Game #3051394

Get replay
2 downloads

+5 X
+1 TS

atte
97% | 1675 X | 1603 TS

+40 X
+1 TS

McNabb
81% | 1369 X | 1503 TS

+0 X
+2 TS

Milky
81% | 1433 X | 1428 TS

+49 X
+2 TS

sandii
66% | 1288 X | 1377 TS

+27 X
+2 TS

NeverbACKdOwn
59% | 1264 X | 1327 TS

-38 X
-1 TS

Vangelis
88% | 1484 X | 1500 TS

-51 X
-1 TS

N2xy
86% | 1466 X | 1489 TS

-4 X
-2 TS

nimetu
85% | 1521 X | 1420 TS

+8 X
-2 TS

creeeeeee
75% | 1386 X | 1396 TS

-27 X
-1 TS

infect
59% | 1230 X | 1366 TS

Chat log

00:00:00McNabb [DotA-GC] ... and the wooden PC award goes to *drum roll* ... infect with 56 seconds.
00:00:03Vangelis -rd
00:00:07Vangelis ohho
00:00:07Vangelis .ee team
00:00:07Vangelis -rd
00:00:07infect ja 2 adminni ka
00:00:07infect perses
00:00:07sandii RDDDDDDDDDD
00:00:07Vangelis ei saagi
00:00:07sandii -rickroll
00:00:07Vangelis enam lastpick sylla
00:00:07infect -rickroll
00:00:07atte -rd
00:00:07Vangelis -hhn
00:00:07N2xy mhm.. bani tõenäosus 60% kui feedid
00:00:07N2xy :D
00:00:08sandii how nice of you infect =)
00:00:13infect truestory
00:00:14infect :)
00:00:16Vangelis ud
00:00:16Vangelis anyone
00:00:16Vangelis ?
00:00:16sandii this goblin looks cool :O
00:00:16Vangelis ud
00:00:16infect ei viitsi
00:00:16Vangelis keegi
00:00:16atte ud or phonix ?
00:00:16Vangelis infect
00:00:16atte ck ?
00:00:16atte bann
00:00:16Vangelis creee
00:00:16Milky play ck
00:00:16Vangelis nimetu
00:00:16Vangelis n2xy
00:00:16McNabb i can ck or tide
00:00:16Milky ban ud
00:00:16Vangelis ud
00:00:16Vangelis ?
00:00:16McNabb k
00:00:16N2xy nope
00:00:16Vangelis ban invoker
00:00:16atte fuck that fag
00:00:16Milky stupid stupid ud
00:00:16Milky hate it
00:00:16atte phonix
00:00:17N2xy ikka ma ei näe seda banni tekstis
00:00:20creeeeeee ärge seda uut võtke
00:00:21infect seda new herot ei ole mõtet pickida
00:00:21N2xy tegin repelile resa
00:00:22N2xy :S:S
00:00:23infect see on sitt
00:00:25Milky -.-.-.-.-.-
00:00:27atte want ck?
00:00:27Vangelis tehke
00:00:28Vangelis ck
00:00:28N2xy see on väga sitt hero
00:00:29infect n2xy, meil rmk
00:00:29creeeeeee ärge seda uut võtke...see pask
00:00:31Vangelis y
00:00:33N2xy teised 3 suth ok
00:00:36N2xy suht
00:00:38Milky voin jos kukaa muu ei
00:00:44atte gogo tide
00:00:45Milky mun kyl on paras suppoo pelei
00:00:46N2xy rmk?
00:00:47Vangelis tb carry?
00:00:47Milky ei kärryy
00:00:48atte my veno :S
00:00:50Vangelis pl carry?
00:00:52infect magaso droppis
00:00:52Vangelis doom carry
00:00:54McNabb then pick me tide:D
00:00:58atte -swap 2
00:01:00creeeeeee võtke doom mulle
00:01:00atte anna tide
00:01:02McNabb -swap 1
00:01:03N2xy aga ma pole kordagi mänginud seda
00:01:05atte tolle
00:01:08Milky je
00:01:08N2xy rahan püroovida
00:01:08McNabb :D
00:01:08Vangelis votke
00:01:12McNabb tide
00:01:13McNabb for me
00:01:15N2xy tahan
00:01:19Vangelis ff
00:01:20McNabb -swap 3
00:01:21atte then go mb bane or bat
00:01:22Vangelis see on noobi hero
00:01:22N2xy siis kõik uued herod mängitud
00:01:23infect no bljää, selle jaoks on garena ja sitt
00:01:24Milky someone to babysit me
00:01:25creeeeeee see on mõttetu hero
00:01:26Milky -swap 2
00:01:27infect kui tahad uud mängida
00:01:29Vangelis mitte midagi kasuliku see hero ei teee
00:01:39Vangelis ?
00:01:40Vangelis pugna
00:01:40Vangelis ?
00:01:42atte bat ck bot
00:01:44atte now toplane
00:01:46sandii :IIIIIIII
00:01:47atte either
00:01:48sandii gay
00:01:56NeverbACKdOwn cant play a single hero
00:01:58NeverbACKdOwn in pool
00:01:59sandii i dont want to babysit :(
00:02:01Milky get
00:02:02atte ok
00:02:02Milky bane
00:02:03Milky !
00:02:03atte then
00:02:04atte swap me
00:02:06Milky its good
00:02:06Vangelis cree
00:02:06atte storm
00:02:07Vangelis mid
00:02:08Vangelis ?
00:02:10NeverbACKdOwn -swap 1
00:02:12atte -swap 5
00:02:18atte so you get veno tide top
00:02:20Vangelis pugna ja noob hero bot
00:02:31infect pane share
00:02:32infect n2xy
00:02:33atte best option i think
00:02:34Vangelis jah
00:02:36Vangelis me tahame naha
00:02:38infect loeks heameelega vahepeal
00:02:38Vangelis mis skillid on
00:02:50atte what does goblin do
00:02:55creeeeeee mingi treehugger on
00:02:59Milky jump from tree to tree
00:02:59McNabb no idea
00:03:01Milky with ulti
00:03:03creeeeeee ja loobib kettaid välja
00:03:04creeeeeee :D
00:03:04Milky and has melee dmg
00:03:05N2xy k
00:03:07N2xy wtf
00:03:11Vangelis noob hero
00:03:20nimetu Mängime nüüd.
00:03:21infect sitt hero jah
00:03:23NeverbACKdOwn should i max wardsa?
00:03:23N2xy mhm
00:03:24Milky bat harass bit
00:03:28N2xy teen liuhtsalt tangiks
00:03:29N2xy ta
00:03:32N2xy nii palju kui saan
00:03:37Vangelis mis
00:03:38Vangelis kasu
00:03:39sandii yesyesh
00:03:46infect b
00:05:35infect sa oled puu raidur
00:05:36infect jejeje
00:06:29Vangelis omg
00:06:30Vangelis basi
00:06:31creeeeeee ss mid
00:06:33creeeeeee ckming top
00:06:50infect ss ck
00:06:52creeeeeee re
00:06:54creeeeeee coming bot
00:06:55creeeeeee care
00:06:59creeeeeee nvm
00:07:00creeeeeee re
00:07:33atte y
00:08:06creeeeeee ssmid
00:08:15atte ss
00:08:20sandii lmao with that hero
00:08:29McNabb ss frige
00:08:30N2xy xD
00:08:32McNabb dirge
00:08:39N2xy hard to kill that hero
00:08:42sandii noshit
00:08:45atte lol
00:08:50creeeeeee :D
00:08:51sandii like the best escape there is!
00:08:52N2xy atleasy with ck bat
00:09:13nimetu ss
00:09:21creeeeeee mid ss also
00:09:47atte ss
00:09:56Milky asd
00:09:56Milky ffs
00:09:56atte re
00:10:00creeeeeee ss MID
00:10:06Milky lets fuck that pugna
00:10:06creeeeeee + getting all runes
00:10:07infect ss bot too
00:10:07Milky down
00:10:11sandii oke
00:10:15infect see on suht hea
00:10:17infect lase nendele ikka
00:10:18infect nuke
00:10:21N2xy kudias ma seda lasta saan
00:10:33Milky Gtfo
00:10:38Milky sucky hero
00:10:38infect dno, ma nägin mängus et lasi
00:10:40infect keegi
00:10:43N2xy ma ka
00:10:44infect või seda ei saanud
00:10:47infect ultit äkkki
00:10:48sandii ring milky
00:10:48atte lol
00:10:48McNabb Zzz
00:10:48sandii can i has it back
00:10:48infect he will reconnect
00:10:48infect so vangelis
00:10:48infect no quit
00:10:49infect this time
00:10:49atte shitfuckshitfukc
00:11:00Milky y
00:11:10sandii juu
00:11:15creeeeeee bot rune
00:11:16creeeeeee get it
00:11:24Vangelis cr
00:11:24Milky b
00:11:25Milky b
00:11:25Milky b
00:11:25Vangelis ee
00:11:26Milky my
00:11:27Vangelis hea farm
00:11:27Vangelis ?
00:11:35Milky controls
00:11:36creeeeeee surin ju
00:11:38Milky are fcks
00:11:41creeeeeee seega väga pole
00:11:41sandii lagging like shiit
00:11:49Milky ok
00:11:50Milky works
00:11:51Milky now
00:11:51creeeeeee see saanud kõik runed
00:12:11sandii sec
00:12:11Vangelis ff
00:12:12infect vangelis, tomb ikka maxitud?
00:12:14sandii im lagging like hell
00:12:15NeverbACKdOwn omw
00:12:18Vangelis lvl 4
00:12:19Vangelis olen
00:12:34Vangelis ehm
00:12:34creeeeeee njah
00:12:35Vangelis gg ff
00:12:38Vangelis koik laned
00:12:39Vangelis surid
00:12:40creeeeeee MIKS TE EI VÕTA ära rune
00:12:41creeeeeee kui ütlen
00:12:43creeeeeee et all rune
00:12:48creeeeeee masendav
00:12:49Vangelis mingi noob n2xy
00:12:50infect sest ck ja bat ajasid meid twr alla
00:12:50Vangelis gameruin
00:12:56Milky seet
00:12:56infect ja n2xy läks baasi healima
00:12:58Milky sweet
00:13:00creeeeeee teil oli 1,5 minti aega selleks
00:13:02creeeeeee issand jumal
00:13:04Milky dive?
00:13:05Vangelis einoh
00:13:08Vangelis koiges on suudi n2xy
00:13:13N2xy mhm
00:13:13N2xy :D
00:13:13sandii ss bot
00:13:24infect tule b
00:13:31infect 5 bot
00:13:40infect type veel sulle
00:13:41infect :D
00:13:43Milky gj arcane boots
00:13:44infect kuraid n2xt rsk D:
00:13:50Milky 2x!??
00:13:53Milky 2 boots
00:13:56Milky wohoo
00:13:58N2xy kuradi mina jah
00:14:09N2xy 0 3
00:14:09N2xy norm
00:14:49Vangelis einoh
00:14:54McNabb sweet
00:14:56atte flying
00:15:01Vangelis kasulik hero tundub olevat
00:15:04atte b
00:15:11Milky top rune
00:15:15atte upg
00:15:17atte chick
00:15:29atte go push also
00:15:39Vangelis vanguard
00:15:40Vangelis ????
00:15:48Vangelis nimetu
00:15:50Vangelis vg???
00:15:57nimetu ei
00:16:03sandii reuse
00:16:12Milky sjhot no mana
00:16:16Milky =)
00:17:12Milky wards
00:18:06sandii pelasin vähä kehnosti
00:19:06nimetu For real mida see uus hero suudab teha?
00:19:11infect midagi
00:19:11creeeeeee mitte midagi
00:19:12infect :d
00:19:18Vangelis hookib tree peale
00:19:22creeeeeee nagu ma ütlesin mitu korda et kasutu hero
00:19:23nimetu disable slow something?
00:19:24Vangelis ja vastane saab 50 dmg
00:19:24Vangelis ?
00:19:25creeeeeee ärge pickige
00:19:36McNabb dd
00:19:54Milky matkitko mun item buildia
00:19:55Milky attwe
00:19:57Milky atte
00:19:58atte ?
00:20:01Milky samat itemit
00:20:24atte AHA I WAS DOOMED
00:20:37atte thought some mighty newhero skill
00:20:42creeeeeee :D
00:20:50creeeeeee this hero hasnt got any
00:20:53creeeeeee mighty spells
00:20:59atte hidas mies
00:21:04atte priit
00:22:05atte so we dont push or?
00:22:29Vangelis b
00:22:38Vangelis b
00:22:42infect 5
00:22:43infect there
00:23:06atte LOL
00:23:09atte i wanna play that hero
00:23:14atte how big range
00:23:15atte hook
00:23:17Vangelis so you can hook to a tree
00:23:18Milky :D
00:23:19Vangelis ?
00:23:21Milky y
00:23:21sandii :D
00:23:21atte long
00:23:25Milky tree hugger
00:23:30infect it's the most useless hero
00:23:40Milky i guess it works if u make lots of hp
00:23:46NeverbACKdOwn can we push with 5?
00:23:53NeverbACKdOwn guess not
00:23:54NeverbACKdOwn :D
00:23:58atte how long range on the hook
00:24:07sandii oh lol
00:24:08sandii this
00:25:09atte b
00:25:20McNabb push 5?
00:25:33NeverbACKdOwn fucking gayhero
00:25:59atte ward there
00:27:10atte ahaa veno was bot
00:27:13atte smart
00:27:21Vangelis decay
00:27:22sandii well we gotta do something about that tomb anyway
00:27:22Vangelis 4 s
00:27:23Vangelis cd
00:29:08Vangelis b
00:29:10Vangelis too low
00:29:11Vangelis to def
00:29:18Vangelis or
00:29:18Milky secccc
00:29:18Vangelis 4
00:29:19Vangelis ?
00:29:23Vangelis 1 mid
00:29:25sandii omw
00:30:07creeeeeee they got vision?
00:30:08creeeeeee mkay
00:30:08atte ammu
00:30:09atte bat
00:30:10McNabb we cant just dive like that
00:30:15Milky blaablaa
00:30:16Milky we can
00:30:20atte THE TOWER WAS THE POINT
00:30:22creeeeeee i see no sentrys gems or dusts
00:30:49Vangelis b
00:30:49Vangelis b
00:31:07McNabb farm bot ck
00:31:22atte now
00:31:29atte tower denied
00:31:29atte :D
00:31:36sandii oli vähän kiire tossa!
00:31:42sandii meinasin ihan kuolla
00:31:57NeverbACKdOwn go rosh?
00:32:00Vangelis omg
00:32:01Vangelis 2 levelit
00:32:02Milky time to hunt bountyhunter
00:32:06Vangelis ei vota ulti lvl 2
00:32:07Vangelis ....
00:32:50creeeeeee gg
00:32:53creeeeeee illule läks doom
00:32:58atte he actually
00:32:58creeeeeee stormi illule :(
00:33:05atte doomed my illu
00:33:07Milky SHITITITITITIT
00:33:47infect mu ward tapab neid mõnusalt ikka
00:33:51Vangelis no
00:33:52Vangelis jatkame
00:33:55Vangelis samas vaimus
00:33:57Vangelis siis voidame ara
00:35:01Vangelis doom ck
00:35:02Vangelis ?
00:35:20creeeeeee ei tea miks ootasid oomiga
00:35:22creeeeeee minu paha
00:35:34Vangelis mine
00:35:37Vangelis regeni
00:35:37Vangelis ?
00:35:39atte heal
00:35:45Vangelis bhg
00:35:46Vangelis ?
00:35:54Vangelis keenius
00:35:54Milky TIME TO DIE
00:35:56atte heal
00:36:14creeeeeee 1 by 1 surra
00:36:17creeeeeee pole ime et kotti
00:36:17nimetu Duste nägin ckl aga warde mitte.
00:36:22nimetu Kust ma pidin teadma, et seal ward?
00:36:41atte he doomed to
00:36:44atte linkens
00:36:50Milky lmao
00:36:52creeeeeee no ma isegi ei teadnud et tal linken
00:36:58creeeeeee panin doomi tale rahulikult
00:37:24Milky x)
00:37:37sandii jaaha
00:37:39Vangelis just 5
00:37:40sandii mitäs sitte
00:37:40Vangelis min tagasi
00:37:41sandii ainii
00:37:41Vangelis motlen
00:37:42sandii pipe
00:37:44Vangelis kas peaks utlema
00:37:44sandii ihan unohtunu
00:37:48Vangelis et stormil linken
00:37:50Vangelis ...
00:37:57creeeeeee oleks pidanud
00:37:57infect see oli ammu juba kõigile teada ju
00:38:04Vangelis no ma motlesingi
00:38:07Vangelis et koik teavad
00:38:08Vangelis seda
00:38:17infect ja kui doom sellist asja ei jälgi
00:38:17creeeeeee ma noob
00:38:18creeeeeee ei tea
00:38:19sandii tulipas kivasti itemeitä
00:38:20infect sii veits tore ka :D
00:38:31infect plantige wardid
00:38:34infect chickenil tulevad
00:38:41infect kes igane skasutab praegu
00:38:44Vangelis no meie puumees voiks meisterdada puust
00:38:49Vangelis paar wardi
00:38:50creeeeeee :D:D:D:D
00:39:06Vangelis osta
00:39:06Vangelis radi
00:39:07infect k
00:39:09sandii doom relic
00:39:10infect keegi ei taha warde
00:39:12infect pohh mul siis
00:39:16McNabb who cares
00:39:19sandii :D
00:39:30Vangelis def top
00:39:40Vangelis bh
00:39:41Vangelis ?
00:39:54atte heal
00:39:58creeeeeee ah et te ei tule siis
00:40:09McNabb cunt
00:40:13creeeeeee stormil oli ka doom peal
00:40:15creeeeeee easy killid
00:40:17creeeeeee aga noh
00:40:37Milky gg
00:41:23Milky lothar doom
00:41:27Milky WOOOOO :DDD
00:41:37Milky idiotic :/
00:41:47creeeeeee went funmode long time ago
00:41:48sandii hei mitä teen tälle?
00:42:07atte blink tai radi
00:42:07McNabb go end mid
00:42:09atte gem
00:42:10Vangelis plz
00:42:11Vangelis viimased
00:42:13Vangelis 15 min
00:42:15atte gemi ja bot end
00:42:18Vangelis pole uhtegi 5v5 olnud
00:42:19atte push
00:42:20atte all
00:42:30atte care
00:42:43atte b
00:42:44atte no fight
00:42:46atte wait all
00:42:50atte fastest way to finish
00:43:01infect b
00:43:02Vangelis b
00:43:04atte osta uudet janggot
00:43:06atte resepti
00:43:06sandii saa vähän manaakin tässä odotellessa
00:43:22sandii hyvä idea
00:43:24atte gogo
00:43:24sandii D:
00:43:31Milky lallallaa
00:43:35Milky lähtiskö tänää baarii
00:43:37infect mul mingi 5 game losing streak vist
00:43:37infect :D
00:43:43creeeeeee mul 7
00:43:46infect :D:D
00:43:48creeeeeee mängud sees
00:43:49atte lol tyhmä kysymys
00:43:53creeeeeee kus ma 36:8 skoor jne
00:43:54creeeeeee ikka lost
00:44:24Milky 10 hp :D
00:44:24atte VENO
00:44:25atte VENO
00:44:26atte DOOM
00:44:27Milky TJEEE
00:44:45atte take
00:44:45infect I surrender! [1/5 of Scourge]
00:44:45atte rax
00:44:47nimetu I surrender! [2/5 of Scourge]
00:44:49atte and gg
00:44:51Vangelis I surrender! [3/5 of Scourge]
00:44:58atte b
00:45:38sandii menkää homot roskii
00:45:40Milky millon mul loppu kiinnostus tähä pelii ?
00:45:44Milky 20 min kohal
00:45:46Vangelis go ff
00:45:47Vangelis I surrender! [3/5 of Scourge]
00:45:47Milky tab tab tab
00:45:56sandii ei saa ostettuu uutta gemii :)(
00:46:06infect oleks pidanud ise seda u-d pelama
00:46:10atte parit sentryt
00:46:19Vangelis ?
00:46:27sandii noin
00:46:36creeeeeee -st
00:46:39infect sa kaotasid ud-ga lane noh :D
00:46:46infect väga hull lihtsalt
00:46:46Vangelis no storm
00:46:47Vangelis gank
00:46:56creeeeeee storm sai 100% runedest esimene 10 min
00:47:01Milky :D
00:47:37atte hahaha ck
00:47:39Milky woo¨'
00:47:42creeeeeee I surrender! [4/5 of Scourge]
00:47:45Vangelis I surrender! [4/5 of Scourge]
00:47:45atte se ei focunnu sua
00:47:47N2xy I surrender! [5/5 of Scourge]
00:47:49Milky eini
00:47:50Milky ahaha
Show the full chat log