Game #3028472

Get replay
3 downloads

-40 X
-2 TS

nigulas
88% | 1520 X | 1463 TS

-37 X
-1 TS

creeeeeee
85% | 1540 X | 1396 TS

-33 X
-2 TS

mrk
78% | 1334 X | 1485 TS

-40 X
-1 TS

sandii
64% | 1278 X | 1361 TS

-52 X
-1 TS

infect
61% | 1254 X | 1357 TS

+39 X
+1 TS

TakinBackMyLove
93% | 1618 X | 1491 TS

+30 X
+2 TS

A-tzangol
90% | 1546 X | 1488 TS

+64 X
+1 TS

Milky
68% | 1266 X | 1417 TS

+42 X
+1 TS

Laier
62% | 1215 X | 1404 TS

+34 X
+13 TS

Shinja
54% | 1289 X | 1249 TS

Chat log

00:00:16nigulas eriti pask pol
00:00:17Milky i could wisp with laier
00:00:17Milky if u got mid
00:00:17creeeeeee milky uber wisp
00:00:17TakinBackMyLove a-tzangol
00:00:17infect suht jama jah
00:00:17creeeeeee peaks bannima selle
00:00:17A-tzangol yeeeeee
00:00:17TakinBackMyLove can you carry us ?
00:00:17A-tzangol nope
00:00:17TakinBackMyLove cuz i have hangovber
00:00:17TakinBackMyLove over
00:00:17A-tzangol i am stoned
00:00:17infect naix ja wisp
00:00:17Milky lol
00:00:17Milky laier will carry
00:00:17creeeeeee naix + sven
00:00:17TakinBackMyLove kk
00:00:17creeeeeee or clock
00:00:17A-tzangol no
00:00:17infect koos liiga gay
00:00:17Milky just get a solo mid
00:00:17creeeeeee kõik olemas
00:00:17Milky kongkat
00:00:17A-tzangol carry with what?
00:00:17Milky me and laier top
00:00:17creeeeeee ja milky imba wispiga
00:00:17Milky he will naix / dk
00:00:17nigulas today+
00:00:17TakinBackMyLove what shall i ban ?
00:00:17nigulas ?
00:00:17Milky me and dk laier top
00:00:17A-tzangol imo ban naix and try get spec
00:00:17TakinBackMyLove nah
00:00:17TakinBackMyLove fuck
00:00:17Laier spec is just shit
00:00:17TakinBackMyLove spec
00:00:17Laier ban spec and ff
00:00:17TakinBackMyLove naix
00:00:17Laier go
00:00:17TakinBackMyLove better
00:00:17Milky ban naix
00:00:17Milky get dj
00:00:17Milky dk
00:00:17Milky for laier
00:00:17A-tzangol get whisp
00:00:17Milky y
00:00:17A-tzangol for milky
00:00:17A-tzangol and ban naix
00:00:17TakinBackMyLove Naix
00:00:17nigulas -spec
00:00:20Milky _b
00:00:20creeeeeee wisp
00:00:22TakinBackMyLove i give me
00:00:23creeeeeee läheb
00:00:23TakinBackMyLove wisp
00:00:24Laier voisin kyl ottaa sveni
00:00:24creeeeeee jep
00:00:26Laier se o paljo kivmepi
00:00:27Laier .<
00:00:28nigulas ei koti
00:00:28nigulas eriti
00:00:29mrk np
00:00:31Milky hm =/
00:00:32creeeeeee naixi pole
00:00:33mrk mingi sven vastu ja ez
00:00:34creeeeeee siis poh suht
00:00:35Milky mut late dk olis rapeempi
00:00:36infect millega ta paneb seda
00:00:37TakinBackMyLove get
00:00:37Milky 2 spellii
00:00:40TakinBackMyLove get dk
00:00:44Milky i play wisp right ?
00:00:47TakinBackMyLove y
00:00:49TakinBackMyLove give me
00:00:50mrk anna sven
00:00:50TakinBackMyLove clock
00:00:51TakinBackMyLove pælz
00:00:59TakinBackMyLove clock
00:01:05Milky -swap 1
00:01:06TakinBackMyLove -swap 3
00:01:09Milky dk vaa
00:01:13creeeeeee zeus töötaks ma arvan
00:01:18creeeeeee saaks suht intsant wispi
00:01:20mrk tahad?
00:01:20creeeeeee anna zeus mulle
00:01:21nigulas y
00:01:22creeeeeee y
00:01:24mrk -swap 2
00:01:25creeeeeee -swap 3
00:01:25nigulas go tide
00:01:26TakinBackMyLove dk or sk
00:01:27nigulas tide
00:01:28TakinBackMyLove but
00:01:29TakinBackMyLove dk
00:01:30TakinBackMyLove best
00:01:32nigulas or lionz
00:01:35TakinBackMyLove get dk
00:01:36nigulas infect
00:01:36TakinBackMyLove ogre
00:01:38A-tzangol get lion
00:01:40sandii im totally shit with this tbh
00:01:41sandii xD
00:01:41nigulas lion/pugna/rhasta
00:01:42A-tzangol or ogre y
00:01:42TakinBackMyLove or lion
00:01:44Shinja k
00:01:45nigulas so hard hero
00:01:47nigulas 3 spells
00:01:48infect i wont go lion
00:01:50infect :d
00:01:51nigulas gush ulti
00:01:51A-tzangol lion better
00:01:52nigulas anc
00:01:55Milky jees, kakkosel stunia ja iholle vaa
00:01:55nigulas võta siis rhasta
00:01:58creeeeeee mine siis shaman
00:01:58creeeeeee yea
00:02:01Milky firebreath lasthit
00:02:01A-tzangol lanes?
00:02:02creeeeeee sellega panid hästi
00:02:04creeeeeee just mingi mäng
00:02:07TakinBackMyLove get
00:02:08TakinBackMyLove awrds
00:02:09TakinBackMyLove plz
00:02:10TakinBackMyLove im mid
00:02:12infect ma tean. ma oskan seda
00:02:15infect aga ei viitsi
00:02:23Laier miksei kolmosel ni ois 2 firee
00:02:23sandii i dont care how many spells does this have, but its still shitty :))
00:02:25A-tzangol wards
00:02:25nigulas ma vist gankima ei hakka
00:02:27nigulas farmin
00:02:27A-tzangol lion
00:02:29A-tzangol for btm
00:02:29nigulas oma itemid ära midis
00:02:29Milky 2 riittää wispin kaa
00:02:32Milky kuolee aina
00:02:32nigulas suht raske tappa mind
00:02:32mrk wisp on üleval
00:02:33mrk muidu
00:02:34A-tzangol to block pull spot
00:02:35A-tzangol fast
00:02:36mrk zeus peaks ka sinna minema
00:02:39mrk muidu spammid csi ära
00:02:40infect y
00:02:43Milky sä alotat menemäl iholle
00:02:45Milky hyppään suhu
00:02:49nigulas y
00:02:49Milky boom
00:02:50A-tzangol go ward there
00:02:52infect mina ja sven
00:02:54Shinja yy
00:02:55infect parem lane ju
00:02:59Milky nice items lion
00:03:00mrk proovib
00:03:01mrk fb
00:03:01Milky ^^
00:03:03Shinja :D
00:03:03nigulas tidega kahea
00:03:05Milky bot rune
00:03:06creeeeeee ITS HAMMAR TIME
00:03:12nigulas shackle
00:03:14nigulas anchour
00:03:14nigulas gush
00:03:22mrk wardis
00:03:26Milky pullin kerran ja go
00:03:27mrk siin on
00:03:42Milky rhastaa sit
00:04:18Milky menoks
00:04:19creeeeeee lvl 3
00:04:21creeeeeee peaks saama
00:04:24creeeeeee võtta
00:04:40sandii :DD
00:04:46infect cant do shit :D
00:04:47infect soz
00:04:49sandii i know
00:04:52Milky ei iha niiku piti
00:04:53Laier RAKKAUTTA JA PIIKKILANKAA
00:05:16Laier ei iha
00:05:19Laier mut lähti kummiski
00:05:21Milky y
00:05:27Milky reuse
00:05:49TakinBackMyLove LO
00:05:49TakinBackMyLove WTF
00:05:49Milky ja uusiks
00:05:50Laier gota sit vaa?
00:05:51Milky next
00:05:53Milky ss top
00:05:54TakinBackMyLove IMBA TOWER
00:06:19mrk tp alla
00:06:20mrk infect
00:06:33infect kes
00:06:36mrk mõleamd
00:06:38A-tzangol rhasta
00:06:48Milky sry
00:06:49Milky ss top
00:06:49Milky ..
00:07:03mrk rakett
00:07:08creeeeeee tuli juba
00:07:08creeeeeee ära
00:07:11nigulas care
00:07:13nigulas rocket
00:07:13Laier vittuku ois manaregenii
00:07:15Laier ni ois pop :D
00:07:22mrk anna
00:07:24mrk :D
00:07:28nigulas uus rocket
00:07:29mrk tuleb
00:07:36mrk ma oom
00:07:43Milky noo
00:07:44A-tzangol care
00:07:45Milky farmaile
00:08:07TakinBackMyLove ss
00:08:32A-tzangol ss
00:08:34mrk 35mana
00:08:43infect siis lion
00:09:00creeeeeee "ma farmin midis " :D:D
00:09:06infect lion jah?
00:09:10Milky tuun
00:09:10Milky ..
00:09:15Laier :D
00:09:17Laier vittu
00:09:21A-tzangol stun ....
00:09:28A-tzangol rhasta
00:09:31sandii care mid
00:09:32sandii ss top
00:09:37mrk ss necro
00:09:45nigulas AHAHAHA
00:09:46nigulas ok
00:09:47mrk re
00:09:48TakinBackMyLove go
00:09:48nigulas what is this
00:09:48TakinBackMyLove bot
00:09:50nigulas random timing
00:09:54Milky random?
00:09:55nigulas rhasta zeuz
00:09:56nigulas wards
00:09:56mrk tulevad
00:09:57nigulas yes
00:09:58Laier PLANNED
00:09:59Laier !
00:09:59mrk wisp
00:10:00mrk dk
00:10:01nigulas r.a.n.d.o.m
00:10:07infect ma ülesse
00:10:08mrk b
00:10:09mrk b
00:10:09infect leveldama
00:10:16mrk ära tee nalja
00:10:39TakinBackMyLove tower
00:10:40TakinBackMyLove go
00:10:58Laier vittu tääl voi farmata
00:11:02creeeeeee nüüd võime omada rohkem
00:11:03Milky ¨tuun
00:11:04creeeeeee sain manabootsid
00:11:06Milky go
00:11:06Laier ei o manaa
00:11:09Milky aa
00:11:11infect b
00:11:12creeeeeee 1 veel alla vaja
00:11:14creeeeeee saame tappa siis
00:11:39TakinBackMyLove cnmin
00:11:39TakinBackMyLove ffs
00:11:43TakinBackMyLove newbsd
00:11:50mrk miks keegi ei tp
00:11:50Milky hyvin voi?
00:11:52mrk :/
00:11:52A-tzangol was oom
00:11:55infect polnud raha ega mana
00:11:57TakinBackMyLove so
00:11:58TakinBackMyLove wtf
00:11:59Laier nii nyt
00:11:59Milky stunaa vaa jos haluut go
00:12:00Laier mut äskö
00:12:00TakinBackMyLove you can
00:12:01TakinBackMyLove hit
00:12:02TakinBackMyLove em
00:12:21mrk ulti
00:12:38Laier ei oo tosissaa
00:12:38Milky :P
00:12:39sandii kuolkaa
00:12:44Milky melkee sain molemmat sunii
00:13:02Milky tapetaa rhasta
00:13:04nigulas mis nad on kogu aeg 5 kesti v
00:13:11mrk jah
00:13:55creeeeeee tapame
00:13:56creeeeeee oot
00:13:56TakinBackMyLove omw
00:14:00Milky mee
00:14:01Milky go
00:14:01Milky go
00:14:09mrk EILD
00:14:29nigulas TRA PEDE PLANTI NEED WARDID JUBA ÄRA
00:14:36creeeeeee just ostsin ju...
00:14:42nigulas ammu ostsid juba
00:14:44nigulas mingi 4min
00:14:45nigulas seisavad sul
00:14:46sandii ompa paska peli
00:14:51creeeeeee fightid olid ju
00:14:51mrk miks kaasa ei jooksnud zeus
00:14:54creeeeeee mis teha saan sinna
00:14:55mrk oleks kille saanud
00:15:06Laier paljo kivempi ku äsköne 4 carryy + magaso
00:15:07nigulas tra
00:15:09nigulas 5 kesti koguaeg
00:15:10nigulas midagi ei saa teha
00:15:12mrk no meil
00:15:13mrk pole kohal
00:15:20sandii en tykkää tästä herosta yhtää, ihan paska
00:15:31infect def mid :)
00:15:45mrk go
00:16:02mrk zz
00:16:07Milky oomn
00:16:34Shinja deny
00:16:35Shinja mid
00:16:40Laier will do
00:16:42Milky mana
00:16:52mrk morphi wave sinna sisse
00:16:54mrk oleks 4 insta
00:16:58creeeeeee y
00:17:01nigulas dont go
00:17:04Laier eisit
00:17:07Milky :P
00:17:14TakinBackMyLove go
00:17:14TakinBackMyLove mid
00:17:22TakinBackMyLove hgave
00:17:22TakinBackMyLove ulti
00:17:27Milky then go
00:17:27mrk invi clcok
00:17:28Milky tide ced
00:17:29Milky cd
00:17:36mrk invi
00:17:36mrk clcok
00:17:47TakinBackMyLove heal
00:17:48TakinBackMyLove ffs
00:17:50mrk ...
00:17:54Shinja sry
00:17:54mrk ei saa aru
00:17:54mrk nagu
00:17:55TakinBackMyLove ffs
00:17:56TakinBackMyLove necro
00:17:57TakinBackMyLove heal
00:17:57TakinBackMyLove me
00:18:03Milky im healing
00:18:03creeeeeee no me kogu aeg 4 kesti
00:18:05sandii joop
00:18:05creeeeeee nad 5
00:18:35TakinBackMyLove go
00:18:36TakinBackMyLove top
00:18:37TakinBackMyLove after
00:19:07TakinBackMyLove lo
00:19:16mrk tide
00:19:21mrk ur ulti has aoe
00:19:25sandii no shit
00:19:28sandii a
00:19:30mrk then why not
00:19:31mrk keep me alive
00:19:33mrk so i can ulti stun
00:19:42sandii cos i hate u
00:19:49sandii (jk)
00:19:52Milky asd
00:20:10Milky ei sit
00:20:13Milky .,.
00:20:44Laier clock?
00:20:45Laier wtf
00:21:05Laier that was like pure shitness kongkat
00:21:46TakinBackMyLove waste
00:21:50Milky ^JUKER
00:21:51sandii tärkee ulti lionilt
00:21:59Laier bot tower
00:22:13TakinBackMyLove clock so imba
00:22:15TakinBackMyLove hero
00:23:06infect gg ka vä
00:23:21mrk jep
00:23:25sandii menipä vähän turhaan
00:23:44mrk jälle selle taha
00:23:47mrk et otsustavates kohtades
00:23:49sandii wp milky
00:23:50mrk ei tulda kokku
00:23:57mrk all näiteks oli 2v4 kaotasime torni ja surime
00:23:58mrk aga 1 tp
00:24:02mrk oleks meie kasuks tulnud
00:24:06creeeeeee jep
00:24:10TakinBackMyLove b
00:24:11TakinBackMyLove after
00:24:12creeeeeee no ja wisp päästis neid ka
00:24:15creeeeeee väääga mitmel korral
00:24:15Milky tyyy
00:24:20TakinBackMyLove
00:24:22TakinBackMyLove us
00:24:43TakinBackMyLove i taek
00:24:44TakinBackMyLove the
00:24:45TakinBackMyLove rune
00:25:42Laier mennää johk
00:25:46Milky ei oo mit
00:26:03sandii :DD
00:26:18TakinBackMyLove lonp
00:26:19TakinBackMyLove lino
00:26:23sandii oli nii vitun hyvä ulti vaihteeks
00:26:23sandii ::D
00:26:26TakinBackMyLove lion stop wioth the lasthitting ?=
00:26:28Laier osuit muhu :D
00:26:29TakinBackMyLove mby ?
00:26:32sandii joo
00:26:42TakinBackMyLove tardnewb
00:27:39infect ff
00:27:45TakinBackMyLove halo ?
00:27:50Milky wtf
00:27:52TakinBackMyLove do you mid helpiong ?
00:28:05Laier käyää bases
00:28:06mrk gg wp
00:28:07mrk I surrender! [1/5 of Sentinel]
00:28:10infect I surrender! [2/5 of Sentinel]
00:28:10creeeeeee I surrender! [3/5 of Sentinel]
00:28:11sandii I surrender! [4/5 of Sentinel]
00:28:13TakinBackMyLove gg wp nigulas :D
00:28:18TakinBackMyLove mvp
00:28:19Laier saa melki ac
00:28:21Laier vähä uupuu :/
00:28:24Milky :P
00:28:25Milky gg
00:29:13sandii vittu
00:29:52Laier jooh gg
00:30:09nigulas I surrender! [5/5 of Sentinel]
Show the full chat log