Game #3016185

Get replay
1 downloads

-43 X
+1 TS

WANKmaster
97% | 1745 X | 1579 TS

+31 X
+1 TS

N2xy
86% | 1456 X | 1502 TS

+35 X
+1 TS

Bra~
75% | 1359 X | 1423 TS

-3 X
+1 TS

creeeeeee
73% | 1361 X | 1392 TS

+16 X
+4 TS

Jonneblarre
50% | 1140 X | 1344 TS

-6 X
-1 TS

-.-
94% | 1664 X | 1466 TS

+20 X
-1 TS

mrk
87% | 1472 X | 1493 TS

-9 X
-1 TS

Vangelis
83% | 1440 X | 1459 TS

-44 X
-1 TS

Laier
76% | 1385 X | 1406 TS

+13 X
-2 TS

NeverbACKdOwn
52% | 1190 X | 1323 TS

Chat log

00:00:00-.- [DotA-GC] ... and the wooden PC award goes to *drum roll* ... Laier with 78 seconds.
00:00:04N2xy omfg
00:00:06N2xy :D
00:00:07NeverbACKdOwn chen doom morph
00:00:09Vangelis ENIGMA, BARA, NAGA
00:00:11NeverbACKdOwn any1 chen?
00:00:12N2xy clock,dazzle, geo
00:00:13-.- cm, pit, luna
00:00:13Laier silencer slard riki
00:00:15mrk techies tusk brod
00:00:17Bra~ pugna bb na
00:00:19NeverbACKdOwn ma võin cm
00:00:19creeeeeee huskar ja terrorblade :D
00:00:20NeverbACKdOwn mängida
00:00:20Jonneblarre warlock dragon kningt veno
00:00:22Laier tusk cm naga
00:00:23N2xy mis int on
00:00:25N2xy cree
00:00:29-.- mmm
00:00:29NeverbACKdOwn i can play cm
00:00:29Vangelis who
00:00:30Vangelis wants
00:00:30Laier i go sile
00:00:30Vangelis this
00:00:30-.- anna morph siis
00:00:34Laier no morph
00:00:35Laier >.<
00:00:36creeeeeee no selle inti ma võtan vist
00:00:39creeeeeee thrall
00:00:40NeverbACKdOwn -swap 1
00:00:40WANKmaster tide dusa storm
00:00:41Jonneblarre some1 want wl?
00:00:42-.- -swap 5
00:00:43N2xy assoo
00:00:45Vangelis mrk
00:00:46Vangelis laier
00:00:49Vangelis you want this
00:00:50Vangelis ??
00:00:53Laier want silencer?
00:00:57Vangelis what else
00:00:59Vangelis do you have
00:01:00Vangelis mrk
00:01:01Vangelis tell also
00:01:02Laier riki etc
00:01:02Bra~ :D
00:01:03Laier shit
00:01:04WANKmaster tide
00:01:05N2xy mu esimene geo mäng arvan
00:01:05mrk techies tusk brood
00:01:06WANKmaster any1?
00:01:10Vangelis mrk
00:01:11WANKmaster any1
00:01:11Bra~ swapi?
00:01:12Vangelis anna tusk mulle
00:01:13WANKmaster tide?
00:01:13Laier take tuskar
00:01:17mrk -swap 3
00:01:17Vangelis -swap 2
00:01:19creeeeeee n2xy viimasel ajal ainult herosi testibki :D
00:01:21N2xy ei.. esimene ikka
00:01:23N2xy sepcail
00:01:24creeeeeee faili ka nii palju :D
00:01:28N2xy xDDDDD
00:01:29WANKmaster no gg
00:01:30WANKmaster siis
00:01:32WANKmaster ma lähen dusa
00:01:37N2xy mine
00:01:38mrk mis ma võtan skille
00:01:43Vangelis max ned
00:01:47Vangelis 1 image
00:01:50Vangelis ja max nuke
00:01:56Vangelis imo vahemalt
00:01:56Jonneblarre me bot or top?
00:02:09N2xy kle wank
00:02:12N2xy mis su ircu nimi on
00:02:28NeverbACKdOwn ma teen double
00:02:31NeverbACKdOwn alguses
00:02:31Vangelis net, image, net, nuke, net, ult, net, nuke nuke nuke, ja siis max
00:02:33creeeeeee glimpsin tagasi
00:02:34creeeeeee mingi jorsi
00:02:35Vangelis image
00:02:38mrk ss2
00:02:38Vangelis 1 lvl ult imo
00:02:59Vangelis you
00:03:00Vangelis dont hav
00:03:04Vangelis nuke
00:03:05Vangelis ?
00:03:09Laier ye i d
00:03:10Laier do
00:03:14Vangelis well
00:03:15Vangelis we
00:03:16Vangelis got cm
00:03:32N2xy poof põhja jah?
00:03:45N2xy nuh
00:04:01NeverbACKdOwn proovmie tappa?
00:04:02creeeeeee ss
00:04:08-.- y
00:04:17NeverbACKdOwn mrk
00:04:19NeverbACKdOwn tapame?
00:04:24NeverbACKdOwn ma tulen
00:04:25NeverbACKdOwn selga
00:04:28creeeeeee mis teed
00:04:30creeeeeee fb lased ka minema
00:04:34Bra~ shoppasin
00:04:35Bra~ xD
00:04:51mrk hea
00:04:56NeverbACKdOwn tra ei jõudnud blockima
00:05:00NeverbACKdOwn oleks maha saand
00:05:01NeverbACKdOwn muidu
00:05:10Laier shiiit
00:05:13Laier didnt watch map at all
00:05:14Vangelis we
00:05:15Vangelis wouldn't
00:05:17Vangelis kill anyway
00:05:30Laier i think we would :7
00:05:35mrk mine selga
00:05:39NeverbACKdOwn ple mana
00:05:58NeverbACKdOwn ma teen double jälle
00:06:04Vangelis tahad
00:06:06Vangelis morph
00:06:06Vangelis ?
00:06:07-.- ei
00:06:07-.- tule
00:06:08-.- siia
00:06:34WANKmaster pohh
00:06:35WANKmaster ärge
00:06:36WANKmaster miss
00:06:36WANKmaster öelge
00:06:45Bra~ ok boss
00:06:47Laier cant solo botlane against those
00:06:53Vangelis i gank
00:06:54Vangelis top once
00:06:57Vangelis then i come bot
00:07:07NeverbACKdOwn tavai
00:07:08NeverbACKdOwn lähme
00:07:21Bra~ tule
00:07:22Bra~ kle
00:07:26N2xy 500 range
00:07:27N2xy sitt
00:07:28N2xy :D
00:07:28creeeeeee oom ju
00:07:29Laier bot ss2
00:07:35mrk bird
00:07:36mrk lindu
00:07:40creeeeeee midi võab
00:07:41creeeeeee võtab
00:07:51creeeeeee glimpsen tagasi ta
00:07:58creeeeeee läks rune järgi
00:08:04creeeeeee ja sai ka
00:08:07Laier no need @bot anymore
00:08:25creeeeeee r u blind or sth
00:08:28mrk upgrade bird someone
00:08:28mrk please
00:08:37mrk ty
00:08:55Bra~ miks varem ei tule siis
00:08:56Bra~ xD
00:08:58N2xy oom
00:09:02mrk oom
00:09:04mrk tegelt ei
00:09:34Vangelis bra haha!
00:09:43creeeeeee seal oli ju
00:09:55Vangelis tele
00:09:55Vangelis kohe
00:09:56Vangelis cm
00:10:01NeverbACKdOwn ma regenin ära
00:10:02NeverbACKdOwn siis
00:10:03creeeeeee mid kill
00:10:15creeeeeee ma ei võtnud ultit
00:10:15creeeeeee lol
00:10:45N2xy ootasid seal
00:10:45N2xy :D
00:10:49N2xy ahvid
00:10:53Laier im so dead :D
00:11:22mrk lol
00:11:31N2xy telefon
00:12:07creeeeeee alarune
00:12:11Jonneblarre ¨need to kill naga
00:12:16creeeeeee xDDDDDDD
00:12:17-.- jaahahaha
00:12:24Bra~ arvata oli seda ju
00:12:27Bra~ ...
00:12:29-.- no muidugi oli
00:12:33-.- aga kuidas see mööda läks
00:12:41Bra~ sest ma arvasin ära
00:12:46mrk ss2
00:12:49-.- eino ma saan aru sellest
00:12:53-.- aga see ei läinud mööda
00:12:54-.- ffs
00:13:00Bra~ läks bro
00:13:01Vangelis laks kull
00:13:02creeeeeee tavai
00:13:03creeeeeee wait mid
00:13:05creeeeeee lets kill
00:13:17creeeeeee 3 mid4
00:13:47Vangelis plz
00:13:48Vangelis main carry
00:13:50-.- :D
00:13:50Vangelis dont suicide
00:13:51Vangelis plz
00:13:53creeeeeee gj lock
00:13:55WANKmaster plz tee me
00:13:55WANKmaster ka
00:13:59N2xy teen
00:14:02-.- naga on main carry
00:15:08mrk lol
00:15:37mrk cd
00:16:18N2xy mana täitsa otsas
00:16:20N2xy nii kiirelt
00:16:20N2xy :/
00:16:28Laier inv thrall coming top
00:16:52Bra~ sry mana
00:16:53creeeeeee gang top?
00:16:55WANKmaster pohh
00:16:57Bra~ manabootsidega pugna
00:16:58Bra~ ja oom
00:16:59Bra~ gg
00:17:08Laier fuck off?
00:17:39mrk new wards please
00:17:43Laier retard cm
00:17:49NeverbACKdOwn your retarded
00:18:40Laier he dropped
00:18:40creeeeeee zzZZZz
00:18:40N2xy läinu v
00:18:40-.- hmm
00:18:40-.- cm or silencer
00:18:40Vangelis cm
00:18:40Vangelis ?
00:18:40Laier cm is just useless
00:18:40Laier retard player >.<
00:18:40Vangelis not
00:18:40Vangelis like
00:18:40Vangelis you are
00:18:40Vangelis awfully
00:18:40Vangelis useful
00:18:40NeverbACKdOwn same as you
00:18:40NeverbACKdOwn :)
00:18:40Vangelis but
00:18:40Vangelis you have ult
00:18:40mrk cm on rohkem kasulikum
00:18:40mrk kui kaasas tatsab
00:18:40Laier later this game goes cm is more useless
00:18:40mrk +sile ulti
00:18:40Laier so
00:18:40Bra~ a good way to get rid of laier
00:18:40Vangelis y
00:18:40Vangelis we can
00:18:40mrk aga vastupidi sile on tugevam farmiga
00:18:40Vangelis use sile
00:18:40Vangelis ult
00:18:40Vangelis silel
00:18:40Vangelis pole farmi
00:18:40N2xy jesus
00:18:40-.- saadab selle sommi ära
00:18:40Vangelis kk
00:18:40-.- saame eesti keeles rääkida :D
00:18:40mrk kelle?:D
00:18:40NeverbACKdOwn :D
00:18:40N2xy ei tule tagasi kah
00:18:40N2xy :S
00:18:40mrk ääre taga
00:18:40-.- no laieri
00:18:40Vangelis ma kasutan
00:18:40Vangelis sile
00:18:40Vangelis ulti siis
00:18:40-.- mhm
00:18:40-.- mingi 5 kord kui wank dropib mu pelas
00:18:40N2xy :((
00:18:40creeeeeee no dusa ka
00:18:40Bra~ pead ära carryma
00:18:40mrk ma esimest korda
00:18:40mrk näen
00:18:46-.- silencer
00:18:52Laier good luck with that retard cm
00:19:01NeverbACKdOwn :D:D:
00:19:16Jonneblarre sell his items?
00:19:18mrk 800 difu
00:19:20mrk müün ehk mingi itemi
00:19:23Vangelis vota
00:19:23Vangelis ara
00:19:24Vangelis treads
00:19:25Vangelis jne
00:19:28N2xy or take
00:19:30Bra~ võin perse võtta?
00:19:30N2xy if someone wants
00:19:31Bra~ :D
00:19:39Jonneblarre i need percervermnce
00:19:43Jonneblarre for refreszher
00:19:53Bra~ i need it more
00:20:22Jonneblarre why do u need it more?
00:20:45Bra~ cuz im not lastpick feeder
00:20:56Jonneblarre thats why i need it more
00:21:26NeverbACKdOwn defmine boti?
00:21:49creeeeeee no silence
00:21:49creeeeeee tra
00:21:59creeeeeee aga noh
00:22:00creeeeeee np
00:22:02creeeeeee ta võitnud anyways selle
00:22:05Bra~ no wl farmib
00:22:07Bra~ np
00:22:23Bra~ D
00:23:00creeeeeee mid
00:23:01creeeeeee def
00:23:04Bra~ g
00:23:04Jonneblarre sell his items?
00:23:28Vangelis ????
00:23:31mrk mis juhtus
00:23:36Vangelis sa canceldasid
00:23:37Vangelis enda ulti
00:23:37mrk :D
00:23:38mrk hea
00:23:43Vangelis seda saab
00:23:43mrk ei pannud tähelegi
00:23:44Vangelis iga hetk
00:23:47Vangelis lopetada
00:24:14N2xy yeye
00:24:47N2xy :(
00:24:48creeeeeee ah mingi cm sai killi
00:24:49creeeeeee np
00:24:52creeeeeee ja mid tower ka
00:24:54N2xy mis nüüd teen?
00:24:55creeeeeee suht hea tegelikult :P
00:24:56N2xy scept
00:24:57N2xy v?
00:25:00creeeeeee meka on?
00:25:02N2xy mhm
00:25:04Bra~ tee ac
00:25:07N2xy aa
00:25:07N2xy ja
00:25:08creeeeeee ac/või hp
00:25:11Bra~ y
00:25:15N2xy hp kuidas
00:25:20Bra~ heart
00:25:21creeeeeee hot ainult kui
00:25:24N2xy see läheb illudele ka=
00:25:31N2xy v mitte illu
00:25:34N2xy vaid teistele
00:25:39Bra~ y
00:25:49N2xy hearti teen siis
00:26:59N2xy ei jõudnus isegi poofida mienma
00:27:01N2xy nii kiirelt
00:27:02N2xy :D
00:27:23N2xy lets go all 5
00:27:23N2xy mid
00:27:24N2xy try it
00:27:26N2xy smoke up
00:27:27N2xy and go
00:27:36N2xy out only chance
00:27:36N2xy :D
00:27:38N2xy our
00:27:41creeeeeee mrk tegi cristalis :D
00:27:42creeeeeee lol
00:28:17N2xy all mid
00:28:18Vangelis plz
00:28:19-.- normal :D
00:28:20Vangelis ??
00:28:21N2xy go
00:28:23Vangelis mis sa teed
00:28:27Vangelis tahad mangu kaotada
00:28:28Vangelis ?
00:28:30Bra~ omw
00:28:32Vangelis terve mang
00:28:35Vangelis uks suur feed ja fail
00:28:37-.- ei leidnud õiget nuppu millega shieldida
00:28:40Bra~ heal
00:28:46Vangelis ehk lihtsalt gameruin
00:28:46Vangelis ?
00:28:49Vangelis nii sama just for fun
00:28:52-.- ei
00:29:12creeeeeee kuradi LOCK
00:29:16creeeeeee nii aeglane ei anna olla
00:29:38mrk tapke ja seda
00:29:40creeeeeee tapa poofiga
00:29:41mrk kellel 2x rohkem hp:D
00:29:42creeeeeee easy killid
00:30:01Vangelis I surrender! [1/4 of Scourge]
00:30:19Vangelis taiesti
00:30:21Vangelis mottetu mang
00:30:23Vangelis lihtsalt
00:30:24Vangelis 30 min
00:30:27Vangelis uks suur morph fail
00:30:31-.- ah ole kuss juba
00:31:05mrk näha oli ju
00:31:05Vangelis wow
00:31:06Vangelis veel
00:31:07Vangelis uks entry
00:31:08Vangelis ?
00:31:12-.- kust ta näha oli
00:31:13Vangelis suht fun
00:31:16mrk metsas
00:31:16mrk tulid
00:31:17Vangelis 1 lihtsalt
00:31:19Vangelis feedib for fun
00:31:26creeeeeee mis tal teha oli?
00:31:31Vangelis einoh ta terve mang
00:31:35Bra~ need items
00:31:36Bra~ regen
00:31:37Vangelis annab entrisi ja chaseb jne
00:31:42Vangelis ja first item
00:31:46Vangelis eagle
00:31:56Bra~ reuse
00:31:58-.- :DD
00:32:35Bra~ and u dont listen
00:32:35Bra~ gg
00:32:47creeeeeee tapame
00:32:48creeeeeee topi
00:32:53N2xy reaver olem,as
00:32:55N2xy yerye
00:33:05mrk oleks võinud lihtsalt
00:33:08mrk 40minti baasis olla
00:33:11mrk ja siis tree võtta
00:33:15mrk :d
00:33:23Vangelis einoh
00:33:25-.- lõpetage ära :D
00:33:26Vangelis edu meelne
00:33:27Vangelis morph
00:33:27creeeeeee :D
00:33:28creeeeeee ei
00:33:30creeeeeee fun on ju :D
00:33:58Bra~ gather
00:34:15creeeeeee :(
00:34:18creeeeeee ward künkal
00:34:21Bra~ warded
00:34:22Bra~ y
00:34:28Vangelis lahme
00:34:29Vangelis pushime
00:34:30mrk ma ei saa ka mitte midagi aru
00:34:31Vangelis 4 kesi
00:34:33N2xy smoke
00:34:34Vangelis akki siis
00:34:34mrk kana
00:34:35mrk võiks olla
00:34:38Vangelis moprh
00:34:38Bra~ just gather
00:34:39Vangelis ei lase feedi
00:34:45Bra~ no need for some fucking smoke
00:34:47Bra~ go top
00:34:49Bra~ with me
00:34:54Vangelis ma
00:34:55Vangelis ostan
00:34:56N2xy oki
00:34:57Vangelis vladi
00:34:57Vangelis tahad
00:34:58Vangelis ?
00:35:00mrk a
00:35:14mrk osta kana
00:35:14mrk cm
00:35:32mrk meepo roshib
00:35:41Vangelis meie
00:35:42Vangelis morph
00:35:43Vangelis farmib
00:35:49Bra~ g
00:35:58mrk siia ka wardi
00:36:19mrk sisse
00:36:34creeeeeee tuskar
00:36:37creeeeeee hüppab mulle
00:36:40creeeeeee ma peidan
00:36:41creeeeeee võssis
00:36:58N2xy see silence
00:37:07N2xy insta killlist mu öra
00:37:07mrk lol
00:37:11N2xy gogo
00:37:12mrk ma vaatasin niikaua kes elus veel on
00:37:13NeverbACKdOwn I surrender! [2/4 of Scourge]
00:37:15mrk siis leidsin et mitte keegi
00:37:18Vangelis no
00:37:19Vangelis edu meelne
00:37:20Vangelis morph
00:37:22Vangelis 35 min
00:37:23N2xy nice
00:37:24creeeeeee poh las killis
00:37:24creeeeeee :D
00:37:27creeeeeee mu ulti rapes
00:37:27N2xy :D
00:37:27Vangelis farmib eagle horni
00:37:27creeeeeee :D
00:37:29-.- edumeelne :D
00:37:30N2xy hearti peaaegu peal
00:37:31-.- normal
00:37:33N2xy präis kaua peksid
00:37:34Vangelis wp iamnogoodatdota
00:37:34N2xy :D
00:37:36N2xy mhm
00:37:38N2xy imba oli
00:37:38-.- kuule ma instasin meepo ära praegu
00:37:41-.- ole rahulik :D
00:37:44N2xy i go take it
00:37:45N2xy soion
00:37:47Vangelis oioi 1000 hp morph
00:37:50mrk sellega sa tapsid ennast:D
00:37:51N2xy or b
00:37:51mrk pugna ward
00:37:54mrk ja eblade
00:37:54mrk :D
00:37:55-.- jeah
00:38:02N2xy 1 tower down its easier to puch
00:38:06mrk mis siis et
00:38:09mrk thrall wl on 4hit
00:38:10mrk mulle
00:38:12mrk aga üksi ei saa
00:38:45N2xy rosh imo
00:38:51Bra~ no need
00:38:52Bra~ imo
00:38:59Bra~ just risking when they come
00:39:00N2xy saan soloda selle
00:39:10creeeeeee soloda võid
00:39:12Bra~ kui sured siis oled ilge pedekas
00:39:12creeeeeee mee eemal
00:39:13creeeeeee guard
00:39:18N2xy mhm
00:39:23Bra~ just go
00:39:28creeeeeee ilge pedekas
00:39:29creeeeeee :D:D:D
00:39:37creeeeeee nii nunnuuu
00:40:05mrk rofl
00:40:08mrk wl bond
00:40:10mrk tappis insta
00:40:20mrk gg
00:40:20mrk f
00:40:21mrk I surrender! [3/4 of Scourge]
00:40:25Bra~ gg wp
00:40:55Bra~ imba hp
00:40:57N2xy tyra nad nussivad
00:41:00Vangelis einoh
00:41:01Vangelis terve mang
00:41:05Vangelis laseb owni
00:41:13Bra~ sa pead low meepo minema tooma
00:41:17Vangelis I surrender! [3/4 of Scourge]
00:41:19N2xy rpoovisn
00:41:21Bra~ las teised peksavad niisama
00:41:22N2xy see oli nii ntyradi aeglane
00:41:28Bra~ ei pea poofima nettima koguaeg
00:41:50-.- tasub ainult loota, et järgmine mäng oled selle feederi vastu vangelis :D
00:41:50N2xy gather and bot
00:41:51N2xy :p
00:41:59creeeeeee :D
00:42:01Vangelis eip
00:42:05Vangelis loodan et olen samas
00:42:06Vangelis teamis
00:42:07Jonneblarre all bot again
00:42:09Vangelis ja lastpick
00:42:10Vangelis sylla tuleb
00:42:34creeeeeee lähem shoppan
00:42:36creeeeeee siin võib minna
00:42:56mrk ;D
00:42:56Bra~ xd
00:42:57N2xy :(
00:42:59Vangelis gogo
00:43:01Vangelis push mid
00:43:02Vangelis throne
00:43:12creeeeeee nüüd on natsa sitasti
00:43:13creeeeeee :D
00:43:29NeverbACKdOwn boti ei defi?
00:44:04creeeeeee throne läheb
00:44:05creeeeeee tasa
00:44:06creeeeeee fight
00:44:07creeeeeee :D
00:44:15creeeeeee krt sile
00:44:35Bra~ ff 1 rax
00:44:37Bra~ :/
00:44:43creeeeeee tripperkill
00:44:47-.- :DD
00:44:47N2xy xD
00:44:48Bra~ lol
00:44:49N2xy no cata
00:44:50Bra~ noobid
00:44:50N2xy np
00:44:54N2xy xDD
00:44:55N2xy 14hp
00:45:01N2xy mien thrall
00:45:03N2xy midist
00:45:04N2xy 1 hit
00:45:05N2xy :D
00:45:09N2xy forcega
00:45:14Bra~ suicide squad attaack
00:45:15N2xy misti
00:45:23Bra~ :D
00:45:25N2xy xDD
00:45:27Bra~ pwned
00:46:06Bra~ nooo
00:46:14Bra~ ok
00:46:21Bra~ ärge pushige
00:46:22Bra~ xD
00:46:34mrk :DDDDDDDDD
00:46:35creeeeeee ikka
00:46:37creeeeeee :D:D
00:46:38Bra~ minge b
00:46:39Bra~ np
00:46:40creeeeeee krt küll :D
00:46:45mrk ma juba mõtlesin et põrusin
00:46:47mrk aga keerasid ümber
00:46:54creeeeeee ma unustasin ära selle spelli :D
Show the full chat log