Game #3084240

Get replay
1 downloads

+29 X
+1 TS

WANKmaster
97% | 1666 X | 1587 TS

+30 X
+2 TS

Jerkku
44% | 1091 X | 1306 TS

+16 X
+6 TS

GuiTaR
23% | 1012 X | 1229 TS

+20 X
+5 TS

Pieti
19% | 991 X | 1159 TS

+57 X
+42 TS

fjente
NEW | 946 X | 1094 TS

-6 X
-2 TS

Maier
66% | 1304 X | 1398 TS

-24 X
-4 TS

s0meb0dy.ee
59% | 1272 X | 1374 TS

-44 X
-7 TS

BACKENiZER-
23% | 1093 X | 1219 TS

-41 X
-2 TS

Banana
27% | 1028 X | 1288 TS

-28 X
-15 TS

FBI
11% | 952 X | 1107 TS

Chat log

00:00:21BACKENiZER- peab jälle wankil munad pihku võtma?
00:00:22WANKmaster tundub nii
00:00:22BACKENiZER- fast pick wd
00:00:22s0meb0dy.ee See maier koguaeg afkib
00:00:22WANKmaster y
00:00:22WANKmaster on ret
00:00:22WANKmaster :D
00:00:22s0meb0dy.ee Tru
00:00:22s0meb0dy.ee :D
00:00:22fjente he's busy watching stupid finnish guy working out
00:00:22GuiTaR wanna ban??
00:00:22fjente also busy watching LAKUPIIPPU
00:00:22s0meb0dy.ee Vähe türaselt palju imbasi herosi jääb pooli
00:00:22WANKmaster maier
00:00:22s0meb0dy.ee Isegi pärast banni. :D
00:00:22WANKmaster maier
00:00:22WANKmaster maier
00:00:22WANKmaster maier
00:00:22Jerkku maier
00:00:22FBI doom
00:00:22Jerkku maier
00:00:22Jerkku maier
00:00:22GuiTaR idiot
00:00:22Maier am
00:00:22WANKmaster lyca
00:00:26fjente knew it
00:00:27GuiTaR me ogre or aa
00:00:27s0meb0dy.ee mmm
00:00:29s0meb0dy.ee nad saavad naixi
00:00:31BACKENiZER- mis võtan
00:00:31Maier i don't want mid
00:00:36Maier ah putsi
00:00:36WANKmaster ill take u ogre
00:00:37Maier naix
00:00:40Maier türaaaaa
00:00:41GuiTaR k
00:00:41fjente get good carry
00:00:44Maier haaaa
00:00:45GuiTaR what u want??
00:00:45s0meb0dy.ee võtan ise ära siis
00:00:46Maier GET NAIX
00:00:46WANKmaster i will
00:00:48Maier ja mine mid
00:00:49WANKmaster get some range now
00:00:49WANKmaster aa
00:00:51WANKmaster is best
00:00:51s0meb0dy.ee k
00:00:52WANKmaster range
00:00:53WANKmaster there
00:00:54WANKmaster and wd
00:00:59GuiTaR what u want blue??
00:00:59Maier proovi deny'da ka
00:01:00s0meb0dy.ee poisid
00:01:01BACKENiZER- võtan crix we
00:01:01fjente i get wd
00:01:03Maier ja
00:01:03Maier ja
00:01:04Maier ja
00:01:05s0meb0dy.ee fly-ng samamoodi nagu ennem pls
00:01:06WANKmaster pa
00:01:07Maier sk sitaks hea
00:01:08WANKmaster i want
00:01:14fjente rly?
00:01:17WANKmaster get aa
00:01:18WANKmaster wd
00:01:18Maier tule top
00:01:20GuiTaR morth??
00:01:20Maier reibime
00:01:22Maier -ii
00:01:23WANKmaster pieti ???????
00:01:24Maier -water red
00:01:25fjente visage > mort?
00:01:25Maier -weather rain
00:01:26WANKmaster yes
00:01:29WANKmaster -swap 3
00:01:29Jerkku :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
00:01:31GuiTaR -swap 1
00:01:33Jerkku PIETI CLINKS
00:01:35s0meb0dy.ee banana laita uuesti lendavaks plis. :P
00:01:36Maier get
00:01:36Jerkku :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDd
00:01:37Maier clock
00:01:37Pieti y
00:01:37WANKmaster pieti goes emo!
00:01:39Maier and venge
00:01:42WANKmaster fucking nice!
00:01:43WANKmaster :D
00:01:44Maier venge
00:01:45Jerkku FF
00:01:50BACKENiZER- mis ma teen sellele
00:01:51fjente omg pieti
00:01:52Jerkku GORGON LAST
00:01:53s0meb0dy.ee no neil mort ka
00:01:54s0meb0dy.ee bljää
00:01:54Maier manaboots
00:01:54Jerkku PLEASE
00:01:55Maier blink
00:01:56fjente i get wd??
00:02:01WANKmaster yea
00:02:02BACKENiZER- -ma
00:02:03WANKmaster wd
00:02:03WANKmaster or aa
00:02:04Maier ja agha
00:02:05Jerkku ogre bot
00:02:09Jerkku wd bot
00:02:11Jerkku i mean
00:02:12s0meb0dy.ee fbi
00:02:14s0meb0dy.ee chiken ära unusta
00:02:20Maier chicken
00:02:24BACKENiZER- meil kõik eestlased w
00:02:25Maier sk
00:02:26s0meb0dy.ee ei tea
00:02:29s0meb0dy.ee võimalik
00:02:29Maier sa pulli
00:02:30GuiTaR me top or bot?
00:02:30Maier ja siis tapame
00:02:32WANKmaster pieti goes pro ?
00:02:33WANKmaster top
00:02:34WANKmaster u are
00:02:36Banana fbi on vist sibul
00:02:41BACKENiZER- fbi sibul?=
00:02:47s0meb0dy.ee hakkab flame pihta
00:02:48s0meb0dy.ee :D
00:02:52Banana ei ole v? :D
00:02:54s0meb0dy.ee dno
00:03:00Jerkku team all goes lothars
00:03:01Jerkku ok
00:03:01BACKENiZER- slqsh urod, FBI????
00:03:02FBI mid?
00:03:05Maier sk tapame
00:03:05Banana fbi tõ gavarishh pa russki?
00:03:06Maier võtan dd
00:03:09s0meb0dy.ee im not letin u mid
00:03:10s0meb0dy.ee sorry
00:03:11BACKENiZER- pole stun:D:D
00:03:11GuiTaR ??
00:03:11fjente wanky wanky
00:03:25fjente luci
00:03:25Maier saa siis kiiresti lvl 2
00:03:26fjente u pull
00:03:35Maier ogre
00:03:43FBI kk
00:03:51GuiTaR deny bone
00:04:18Maier mine pulli
00:05:28Maier stunni
00:05:29Maier oghre
00:05:45GuiTaR dead
00:05:52Maier stunni
00:05:52Maier veel
00:05:55BACKENiZER- y
00:06:13s0meb0dy.ee vittu
00:06:18FBI lol
00:06:21Banana 1 treeplzx
00:06:23FBI idiot
00:07:01FBI ss
00:07:13s0meb0dy.ee mid lost
00:07:13s0meb0dy.ee qq
00:07:14GuiTaR pieti do you know u can deny creeps?
00:07:19Pieti y
00:07:22GuiTaR do it
00:07:22FBI noob tt
00:07:24GuiTaR pls
00:07:24s0meb0dy.ee na
00:07:28s0meb0dy.ee u noobs didint buy fliying
00:07:54Maier pulli ja tapame
00:08:09s0meb0dy.ee ss mid
00:08:09s0meb0dy.ee care
00:08:18GuiTaR ss23
00:08:19GuiTaR 2
00:08:22GuiTaR re1
00:08:24s0meb0dy.ee re
00:08:40FBI ss
00:08:42s0meb0dy.ee miss noobs?
00:08:45s0meb0dy.ee wp FBI
00:08:46s0meb0dy.ee noob
00:08:47WANKmaster gj
00:08:51s0meb0dy.ee nüüd mid kindlalt kaotatud
00:08:57FBI kid)
00:08:59fjente wanky wanky
00:09:01s0meb0dy.ee fucking supporter
00:09:03s0meb0dy.ee doesnt buy wards
00:09:04s0meb0dy.ee cant say miss
00:09:09GuiTaR coem gang top??
00:09:12fjente ill tp
00:09:18Maier stunni
00:09:42FBI ss
00:09:54BACKENiZER- norm sõda
00:09:55BACKENiZER- .D:D
00:09:55GuiTaR im oom
00:09:59Maier jea
00:10:02fjente mid
00:10:06s0meb0dy.ee kille ikka te ei saa
00:10:10fjente top
00:10:11Maier 3 oli siin
00:10:29s0meb0dy.ee no mid on 100% lost
00:10:30s0meb0dy.ee necro
00:10:30s0meb0dy.ee come mid
00:10:31s0meb0dy.ee i go woods
00:10:34BACKENiZER- tra amsdsajd21j3j2131
00:10:34GuiTaR gj
00:10:44fjente dont DIE
00:10:49fjente PLS
00:10:51GuiTaR k
00:10:53Banana ffs
00:10:56FBI why did u go mid idiot
00:10:57s0meb0dy.ee Ikka elad
00:10:59s0meb0dy.ee Täiesti putsis
00:11:01s0meb0dy.ee Because
00:11:03s0meb0dy.ee i got ganged
00:11:05s0meb0dy.ee remembee?
00:11:07s0meb0dy.ee because of u noob
00:11:15s0meb0dy.ee i lost all kind of chances to do anything
00:11:15FBI ?
00:11:16s0meb0dy.ee after that
00:11:17s0meb0dy.ee wannabe
00:11:46FBI ss
00:11:52WANKmaster go
00:11:53WANKmaster away
00:12:16s0meb0dy.ee pro
00:12:17s0meb0dy.ee why u go id
00:12:18s0meb0dy.ee lawl
00:12:19s0meb0dy.ee :D
00:12:28FBI lol 3vs9
00:12:30FBI 5
00:12:35s0meb0dy.ee 3 vs 5?
00:12:44FBI feeder\
00:12:47s0meb0dy.ee stfu noob
00:12:49s0meb0dy.ee i lost mid cause of u
00:12:56WANKmaster tule tagasi naix
00:13:01s0meb0dy.ee naw
00:13:06Maier sk tp top
00:13:08s0meb0dy.ee Sitt keeb nende noobide pärast
00:13:13s0meb0dy.ee Missi ei tule
00:13:15s0meb0dy.ee Ja siis oli insta lost
00:13:16fjente bot
00:13:16s0meb0dy.ee Pärast gangi
00:13:31FBI ff
00:13:42s0meb0dy.ee oh
00:13:46s0meb0dy.ee u understand how shit u are
00:13:47s0meb0dy.ee urself also
00:13:49s0meb0dy.ee thats something new
00:13:51fjente mid
00:13:55GuiTaR so stupid
00:14:01GuiTaR im going with u now
00:14:06s0meb0dy.ee maier lähed proovid midi kontrollida?
00:14:12s0meb0dy.ee nvm
00:14:18Maier CARE TOP
00:14:20Maier TP TOP
00:14:20fjente wtf
00:14:21fjente luci
00:14:26GuiTaR gang
00:14:33fjente b
00:14:34WANKmaster venge
00:14:59fjente he head
00:15:00fjente dead
00:15:15s0meb0dy.ee gg wp wank
00:15:22fjente wanky wanky
00:15:58s0meb0dy.ee 10 missi ka veel pealekauba
00:16:35fjente b
00:16:35fjente b
00:16:35Maier stun uklti
00:16:36GuiTaR gj
00:16:43fjente WTF
00:16:48GuiTaR its cool
00:17:20GuiTaR gj
00:17:38Maier naix
00:17:39Maier armlet
00:17:41Maier kiiresti
00:17:42s0meb0dy.ee proovin
00:17:43Maier ja siis stygian
00:17:44s0meb0dy.ee ei tule ära
00:17:46GuiTaR b
00:17:54s0meb0dy.ee FBI
00:17:57s0meb0dy.ee start warding noob
00:18:04Maier yes please
00:18:05Maier buy some wards
00:18:11Maier ty
00:18:29GuiTaR i get meka ok??
00:18:33fjente no
00:18:34fjente ig et
00:18:35s0meb0dy.ee battlefury peaks tal koos olema
00:18:36Maier kasuta sandstormi
00:18:37s0meb0dy.ee ja selle vastu ei saa
00:18:37Maier mees
00:18:41BACKENiZER- olin ju
00:18:43fjente get shivas?
00:18:43GuiTaR what do i get?
00:18:44fjente mby
00:18:46GuiTaR k
00:18:46BACKENiZER- tõmbasin stuniga nahui
00:18:49fjente or
00:18:50BACKENiZER- ja ikka jõudis järgi
00:18:51GuiTaR lots of money
00:18:51fjente get book
00:18:53fjente necro book
00:18:54fjente better
00:19:00GuiTaR not so good wuith it
00:19:01s0meb0dy.ee pieti ka fed
00:19:03s0meb0dy.ee all sai feedi vast
00:19:04fjente k
00:19:05fjente shivas
00:19:06GuiTaR y
00:19:09BACKENiZER- ?:D
00:19:10BACKENiZER- üleval oli
00:19:16s0meb0dy.ee clinkz?
00:19:18BACKENiZER- y
00:19:19fjente take dust
00:19:19fjente ogre
00:19:24GuiTaR k
00:19:32fjente b
00:19:33s0meb0dy.ee ega see fakti lõbusamaks ei tee
00:19:33fjente at towr
00:19:36s0meb0dy.ee et see pela on niii vittus
00:19:40GuiTaR y he swaps
00:20:14WANKmaster su
00:20:15WANKmaster p
00:20:20GuiTaR ?
00:20:27FBI inc
00:20:57GuiTaR push
00:21:01fjente b
00:21:05fjente b
00:21:19GuiTaR me?
00:21:21GuiTaR k
00:21:25s0meb0dy.ee doom invi
00:21:27GuiTaR gang now/
00:21:28GuiTaR ?
00:21:32fjente dunno
00:21:35fjente want mort
00:21:53GuiTaR omw
00:21:55fjente u have duist
00:21:55GuiTaR got dust
00:22:01fjente just push
00:22:04GuiTaR y
00:22:20Maier care
00:22:21GuiTaR b
00:23:22Banana neil team pask
00:23:25s0meb0dy.ee y
00:23:29s0meb0dy.ee ikkagi poh
00:23:31s0meb0dy.ee sinine litib solo ära
00:23:33Banana lootust on
00:23:52s0meb0dy.ee ma pessimist kahjuks
00:24:13FBI oom
00:24:22Maier venge
00:24:23Maier get
00:24:24Maier janggo
00:24:25s0meb0dy.ee sheeri mana
00:24:26s0meb0dy.ee saad?
00:24:29BACKENiZER- panin ära
00:24:31BACKENiZER- just
00:24:33Banana jango
00:24:40fjente take farm top
00:24:41Banana ?
00:24:43Maier ja
00:24:47GuiTaR kill the bitch
00:24:49Maier naix
00:24:51Maier tee ac
00:24:53Maier nüüd
00:24:56Maier muidu putsis
00:24:58s0meb0dy.ee nashi vaja suht
00:24:59s0meb0dy.ee ka
00:25:00s0meb0dy.ee aga k
00:25:02s0meb0dy.ee bash*
00:25:03Maier aaaa
00:25:05Maier no siis basher
00:25:10fjente bot
00:25:14Maier HEAAAAA
00:25:18fjente wanker
00:25:19fjente come bot
00:25:27GuiTaR lol
00:25:37BACKENiZER- türademaa
00:25:44GuiTaR wanker start wanking
00:25:45BACKENiZER- pederast järjest litib oma ultisid mulle
00:25:45GuiTaR stop
00:26:20fjente b
00:26:22fjente at tower
00:26:23Maier b
00:26:32s0meb0dy.ee fury oli olemas tal?
00:26:32fjente come ward
00:27:27Banana care
00:27:30BACKENiZER- XD
00:27:46Maier jep
00:27:53s0meb0dy.ee qq
00:28:40Maier stunni ????
00:28:50Banana naab
00:28:57Banana ei saanu pihta
00:29:04WANKmaster b
00:29:10GuiTaR b
00:29:31GuiTaR i need to farm
00:29:50Jerkku i take mid
00:30:06s0meb0dy.ee doomil radi varsti
00:30:40Jerkku radi now
00:30:52s0meb0dy.ee roshis ehk
00:30:55Maier väga hea
00:30:57WANKmaster i take few more creeps
00:30:59WANKmaster and have bkb
00:31:08BACKENiZER- bkb nüüd?
00:31:11Maier ei
00:31:12Maier tee
00:31:13Maier agha
00:31:17BACKENiZER- a ja
00:31:20Maier tead kuidas blingiga ultida eks
00:31:28Maier kõigepealt ultid eemal kuskil põõsastes
00:31:32BACKENiZER- teoorias olen näind jah
00:31:33Maier ja siis blingid sisse stunnid
00:31:41s0meb0dy.ee dont go yet
00:31:41Banana b
00:31:42Banana b
00:31:42s0meb0dy.ee dd
00:31:58Maier naix
00:31:59Maier tee
00:32:00Maier stygian
00:32:02Maier n
00:32:03Maier nüüd
00:32:04fjente AHAH
00:32:14Maier turtle
00:32:15Maier in base
00:32:20Maier only def inbase
00:32:23fjente top
00:32:24Maier that way we have a chance
00:32:26GuiTaR fjente nice play
00:32:29s0meb0dy.ee small
00:32:30s0meb0dy.ee almost none
00:32:39GuiTaR ure good
00:32:42fjente k
00:32:46fjente mby this game
00:32:51fjente sometimes i faiöl
00:33:08fjente this gway
00:33:16GuiTaR gayway
00:33:31fjente meka
00:33:34Maier b
00:33:35Maier b
00:33:42Maier in base
00:33:43Maier only
00:33:55s0meb0dy.ee eip
00:33:55s0meb0dy.ee gg
00:33:57s0meb0dy.ee bkb
00:34:06GuiTaR push top?
00:34:19Maier def in base
00:34:24s0meb0dy.ee doom invis
00:34:25s0meb0dy.ee care
00:34:47Maier bot
00:34:47fjente whole team
00:34:48Maier all
00:34:49fjente together
00:35:00GuiTaR hehe
00:35:10s0meb0dy.ee nii
00:35:13s0meb0dy.ee siit läks meie ainus aoe
00:35:32Banana I surrender! [1/5 of Scourge]
00:35:40s0meb0dy.ee blacke
00:35:42s0meb0dy.ee selline viga siis
00:35:43s0meb0dy.ee :(
00:35:49Jerkku gg
00:35:52s0meb0dy.ee naw
00:35:52Banana I surrender! [1/5 of Scourge]
00:35:53s0meb0dy.ee Not rly
00:35:54Banana I surrender! [1/5 of Scourge]
00:35:54s0meb0dy.ee :(
00:35:55s0meb0dy.ee I surrender! [2/5 of Scourge]
00:36:00FBI I surrender! [3/5 of Scourge]
00:36:03Banana efef
00:36:04s0meb0dy.ee :D
00:36:04BACKENiZER- xD
00:36:07fjente RAX
00:36:08s0meb0dy.ee oeh jah
00:36:29FBI I surrender! [3/5 of Scourge]
00:36:32BACKENiZER- I surrender! [4/5 of Scourge]
00:36:37s0meb0dy.ee last battle
00:36:38s0meb0dy.ee go
00:36:38Maier tra no te ei oska oma herosid õieti kasutaad
00:36:45Maier venge + necro peaks rapema
00:37:01s0meb0dy.ee 1 bash pls:D
00:37:10s0meb0dy.ee Its not much asked
00:37:11s0meb0dy.ee is it? :P
00:37:28Jerkku this pa
00:37:31fjente wanky-wanky
00:37:38BACKENiZER- FFF
00:37:47s0meb0dy.ee next time u say miss FBI
00:37:48s0meb0dy.ee i hope
00:37:50s0meb0dy.ee facking na
00:37:56GuiTaR lo mana
00:37:58GuiTaR w
00:38:29FBI next time learn to read or buy glass
00:38:34s0meb0dy.ee u didint say no miss
00:38:35s0meb0dy.ee so please
00:38:36s0meb0dy.ee stfu
00:38:39s0meb0dy.ee i know i checked.
00:38:49fjente gg
00:38:50fjente wp
00:38:51Banana I surrender! [4/5 of Scourge]
00:38:53GuiTaR gg
00:38:57Maier f
00:38:59GuiTaR lol
Show the full chat log