Game #3050361

Get replay
2 downloads

-7 X
+2 TS

WantedZip
89% | 1436 X | 1563 TS

+5 X
+3 TS

BoBo.Ftw
81% | 1467 X | 1397 TS

+15 X
+1 TS

NeverbACKdOwn
57% | 1249 X | 1326 TS

-6 X
+1 TS

vutten
43% | 1097 X | 1327 TS

-37 X
+55 TS

Mamo
NEW | 1002 X | 1004 TS

-45 X
-2 TS

Mercury
77% | 1360 X | 1439 TS

+46 X
-1 TS

creeeeeee
72% | 1345 X | 1399 TS

-11 X
-2 TS

DayDream
56% | 1270 X | 1287 TS

+35 X
-6 TS

kAlleMustDie
41% | 1161 X | 1245 TS

+20 X
-6 TS

VanillaThunder
35% | 1050 X | 1315 TS

Chat log

00:00:15creeeeeee jälle 3 new herot
00:00:15VanillaThunder funny new heros :D
00:00:15Mercury keegi oskab neid uusi?
00:00:15creeeeeee see goblin pidi imba olema
00:00:15creeeeeee no ma nägin
00:00:15creeeeeee et on suht imba
00:00:15vutten muta u must give me a win
00:00:15creeeeeee aga see vist tasub ära bannida
00:00:15Mercury no mul 1. pick
00:00:15creeeeeee see hobune ka suht hull :D
00:00:15WantedZip i ban the new flyin hero !
00:00:15WantedZip ill try
00:00:15creeeeeee wantedzip
00:00:15creeeeeee mängis
00:00:15creeeeeee goblinit
00:00:15creeeeeee banni see ära
00:00:15Mercury i ban ud
00:00:26Mercury keegi tahab seda?
00:00:29creeeeeee see hobune imbam
00:00:30creeeeeee :(
00:00:32BoBo.Ftw ??
00:00:38Mamo ban
00:00:45Mercury UD and new bird hero
00:00:47vutten Skywrath mage abnned
00:01:02creeeeeee hobusega teed duelli
00:01:08creeeeeee kaotad...siis ta saab 10dmg juurde
00:01:09creeeeeee perma
00:01:13NeverbACKdOwn get veno
00:01:15NeverbACKdOwn pls
00:01:20NeverbACKdOwn take veno
00:01:24DayDream kui võidad saad ise
00:01:35creeeeeee nojaa aga ta võib duelli igakell pmts panna
00:01:53creeeeeee solo topis gobliniga?
00:02:00Mercury y
00:02:17WantedZip zues bot
00:02:23WantedZip gyro top with ogre
00:02:36WantedZip give wards to gyro
00:02:47vutten wards here gyro
00:03:02NeverbACKdOwn y not plant them urself...
00:04:01NeverbACKdOwn what does that hero does
00:04:03NeverbACKdOwn this new1
00:05:34vutten ss bot
00:05:42vutten re
00:06:58VanillaThunder go
00:07:04vutten ss bot
00:07:19creeeeeee miss
00:07:24creeeeeee re
00:07:30BoBo.Ftw fu
00:07:41kAlleMustDie ss
00:07:45kAlleMustDie re
00:07:47vutten dd
00:07:52vutten care
00:07:58WantedZip ss
00:08:10NeverbACKdOwn fucking ogre
00:08:13NeverbACKdOwn piece of shit
00:08:21Mamo stfu
00:08:23creeeeeee MID MISS
00:08:24kAlleMustDie im b
00:08:28NeverbACKdOwn fail some more pl
00:08:50Mamo gj
00:09:14kAlleMustDie zeus ogig mid
00:09:15kAlleMustDie going
00:09:16WantedZip ss
00:09:55creeeeeee ssmid
00:10:25creeeeeee wtf range
00:10:26creeeeeee at night
00:11:04kAlleMustDie gj
00:11:27NeverbACKdOwn veno 1hp
00:11:28NeverbACKdOwn zeus
00:11:29NeverbACKdOwn ulti
00:11:59VanillaThunder n1
00:12:00VanillaThunder :D
00:12:20kAlleMustDie ;:d
00:12:27VanillaThunder rly n1
00:13:42kAlleMustDie thyx
00:14:12NeverbACKdOwn care mid
00:16:49kAlleMustDie :D
00:21:13VanillaThunder look ogre items :D
00:23:53NeverbACKdOwn tra see tiny enda daggerigaliiga op
00:24:18kAlleMustDie can some1 buy wards
00:24:41creeeeeee andke jah veel +10 talle :D
00:24:48Mercury lol.. mina rohkem seda goblinit ei võta:D
00:25:03WantedZip :D
00:25:08Mercury sellel 0 head skilli
00:25:09WantedZip +98 dmg with almost no items :D
00:25:14Mercury deny
00:25:58kAlleMustDie b
00:27:14kAlleMustDie mana
00:27:15kAlleMustDie thx
00:27:21vutten stryg
00:27:25vutten tower
00:28:05WantedZip b
00:28:09VanillaThunder axe dagger...
00:28:12WantedZip tiny our woods
00:28:28DayDream died 5 times
00:28:36kAlleMustDie manba
00:28:39DayDream cd
00:29:18kAlleMustDie mid
00:29:25kAlleMustDie mana tiny
00:30:26DayDream thd buy wards
00:30:31kAlleMustDie i will
00:30:37DayDream def mid
00:30:38DayDream 5
00:30:42creeeeeee no nüüd pole keda insta killida ka enam
00:30:45creeeeeee peale zeusi
00:30:49creeeeeee võib ff ära panna
00:31:05creeeeeee carryt meil nagunii pole
00:31:07creeeeeee trap
00:31:38Mercury I surrender! [1/5 of Scourge]
00:32:29WantedZip b
00:33:18BoBo.Ftw b
00:33:29DayDream wards
00:33:31creeeeeee rupture ka imbam nüüd
00:34:17DayDream got blink
00:34:45creeeeeee y i go
00:34:58WantedZip they all go together
00:34:59WantedZip now
00:35:01WantedZip dont splet
00:35:38BoBo.Ftw go
00:35:41creeeeeee see goblin ileks imba
00:35:51creeeeeee enigmaga
00:35:52creeeeeee koos
00:36:02BoBo.Ftw wards...
00:36:14BoBo.Ftw ??
00:36:18BoBo.Ftw why did u go
00:36:34BoBo.Ftw deff
00:37:46creeeeeee +10
00:38:00DayDream b
00:38:15BoBo.Ftw sec
00:38:15creeeeeee ja vale item ka
00:38:16creeeeeee pfff
00:38:33creeeeeee ac oli olemas
00:38:38creeeeeee aga vale item pidi tulema ofc
00:38:40VanillaThunder can anyone buy me 2 salves plz?
00:38:40NeverbACKdOwn goog i ulti
00:38:41NeverbACKdOwn if needed
00:38:54VanillaThunder 4 janggo
00:39:00WantedZip CMON !
00:39:08NeverbACKdOwn im running as fast as possinle
00:39:55NeverbACKdOwn lol
00:39:55vutten ;D
00:39:56NeverbACKdOwn gj :d
00:40:02vutten thx
00:40:05vutten :(
00:40:06VanillaThunder DIE
00:40:08vutten :(
00:40:21NeverbACKdOwn we can just sit at base and kill you
00:40:24VanillaThunder :D
00:40:27BoBo.Ftw :D
00:40:28creeeeeee lul
00:40:48kAlleMustDie :)
00:41:41creeeeeee omw
00:41:47DayDream me2
00:42:33NeverbACKdOwn ok that was bad
00:42:48DayDream fast
00:43:14kAlleMustDie mana
00:43:39Mercury b
00:44:30Mercury smoke?
00:44:34DayDream y
00:44:47Mercury b
00:45:10DayDream gather
00:45:20DayDream come
00:45:22creeeeeee oleks meil ainult decent carry
00:45:22kAlleMustDie omw
00:45:26creeeeeee ammu läbi juba mäng
00:45:40creeeeeee i bet that bs
00:45:43creeeeeee gogo
00:45:50Mamo no
00:45:54creeeeeee bs will focus me
00:46:11kAlleMustDie run
00:46:36creeeeeee well that legion just duels me
00:46:43creeeeeee i cant get out from it :/
00:47:17DayDream gather
00:47:19DayDream smoke
00:47:23creeeeeee we have to start the fight by getting entry
00:47:26creeeeeee or instant kill sb
00:47:32DayDream w8 for tiny
00:47:33creeeeeee zeus would be great
00:47:54VanillaThunder b
00:47:55DayDream w8
00:48:55WantedZip wp bs
00:49:01BoBo.Ftw tz
00:49:02BoBo.Ftw ty
00:49:03WantedZip pus top
00:49:03WantedZip go
00:49:06WantedZip all dead
00:49:09BoBo.Ftw kl
00:49:10WantedZip omg
00:49:24WantedZip go
00:49:34kAlleMustDie gogogo
00:49:40NeverbACKdOwn i can ulti in 20 sec
00:49:41kAlleMustDie go
00:49:43NeverbACKdOwn try to get rax
00:50:27creeeeeee GET THAT CATA
00:50:29creeeeeee FFS
00:50:40creeeeeee it took like 50% of rax dmg
00:50:48creeeeeee no 1 cares to kill it
00:53:58DayDream rosh?
00:54:31kAlleMustDie omw
00:54:52creeeeeee go all
00:54:55kAlleMustDie k
00:55:42creeeeeee sad :(
00:55:44creeeeeee gg
00:55:49VanillaThunder I surrender! [2/4 of Scourge]
00:55:49DayDream I surrender! [3/4 of Scourge]
00:55:53Mercury no goblinit ma enam ei võta:D
00:55:56Mercury 0 selelga
00:56:00NeverbACKdOwn 32:7 not good enough :(
00:56:04creeeeeee seems so
00:56:12BoBo.Ftw thomson had 26:0 and lost :D haha
00:56:22creeeeeee i've had 22:0 with tiny
00:56:23creeeeeee also
00:56:24creeeeeee and lost
00:56:34vutten :D
00:57:45creeeeeee gogo
00:57:47creeeeeee bs dead
00:58:18NeverbACKdOwn lol
00:58:19vutten lol now we are fucked :D
00:58:21NeverbACKdOwn if they go throne
00:58:21DayDream mid
00:58:22Mercury go throne
00:58:23DayDream gogogo
00:58:25NeverbACKdOwn we can l0SE
00:58:35vutten i can buyback
00:58:38creeeeeee cant
00:58:39creeeeeee bs kills me
00:58:40BoBo.Ftw no need
00:58:42BoBo.Ftw i
01:00:59BoBo.Ftw wp tiny
01:01:23NeverbACKdOwn gg wp
01:01:29kAlleMustDie I surrender! [4/4 of Scourge]
Show the full chat log