Game #2996364

Get replay
2 downloads

-22 X
-2 TS

creeeeeee
83% | 1485 X | 1408 TS

-41 X
-10 TS

NwC.CooL-T
63% | 1262 X | 1376 TS

-59 X
-2 TS

zonskass
50% | 1124 X | 1365 TS

-1 X
-2 TS

sebralane
31% | 1008 X | 1322 TS

+24 X
-6 TS

mamyka
18% | 918 X | 1278 TS

+25 X
+12 TS

Tough
70% | 1341 X | 1386 TS

+43 X
+3 TS

TOo_LaZy
58% | 1203 X | 1391 TS

+17 X
+3 TS

slc2
51% | 1203 X | 1310 TS

+29 X
+5 TS

Firoga
36% | 1081 X | 1294 TS

-9 X
+20 TS

Astrocreep
32% | 1141 X | 1190 TS

Chat log

00:00:03creeeeeee -r
00:00:06creeeeeee -r-d
00:00:17slc2 ban weaver
00:00:17Tough y
00:00:17Tough or tb
00:00:17slc2 no weaver
00:00:17Tough weaver
00:00:17Astrocreep tb>weaver
00:00:17creeeeeee -naga
00:00:17sebralane is this remake?
00:00:17creeeeeee y
00:00:17Firoga weaer and naga
00:00:17Firoga right?
00:00:17TOo_LaZy i could
00:00:17TOo_LaZy do
00:00:17slc2 gogo
00:00:17Tough WEAVER NAGA BANED
00:00:17TOo_LaZy weaver
00:00:17sebralane oke then no red text
00:00:19creeeeeee ---------NAGA & weaver banned------
00:00:19TOo_LaZy ah ok
00:00:19Tough nah
00:00:21slc2 fuck weaver
00:00:25Tough get es tuskar
00:00:27Tough sven
00:00:29Tough entch
00:00:29Firoga +invo
00:00:31Tough rhasta
00:00:33sebralane cree anna zuuus mulle
00:00:34Firoga should be picked
00:00:35slc2 dazzle?
00:00:36Firoga i cna't use him
00:00:38slc2 is best hero
00:00:40Tough dazzle as well
00:00:41creeeeeee see jääb sulle anyway
00:00:42sebralane pick me zuuus pls
00:00:47creeeeeee es
00:00:48creeeeeee ofc
00:00:48sebralane mai usu
00:00:49creeeeeee nice
00:00:56Astrocreep damn
00:01:01Astrocreep outpicked already
00:01:06Firoga i'll pugna
00:01:06Tough FUCK U TB
00:01:07slc2 lets rape top
00:01:08TOo_LaZy :DDD
00:01:10TOo_LaZy hahahah
00:01:10TOo_LaZy fuck u
00:01:11NwC.CooL-T go mass cary
00:01:11TOo_LaZy -hhn
00:01:12TOo_LaZy -di
00:01:13Tough y
00:01:15creeeeeee :D
00:01:17TOo_LaZy doing that
00:01:18creeeeeee get tuskar
00:01:20Astrocreep i get carry also
00:01:23Tough go pick tb after gondar
00:01:23TOo_LaZy go get it
00:01:25TOo_LaZy i dont care
00:01:26creeeeeee tuskar or sven
00:01:29slc2 get dazzle
00:01:30creeeeeee tuskar + es
00:01:30Tough get tuskarand entch
00:01:32Tough or dazzle
00:01:34slc2 dazzle sven
00:01:38creeeeeee good
00:01:39creeeeeee :D
00:01:43Tough pudgna mid?
00:01:46slc2 nice pick firoga
00:01:46Astrocreep -tips
00:01:47Firoga i can
00:01:49creeeeeee now es wont need dagger so fast :)
00:01:52creeeeeee tusk just balls in
00:01:52Tough than go on
00:01:53Firoga but i prefer lane
00:01:57Firoga i'll mid
00:01:58Tough well
00:01:59creeeeeee ranged last
00:02:01Tough i can go mid as well
00:02:01Firoga me mid
00:02:03slc2 let me mid?
00:02:03Firoga me mid
00:02:07Firoga or rhasta
00:02:08zonskass i am not good with this
00:02:09TOo_LaZy firoga good pugna
00:02:10TOo_LaZy he can do
00:02:10sebralane dazzle
00:02:11TOo_LaZy mid
00:02:12sebralane last :D
00:02:14Firoga great
00:02:16creeeeeee its np
00:02:20creeeeeee just 1 lvl ball first
00:02:23TOo_LaZy or come
00:02:24TOo_LaZy bot with me
00:02:24zonskass ok
00:02:26TOo_LaZy firoga
00:02:26creeeeeee then max first
00:02:28Tough pugna
00:02:29slc2 sven top
00:02:29Tough to me
00:02:30creeeeeee and third
00:02:33Tough sven bot
00:02:34zonskass ok
00:02:35zonskass /w DotaKeys: off
00:02:37zonskass /w DotaKeys: on
00:02:37TOo_LaZy :DDD
00:02:38TOo_LaZy ok
00:02:39zonskass /w DotaKeys: You control Tuskarr [e,w,f,r]
00:02:40Tough pugna
00:02:41TOo_LaZy imme mid
00:02:42Firoga me mid?
00:02:42TOo_LaZy then
00:02:42Tough to me
00:02:44creeeeeee ult also in the middle
00:02:44TOo_LaZy give me mid then
00:02:48Firoga aye ok
00:02:49creeeeeee and as last max ball
00:02:49slc2 then go mid
00:02:52Firoga me top
00:02:52Tough pugna bot
00:02:55Tough rahsta top
00:02:56creeeeeee 1 lvl of ball is enough
00:02:56TOo_LaZy ok
00:03:00zonskass ok ok
00:03:03creeeeeee u can initate with es
00:03:04Tough rshata
00:03:04Tough to
00:03:05creeeeeee very well
00:03:06sebralane more ball is more speed imo
00:03:06Tough p
00:03:07sebralane or not?
00:03:08Tough pugna bot
00:03:11creeeeeee nope
00:03:12slc2 pugna bot
00:03:12Firoga ok
00:03:14Firoga i go
00:03:15sebralane oke
00:03:19creeeeeee imo
00:03:20creeeeeee :D
00:03:20sebralane more stun?
00:03:22zonskass more stun time and dmg
00:03:25creeeeeee dmg''stun
00:03:36sebralane speed=ppl in ball?
00:03:55creeeeeee = tuskar speed
00:04:36slc2 focus es all the time
00:05:06Tough i go pukll
00:05:12Tough wo
00:05:13creeeeeee kidding me?
00:05:13Tough wow
00:05:15Tough respect
00:05:16TOo_LaZy noob
00:05:20creeeeeee haha
00:05:22creeeeeee i show u noob
00:05:28TOo_LaZy who me
00:05:29Tough ahah :D
00:05:32creeeeeee autoattacker
00:05:35sebralane go for pugna
00:05:36creeeeeee must be good
00:05:39NwC.CooL-T ss
00:05:42zonskass ok
00:05:55NwC.CooL-T e
00:05:55NwC.CooL-T re
00:06:02slc2 kill
00:06:04slc2 es
00:06:44zonskass sahre
00:06:54zonskass share
00:07:15NwC.CooL-T ss
00:07:18NwC.CooL-T bh
00:07:22slc2 push lane
00:07:38slc2 reg
00:07:44slc2 kill
00:07:45zonskass b arasta
00:07:55creeeeeee flying please
00:07:57zonskass share chicken noob
00:07:59NwC.CooL-T ssss
00:08:00mamyka alry
00:08:03sebralane tp down
00:08:17slc2 sven dive
00:08:17Tough one top
00:08:25zonskass share!!!!!!!!!!!!!1
00:08:26NwC.CooL-T ss all top
00:08:39NwC.CooL-T re1
00:08:45sebralane da fak u do
00:08:54creeeeeee flying
00:09:03Tough one top ff
00:09:05mamyka open eyes qop
00:09:09TOo_LaZy ss
00:09:10Tough ffs*
00:09:10TOo_LaZy akasha
00:09:11TOo_LaZy bot
00:09:15Astrocreep rune top
00:09:25Astrocreep omw up
00:09:26creeeeeee ball
00:09:35zonskass k
00:09:35sebralane go imo
00:09:36creeeeeee go
00:10:06mamyka nice ss mid + sven
00:10:19TOo_LaZy ss
00:10:19TOo_LaZy mid
00:10:27creeeeeee went ganging sry
00:11:02sebralane ss2
00:12:05slc2 push
00:12:14Firoga gj
00:12:23TOo_LaZy wads?
00:12:27creeeeeee care
00:12:31Firoga let's take sometowers
00:12:32TOo_LaZy go
00:12:34Firoga we push so good
00:12:42sebralane tapame
00:12:51creeeeeee MIKS ei saa künka otsa blinkida
00:12:54creeeeeee tra
00:13:00creeeeeee keegi pole käinud künka otsas
00:13:01creeeeeee jess
00:13:05creeeeeee ei saanud sinna blinkida
00:13:16TOo_LaZy lemme
00:13:22zonskass go es
00:13:24zonskass ?
00:13:26Tough 30 plks
00:13:27TOo_LaZy lemme
00:13:27creeeeeee kill mid
00:13:27Firoga k
00:13:27slc2 ?
00:13:27NwC.CooL-T ulty cd
00:13:27Firoga u farm
00:13:27TOo_LaZy k
00:13:27zonskass ok
00:13:27NwC.CooL-T dont go
00:13:27zonskass dont go
00:13:27zonskass go forest?
00:13:27slc2 pugna lets get mid tower
00:13:27Firoga y
00:13:27mamyka go go
00:13:27Tough thx
00:13:27Tough re
00:13:34zonskass metweor rdy?
00:14:14slc2 come
00:14:23sebralane ult cd
00:14:37zonskass invoker has meteor?
00:14:41Firoga oom
00:14:50zonskass be rdy es
00:14:51slc2 sven go
00:15:18slc2 gondar u need to come and help
00:15:23Astrocreep leave him
00:15:24slc2 ur also good early u know?
00:15:27Astrocreep winning isnt impt
00:15:28zonskass we need fucking meteor, it would be nice
00:15:29creeeeeee kill mid
00:15:33sebralane oom
00:15:34Astrocreep its for the fun
00:15:36slc2 it aint winning
00:15:43creeeeeee spammi
00:15:46creeeeeee mõnuga
00:16:53creeeeeee i've seen 0 spells by invo
00:16:55creeeeeee cool
00:17:05creeeeeee oo
00:17:06creeeeeee first one
00:17:07sebralane tal on gold snap ja meteor
00:17:18TOo_LaZy go take bot
00:17:19TOo_LaZy to
00:17:20TOo_LaZy tower
00:17:23TOo_LaZy with pugna and rhasta
00:17:29Astrocreep pug needs heel
00:17:31Astrocreep heal
00:17:35Firoga y
00:17:55zonskass i can do ulti then ball? does it stack?
00:18:00sebralane y
00:18:06sebralane ulti lasts until nxt attack
00:18:11creeeeeee u can use it before
00:18:15zonskass ok
00:18:27Firoga care
00:19:14Tough team?
00:19:32Tough tb
00:19:34slc2 push
00:19:35Tough u goes radi?!
00:19:39Tough go*
00:19:39TOo_LaZy dunno yet
00:19:41TOo_LaZy no maybe
00:19:42zonskass es w8
00:19:44TOo_LaZy whousl i ?
00:19:45TOo_LaZy maybe yes
00:19:45slc2 s y
00:19:54slc2 s y
00:19:56Tough skadi
00:20:01TOo_LaZy i was htibnkign skadi
00:20:06Astrocreep skadi better
00:20:10Astrocreep skadi plus lifesteal
00:20:20NwC.CooL-T b
00:20:43TOo_LaZy oh my
00:20:44slc2 gay tb
00:20:52creeeeeee gj
00:20:59slc2 ur to pussy
00:21:02TOo_LaZy where is
00:21:05TOo_LaZy orb of venom ?
00:21:18TOo_LaZy k
00:21:51TOo_LaZy il ltkae bot
00:22:12slc2 ppush
00:22:14zonskass fucking gondar
00:22:20zonskass alwyss here
00:22:24creeeeeee go mid
00:22:24creeeeeee ball
00:22:25creeeeeee in
00:22:26creeeeeee fast
00:22:27creeeeeee cime
00:22:33creeeeeee omg
00:22:35creeeeeee could kill all
00:22:40mamyka go farm noob\
00:22:43creeeeeee why aint you here
00:22:44creeeeeee deffing
00:22:49creeeeeee we got SICK aoe
00:22:58creeeeeee only chances if they push
00:22:59Tough i check rune
00:23:00mamyka and u farm
00:23:01mamyka so np
00:23:03creeeeeee and they you ppl aint here
00:23:11zonskass go es
00:23:15slc2 i take
00:23:20slc2 push
00:23:29slc2 i come mid w8
00:23:37creeeeeee def bot
00:23:38creeeeeee with 5 now
00:23:44creeeeeee es wtf
00:23:54sebralane gg
00:23:57sebralane gondar bf
00:24:03NwC.CooL-T where ward wtf?
00:24:24sebralane pane ulti
00:24:33TOo_LaZy b
00:24:45zonskass mana
00:24:57Tough -bounty
00:25:06slc2 -bounty
00:25:31slc2 go bot all
00:25:38zonskass invoker beter meteor and mana blast
00:25:40slc2 gondar 2w8 me
00:25:40TOo_LaZy ill tp
00:25:45mamyka su plz
00:25:54creeeeeee go kill
00:26:02creeeeeee why farm with so low hp
00:26:04zonskass they witout mana suck
00:26:05creeeeeee when they have gondar
00:26:06creeeeeee es?
00:26:18slc2 come bot......æ
00:26:21NwC.CooL-T nope
00:26:23Tough -ms
00:26:24NwC.CooL-T needdager
00:26:41creeeeeee MIDA
00:27:06mamyka fuckin noob DONT BNLOCVK M<E
00:27:08slc2 tower
00:27:10sebralane :D
00:27:23creeeeeee mkay
00:27:27zonskass gg
00:27:33creeeeeee we need tornade + emp
00:27:37creeeeeee when they have no mana
00:27:40creeeeeee they cant do shiat
00:27:42mamyka coz u have boots after 25 mins game
00:27:54creeeeeee can you do that?
00:27:55creeeeeee invo?
00:28:07creeeeeee ball in
00:28:54Firoga come with us
00:28:56Firoga next time
00:29:12sebralane tb v6itab selle m2ngu
00:29:13creeeeeee dont ball on
00:29:16TOo_LaZy ok
00:29:19TOo_LaZy tell me when gather
00:29:20TOo_LaZy and end it
00:29:21creeeeeee giondar
00:29:25zonskass kk
00:29:25creeeeeee go on pugna/shaman
00:29:28creeeeeee we can instant kill em
00:29:30Tough -bounty
00:29:34TOo_LaZy skadi life steal
00:29:36creeeeeee the one who is in the middle of creeps
00:29:36TOo_LaZy and sange stacks?
00:29:38zonskass who want take gem?
00:29:39creeeeeee so es ult will hurt
00:29:41slc2 yes
00:29:51slc2 go top all
00:29:52sebralane terror skai 26min :O
00:29:55creeeeeee give me
00:29:57mamyka nice mid
00:30:02Astrocreep i
00:30:05creeeeeee mid??
00:30:08creeeeeee god ur idiot
00:30:08Astrocreep i go top with no regen?
00:30:14sebralane lest go
00:30:17creeeeeee 5:1 + gondar 11:4 bounty
00:30:19creeeeeee wtf u think
00:30:24creeeeeee ofc he gets farm easy
00:30:32creeeeeee and skadi aint shit
00:30:35creeeeeee 27 min
00:30:35TOo_LaZy :D:D:D:D
00:30:41sebralane are u real es?
00:30:41slc2 ward
00:30:42sebralane da fak
00:30:48sebralane soo retard
00:30:50Firoga w8
00:30:53NwC.CooL-T su noob
00:31:02creeeeeee fast
00:31:03creeeeeee def
00:31:09creeeeeee low tower
00:31:10creeeeeee tele
00:31:18zonskass firt bal then tornado
00:32:08NwC.CooL-T kill ward
00:32:35sebralane tapa tb tra
00:32:44sebralane nojah
00:32:49sebralane nice bd?
00:32:52sebralane kust gondar tuli
00:33:44TOo_LaZy noob
00:33:45TOo_LaZy creee
00:33:57creeeeeee 30 min freefarm + bounty
00:34:00creeeeeee and only skadi
00:34:03creeeeeee dont talk please
00:34:08TOo_LaZy both game
00:34:09TOo_LaZy s
00:34:11TOo_LaZy dominated
00:34:12TOo_LaZy @ mid
00:34:15creeeeeee hahaha
00:34:19creeeeeee i had HELL of a farm
00:34:20creeeeeee with lock
00:34:24creeeeeee "dominated"
00:34:27TOo_LaZy :D
00:34:29TOo_LaZy haha
00:34:42sebralane !ff
00:34:43sebralane I surrender! [1/5 of Sentinel]
00:34:46zonskass I surrender! [2/5 of Sentinel]
00:34:49slc2 go mid
00:35:12TOo_LaZy ok im going to end this
00:35:17Tough nah
00:35:20Tough im going to end this
00:35:20Tough :D
00:35:40creeeeeee can we def
00:35:41creeeeeee 1 time
00:35:44creeeeeee with 5
00:35:49creeeeeee and wo giving entry
00:35:49zonskass es always alone
00:36:08creeeeeee GOOD JOB
00:36:13creeeeeee es so good
00:36:16NwC.CooL-T good job in mid
00:36:33zonskass es yuo lost this
00:36:36sebralane kuidas :D
00:36:37NwC.CooL-T ahahaha
00:36:41NwC.CooL-T sure
00:36:48zonskass farm far m farm
00:36:49NwC.CooL-T 10 lvl 0 item
00:36:51NwC.CooL-T lowbob
00:37:00zonskass couse dead defending
00:37:34mamyka I surrender! [3/5 of Sentinel]
00:37:37sebralane I surrender! [3/5 of Sentinel]
00:37:41Firoga best pugna in gc :D
00:37:43Tough wp guys
00:37:43NwC.CooL-T sven have dagger 10 min
00:37:47NwC.CooL-T nice bob
00:37:47Firoga wp wp
00:37:57Firoga uiuuuuuh
00:37:58Tough one hit them!
00:37:58NwC.CooL-T gj tuskar
00:38:04zonskass :D
00:38:13NwC.CooL-T 0-8
00:38:13zonskass its you lost
00:38:16NwC.CooL-T omfg
00:38:16mamyka nice farm tusk)
00:38:16Firoga no alone
00:38:18Firoga go with him
00:38:24zonskass i defeing all game
00:38:25NwC.CooL-T delete dota
00:38:31NwC.CooL-T and suecid
00:38:38zonskass couse witout yyou
00:38:49Tough FU BITCH
00:38:54zonskass you farm all game and do nothing now
00:38:55Tough die
00:39:13creeeeeee I surrender! [4/5 of Sentinel]
00:39:16Tough 1k crit
00:39:16creeeeeee no es ei defi nagunii
00:39:17Tough iojkay
00:39:20creeeeeee vahet pole
00:39:21NwC.CooL-T sure
00:39:26NwC.CooL-T eng bob
00:39:33Tough gondar such a noob hero xD
00:39:33creeeeeee you wont def anyway
00:39:38creeeeeee go solo suicide again
00:39:56creeeeeee HAHAH
00:40:37Tough oalal
Show the full chat log