Game #3221447

Get replay
1 downloads

-26 X
+2 TS

c-yanker
96% | 1737 X | 1519 TS

+2 X
+3 TS

KeLToS
90% | 1569 X | 1482 TS

+12 X
+4 TS

Rasmus.Seebach
44% | 1154 X | 1293 TS

+49 X
+2 TS

oo0OoO0oo
33% | 1065 X | 1289 TS

+35 X
+5 TS

SMEGMAPLEKK
9% | 905 X | 1183 TS

-43 X
-2 TS

DeduXserS
93% | 1558 X | 1546 TS

-29 X
-2 TS

Momdsiw
82% | 1502 X | 1371 TS

+8 X
-2 TS

Jerkku
49% | 1155 X | 1346 TS

+3 X
-3 TS

mby_next_time
43% | 1109 X | 1338 TS

-8 X
-4 TS

Doomy
33% | 1075 X | 1276 TS

Chat log

00:00:00oo0OoO0oo [DotA-GC] ... and the wooden PC award goes to *drum roll* ... mby_next_time with 56 seconds.
00:00:06mby_next_time -rd
00:00:06oo0OoO0oo rd muller
00:00:06c-yanker -rd
00:00:06DeduXserS -rd
00:00:06c-yanker tertris
00:00:06DeduXserS -ii
00:00:06SMEGMAPLEKK nice aways that polish cunt pc
00:00:06DeduXserS -es
00:00:06DeduXserS -water green
00:00:06SMEGMAPLEKK so slow
00:00:16oo0OoO0oo lich/thrall/krob til mig
00:00:16Momdsiw saatpas fpickei
00:00:16c-yanker -clear
00:00:16Rasmus.Seebach tide me
00:00:16Momdsiw otetaa joku sick combo?
00:00:16KeLToS jeg er ezalor
00:00:16Momdsiw banni wl
00:00:16oo0OoO0oo kig pool
00:00:16Doomy take wl
00:00:16oo0OoO0oo eza suger her
00:00:16c-yanker DSJ)ÅGBSDOPGJSDGS
00:00:16c-yanker SDJGOÅ
00:00:16c-yanker GJÅ
00:00:16c-yanker SDJGOÅ
00:00:16c-yanker JG
00:00:16Momdsiw :D
00:00:16c-yanker CMION
00:00:16c-yanker DEDUX
00:00:16DeduXserS i ban lich
00:00:16c-yanker i ban Qup
00:00:16DeduXserS what u guys want?
00:00:19Doomy wl
00:00:19oo0OoO0oo lich and qop banned
00:00:21c-yanker LICH QUP BANNED
00:00:23Momdsiw anna leijona
00:00:25oo0OoO0oo LICH AND QOP BANNED
00:00:27Momdsiw tai lokki
00:00:51Momdsiw otan ezan sun kanssa
00:00:51mby_next_time get me commander for woods anyone?
00:00:55KeLToS gic mig ezalor
00:00:55Momdsiw toimiskoha
00:00:56KeLToS giv
00:01:08mby_next_time swap jerkku?
00:01:12Jerkku i play this
00:01:16KeLToS kurdi, ville du ha thrall ?
00:01:18oo0OoO0oo nej
00:01:22c-yanker sagde du
00:01:23c-yanker jo
00:01:24c-yanker du ville
00:01:28Momdsiw you 2 solo then
00:01:29Momdsiw last picks
00:01:30c-yanker kurdi
00:01:32c-yanker du spiller thrall
00:01:33oo0OoO0oo xD
00:01:35oo0OoO0oo neah
00:01:38c-yanker -swap
00:01:39Rasmus.Seebach -swap
00:01:39Jerkku whos mid
00:01:39KeLToS giv mig ezalor
00:01:40c-yanker -swap 2
00:01:42Rasmus.Seebach -swap 1
00:01:45c-yanker -swap 3
00:01:46mby_next_time HAHAHAHA
00:01:47mby_next_time WL
00:01:48Momdsiw wl mid necro bot imo
00:01:49KeLToS -swap 1
00:01:49c-yanker -swap 2
00:01:50DeduXserS necro mid
00:01:50mby_next_time ;d
00:01:52DeduXserS wl ssolo down
00:01:56c-yanker tag mid curdi
00:01:57c-yanker feed ham
00:02:03Doomy why u say 'ahaha wl'
00:02:08Doomy :/
00:02:08oo0OoO0oo feeder ham ikke
00:02:10mby_next_time cuz they didnt pick it
00:02:13mby_next_time i laugh at them
00:02:17c-yanker u top
00:02:17Doomy ok
00:02:18c-yanker krob
00:02:21Jerkku wl
00:02:22Doomy xD
00:02:23Jerkku ur items ?
00:02:24Doomy my items
00:02:43Momdsiw rapetaako
00:02:50KeLToS -hhn
00:02:54Momdsiw tiiätkö mitä icefrog vois tehhä
00:03:08Momdsiw laittaa ring of protectionit noihi kauppoihi
00:03:09DeduXserS no?
00:03:16DeduXserS no ei ees :P ois liia imba
00:03:16Jerkku ¨nii vois
00:03:40DeduXserS xDDD
00:03:44Jerkku xd
00:03:44DeduXserS wp aku
00:03:55Momdsiw Lost creeps?
00:03:57Momdsiw *xD
00:04:00DeduXserS xD
00:04:17Momdsiw anna pullin
00:04:20Momdsiw et tarvii pulleja
00:04:25oo0OoO0oo ss mid
00:04:36Momdsiw ota 1 sitä healia
00:04:40DeduXserS ofc otan
00:04:41Momdsiw nii voin pullia
00:04:44Momdsiw siis
00:04:46Momdsiw lg
00:04:48Momdsiw lc
00:05:05DeduXserS onko sul netti
00:05:07DeduXserS tilattu
00:05:08DeduXserS kämppää
00:05:09Momdsiw ei
00:05:43DeduXserS xD
00:05:45Rasmus.Seebach ..
00:05:45Momdsiw xD
00:05:51Rasmus.Seebach krob suicide attack??
00:05:59Momdsiw otan mana burnia
00:06:04DeduXserS miks
00:06:09Momdsiw et riittää manat
00:06:13Momdsiw 1 vaa hexii
00:06:24DeduXserS ok
00:06:26oo0OoO0oo ss mid
00:06:34mby_next_time ss mid
00:06:45DeduXserS necro kyl hävii midi
00:06:46DeduXserS 100-0
00:07:01Momdsiw ei niil oo carryy siel kuitenkaa
00:07:06DeduXserS bs?
00:07:09SMEGMAPLEKK ss1
00:07:10Momdsiw ai on
00:07:11Momdsiw no sit
00:07:11Doomy ss
00:07:21Doomy ffs
00:07:23Doomy this combo
00:07:36Momdsiw just exp
00:07:43c-yanker du får klask mid
00:07:44c-yanker kurdi
00:07:48DeduXserS go
00:07:49Momdsiw divetää krobe
00:07:54oo0OoO0oo ss mid
00:07:59oo0OoO0oo care
00:08:08DeduXserS EI VITTU
00:08:18DeduXserS mul vois olla bstone jo
00:08:18Momdsiw :D
00:08:30Momdsiw no annan farmit sentää
00:08:35DeduXserS 9cs
00:08:36DeduXserS .......
00:08:37Momdsiw saan manaboots kohta
00:08:38Momdsiw 1 cs
00:08:38DeduXserS 5min
00:08:44c-yanker hvor meget mana fra ulti
00:08:45c-yanker kurdi?
00:08:50Rasmus.Seebach no silence krob??
00:09:14Momdsiw utpa pull sit
00:09:18Momdsiw tupla*
00:09:21Jerkku doomy
00:09:22Doomy ffs
00:09:23Jerkku play passive
00:09:26Doomy i cant
00:09:30Doomy i play passive
00:09:38Doomy they still can kill me
00:09:39SMEGMAPLEKK ss1
00:10:07Jerkku mul duel tuun
00:10:12SMEGMAPLEKK b
00:10:20Momdsiw ole hyvä
00:10:25DeduXserS tower
00:10:29Momdsiw tuu
00:10:30oo0OoO0oo ss mid
00:10:30Momdsiw manalle
00:10:31Rasmus.Seebach SILENCE FFS U WERE RIGHT NEXT TO HIM!!
00:10:33mby_next_time tiny thrall comes mid
00:10:36mby_next_time comes top /
00:10:53c-yanker -,.-
00:11:01Momdsiw ois pitäny ulta aitny
00:11:07mby_next_time ss mid
00:11:15DeduXserS saatii torni
00:11:16DeduXserS ainaki
00:11:20Momdsiw juu
00:11:21DeduXserS uppaa toi vitu kana
00:11:30DeduXserS necro with bot's ff
00:11:39c-yanker tiny with dagger ff
00:11:56oo0OoO0oo pro
00:11:57Momdsiw why necro bots :D
00:12:07mby_next_time cuz it rapes
00:12:10Momdsiw wasted all money you gathered
00:12:11DeduXserS get infernal
00:12:12DeduXserS ddue
00:12:14DeduXserS dude*
00:12:23Jerkku get fatals
00:12:24Jerkku also
00:12:25Jerkku wl
00:12:27Jerkku imba
00:12:27DeduXserS y
00:12:37Momdsiw oho
00:12:41Momdsiw 3 top
00:12:41Momdsiw or 4
00:12:43SMEGMAPLEKK ulti
00:12:47Momdsiw 4 otp b
00:13:13DeduXserS INFERNAL DP?
00:13:15c-yanker more hate
00:13:18c-yanker fucking wanker
00:13:27DeduXserS wlock wont wanna kill DP
00:13:27DeduXserS .....
00:13:27KeLToS
00:13:27DeduXserS so fail team
00:13:27oo0OoO0oo ahaaha plugger
00:13:27Momdsiw come lw
00:13:27Momdsiw to ulti
00:13:27Rasmus.Seebach ffs
00:13:27Momdsiw i can kill mayube
00:13:27Momdsiw 1 of them
00:13:27oo0OoO0oo nab
00:13:27c-yanker krob blanace
00:13:27c-yanker balance
00:13:27Doomy ok
00:13:27SMEGMAPLEKK ok
00:13:27Momdsiw kuoleekoha tide
00:13:27Momdsiw ulti stunii
00:13:27oo0OoO0oo hell be back
00:13:27Momdsiw 1/4 hp lähteny
00:13:27oo0OoO0oo he dont plug
00:13:27oo0OoO0oo he lags
00:13:27SMEGMAPLEKK w00den pc
00:13:27Momdsiw coem to me
00:13:27Momdsiw wl
00:13:27Momdsiw coem help
00:13:27Doomy y
00:13:57c-yanker har ulti om 10
00:14:02oo0OoO0oo me 2
00:14:38oo0OoO0oo def der nabs
00:14:41oo0OoO0oo lad mig mid
00:14:45c-yanker sh kurdi
00:14:49oo0OoO0oo fu
00:14:52Momdsiw tinyl manaboots dagu :P
00:14:58c-yanker use
00:14:59DeduXserS no wlock
00:14:59c-yanker spells
00:15:00DeduXserS on paska
00:15:00c-yanker krob
00:15:01DeduXserS ei mitää muut
00:15:03c-yanker ulti
00:15:04SMEGMAPLEKK y
00:15:04c-yanker and push
00:15:10Momdsiw no meiän linja rapes sentääxD
00:15:17DeduXserS nii mut nää muut ei
00:15:23DeduXserS turha hero toi vitu
00:15:27DeduXserS legion
00:15:38Momdsiw juu
00:15:55DeduXserS Turhaa taas pelaa
00:15:59oo0OoO0oo hvorfor mid nu mistede vi bund
00:16:00Momdsiw kyl me viedää
00:16:01DeduXserS legion överi paska hero
00:16:03oo0OoO0oo jeg farmede så godt
00:16:04DeduXserS ja wlock feedaa vaa
00:16:10Momdsiw vitutku typesin
00:16:11DeduXserS ja necro buildas botit 700hp
00:16:12DeduXserS :DDDDDDDD
00:16:13Momdsiw en kattonu et ne tuli d:
00:16:26Momdsiw skill bonds
00:16:28Momdsiw wl
00:16:29Momdsiw -.-
00:17:11c-yanker get top tower
00:17:16SMEGMAPLEKK ulti rdy
00:17:56Momdsiw let me burn mana formr ange creep
00:18:20c-yanker lol
00:18:22SMEGMAPLEKK tp towe
00:18:22SMEGMAPLEKK now
00:18:58Momdsiw rege
00:18:59Momdsiw suille
00:19:00c-yanker god
00:19:01c-yanker farm
00:19:02c-yanker necro
00:19:03c-yanker har fået krudi
00:19:10Jerkku wl
00:19:12Jerkku omw top
00:19:13Jerkku sec
00:19:16oo0OoO0oo han har ike noget
00:19:16Doomy no ult
00:19:22c-yanker hood bt?
00:19:23DeduXserS sul ulti?
00:19:25Momdsiw ei
00:19:25c-yanker det 4 k
00:19:35oo0OoO0oo lol
00:19:37DeduXserS meni jo
00:19:38oo0OoO0oo hvad har jeg
00:19:40Momdsiw jup
00:19:46c-yanker lige
00:19:46c-yanker mget
00:19:47c-yanker bs
00:19:48oo0OoO0oo han har lort
00:19:49c-yanker skal owne necro mid
00:19:50Momdsiw ptiäs euli repästä
00:19:58oo0OoO0oo de gjorde jeg suda også
00:20:00oo0OoO0oo din fede nar
00:20:06oo0OoO0oo hold kæft du dum
00:20:18Rasmus.Seebach go
00:20:23Momdsiw oho
00:20:24Momdsiw .D
00:20:43DeduXserS lucky lrupture
00:20:45DeduXserS nothing else
00:21:05oo0OoO0oo necro fik sin farm da han pushede bund
00:21:09oo0OoO0oo og i nabs kom mid
00:21:29Momdsiw necro make hp
00:21:32mby_next_time O RLY
00:21:36mby_next_time no shit lord
00:21:46DeduXserS kill bs
00:22:10Jerkku doomy
00:22:13Jerkku next take fatals
00:22:19c-yanker ulti krob
00:22:21DeduXserS what the fuck 0 lvl FATAL
00:22:21Jerkku but them before u ult
00:22:21mby_next_time take inferno next...
00:22:21DeduXserS ..........
00:22:22Momdsiw ahh hes till have not htem
00:22:23Jerkku its imba
00:23:06Momdsiw why not go?
00:23:10DeduXserS Ei kiinnosta pelaa taas vaihteeks yhtää
00:23:17Momdsiw -ii
00:23:18c-yanker please use that silence
00:23:19c-yanker krob
00:23:23DeduXserS NEcrol 910hp 20min kohal
00:23:24KeLToS krob is :D
00:23:26KeLToS ....
00:23:28DeduXserS tärkee pipe 700mana poolil
00:23:30Momdsiw ei mulkaa paljo enempää
00:23:35mby_next_time sad story dedu
00:23:41DeduXserS sul on stunni
00:23:43DeduXserS tolla ei oo
00:23:50DeduXserS ja oti o braindead
00:24:14Jerkku dead
00:24:31Jerkku tyhmä
00:24:36DeduXserS No ei paljoo kiinnosta
00:24:41Momdsiw pitäs kiinnostaa
00:24:42DeduXserS Hävitää nyt ku ketää muutakaa kiinnosta
00:24:42Momdsiw ku hikoilen
00:24:49Momdsiw ostan wards upin kanan ja kaikkee
00:24:50c-yanker ??
00:24:51KeLToS noob
00:24:59DeduXserS Wlockil 0 lvl fatal ponds.. ja ei oo suppon yht
00:25:03DeduXserS SIt necro buildaa 100% paskaa
00:25:09DeduXserS 3 itemii putkee perseest
00:25:13DeduXserS ja legion on herona iha vitu turha
00:25:17oo0OoO0oo run bitch
00:25:18Rasmus.Seebach b
00:25:44DeduXserS PIPE USAGE
00:25:46DeduXserS sou nais
00:25:50mby_next_time was on cd
00:25:53DeduXserS Good
00:25:54mby_next_time or is on cd even
00:26:11Momdsiw take bonds wl
00:26:12DeduXserS radiance on bs
00:26:22Momdsiw no ei ny nii nopee ees
00:26:35Momdsiw jerkku mis vitus et nukee enne ultia
00:26:46Momdsiw tai ees atk speed itelel
00:27:08oo0OoO0oo enjoy free win nabs
00:27:12oo0OoO0oo xD
00:28:21DeduXserS I surrender! [1/5 of Scourge]
00:28:21c-yanker :D
00:28:27DeduXserS Do u really think I care?
00:28:30oo0OoO0oo srteal lidt mere
00:28:37c-yanker du laver 1 ulti
00:28:38c-yanker slap
00:28:38DeduXserS 0% motivation to play with thise morons
00:28:38c-yanker af
00:28:42oo0OoO0oo fu
00:28:47oo0OoO0oo den tager 98%
00:28:49Momdsiw dedu mäd :<
00:28:52Rasmus.Seebach b
00:28:54DeduXserS 100% yes
00:29:29c-yanker bare lav bkb nu kurdi
00:30:02Momdsiw alappas taas keskittyy ja tuhotaa tää
00:30:05oo0OoO0oo 1 click hero
00:30:15DeduXserS Why u even say anything?
00:30:17Momdsiw nii helppo voitto
00:30:19oo0OoO0oo xD
00:30:22DeduXserS If u didnt realize that was suicide?
00:30:24Momdsiw jos vaa pelaat ny tkunnol
00:30:40DeduXserS I wont let thise idiots get win after this early
00:30:58Momdsiw lopeta se angsti
00:31:01Jerkku haluut bannia
00:31:02Jerkku ok
00:31:02Momdsiw iit ku 15v kersa
00:31:10Jerkku iha sama
00:31:15Jerkku laitan banregii
00:31:16DeduXserS Pickkaa joskus järkevä hero
00:31:21Momdsiw miks käyttäydyt ku joku kapine teini :D?
00:31:23Jerkku tää on järkevä
00:31:24DeduXserS Otat aina paskaa äske chen ja nyt legion
00:31:24Momdsiw voitetaa tää helpsto
00:31:34Momdsiw bonds?
00:31:35KeLToS
00:31:35Jerkku itket
00:31:35Jerkku ku vähänki
00:31:35Jerkku menee
00:31:35Jerkku huonosti
00:31:43c-yanker n1 wl
00:31:44Momdsiw tää onb rone
00:31:45Momdsiw helppo voitto
00:31:48Momdsiw use bonds
00:31:52Jerkku iha sama
00:31:57Jerkku antaa suikata
00:31:59oo0OoO0oo dedu i respect you. but winning over this maybe next time made my day
00:32:11Momdsiw you throw me with
00:32:11mby_next_time well you lost mid so.
00:32:12Momdsiw body
00:32:18SMEGMAPLEKK omgggg
00:32:18c-yanker seriusly
00:32:18Momdsiw dead body
00:32:18Rasmus.Seebach necro ffs
00:32:18c-yanker can u leave
00:32:29KeLToS FFS
00:32:29KeLToS U TARD
00:32:31Rasmus.Seebach necro...
00:33:01c-yanker MBY
00:33:01c-yanker WTF
00:33:01DeduXserS fucking russians
00:33:01SMEGMAPLEKK fix it polish cunt
00:33:01KeLToS SRSLY
00:33:01c-yanker IS WRONG WITH U
00:33:01Rasmus.Seebach NECRO FIX U IDIOT!!!
00:33:01Momdsiw mby he lags
00:33:01DeduXserS with 0,1mn
00:33:01KeLToS FING TARD
00:33:01oo0OoO0oo on purpose
00:33:01c-yanker cant u just fucking ff
00:33:01c-yanker then
00:33:01c-yanker instead of this
00:33:01DeduXserS I surrender! [1/5 of Scourge]
00:33:01Jerkku i wont
00:33:01Jerkku never
00:33:01Jerkku cause
00:33:01Jerkku gobling
00:33:01Jerkku angst
00:33:02Jerkku and
00:33:04Jerkku suicides
00:33:05oo0OoO0oo omf
00:33:05oo0OoO0oo so you
00:33:05oo0OoO0oo lost one game
00:33:05DeduXserS hero no control
00:33:05oo0OoO0oo fucking get over it
00:33:05SMEGMAPLEKK omggggggg
00:33:16DeduXserS ......
00:33:21KeLToS FFS
00:33:21c-yanker LEAVE
00:33:21KeLToS STUPID MUDAKI
00:33:21KeLToS DEBIL PIZDEC
00:33:21KeLToS IDI NAHUY
00:33:21Jerkku DEBIL PIZDEC
00:33:22Jerkku IDI NAHUY
00:33:22Rasmus.Seebach necro
00:33:37Momdsiw Opswas afk xD
00:33:45DeduXserS yeah nice
00:33:49DeduXserS teammate killing allies
00:34:09Momdsiw he got vision then
00:34:10Momdsiw lc
00:35:15SMEGMAPLEKK roshan
00:35:17SMEGMAPLEKK `?
00:35:18c-yanker krudi
00:35:19Jerkku kenel
00:35:19c-yanker hvad går du
00:35:21Jerkku oli gemi
00:35:22Momdsiw sainpas sen eulin
00:35:24oo0OoO0oo bash
00:35:25Momdsiw ei kellää?
00:35:28Momdsiw bs kolmos skill
00:35:29Jerkku no mul on
00:35:31Jerkku jonku :D
00:35:32Momdsiw aih
00:35:32oo0OoO0oo nye item
00:35:33Momdsiw no sit
00:35:52Jerkku voijaa iha hyvi voittaa
00:36:15KeLToS worst lowbie game ever
00:36:34Jerkku kill stryg
00:36:40Momdsiw b
00:36:44Momdsiw 4 there
00:36:45Momdsiw b
00:37:14oo0OoO0oo xD
00:37:19Doomy I surrender! [2/5 of Scourge]
00:37:19oo0OoO0oo derfor jeg lavede den
00:37:26c-yanker er du blind kurdi
00:37:28oo0OoO0oo nocro tp
00:37:33Rasmus.Seebach kurdi legionare
00:37:33Momdsiw elä jaksa suikkaa
00:37:33oo0OoO0oo lol så ham
00:37:39c-yanker så angrib ham dog
00:37:40oo0OoO0oo han døde ikkke
00:37:44oo0OoO0oo skrev jo
00:37:50Momdsiw sisiti pelaa sun kaa ku suikkaat jos et pärjää
00:37:54c-yanker push top all
00:37:54Jerkku jep
00:37:59Jerkku ku voitais
00:38:02Jerkku oikeestikki voittaa
00:38:47DeduXserS I surrender! [2/5 of Scourge]
00:39:09SMEGMAPLEKK rosh?
00:39:13c-yanker just end
00:39:13Momdsiw go with 5?
00:39:16SMEGMAPLEKK ok
00:39:38Momdsiw kurdi too stronk :<
00:39:42oo0OoO0oo xD
00:39:49oo0OoO0oo thx for sending me that noob
00:39:51Jerkku pelannu tänää vaan tolla
00:40:02mby_next_time fiunny you lost mid but k :)
00:40:12Momdsiw I surrender! [3/5 of Scourge]
00:40:17oo0OoO0oo lol
00:40:26oo0OoO0oo 20 min radi
00:40:30oo0OoO0oo i lost it yeah
00:40:33DeduXserS XD
00:40:35mby_next_time learn 2 count :D
00:40:44oo0OoO0oo and i killed you
00:40:57mby_next_time wow hard
00:41:07mby_next_time DONT RUN
00:43:17DeduXserS jasso
00:43:38Momdsiw use bonds warlock
00:43:38SMEGMAPLEKK mna
00:43:40Momdsiw and then ulti
00:44:23c-yanker cant u just ff
00:44:24c-yanker -.-
00:44:25c-yanker kurdi
00:44:28c-yanker mener du at du skal farme
00:44:28DeduXserS dunno
00:44:33c-yanker i stedet for at ended
00:44:38c-yanker du får bare mindre og mindre x
00:44:48oo0OoO0oo så kom
00:44:52KeLToS hahah
00:44:55KeLToS haha
00:44:58Momdsiw dedu had free farm top hes soon first item ready xD
00:45:07DeduXserS 15 deaths
00:45:08DeduXserS wuhuu
00:46:01c-yanker klom med nu
00:46:02c-yanker kurdi
00:46:04c-yanker når du res
00:46:05oo0OoO0oo xD
00:46:19oo0OoO0oo gå top
00:46:23oo0OoO0oo der ikke noget bund
00:46:37c-yanker tager bare mid
00:46:39c-yanker og ender
00:46:40oo0OoO0oo eller bare mid
00:47:13c-yanker MOMSIW
00:47:16c-yanker MORE ULTIES ON ME PLEASE
00:47:17oo0OoO0oo i venter jo ikke
00:47:26Momdsiw ?
00:47:29Momdsiw you were low
00:47:34c-yanker 90 % ulti on me
00:47:43Momdsiw i think its more like 95%
00:48:22KeLToS lad os top
00:48:23c-yanker kom nu og end kurdi
00:48:28oo0OoO0oo er på vej
00:48:32Momdsiw you dont like being popular?
00:48:35c-yanker du har ikke været over mid
00:48:37c-yanker sidste 10 min
00:48:44c-yanker im support
00:48:47c-yanker weird u focus me so much
00:48:49Momdsiw me too
00:49:24c-yanker SDJGOÅJSDGOÅJSDOÅGJSDÅ
00:49:27c-yanker ok
00:49:30oo0OoO0oo jamen i kommer ikk !!!!
00:49:31DeduXserS l2p
00:49:38c-yanker haha
00:49:38Momdsiw this lion so good
00:49:39DeduXserS dunno tbh who wont thise ff
00:49:39c-yanker ok
00:49:46c-yanker ok mr 6-17
00:50:48oo0OoO0oo vent mig og gå mid
00:50:51KeLToS kom top
00:50:52KeLToS da
00:50:53KeLToS omg
00:50:56KeLToS TOP
00:50:59KeLToS l2p
00:51:12Jerkku hello
00:51:15c-yanker -.-
00:51:23SMEGMAPLEKK MOBIL
00:51:26SMEGMAPLEKK afk
00:51:28KeLToS TOP
00:52:20Momdsiw def top
00:52:20KeLToS b
00:52:41c-yanker coming with gem
00:52:56KeLToS k
00:52:58KeLToS lets rok
00:53:00KeLToS rok
00:53:01KeLToS rock
00:53:15DeduXserS :DD
00:53:17Jerkku kunno
00:53:18Jerkku hikoilu
00:53:19Jerkku gemi
00:53:42mby_next_time I surrender! [4/4 of Scourge]
Show the full chat log