Game #2940558

Get replay
1 downloads

+34 X
+4 TS

Jonnija
87% | 1481 X | 1475 TS

+16 X
+3 TS

Vangelis
86% | 1498 X | 1439 TS

-16 X
+4 TS

creeeeeee
74% | 1385 X | 1397 TS

+19 X
+4 TS

magaso
64% | 1289 X | 1361 TS

+41 X
+4 TS

Strom
61% | 1230 X | 1398 TS

-43 X
-15 TS

FirstBlood
100% | 1904 X | 1648 TS

+10 X
-14 TS

Xeros
72% | 1412 X | 1333 TS

-19 X
-4 TS

Momdsiw
65% | 1316 X | 1336 TS

-25 X
-35 TS

IamSoUnluckY
54% | 1231 X | 1367 TS

-10 X
-10 TS

-ToKe-
61% | 1267 X | 1325 TS

Chat log

00:00:19Strom no room for fail
00:00:19Vangelis thing is
00:00:19Vangelis strom
00:00:19creeeeeee appi siin nii palju häid herosi tema jaoks
00:00:19Strom also, no room for medusa pick
00:00:19Vangelis you will see magaso
00:00:19FirstBlood -magina
00:00:19creeeeeee magaso will go qop
00:00:19Vangelis he will pick like medusa or qop
00:00:19Vangelis y
00:00:19creeeeeee as always
00:00:19magaso y
00:00:19Vangelis regardless of what we pick
00:00:19magaso u should be banned for gameruin
00:00:19Strom dunno, I saw him pick pitlord or something recently
00:00:19IamSoUnluckY some1 play furi?
00:00:19Strom was pleasently surprised
00:00:19Momdsiw i can furi
00:00:19Vangelis well
00:00:19IamSoUnluckY i wanted it
00:00:19Vangelis i really can't pick seriously
00:00:19IamSoUnluckY .
00:00:19Xeros i can furi
00:00:19Momdsiw xD
00:00:19FirstBlood ban
00:00:19creeeeeee for gameruin? who? why?
00:00:19Vangelis if team isn't really serious
00:00:19Xeros lol
00:00:19Strom you need to, they have firstblood
00:00:19FirstBlood and dont waste time
00:00:19magaso vangelis
00:00:19magaso kotl not a signle ward
00:00:19magaso help etc
00:00:19Vangelis your axe pick
00:00:19Vangelis = epic
00:00:19FirstBlood blue are you here?
00:00:19Strom I don't think so
00:00:19creeeeeee ma pakun ta läheb rex jälle
00:00:19magaso refuse to comunicate
00:00:19Vangelis you get axe, you ruin lanes
00:00:19Strom he isn't speaking in team either
00:00:19Vangelis you feed
00:00:19Vangelis and then you start complaining
00:00:19FirstBlood so say ban you
00:00:19Xeros BAN
00:00:19Xeros blue
00:00:19FirstBlood when he not here
00:00:19magaso u jsut rage kid
00:00:19magaso with no life
00:00:19creeeeeee oh god
00:00:19creeeeeee here we go again
00:00:19creeeeeee with same story
00:00:19FirstBlood say hero
00:00:19Vangelis he
00:00:19Vangelis is
00:00:19Vangelis afk
00:00:19IamSoUnluckY /..,;'[p;l,op0-[=]'/.;lp0-=[]'/.;lp[=[]'
00:00:19Vangelis ?
00:00:19-ToKe- .afk
00:00:19FirstBlood vagelis say ban
00:00:19-ToKe- -afk
00:00:19Vangelis I can't do that
00:00:19Xeros -afk
00:00:19FirstBlood do it
00:00:19magaso vagina say ban
00:00:19FirstBlood we will respect that
00:00:19Vangelis so he can afk a chen ?
00:00:19Vangelis or lina
00:00:19Vangelis ?
00:00:19magaso epic pool
00:00:19Strom he would get doom
00:00:19Strom which is decent, but still
00:00:22IamSoUnluckY ..
00:00:22Vangelis don't resume game
00:00:22FirstBlood say a hero
00:00:22FirstBlood or resume the game
00:00:22Vangelis -magaso
00:00:22FirstBlood ?
00:00:22FirstBlood srlsy?
00:00:22Vangelis it is a forest creep
00:00:22Jonnija sup?
00:00:22Vangelis that gives 200 gold
00:00:22Strom jonnia, don't go afk like that
00:00:22creeeeeee oli ka aeg :D
00:00:22Strom and ban a hero
00:00:22-ToKe- -.- jube
00:00:22Vangelis ban furion??
00:00:22creeeeeee yea
00:00:22Jonnija furion
00:00:22Vangelis phmst furi koige imbam
00:00:25IamSoUnluckY lolo
00:00:29IamSoUnluckY my furi
00:00:30IamSoUnluckY :/
00:00:31creeeeeee no see vend võtab seda farmi õhust lihtsalt
00:00:34creeeeeee mis siis veel furyga
00:00:36Jonnija y
00:00:37Jonnija :D
00:00:38FirstBlood me mid
00:00:42Vangelis vota
00:00:43Vangelis doom
00:00:44Vangelis ?
00:00:44-ToKe- bala imba :)
00:00:48Jonnija yy
00:00:48IamSoUnluckY bala so imba mid
00:00:49IamSoUnluckY :D
00:00:54IamSoUnluckY toke dont forget chick
00:00:56IamSoUnluckY !
00:00:56Strom no NS on mu biggest enemy hero
00:00:57IamSoUnluckY ;)
00:01:00Strom vihkan selle vastu mängida
00:01:01-ToKe- y
00:01:02Jonnija ta palju rohkem pole kui farmer :D
00:01:02Vangelis peate arvestama, et kollane
00:01:04Vangelis votab ffarmi
00:01:10creeeeeee peaks vist obsi võtma...hmm
00:01:11IamSoUnluckY naix woods?
00:01:16Vangelis no sa ei saa votta
00:01:16Momdsiw i can woods also
00:01:19Vangelis kui magaso
00:01:20Jonnija ns vastu
00:01:21Jonnija ei saa
00:01:22Momdsiw if some1 wants solo
00:01:23Vangelis paneb feili
00:01:24IamSoUnluckY i take destro for top
00:01:26IamSoUnluckY ?
00:01:30Jonnija ta prolly bara
00:01:31Vangelis bat?
00:01:32Momdsiw imo aa best
00:01:34Momdsiw or leshrac
00:01:37creeeeeee range vaja
00:01:37Jonnija n2gid
00:01:38Jonnija :D
00:01:38FirstBlood pick some stuner
00:01:42-ToKe- should i take aa or sven?
00:01:45Vangelis viper last?
00:01:46Vangelis bat?
00:01:48IamSoUnluckY ill aa
00:01:48IamSoUnluckY np
00:01:49Momdsiw go lina or sven
00:01:50FirstBlood sven or rex
00:01:50creeeeeee aii AA oli seal v
00:01:51Vangelis y bat imo
00:01:55FirstBlood lina
00:01:56creeeeeee krt kuda ma seda tähele ei pannud
00:01:57IamSoUnluckY rubic
00:01:58IamSoUnluckY me top
00:01:59FirstBlood is good either
00:01:59IamSoUnluckY man
00:02:02Vangelis bat imo koige parem
00:02:07Vangelis teeme
00:02:09Vangelis fb bot lane
00:02:26Jonnija tra naix kah
00:02:26creeeeeee kui normaalselt mängida
00:02:29creeeeeee siis peaks võtma küll
00:02:32-ToKe- should i roam or lane?
00:02:36Vangelis no
00:02:39creeeeeee oleks vist rexxi pidanud võtma
00:02:39Vangelis neil on vaga hea team
00:02:40Vangelis tegelt
00:02:43Vangelis herode poolest
00:02:45Vangelis natukene
00:02:49Vangelis liiga palju olen rexi
00:02:50creeeeeee naixi oleks hea gangida olnud rexxiga
00:02:50Vangelis manginud
00:02:51creeeeeee + lind
00:02:54Strom kes pärast ülesse läheb?
00:02:57creeeeeee kumb meist alla jääb?
00:03:00Momdsiw here is trick place
00:03:06Strom ma tahaks täiega tappa
00:03:09Strom seega jääks hea meelega
00:03:16-ToKe- up or taken
00:03:18-ToKe- rune
00:03:24Jonnija dunno lesh yleval nata n6rk
00:03:38-ToKe- b
00:04:02creeeeeee nii kaua ootad? :D
00:04:05Strom hahahaha
00:04:06-ToKe- loool
00:04:10IamSoUnluckY what
00:04:11IamSoUnluckY ?
00:04:11-ToKe- 3 in stunnn imba :D
00:04:14Vangelis ma
00:04:15Vangelis stunnisin
00:04:16Vangelis enne
00:04:17Vangelis sveni
00:04:18Vangelis ....
00:04:20Vangelis fail
00:04:22Strom ma lähen top siis
00:04:28Strom see all oli suht fail jah, sven passis ees
00:04:36IamSoUnluckY stick + heal
00:04:39Vangelis ei vaadanud
00:04:39IamSoUnluckY and i survive
00:04:40Vangelis et aa
00:04:42Vangelis on botis
00:04:43Vangelis ....
00:04:48Jonnija t2iesti vittus
00:04:56IamSoUnluckY had 4 or 5 charges
00:05:18IamSoUnluckY btw ty for sdtun
00:05:27-ToKe- :)
00:05:28Vangelis teen
00:05:29Vangelis topelt
00:05:30Vangelis pull
00:05:38-ToKe- kil
00:05:56Jonnija ss mid
00:05:56IamSoUnluckY sure no
00:05:58IamSoUnluckY np
00:05:59creeeeeee pähh lane
00:06:00Vangelis ta
00:06:01Vangelis saab
00:06:02IamSoUnluckY ss down
00:06:02-ToKe- :)
00:06:02IamSoUnluckY 2
00:06:03Vangelis top runme
00:06:13-ToKe- good combo
00:06:35Strom cool
00:06:37Vangelis nojah
00:06:38Vangelis ma
00:06:39Vangelis ka failin
00:06:40Vangelis ff
00:06:44Vangelis esimene
00:06:55Strom ülipask algus
00:06:57Strom aga võtame kokku
00:06:58creeeeeee ojaa
00:07:00Strom pole veel läbi
00:07:10Strom wardid püsti ns vastu
00:07:12Vangelis ei saa tappa
00:07:13Vangelis ...
00:07:15Vangelis liiga korge
00:07:16Vangelis lvl
00:07:19Jonnija still ss
00:07:20Momdsiw any1 upgrade?
00:07:20Jonnija well
00:07:22IamSoUnluckY soon arcane
00:07:27-ToKe- 20 gold
00:07:32Jonnija re
00:07:35-ToKe- more
00:07:35Vangelis ss
00:07:35Vangelis 2
00:07:36-ToKe- then
00:07:39Momdsiw k
00:07:55-ToKe- kill=?
00:07:56-ToKe- :)
00:07:57IamSoUnluckY i go mid
00:08:16Jonnija wtf
00:08:25Jonnija courier pole mageimmune?
00:08:49-ToKe- ohhh
00:08:55IamSoUnluckY can t believe this twr
00:08:55IamSoUnluckY /
00:09:12Jonnija aa miss keegi ei yeld
00:09:18Vangelis utlesin
00:09:19Vangelis ss 2
00:09:21Jonnija a h
00:09:23Jonnija mupaha
00:09:43Jonnija tra kui vastik elajas ns on
00:09:51Jonnija ss mid
00:09:54Vangelis kui ruumi
00:09:56Vangelis on vota mu pudel
00:09:57Vangelis kaasa
00:09:59creeeeeee ikka saab
00:09:59Jonnija ns still ss
00:10:05Jonnija please do care
00:10:05Jonnija its night
00:10:05Jonnija time
00:10:52Strom polnud raha, et tp-ga kohale tulla
00:10:53creeeeeee diabolic teeb 0 dmg
00:10:56creeeeeee nii palju creepe
00:10:59Strom seega väike maraton kõigepealt :d
00:11:07Jonnija ma lootsin et olin fogis
00:11:09-ToKe- bot rune
00:12:16Jonnija lol
00:12:18creeeeeee tuleb tuleb
00:12:18Jonnija arvasin illu
00:12:23-ToKe- aa buy wards
00:12:29Jonnija naix freefarmib
00:12:29Jonnija ju
00:12:51creeeeeee SURE
00:12:53creeeeeee JAA
00:12:58Jonnija ta
00:13:00Jonnija sureb suht palju
00:13:02creeeeeee ta iga kord surnud
00:13:03Jonnija praegu
00:13:04creeeeeee kui ganginud
00:13:05creeeeeee jep :D
00:13:14Strom lets keep it that way
00:13:25creeeeeee otsime naixi?
00:13:36Strom vabalt
00:13:42creeeeeee 3 mid
00:13:45creeeeeee ei saa
00:14:20creeeeeee võiks towereid võtta
00:14:23creeeeeee nad ei saa midagi teha
00:14:24Strom ye
00:15:00Jonnija vittu
00:15:01Jonnija ei surnd
00:15:09-ToKe- idiots ffs
00:15:13Jonnija care
00:15:14Jonnija balanar
00:15:16Jonnija strom
00:15:23Strom blah
00:15:33Xeros care naix
00:15:35Vangelis opom
00:15:48Strom lets take all tier1 towers at least
00:15:51Strom we got lesh & shit
00:16:22Strom daytime
00:16:25creeeeeee tulevad
00:16:26creeeeeee üleas
00:16:26Strom perfect time for pushing
00:16:36Vangelis he
00:16:37Vangelis has
00:16:38Vangelis fsissure
00:17:09creeeeeee kakelge
00:17:10Jonnija 4
00:17:12creeeeeee teen kiire toweri
00:17:16Jonnija 5 mid
00:17:18Strom ei kakle midagi 3v4
00:17:27Jonnija 4
00:17:29-ToKe- take towers
00:17:31Strom 5
00:17:33Jonnija 4 metsas
00:17:34Strom actually
00:17:34Jonnija 1 lanel
00:18:22Strom lol
00:18:30IamSoUnluckY b bala
00:18:36Jonnija ei
00:18:40Jonnija tra
00:18:52Strom jonnija kuhu sa lähed :D
00:18:57Jonnija zzz
00:19:04-ToKe- mana
00:19:09Jonnija suht kindalt saame oma :D
00:19:14Strom vaja kokku võtta
00:19:16Strom vahepeal läks hästi juba
00:19:17Jonnija see bara
00:19:18Jonnija ei tee
00:19:19Jonnija bkb
00:19:20Jonnija endale
00:19:23Jonnija ta itembuild
00:19:23IamSoUnluckY to me
00:19:24Vangelis sny
00:19:25Vangelis :D
00:19:26Vangelis :DDD
00:19:28Jonnija ma tean
00:19:29Jonnija ta teeb
00:19:30Jonnija sny
00:19:32Jonnija ja manta
00:19:34Jonnija a ja mom kah
00:19:35Vangelis ? :DD
00:19:43Jonnija vaata honnis
00:19:45Jonnija illud bashisid
00:19:54Jonnija seal tehti barale manta
00:19:55Jonnija koguaeg
00:20:15Strom tal haste
00:20:16Strom aga noh
00:20:19Strom meil piisavalt stune
00:20:22IamSoUnluckY top
00:20:24IamSoUnluckY charge
00:20:27-ToKe- mana
00:20:57IamSoUnluckY deny
00:21:16creeeeeee es sul ikka manabootse vaja vist
00:21:20Vangelis parast
00:21:20creeeeeee kogu aeg oled tühi
00:21:21creeeeeee :D
00:21:21Vangelis daggerit
00:21:28IamSoUnluckY use wand and stun/
00:21:29IamSoUnluckY ?
00:21:29Momdsiw what i should build
00:21:30Momdsiw ?
00:21:32Momdsiw basher vs bara?
00:21:39FirstBlood yes
00:21:49creeeeeee wtf
00:21:50creeeeeee :D
00:21:56FirstBlood but you should make armlet first
00:22:01creeeeeee dd
00:22:14Xeros gang naix
00:22:28creeeeeee jajajaja
00:22:30Strom sul 100% ghost vaja
00:22:32Strom kui veel pole
00:22:38creeeeeee saaks raha :(
00:22:51Jonnija vittu
00:22:56Jonnija kk relic olemas
00:23:03-ToKe- tp b
00:23:07-ToKe- bala
00:23:12-ToKe- ded
00:23:23Vangelis dagger
00:23:24Vangelis olemas
00:23:24Jonnija lesh sa paned k6ik oma stunnid m66da :D
00:23:35creeeeeee oleks pihta läinud
00:23:36creeeeeee aga ta sai bashi
00:23:37IamSoUnluckY bala what wrong with you?
00:23:39creeeeeee lükkas eemale
00:23:39Xeros def
00:23:40Xeros bot
00:23:49FirstBlood didnt have tp
00:24:16Strom kill naix
00:24:36IamSoUnluckY fight
00:24:39-ToKe- y
00:24:41Momdsiw all inc
00:24:44-ToKe- u hp him back ok
00:24:48creeeeeee tulevad kõik
00:24:53Momdsiw deny
00:24:59Strom at least naix died
00:25:04IamSoUnluckY range?
00:25:08magaso he made good move
00:25:14Jonnija lawl
00:25:18Jonnija activating mageimmune
00:25:20Jonnija is good move now
00:25:21Jonnija D:
00:25:25magaso :D
00:25:25Strom well it wasn't a bad move
00:25:26magaso well
00:25:28FirstBlood me
00:25:29Vangelis well
00:25:31IamSoUnluckY come
00:25:31Vangelis making sny
00:25:32IamSoUnluckY fast
00:25:33Vangelis on bara
00:25:35Vangelis is a good move also
00:25:39magaso he avoided ulti
00:25:39Jonnija "good"
00:25:41Jonnija move
00:25:44Strom s&y is good item on bara
00:25:47Jonnija i bet he accidentaly
00:25:49magaso well
00:25:49Jonnija activated
00:25:52Jonnija it
00:25:53magaso i dont need noob comments vagina\
00:25:54magaso ty
00:26:10Jonnija bara without bkb
00:26:11Jonnija is food
00:26:19magaso it depends
00:26:30creeeeeee tal invis
00:26:31creeeeeee pudelis
00:26:32Strom doom with 1 armor is food too
00:26:35Jonnija y
00:26:36Jonnija :D
00:26:50creeeeeee carre
00:26:51creeeeeee invis
00:26:53creeeeeee bala
00:26:55Jonnija 250 relic
00:26:57Jonnija radi
00:26:58Jonnija i mean
00:27:01magaso k
00:27:17creeeeeee oi
00:27:19creeeeeee xD
00:27:24Strom bait
00:28:04Momdsiw salve
00:28:08creeeeeee b
00:28:09creeeeeee b
00:28:09creeeeeee b
00:28:11Jonnija fucking aa j22tas 2ra mind
00:28:36Vangelis voibolla
00:28:37Vangelis peaksid
00:28:42Vangelis doomima rubickut
00:28:52-ToKe- b
00:28:56Jonnija dunno
00:29:01Jonnija ta kakajupp ju
00:29:09Vangelis veits
00:29:10Vangelis rove
00:29:13Vangelis ta hoiab eemale
00:29:15Vangelis ja varastab
00:29:16Vangelis fissure
00:29:22Jonnija dunno
00:29:24Jonnija kui ette j22b
00:29:48magaso -ms
00:30:02IamSoUnluckY bala
00:30:04IamSoUnluckY you charged
00:30:05IamSoUnluckY !
00:30:06Strom lets do this
00:30:47Strom positive
00:30:51Xeros b
00:30:52creeeeeee tower?
00:30:53creeeeeee top?
00:30:58creeeeeee nvm
00:31:00FirstBlood they have so embesassing heroes
00:31:01Jonnija ma rohkem muretsen aa ulty p2rast kui selle pisikese rubicu p2rast
00:31:01Strom dunno,I'll shop & plant wards
00:31:28Jonnija nii
00:31:31Jonnija aarmori probleem
00:31:32Jonnija lahendatud
00:31:36creeeeeee ma nüüd ei tea
00:31:43creeeeeee kas ghost või point booster
00:31:46Strom ghost
00:31:47Strom ghost
00:31:55creeeeeee jääb siis nii
00:32:11creeeeeee oi heaaaAA
00:32:13creeeeeee ja veel parem
00:32:20creeeeeee mid toweri võiks nüüd küll
00:32:34Vangelis teed
00:32:35Vangelis shiva?
00:32:43Jonnija peaks
00:33:02Strom tower
00:33:03-ToKe- we need to go all battle
00:33:27Jonnija b
00:33:31Xeros go all
00:33:44-ToKe- come
00:33:47-ToKe- s moke
00:33:51Vangelis tahad
00:33:51Vangelis bot
00:33:51Strom shoping the hard way
00:33:52Vangelis ?
00:34:09IamSoUnluckY go go
00:34:32creeeeeee oko
00:34:41Strom def mid I guess
00:34:44creeeeeee 1 kreepi tahtsin
00:34:45Jonnija oeh
00:34:47creeeeeee ja nad olid platsis :(
00:34:47Momdsiw go mid
00:34:48Jonnija cree surnd
00:34:50Momdsiw care es
00:34:58Jonnija naixil bash
00:35:03creeeeeee dont go
00:35:06creeeeeee ?
00:35:10Strom wait lesh
00:35:12Strom turtle
00:35:22creeeeeee roshivad
00:35:23creeeeeee vist
00:35:32Strom wait lesh
00:35:41Strom lets wait losh
00:35:43Strom lesh
00:35:54Vangelis bara
00:35:58-ToKe- smoke coming
00:36:03Strom murder
00:36:05Strom bara go
00:36:21-ToKe- chilling us
00:36:49-ToKe- gg
00:36:58Vangelis gg
00:36:58Vangelis lag
00:37:06Jonnija v2ga hea block ili :D
00:37:09Vangelis eh
00:37:10Momdsiw I surrender! [1/5 of Scourge]
00:37:11-ToKe- take that lechrake down
00:37:11creeeeeee :D
00:37:11Vangelis mul tekkis mingi
00:37:13Vangelis lag korra
00:37:20-ToKe- not kill tanks
00:37:33Jonnija ei
00:37:34Jonnija palun
00:37:38Jonnija dude?
00:37:44IamSoUnluckY :D
00:37:47Vangelis ehm
00:37:48Vangelis ....
00:37:51Jonnija miks
00:37:52Jonnija sa seda
00:37:53Jonnija tegid?
00:37:53Vangelis afk
00:37:54Vangelis pidin
00:37:57Vangelis 5s
00:37:58Vangelis olema
00:37:58Vangelis :D
00:38:06Strom rosh kasutas sind ära
00:38:25Jonnija he went afk while tanking rosh
00:38:37-ToKe- wait bala -.-
00:38:48Jonnija nii ac nyyd
00:38:49Jonnija vaja teha
00:38:49Strom 200g pärast pipe
00:38:56Strom b mid
00:38:57Strom b mid
00:39:01Strom they here
00:39:01IamSoUnluckY move that ills
00:39:02IamSoUnluckY man
00:39:05Jonnija ma v6in
00:39:07Jonnija baitida
00:39:07Jonnija mul
00:39:10Jonnija aegis
00:39:11Strom k
00:39:14-ToKe- dont go mid
00:39:48IamSoUnluckY doom no utly
00:40:09-ToKe- well we dead
00:40:09Strom saame kätte
00:40:10-ToKe- I surrender! [2/5 of Scourge]
00:40:16Strom mid
00:40:20IamSoUnluckY .ff
00:40:25IamSoUnluckY -ff
00:40:29magaso omg
00:40:29IamSoUnluckY lolo
00:40:31magaso ibma aura
00:40:31Vangelis kohutav
00:40:32-ToKe- and agan we go for tanks
00:40:33Vangelis mis algus oli
00:40:34Vangelis :D
00:40:35IamSoUnluckY how to type ff?
00:40:38Vangelis -ms
00:40:39Momdsiw double f
00:40:40-ToKe- just ff
00:40:41Strom teamwork võidab
00:40:51IamSoUnluckY I surrender! [3/5 of Scourge]
00:40:59Strom raxid
00:41:38creeeeeee sain mis tahtsin
00:41:39creeeeeee toweri
00:41:42creeeeeee :)
00:41:51Strom that sucked
00:41:55Jonnija u should have focused
00:41:57Strom lets not do that again
00:41:58Jonnija naix if he was doomed
00:42:06magaso hm
00:42:06Jonnija his leech doesnt work
00:42:06Strom well we had one guy go take tower
00:42:07Jonnija then
00:42:07Strom and so
00:42:16creeeeeee zeus ult
00:42:17Strom it was a mess
00:42:17creeeeeee boom
00:42:19creeeeeee doublekill
00:42:21Strom lets just go properly now
00:42:23Strom with team
00:42:29Strom got pipe too
00:42:33creeeeeee lemme get 2 forest spawns
00:42:34Jonnija i add another 10 armor
00:42:36creeeeeee got bkb then
00:42:41creeeeeee or nvm
00:42:57-ToKe- naix must get fat somehow
00:43:01Jonnija -ms
00:43:04Jonnija -ms
00:43:06Xeros kald wards
00:43:11creeeeeee alt ja ülevalt pushib
00:43:22IamSoUnluckY where you want?
00:43:24Strom don't fight yet
00:43:26Strom I'll ward a bit
00:43:56-ToKe- only bash
00:44:02-ToKe- kinda cool
00:44:11Jonnija tra
00:44:12Strom re group
00:44:15Strom or b?
00:44:17Jonnija b
00:45:08Strom lets gather
00:45:12Jonnija 40 sec
00:45:15Jonnija till new doom
00:45:19creeeeeee they try to push?
00:45:21creeeeeee how stupid is that
00:45:28-ToKe- now we need to take es down first
00:45:29Strom lets turtle until we have doom
00:45:30Jonnija nah
00:45:32Jonnija they are baiting
00:45:44magaso -ms
00:45:50-ToKe- b
00:45:54magaso go ?
00:45:57-ToKe- dont fucking go on doom
00:46:32Jonnija damn
00:46:33magaso wow
00:46:35magaso rofl
00:46:36Jonnija ma sain kogu fookuse
00:46:54FirstBlood I surrender! [4/5 of Scourge]
00:47:02Momdsiw xeros go ff
00:47:10Xeros I surrender! [5/5 of Scourge]
Show the full chat log