Game #3017046

Get replay
1 downloads

+16 X
+1 TS

BoNeshaw
91% | 1546 X | 1505 TS

+11 X
+1 TS

extremewaari
85% | 1496 X | 1433 TS

+41 X
+2 TS

BoBo.Ftw
76% | 1402 X | 1390 TS

+38 X
+2 TS

Banana
16% | 919 X | 1261 TS

+20 X
+63 TS

r99ler
NEW | 1059 X | 1089 TS

-1 X
-1 TS

-.-
92% | 1591 X | 1461 TS

-24 X
-1 TS

creeeeeee
82% | 1471 X | 1401 TS

-59 X
-10 TS

Platscher
NEW | 1175 X | 1318 TS

+0 X
-4 TS

Jambalaya
48% | 1267 X | 1183 TS

-34 X
-1 TS

KolleBolle
19% | 998 X | 1210 TS

Chat log

00:00:13Platscher viper for me pls
00:00:18Platscher everything else is wayne for me
00:00:18creeeeeee oi kes mu kapten on
00:00:18creeeeeee :D
00:00:18-.- kuidas eksam läks :D
00:00:18creeeeeee ma ei teaaaa
00:00:18creeeeeee bläät osad küsimused olid küll jubedad :D
00:00:18BoNeshaw ban naga
00:00:18BoNeshaw want something imba?
00:00:18creeeeeee bone läheb potm nagunii
00:00:18BoNeshaw cos im goin troll
00:00:18-.- -obsidian
00:00:18-.- ma tahan ka
00:00:18-.- potmit
00:00:18-.- :(
00:00:18creeeeeee ta võtab :/
00:00:18creeeeeee banni aa?
00:00:18Banana sk
00:00:18-.- võtan ise aa
00:00:18BoNeshaw ok i get u sk
00:00:18-.- siis
00:00:18creeeeeee k
00:00:23creeeeeee ossa
00:00:25-.- võtad ise?
00:00:26-.- aa
00:00:27creeeeeee gondar tulossa
00:00:30Platscher GET ME VIPER
00:00:34Banana troll then?
00:00:37BoNeshaw y
00:00:39Jambalaya get
00:00:39Jambalaya aa
00:00:40Jambalaya for me
00:00:47creeeeeee see invis vend võib imeda :D
00:00:51-.- :D
00:00:55Jambalaya aa for me ?
00:00:58-.- probably
00:01:02-.- lets see what they get
00:01:05Jambalaya ok
00:01:07creeeeeee deem nüüd ei saa sa potmit :/
00:01:11Jambalaya if not then i go dazzle imo
00:01:12creeeeeee trolliga ? :D
00:01:17-.- gief troll
00:01:23BoNeshaw get supports
00:01:26-.- -swap 4
00:01:26Jambalaya -swap 1
00:01:29Banana ouch
00:01:37Banana want?
00:01:41Jambalaya lanes ?
00:01:41BoNeshaw gimme sp
00:01:44Jambalaya me top ?
00:01:44Banana sp?
00:01:46BoNeshaw shadow priest
00:01:46-.- aa gondar
00:01:47-.- top
00:01:49BoNeshaw dazzle
00:01:52creeeeeee küsiti mingeid id kaardi krüpteerimis meetodeid
00:01:54Banana -swap 1
00:01:55BoNeshaw -swap 4
00:01:55-.- we need a stun now
00:01:56KolleBolle zeus is ok pick?
00:01:56creeeeeee ja siis ULME blääät
00:01:59creeeeeee võiks läbi saada :D
00:02:01-.- get tc
00:02:03-.- if u can play it
00:02:03BoNeshaw me bb down
00:02:05Jambalaya tc
00:02:06KolleBolle cant
00:02:07BoNeshaw hmm
00:02:08creeeeeee tauuuuren
00:02:11-.- magnus or spiritbreaker
00:02:11-.- then
00:02:13Jambalaya then give it to me
00:02:13BoNeshaw potm mid?
00:02:14Jambalaya i can
00:02:17Jambalaya then u get aa
00:02:17r99ler y
00:02:19Jambalaya -.-
00:02:25KolleBolle havent played AA
00:02:28r99ler dazz chick
00:02:29KolleBolle and TC
00:02:29r99ler ?
00:02:30BoNeshaw nvm
00:02:31creeeeeee oi kui palju toitu gondari jaoks
00:02:32BoNeshaw bb mid
00:02:33BoNeshaw troll there
00:02:34creeeeeee omnjomnjom
00:02:36-.- ^^
00:02:37BoNeshaw no
00:02:39BoNeshaw its ur job
00:02:41-.- putsi meil see viimane pick olema peab
00:02:43Jambalaya jokey
00:02:46-.- ta hullem kui mingi 700x vennad
00:02:55creeeeeee tal on 7:2 bara statsid
00:02:55creeeeeee btw
00:02:56creeeeeee :D
00:02:57r99ler hf gl
00:02:57BoNeshaw fucker took my troll :/
00:03:01-.- :)
00:03:18creeeeeee soooooo
00:03:21Banana -ma
00:03:22creeeeeee you pullz
00:03:32Jambalaya y
00:04:28r99ler nice move crix
00:04:29r99ler :D
00:04:33Banana :p
00:04:35Jambalaya gondar u get toss ?
00:05:31creeeeeee soon if im lvl 4
00:05:32creeeeeee we kill
00:05:45Jambalaya k
00:05:50Jambalaya zeus
00:05:53Jambalaya ss 1
00:06:21creeeeeee 3 ye
00:06:22creeeeeee t
00:06:24r99ler gj
00:06:25creeeeeee 1 more creep needed
00:06:25Platscher omfg
00:06:28BoBo.Ftw omfg....
00:06:30BoBo.Ftw epic lagg
00:06:31creeeeeee i need to maim
00:06:32Platscher nice help idiot
00:06:37creeeeeee so he will cube
00:06:56creeeeeee wait
00:07:00creeeeeee now we kill
00:07:27r99ler aa was invis
00:07:27r99ler ?
00:07:46BoNeshaw miss 2
00:07:51BoNeshaw re 1
00:07:57Jambalaya after pull we go again
00:08:02creeeeeee y
00:08:49extremewaari mid ss care bot
00:08:53Jambalaya ss top
00:08:58BoNeshaw b
00:08:59BoNeshaw troll
00:09:05Platscher gank down -.-
00:09:47creeeeeee its np
00:09:51BoNeshaw gj
00:09:52Platscher fuck that
00:09:53r99ler omg
00:09:55BoBo.Ftw u 2
00:10:00extremewaari mid ss
00:10:03Jambalaya nr 1 :D
00:10:04r99ler im so bad
00:10:05r99ler :D
00:10:08r99ler im sooo bad
00:10:20creeeeeee you killed me!
00:10:24r99ler wohoo :D
00:11:10extremewaari godar miss?
00:11:11Platscher care
00:11:12-.- guud guud
00:11:14creeeeeee -bounty
00:11:23Platscher pfff haha
00:11:24extremewaari MID SS
00:11:25Platscher -.-
00:11:28creeeeeee kill top
00:11:31creeeeeee spam a bit
00:11:35Jambalaya come gondar
00:11:36Jambalaya for mana
00:11:55extremewaari mid ss still
00:12:12BoBo.Ftw heal pls
00:12:20creeeeeee -bounty
00:12:52extremewaari mid ss
00:12:57BoNeshaw w8
00:12:58BoNeshaw rune
00:13:01r99ler fu
00:13:02r99ler rly
00:13:16Platscher common fuck you ...
00:13:17KolleBolle edwf
00:13:17KolleBolle f
00:13:18KolleBolle fwef
00:13:18KolleBolle f
00:13:18KolleBolle f
00:13:19Platscher this is a joke
00:13:26r99ler you are a joke :D
00:13:37Platscher someone talked with you bitsch?
00:13:44Jambalaya -.-
00:13:45Platscher ty for ganks
00:13:49r99ler =)
00:13:59Banana t
00:13:59Banana d
00:14:00r99ler omg crix
00:14:17r99ler if u would have stunned him
00:14:19r99ler he would be dead
00:14:23Platscher ss
00:14:24Platscher 2
00:14:29extremewaari mid ss
00:14:34BoNeshaw top care
00:14:38r99ler thx
00:14:41r99ler u always say miss
00:14:46r99ler when they already atacking me
00:15:40r99ler i do have ulti
00:15:44r99ler ss
00:15:45r99ler here
00:16:27Platscher ff
00:16:49BoBo.Ftw xD
00:17:06-.- poleks sa lasthiti üritanud
00:17:08-.- dazzlele
00:17:14-.- oleks ta surnud enne grave :(
00:17:25creeeeeee njaa
00:17:33Jambalaya damn u guys have feeded bot much
00:17:35creeeeeee no ma ei arvanud et nii kõva dmg teen
00:17:38creeeeeee maimiga
00:17:42Platscher lol
00:17:48Platscher with no gank down
00:17:55r99ler -ms
00:18:00BoNeshaw zeus get passive lvl 1 atelast
00:18:23creeeeeee -bounty
00:18:31-.- 5 top
00:18:31-.- ofc
00:18:36Banana no mana
00:18:44-.- run away
00:18:45-.- u fools
00:19:06Platscher !ff
00:19:08Platscher .ff
00:19:35r99ler oO
00:19:39r99ler xD
00:19:58r99ler :D
00:20:29Platscher just ff it -.-
00:20:56creeeeeee IM soooo good with viper
00:20:57creeeeeee give it
00:20:58creeeeeee give it
00:21:00creeeeeee yepyep
00:21:04Platscher i wanted mid with her
00:21:08-.- :DD
00:21:11creeeeeee lol
00:21:18r99ler take care chick
00:21:18r99ler -.-
00:21:19creeeeeee even bigger fail
00:21:33r99ler lal
00:21:40Platscher didnt see any good move of you till now
00:21:59creeeeeee np
00:22:05KolleBolle nice creep
00:22:07creeeeeee 1:8 tells everything at 17 min
00:22:22BoNeshaw mid twr gogogo
00:22:25BoNeshaw we have no much time
00:22:48Platscher rly funny if you got slow and arrow on lane dont ja think
00:23:51r99ler ...
00:23:56-.- turning it around
00:23:58-.- bitchaaz
00:24:20creeeeeee how can you even bolt me
00:24:25creeeeeee with invis on for 2 sec already
00:24:25KolleBolle bb got gem
00:24:31creeeeeee oukay
00:24:32creeeeeee gem
00:24:52BoNeshaw gogogo
00:24:53BoNeshaw base twr
00:25:05Platscher wort game ever XD
00:25:11Jambalaya gem
00:25:12Jambalaya bb
00:25:13Platscher wrong item bought :D
00:25:28BoNeshaw rax
00:25:29BoNeshaw rax
00:25:34creeeeeee gi in
00:25:36creeeeeee bara
00:26:04BoBo.Ftw this lucker...
00:26:08r99ler atleast raxx is down
00:26:24-.- gimme my bottle
00:26:25-.- back
00:26:25Jambalaya this is bad 23 min mid raxes to them
00:26:37-.- fast
00:26:39-.- tule
00:26:40-.- gondie
00:27:08r99ler omw
00:27:22BoNeshaw ulti
00:27:22BoNeshaw zers
00:27:25r99ler cd
00:27:31BoNeshaw fight
00:27:32BoNeshaw gogo
00:28:01-.- FFS
00:28:02-.- mida te teete
00:28:09creeeeeee pole midagi teha ju
00:28:23-.- miks ei ole siis
00:28:24-.- wtf
00:28:26-.- mul aegis
00:28:28creeeeeee ma 300 hp
00:28:38Jambalaya i had mirana on me
00:28:40creeeeeee trackid peale ja spammisin tossi
00:28:45creeeeeee kõik mis võimalik oli
00:29:01Jambalaya track them
00:30:00r99ler :D
00:30:05creeeeeee bkb peal
00:30:07creeeeeee ikka slow?
00:30:07-.- no items bristle
00:30:08creeeeeee oli?
00:30:10-.- still
00:30:12-.- i cant do shit
00:30:24r99ler raxxes
00:30:27r99ler go raxxes
00:30:28-.- mhm..
00:30:29-.- haige
00:30:38r99ler so called gg
00:30:39Jambalaya bara and viper lose it
00:30:45-.- no shit :p
00:30:45KolleBolle hahahhahah
00:30:53KolleBolle gondar/viper lost it
00:30:56KolleBolle end of story
00:31:03-.- 2-10 bara didnt
00:31:04-.- i c
00:31:27KolleBolle and? since i dont get the last hitt
00:31:28KolleBolle thats all
00:31:35-.- so u would have 9-10
00:31:39-.- and 0 assists
00:31:41Banana mana
00:31:43-.- still bad
00:31:44extremewaari cd
00:31:54creeeeeee B
00:31:55creeeeeee B
00:31:56creeeeeee invis
00:31:57creeeeeee all
00:32:29r99ler nice
00:32:36r99ler fucking courir moving all time
00:32:44r99ler noob
00:32:44r99ler rly
00:32:58r99ler now die
00:32:59r99ler gj
00:33:04extremewaari GEM
00:33:09Jambalaya ge,
00:33:11r99ler n4ps..
00:33:40BoNeshaw dont let fag troll focus me ./
00:34:41BoNeshaw top all
00:34:55Platscher they go woods
00:35:06KolleBolle b
00:35:09KolleBolle potm
00:35:11KolleBolle utyli
00:35:39BoNeshaw come top
00:35:40BoNeshaw guys
00:35:45r99ler -ms
00:36:06creeeeeee traaaa
00:36:07creeeeeee uus gem
00:36:09KolleBolle bb
00:36:11KolleBolle new hem
00:36:12KolleBolle gem
00:36:51creeeeeee b
00:36:52creeeeeee regen
Show the full chat log