:38creeeeeee siin pole ühtegi huvitavat midi ju :S
00:00:42Nickless no...
00:00:44nigulas 10minutit veel ja ma olen aasta vanem
00:00:47nigulas te saate selle au
00:00:48nigulas endale
00:00:48Norrebro someone tuskar
00:00:53creeeeeee oioi
00:00:54creeeeeee :D
00:00:55Norrebro good vs slark
00:01:01WANKmaster ogre
00:01:01A-tzangol ..
00:01:01nigulas brb suits
00:01:02WANKmaster midi
00:01:04WANKmaster läheb
00:01:04A-tzangol i thought
00:01:05WANKmaster imba
00:01:05A-tzangol u wanted
00:01:06WANKmaster ogre mid
00:01:06A-tzangol ....
00:01:07creeeeeee jaaa
00:01:10Nickless venge
00:01:14Norrebro i said someone :D
00:01:14Nickless for me?
00:01:16A-tzangol anyone want tuskar?
00:01:17WANKmaster ostad vanguardi ja värki
00:01:18Norrebro y
00:01:19Norrebro for u
00:01:21Nickless what u want
00:01:21WANKmaster surematu lihtsalt
00:01:22A-tzangol i want pugna
00:01:25A-tzangol pugna for me
00:01:25A-tzangol plz
00:01:29Norrebro i want bone
00:01:31A-tzangol lumo
00:01:37lumo en jaksa tuskarii
00:01:37Norrebro omg lumo
00:01:40WANKmaster yakiro
00:01:41Nickless what now
00:01:42Nickless to take
00:01:42WANKmaster trall
00:01:42Nickless ?
00:01:46TakinBackMyLove get
00:01:47TakinBackMyLove hmm
00:01:48TakinBackMyLove trall
00:01:58Norrebro give me thrall
00:01:59WANKmaster marsbar
00:02:00Nickless what to take for u
00:02:02WANKmaster u kinda have to lane
00:02:03Nickless -swap 1
00:02:03Norrebro -swap 5
00:02:11TakinBackMyLove venge
00:02:12TakinBackMyLove come
00:02:13TakinBackMyLove top
00:02:17Norrebro gondar pick
00:02:21Norrebro was rly bad man
00:02:26Nickless y
00:02:30A-tzangol venge
00:02:31A-tzangol btm
00:02:33marsbar2k so where do u want me ?
00:02:33marsbar2k top ?
00:02:34Nickless no
00:02:36Nickless I TOP
00:02:37A-tzangol y
00:02:39creeeeeee y
00:02:41A-tzangol norre
00:02:42creeeeeee wd and slark will bot lane
00:02:44WANKmaster y
00:02:48TakinBackMyLove i can
00:02:48Nickless i wont go now
00:02:49TakinBackMyLove go
00:02:49Nickless ffs
00:02:49TakinBackMyLove woods
00:02:50TakinBackMyLove its
00:02:51TakinBackMyLove okay
00:02:52creeeeeee thd
00:02:53creeeeeee go wards
00:02:55Nickless k
00:02:55A-tzangol bh
00:02:56Nickless tnx
00:02:57marsbar2k finish cuntfuckers :D
00:02:57A-tzangol solos/
00:02:57creeeeeee pullwards for top
00:02:57A-tzangol lol
00:02:58Norrebro gondar can u solo?
00:02:59A-tzangol norre
00:03:01lumo y
00:03:01WANKmaster share
00:03:03A-tzangol ffs
00:03:07A-tzangol 100% lose
00:03:12WANKmaster share
00:03:14WANKmaster marsbar
00:03:16TakinBackMyLove try
00:03:16TakinBackMyLove fb
00:03:18Norrebro fb top
00:03:24Rotkiv i go mekka ..
00:03:32nigulas ikka on pohmakavärin sees
00:03:34nigulas jube
00:03:52WANKmaster ss
00:03:52WANKmaster 1
00:03:52WANKmaster bot
00:03:53creeeeeee okou
00:03:56TakinBackMyLove fix
00:03:56lumo vittu comeon
00:03:59Rotkiv tzangol lags ..
00:03:59TakinBackMyLove rly
00:04:00creeeeeee think so?
00:04:59creeeeeee wtf
00:05:02creeeeeee miks slave ei lähe
00:05:03A-tzangol slarjk free
00:05:05creeeeeee pEALE
00:05:09A-tzangol venge go btm
00:05:19creeeeeee kill olemas
00:05:22creeeeeee ja slave ei või töödata
00:05:56nigulas dust olemas
00:06:01A-tzangol ss
00:06:01nigulas buttsex
00:06:16WANKmaster stein
00:06:17WANKmaster :d
00:06:26A-tzangol venge
00:06:27nigulas 100
00:06:27A-tzangol tard
00:07:25Norrebro ss
00:07:37A-tzangol legion
00:07:38A-tzangol lane
00:07:41A-tzangol for a while
00:07:42A-tzangol we are low
00:07:46A-tzangol oh
00:07:46TakinBackMyLove k
00:07:47A-tzangol u 2
00:08:01creeeeeee miss mid
00:08:07A-tzangol go wd
00:08:38A-tzangol omw btm
00:08:39A-tzangol for wd
00:08:50creeeeeee re
00:08:53A-tzangol go
00:08:57Norrebro ss
00:09:00marsbar2k ss 2
00:09:34nigulas 300 saab manad
00:09:43TakinBackMyLove how
00:09:44TakinBackMyLove can
00:09:45TakinBackMyLove you die
00:09:46TakinBackMyLove bot
00:09:47TakinBackMyLove bh?
00:09:50TakinBackMyLove when you have invis `?
00:09:52nigulas 200
00:09:54A-tzangol wards n dust
00:10:10nigulas 100
00:10:12A-tzangol thrall
00:10:13A-tzangol go btm
00:10:37creeeeeee mid miss
00:10:43Rotkiv top ss
00:10:45Norrebro gogo
00:11:15lumo can u come
00:11:20nigulas kohe tpn
00:11:26TakinBackMyLove not
00:11:27TakinBackMyLove vs
00:11:28TakinBackMyLove 3
00:11:36WANKmaster tp
00:11:44nigulas tra seal oli ju
00:11:46nigulas oleks vision
00:11:47creeeeeee assa raisk
00:11:47nigulas kohe dead
00:11:48creeeeeee 5 top
00:11:48creeeeeee :D
00:12:14nigulas twr
00:12:32Nickless go
00:12:39A-tzangol bh
00:12:40A-tzangol wd
00:12:57nigulas mis
00:12:59nigulas kuradi tower
00:13:21creeeeeee come top
00:13:23creeeeeee lets kill
00:13:40A-tzangol go
00:14:23creeeeeee omg
00:14:27creeeeeee again 5 top
00:14:29creeeeeee wtf
00:14:45nigulas tulen
00:14:50creeeeeee nii ei saa gangida ka ju
00:15:15creeeeeee gangin kohe 5 platsis -.-
00:15:30nigulas kill
00:15:33Nickless gogoggo
00:16:34Norrebro gank slark
00:16:34creeeeeee ah ma hakkan farmima kopp ees :D
00:16:38creeeeeee üleval alla 4 polegi olnud
00:17:02Norrebro ball
00:17:17nigulas FFS
00:17:22TakinBackMyLove wtf
00:17:22TakinBackMyLove venge
00:18:09WANKmaster FuCL
00:18:15lumo oom
00:18:25TakinBackMyLove swaå
00:18:28Nickless mana
00:18:29A-tzangol legion
00:18:30TakinBackMyLove swapå
00:18:30Nickless for stun
00:18:31A-tzangol iu ball us
00:18:35TakinBackMyLove omfg
00:18:37TakinBackMyLove This venge
00:18:38Nickless stfu
00:18:38Nickless ffs
00:18:39creeeeeee -st
00:18:42WANKmaster :d
00:18:52TakinBackMyLove i go woods
00:18:55TakinBackMyLove cant play with this guy
00:18:56Norrebro go
00:19:02Nickless cant handle
00:19:50A-tzangol care norre
00:19:51A-tzangol slark
00:20:23nigulas nahhui sa jooksed ära slark?:D
00:20:26Nickless b
00:20:32nigulas haha
00:21:36creeeeeee -st
00:21:37WANKmaster no päris nukker --
00:21:43creeeeeee multidega mind küll õnnistatud ei ole
00:21:44nigulas sest me ei ole kunagi 5 kesi
00:22:09Norrebro b
00:22:21Norrebro venge
00:22:23Norrebro wards plz
00:22:39A-tzangol my bad
00:22:40A-tzangol sry
00:23:02Norrebro gotta gank slark
00:23:28Norrebro go
00:23:50TakinBackMyLove track
00:23:50TakinBackMyLove em
00:23:51TakinBackMyLove bh
00:24:06TakinBackMyLove trak
00:24:29nigulas miks ogret poel :D
00:24:35creeeeeee olin 200 hp
00:25:08Norrebro venge
00:25:10Norrebro stun slark?=
00:25:11Norrebro wtf
00:25:15Nickless did ds
00:25:19A-tzangol why?
00:25:24Nickless ?
00:25:27A-tzangol ..
00:25:30Norrebro go
00:25:33Norrebro triple kill
00:25:58nigulas NO MIDA
00:26:28WANKmaster no mine vittu ausalt
00:26:30WANKmaster vend swappis
00:26:31WANKmaster ära
00:26:34WANKmaster nina alt lihtsalt
00:26:55WANKmaster teil hp
00:26:55WANKmaster vaja
00:27:05creeeeeee on enam-vähem
00:27:26nigulas kahju et see commander kõrval pold
00:27:35creeeeeee oota
00:27:51TakinBackMyLove wjhy
00:27:53TakinBackMyLove you stun ?=
00:27:57TakinBackMyLove when ulti
00:27:59TakinBackMyLove still on
00:28:37creeeeeee commander tuleb top
00:28:40creeeeeee või metsas siin
00:28:50nigulas ok
00:28:54nigulas tra
00:28:56nigulas mingi invo noob
00:28:57Rotkiv lihtsalt
00:29:02nigulas invi
00:29:32Nickless go
00:29:33Nickless after
00:29:42TakinBackMyLove wtf
00:29:43TakinBackMyLove bgh
00:29:48TakinBackMyLove lumo
00:29:50TakinBackMyLove you fucking
00:29:50TakinBackMyLove newb
00:29:51TakinBackMyLove why
00:29:52nigulas murloc tule
00:29:53TakinBackMyLove do you go after
00:29:53nigulas tra annan gemi
00:29:55TakinBackMyLove suports
00:29:57TakinBackMyLove intead
00:29:58TakinBackMyLove of carry
00:30:01TakinBackMyLove dumb nab ass
00:30:06nigulas meet
00:30:11Norrebro kill
00:30:17nigulas võta gem
00:30:26Norrebro ward
00:30:26TakinBackMyLove you rly need a brain kiddo
00:30:32nigulas tuuleva
00:30:41Norrebro slark gem
00:30:42nigulas ward neil siin
00:30:46WANKmaster sel lohhil
00:30:53A-tzangol bh killed ogre though
00:30:57WANKmaster lvl 3
00:30:59Norrebro slark gem
00:30:59WANKmaster necro
00:31:00WANKmaster kohe
00:31:02nigulas 2
00:31:05nigulas nja
00:31:15Norrebro all 5
00:31:27Norrebro go
00:31:28Norrebro 5v4
00:32:05nigulas seer peab tankima
00:32:06nigulas mite mina
00:32:18creeeeeee gondar tuleb mulle nagunii kogu aeg
00:32:33Rotkiv ma7olen7nii7vasinud
00:33:02creeeeeee nooJAH
00:33:09TakinBackMyLove venge
00:33:10TakinBackMyLove rly
00:33:11TakinBackMyLove stop
00:33:12TakinBackMyLove taht
00:33:14creeeeeee ja legion ultib mind ka pmts iga kord
00:33:15creeeeeee nunnu
00:33:16TakinBackMyLove and use
00:33:18TakinBackMyLove it on otjher
00:33:18creeeeeee mängida sedasi
00:33:19TakinBackMyLove hero
00:33:22lumo important 1 creep
00:33:53nigulas NO TRA
00:33:54WANKmaster nojah
00:33:57nigulas paneme ff
00:33:58nigulas I surrender! [1/5 of Sentinel]
00:33:59WANKmaster I surrender! [2/5 of Sentinel]
00:34:02Rotkiv I surrender! [3/5 of Sentinel]
00:34:07creeeeeee -st
00:34:34WANKmaster viki
00:34:35WANKmaster ära kunagi
00:34:38WANKmaster rushi
00:34:39WANKmaster seda mekat
00:34:41WANKmaster nii
00:34:43Rotkiv ok
00:34:44WANKmaster sa nii easy kill
00:34:46WANKmaster sellepärast
00:35:18A-tzangol come
00:36:14creeeeeee I surrender! [4/5 of Sentinel]
00:36:14WANKmaster I surrender! [4/5 of Sentinel]
00:36:15nigulas miks te ei ffi?
00:36:16Rotkiv I surrender! [4/5 of Sentinel]
00:36:16nigulas I surrender! [4/5 of Sentinel]
00:36:29WANKmaster niipalju anti slarki lihtsalt :d
00:36:33nigulas see kuradi norre ulti teeb mängu
00:36:51Nickless mana
00:36:52Nickless pls
00:36:54nigulas SEER FUCKING FF
00:37:02Nickless :)
00:37:24A-tzangol rune top
00:37:26Norrebro mid
00:37:28Norrebro come
00:37:31A-tzangol y
00:38:54Nickless -ms
00:39:38creeeeeee that relic of yours wont make any difference
00:39:45creeeeeee radi*
00:39:59nigulas nice
00:40:02nigulas dont give me speed seer
00:40:20WANKmaster kuidas
00:40:23marsbar2k I surrender! [5/5 of Sentinel]
00:40:24WANKmaster mingil ret norrel
00:40:26WANKmaster sellised itemid :d
Show the full chat log