Game #3135530

Get replay
1 downloads

+55 X
+1 TS

DeduXserS
98% | 1718 X | 1552 TS

+45 X
+1 TS

valiante
90% | 1521 X | 1518 TS

-5 X
+1 TS

Palle
78% | 1400 X | 1426 TS

-16 X
+2 TS

-ToKe-
76% | 1409 X | 1381 TS

+29 X
+19 TS

Kanpu3a
46% | 1192 X | 1262 TS

-38 X
-1 TS

nigulas
94% | 1646 X | 1499 TS

-30 X
-1 TS

Tough
89% | 1575 X | 1441 TS

+11 X
-1 TS

mrk
82% | 1403 X | 1479 TS

-21 X
-1 TS

Pufff-Reis
68% | 1270 X | 1410 TS

-23 X
-1 TS

Jerkku
63% | 1297 X | 1329 TS

Chat log

00:00:25nigulas -ns
00:00:25-ToKe- blue here?
00:00:25mrk anna lich
00:00:25nigulas dedhu hi
00:00:25nigulas do ur stuff pls
00:00:25Tough nigulas
00:00:25Tough what u gonna pick?
00:00:25valiante dedux come on
00:00:25nigulas lich for mrk
00:00:25nigulas if possible
00:00:25Tough kay
00:00:25Tough someone else any whishes?
00:00:25Tough wishes?
00:00:25Tough someone tusk`?
00:00:25Tough so i pick axe and top lane
00:00:25DeduXserS ?
00:00:25Pufff-Reis afk?
00:00:25valiante ban
00:00:25valiante lich
00:00:25DeduXserS hok
00:00:25-ToKe- or seer or aa :D
00:00:25DeduXserS lich
00:00:30Tough sad shit
00:00:38Tough nigulas
00:00:40Tough u top ?
00:00:42Tough or mid?
00:00:44valiante u mid?
00:00:44nigulas u go mid
00:00:46nigulas mrk
00:00:48DeduXserS nio
00:00:48Tough nah
00:00:48nigulas võta tuskar
00:00:50Tough ah
00:00:50nigulas lammutame
00:00:52nigulas go mid
00:00:54Tough aa
00:00:55-ToKe- u can give me lina some1
00:01:01-ToKe- or ill teke my self :D
00:01:02Tough aa axe combo?
00:01:04nigulas no
00:01:06nigulas im with tuskar
00:01:07nigulas u mid
00:01:44Tough get panda
00:01:44-ToKe- axe u can go on lane
00:01:45nigulas mis sul on?
00:01:45Jerkku shitty pool
00:01:46mrk panda
00:01:46mrk ye
00:01:48mrk midagi veel
00:01:52Tough panda
00:01:52nigulas ball/wall?
00:01:57Tough DUSA?
00:01:57Jerkku DD
00:01:58Jerkku ff
00:01:59Tough REALLY?
00:02:00Jerkku :D:D
00:02:10mrk peaks alla minema
00:02:18nigulas dusa nort top
00:02:19Tough let me guess
00:02:24Tough no wards?
00:02:53mrk võtan seina
00:02:55nigulas ja
00:03:47mrk lol
00:03:48mrk lanes
00:03:49mrk u did
00:04:00DeduXserS ?
00:04:36mrk oom
00:04:41nigulas doh
00:04:51nigulas care
00:05:17mrk ring koe
00:05:27Kanpu3a ss
00:05:48mrk ei dive
00:05:51valiante ss
00:05:58valiante b
00:06:03valiante re
00:06:21nigulas ??
00:06:25-ToKe- fagot lane
00:06:25nigulas lase mul
00:06:25nigulas tra
00:06:28nigulas stun siis enne teha
00:06:30nigulas kui sul pole mana
00:06:34nigulas ss1
00:06:56-ToKe- ofc soul ring
00:06:58DeduXserS :D
00:06:58valiante dedux?
00:06:58nigulas aha
00:07:14mrk tra
00:07:16mrk farmi sa nüüd
00:07:17mrk ring käes
00:07:21nigulas kohe manaboots
00:07:23valiante coming with dd
00:07:29nigulas ss2
00:07:30mrk kohe go
00:07:31Tough ss mid
00:07:32mrk kui tuleb
00:07:43mrk ss2
00:07:46nigulas ss2
00:07:48Jerkku too late
00:08:09nigulas ?
00:08:18valiante ss
00:08:23valiante re
00:08:37Kanpu3a )
00:08:51nigulas tra
00:08:57nigulas mida sa tegema jäid sinna?
00:09:01valiante ss
00:09:03mrk 2s cd oli
00:09:11Tough ss mid
00:09:22-ToKe- b
00:09:41Tough fuck
00:09:43Tough was looking bot
00:09:47nigulas korda mööda
00:09:56valiante up
00:09:59Tough tusk
00:10:00valiante someone ?
00:10:01Tough one gang mid
00:10:02valiante ss
00:10:04mrk y
00:10:05mrk coming
00:10:05Kanpu3a ss2
00:10:06Tough would be great :)
00:10:18nigulas kohe peale
00:10:22valiante ss
00:10:26-ToKe- try?
00:10:33Tough gj^^
00:10:39-ToKe- slow before lancer
00:10:43mrk toppi
00:10:43mrk tule
00:10:48Kanpu3a go
00:10:49mrk ss2
00:10:50mrk bot
00:10:52nigulas mul ulti
00:10:54nigulas võid minna
00:10:56Kanpu3a rrr
00:10:57Kanpu3a ??
00:10:58mrk GO
00:11:21-ToKe- why the fuck u go on tank?
00:11:32valiante :D
00:11:33mrk lol
00:11:40nigulas slark farmib
00:11:43nigulas mine talle kallale
00:11:44nigulas ultin
00:11:58-ToKe- ss obt 2
00:12:12nigulas lampi ronisid
00:12:19DeduXserS CMOPN
00:12:22nigulas oodand mu ulti ära
00:12:24mrk planned
00:12:26nigulas oleks otse näkku läind
00:12:28valiante hmm
00:12:29valiante drow
00:12:30mrk jep my bad
00:12:32valiante getting a bit fat
00:12:34mrk ta oleks kohe surnud icele
00:12:39mrk aga liiga var alasin
00:13:24DeduXserS HOW HARD IS HIT WITH STUN :D
00:13:25-ToKe- g
00:13:31-ToKe- get real ffs
00:13:36nigulas tra
00:13:37nigulas CD
00:13:37nigulas ultil
00:13:45mrk game isnt over
00:13:45Jerkku ?
00:13:47mrk sile
00:13:50Jerkku 'what
00:13:51mrk u run from 1
00:13:53mrk fight goes on
00:13:54mrk look
00:13:54nigulas FUCKING COME TO US
00:13:56nigulas USE SPELLS
00:14:03Jerkku nah
00:14:10nigulas ok
00:14:15Jerkku ure so mad
00:14:18Jerkku didnt see
00:14:19Jerkku sorry
00:14:47nigulas tp cd..
00:14:59valiante drow fat
00:15:49nigulas can u use silence man
00:16:02nigulas sured
00:17:18nigulas ult
00:17:25mrk pl
00:17:26mrk mul dust
00:17:37DeduXserS -ms
00:18:11nigulas ult tuleb
00:18:11Jerkku gg
00:18:27DeduXserS :D:D:D
00:18:30Palle :)
00:18:46DeduXserS tp
00:18:48mrk slark just runs around
00:18:49mrk kills
00:18:49nigulas trax
00:18:50mrk :D
00:18:51nigulas how so shit farm?
00:18:59nigulas ult comin mid
00:19:03mrk only cos people are so blind or whatnot
00:19:27Tough skarj
00:19:59DeduXserS fukf
00:20:17-ToKe- 1 hp traxx
00:20:22-ToKe- õdead :D
00:20:27mrk wtf??
00:20:38nigulas this team
00:20:39nigulas is
00:20:39nigulas WTF
00:20:44DeduXserS its gc
00:20:47DeduXserS dream team
00:20:48Jerkku its gg
00:20:53nigulas strom
00:20:56nigulas can be such a dick
00:20:59nigulas for not opening this gold
00:21:04DeduXserS y
00:21:16nigulas "oh no , let the 50% nubs ruin silver"
00:21:34Kanpu3a invisiblr
00:21:47DeduXserS oh bottle
00:22:05Jerkku im lvl 7
00:22:30nigulas -afk
00:23:33mrk gg wp
00:23:34mrk ff
00:23:37Jerkku i cant go anywhere from base
00:24:45nigulas MIDA SA TEED MRK
00:24:46nigulas TRA
00:24:48mrk afkin
00:24:53mrk räägin niisama stromiga
00:25:21mrk hull mõte ka enam põdeda
00:25:25mrk kui me 2-3 oleme
00:27:22mrk what for
00:27:27mrk even when it doesnt matter
00:27:30DeduXserS :D
00:27:32mrk u still pick the wrong choice
00:27:33DeduXserS she is maniac
00:28:06Jerkku I surrender! [1/5 of Scourge]
00:28:09mrk I surrender! [2/5 of Scourge]
00:28:10mrk gg
00:28:35valiante im no slark
00:28:35valiante :D
00:29:01valiante lol pl
00:29:02valiante :D
00:29:56valiante ^^
00:29:58DeduXserS ::D:D
00:29:59mrk gg we win
00:30:03valiante haha
00:30:07mrk succesfully defended the base with 5v1
00:31:58valiante :D
00:32:28mrk progaming
00:32:31DeduXserS sure
00:32:32mrk wheres my sponsors
00:32:57mrk ma ei saa aru miks ta ei taha
00:32:59mrk goldi lahti teha
00:33:01mrk isegi kui inimesi pole
00:33:04mrk mingi 75%
00:33:04valiante pro
00:33:04mrk vms
00:33:08valiante guys
00:33:11valiante can we go end
00:33:13nigulas idioot on
00:33:14-ToKe- yes
00:33:21mrk no seda päris mitte
00:33:25mrk ma eeldan et ta teab ikka mida teeb
00:33:29nigulas no
00:33:31nigulas ta ei muuda midagi
00:33:35nigulas sellega et gold kinni on
00:33:37Kanpu3a don'y use pl
00:33:40mrk jep
00:33:44mrk mingi 50-65%
00:33:47mrk on vana 30-40%
00:33:48nigulas ootab fucking 2 kuud veel "NOW NEW AND IMPROVED GC WITH GOLD LEAGUE"
00:34:56Kanpu3a wake up team
00:35:18DeduXserS FFS
00:35:26Kanpu3a gj
00:35:29mrk osta clarity
00:35:30Pufff-Reis I surrender! [3/5 of Scourge]
00:35:31Kanpu3a ??????? ?????
00:35:39mrk ah tra
00:35:41mrk ikka teamsell:D
Show the full chat log