Game #2483262

Get replay
4 downloads

+12 X
+2 TS

MEteORStorM
99% | 1852 X | 1646 TS

+22 X
+2 TS

Biggie
99% | 1763 X | 1709 TS

-39 X
+2 TS

N2xy
93% | 1526 X | 1554 TS

-8 X
+1 TS

PeterLars
82% | 1375 X | 1530 TS

+1 X
+2 TS

aquatic
71% | 1354 X | 1380 TS

+32 X
-1 TS

Buugi
100% | 1808 X | 1722 TS

+14 X
-1 TS

jakkihirki
98% | 1802 X | 1583 TS

-35 X
-2 TS

huutopussi
97% | 1634 X | 1627 TS

+25 X
-2 TS

FetAA
87% | 1477 X | 1470 TS

-14 X
-1 TS

oo0OoO0oo
54% | 1236 X | 1326 TS

Chat log

00:00:00PeterLars [DotA-GC] ... and the wooden PC award goes to *drum roll* ... Kjiiiil with 83 seconds.
00:00:11PeterLars svanede kurdi
00:00:13N2xy almost like a gold game
00:00:18jakkihirki mitäs meinasit
00:00:18jakkihirki rhastaa?
00:00:18PeterLars not when u in game :D
00:00:18FetAA miksen pääse samaa ku te
00:00:18FetAA mumble
00:00:18Buugi any1 lich?
00:00:18jakkihirki oot noobi
00:00:18FetAA no noob
00:00:18huutopussi et osaa painaa dota-gc-kanavaa
00:00:18jakkihirki et osaa painaa kanavaa gc?
00:00:18Buugi jep
00:00:18Buugi et osaa
00:00:18FetAA mitä???
00:00:18Buugi any1 lich??
00:00:18jakkihirki !!!
00:00:18oo0OoO0oo me
00:00:18FetAA osasin
00:00:18Buugi ok
00:00:18Buugi abadon
00:00:18N2xy i was like 99% sure someone says that
00:00:18N2xy xd
00:00:18huutopussi lich me
00:00:18PeterLars ^^
00:00:18MEteORStorM -bone
00:00:19aquatic ban bat
00:00:21oo0OoO0oo give lastpick his hero
00:00:27oo0OoO0oo better for u
00:00:29Buugi huutipussi
00:00:31Buugi plays this
00:00:33Biggie wishes?
00:00:39oo0OoO0oo hmm then i carry
00:00:40Biggie tell me
00:00:42Biggie quick
00:00:45N2xy that pool suck
00:00:45PeterLars i wish my dick get longer
00:00:45Buugi good
00:00:46N2xy xD
00:00:55jakkihirki no you wont
00:00:57Buugi rastafari
00:01:00oo0OoO0oo lol
00:01:03aquatic dk jugger pl sniper i can play desent rest , not too well :D
00:01:08oo0OoO0oo like you have anything to say about my pick
00:01:09Buugi -swap 3
00:01:17FetAA well why talk shit
00:01:17huutopussi -swap 1
00:01:18FetAA then
00:01:21FetAA just pick w/e u want
00:01:21Biggie well you obviously not picking them now
00:01:22FetAA and stfu
00:01:24Buugi y
00:01:26Buugi fucking morron
00:01:29MEteORStorM bat mb
00:01:30oo0OoO0oo xD
00:01:37N2xy very very bad bat
00:01:38N2xy xD
00:01:46Biggie ooks midis
00:01:47Biggie vai
00:01:53MEteORStorM juu
00:01:55PeterLars get sven
00:02:01Biggie iam go bot
00:02:03PeterLars we need stunners
00:02:04Buugi lich naix bot
00:02:05N2xy oo
00:02:05Buugi jaki sf top
00:02:05N2xy ok
00:02:11Buugi me lasa pete
00:02:11PeterLars who mid?
00:02:13jakkihirki ajattelin
00:02:13N2xy i lane?
00:02:14Buugi lichin kaai mba lane
00:02:16N2xy with you?
00:02:17Biggie come bot with mne
00:02:17jakkihirki metää
00:02:18Biggie kotl
00:02:21Buugi aa ok
00:02:22Buugi lich oslo bot
00:02:35N2xy dk.. you have these wards
00:02:46FetAA sry jakiro
00:02:52FetAA thought was skilling my hero
00:02:59Buugi xD
00:02:59oo0OoO0oo lol
00:03:10oo0OoO0oo you admin right ?
00:03:13FetAA y
00:03:13jakkihirki i am
00:03:18oo0OoO0oo so lame abuse
00:03:18FetAA lol u will get banned
00:03:20FetAA about that jakkihirki
00:03:22FetAA if u say
00:03:24FetAA and ur not
00:03:33N2xy ss2
00:03:43N2xy still ss
00:03:50N2xy re1
00:04:10PeterLars ^^
00:04:10PeterLars bye bye
00:04:10PeterLars rmk
00:04:10PeterLars goggogo :d
00:04:10oo0OoO0oo kill gyro
00:04:10FetAA ok
00:04:10FetAA kill dk
00:04:10FetAA when
00:04:10FetAA he
00:04:10FetAA drops
00:04:33jakkihirki g
00:05:03PeterLars this top sucks
00:06:09PeterLars s
00:06:09PeterLars d
00:06:11PeterLars sg
00:06:12PeterLars sf
00:06:16PeterLars free farm
00:06:52N2xy sslicj
00:06:54N2xy lich
00:07:01N2xy re
00:07:32Buugi -ms
00:07:34oo0OoO0oo naix come
00:07:41oo0OoO0oo after pull
00:07:49MEteORStorM grade chick
00:07:49jakkihirki look my hp
00:08:10oo0OoO0oo eat
00:09:19Buugi ssm id
00:09:19MEteORStorM inc
00:09:27huutopussi gank bot?
00:09:28huutopussi got ult
00:09:30PeterLars care naix wood
00:09:56Buugi inc toppe
00:10:01MEteORStorM care top
00:10:02MEteORStorM rhasta inc
00:10:04Buugi tun takaa
00:10:09Buugi en tuukkaa
00:10:12Buugi hero meni outtoo reittii
00:10:25N2xy oo
00:10:59jakkihirki thd go gang bottom?
00:11:05oo0OoO0oo y
00:11:08oo0OoO0oo ill tp
00:11:11Biggie tower
00:11:11FetAA mee hakee rue
00:11:11N2xy tower?
00:11:29oo0OoO0oo gang what ??
00:11:46jakkihirki ye
00:11:50FetAA go
00:11:52FetAA i come from behind
00:11:54FetAA not buugi behiing
00:13:04N2xy uhh
00:13:07N2xy close one
00:13:43Buugi gang bot
00:13:44Buugi ez kill
00:13:59oo0OoO0oo omw
00:14:17FetAA ru tome
00:14:18FetAA dude
00:16:00PeterLars mana mee
00:16:05N2xy :p
00:17:31PeterLars def bot
00:17:31PeterLars plz
00:17:32Buugi push bot
00:21:22PeterLars I GOT A KILL!!!!
00:23:06aquatic mana
00:23:14huutopussi reg bot
00:23:18Buugi jak takarna
00:23:50jakkihirki miksi
00:23:52jakkihirki te sinne nyt menitte
00:24:00Buugi GO
00:24:01Buugi 3v5
00:24:17Buugi lich
00:24:18Buugi go ulti
00:24:21jakkihirki b
00:24:22Buugi b then
00:24:23jakkihirki just go b
00:24:23Buugi he is back
00:24:27Buugi too late
00:24:33Buugi if i go first and u are here
00:24:36Buugi i die (
00:24:46jakkihirki mid
00:25:42aquatic wtf u do ??
00:26:04FetAA tuun
00:26:18jakkihirki taidan tehä ac
00:26:38PeterLars they rosh
00:26:40N2xy bought sentry
00:26:41MEteORStorM mb y
00:26:59FetAA ?
00:27:25Buugi go
00:27:25Buugi mene
00:27:27Buugi on kaikki
00:28:27Buugi tekeeks se dmg
00:28:30Buugi jos mene omaa
00:28:34jakkihirki tuskin
00:28:36jakkihirki kun ei räjähdä
00:30:11N2xy :S
00:30:35MEteORStorM care
00:31:34MEteORStorM b
00:31:34MEteORStorM b
00:31:35MEteORStorM b
00:31:40MEteORStorM no need
00:31:46N2xy damn
00:31:49N2xy need chick
00:31:49N2xy :D
00:33:32jakkihirki twin buy wards?
00:33:51N2xy o
00:34:03MEteORStorM baiting
00:34:06MEteORStorM or not
00:34:26MEteORStorM care
00:34:27MEteORStorM b
00:34:33MEteORStorM all top
00:35:04jakkihirki teenkö pelkkää tankki buildia
00:35:07jakkihirki jotain hottia esim
00:35:10MEteORStorM come
00:35:10Buugi emt
00:35:13Buugi tee vaa
00:36:48MEteORStorM b
00:36:50Buugi smoke rosh
00:36:51Buugi go
00:37:03jakkihirki fetaa tuleel otharli
00:37:23jakkihirki minä
00:37:24jakkihirki vai sf
00:37:25Buugi joo
00:37:26Buugi säöä
00:37:28Buugi meet eka
00:37:29Buugi kummiski
00:38:00MEteORStorM care
00:38:17jakkihirki smogel?
00:38:20Buugi soon smoke cooldowns
00:38:23FetAA soon bkb w8
00:38:26FetAA actually now
00:38:34Buugi ok
00:38:35Buugi gather here
00:38:35Buugi and go
00:38:37Buugi naix first
00:38:38FetAA äbut no chicken
00:38:54MEteORStorM b
00:38:55FetAA w8
00:38:58Buugi naix first
00:39:07MEteORStorM come
00:39:08MEteORStorM mid
00:39:11MEteORStorM smoke
00:40:21PeterLars gj
00:40:33oo0OoO0oo guess its gg
00:40:45oo0OoO0oo to passive
00:40:47PeterLars b after?
00:41:01MEteORStorM b
00:41:10huutopussi jakiro
00:41:13huutopussi you did nothing
00:41:13oo0OoO0oo y
00:41:15huutopussi in this game
00:41:18oo0OoO0oo lol like you did
00:41:20huutopussi farmed with jakiro
00:41:25huutopussi y
00:41:25oo0OoO0oo 14/12 after 30 mins
00:41:27MEteORStorM wait here
00:41:27MEteORStorM all
00:41:32oo0OoO0oo we had push heroes and we didnt push
00:41:35oo0OoO0oo they got late
00:41:40MEteORStorM juuuust wait
00:41:52MEteORStorM gogo
00:43:29N2xy dd
00:43:30N2xy top
00:44:04MEteORStorM eza
00:44:05MEteORStorM >B
00:44:06MEteORStorM >B
00:44:20FetAA -cs
00:44:29MEteORStorM come gather
00:44:33Biggie ye
00:44:36Buugi oliks siel
00:44:37Buugi joku
00:44:38jakkihirki ei
00:44:53Buugi käyn solokillaa
00:44:57oo0OoO0oo jugger with smoke
00:44:59oo0OoO0oo all care
00:45:30MEteORStorM give tp
00:45:33MEteORStorM some1
00:45:34MEteORStorM give
00:46:07FetAA smoke ganng
00:46:51MEteORStorM soon new smoke
00:47:00MEteORStorM just wait for it
00:47:37Buugi rosh re
00:49:02Buugi menkää
00:49:03Buugi roosa
00:49:11PeterLars did he buy out?
00:49:24aquatic well was srsly bad fight
00:49:34Buugi mennää
00:49:37N2xy rhasta escaped :(
00:49:40jakkihirki et sä sitten fetaa halunnu tulla tänne
00:49:41MEteORStorM he died
00:49:41PeterLars no
00:49:43jakkihirki roosalle
00:49:44FetAA minne
00:49:47Buugi kunkka
00:49:48N2xy ye.. later..
00:49:49MEteORStorM overkilled by all we had
00:49:50Buugi tulee ehk
00:49:53FetAA nössö
00:49:54N2xy mhm
00:49:58MEteORStorM no new smokes for ages
00:49:59Buugi baittaa
00:50:00MEteORStorM its gggg
00:50:04Buugi :D
00:50:11N2xy rosh?
00:50:13MEteORStorM y
00:50:14MEteORStorM go there
00:50:14jakkihirki toi oltais saatu
00:50:15MEteORStorM fast
00:50:18MEteORStorM im up soon
00:50:22MEteORStorM ward
00:50:27N2xy cd
00:50:36PeterLars eza
00:50:38PeterLars call jugger
00:50:40PeterLars with ulti
00:50:54Buugi ne varmaa ottaa roosan
00:50:55MEteORStorM some1 take
00:50:57MEteORStorM kunkka
00:50:59FetAA mennäänkö
00:51:01Buugi otan smoge
00:51:17Buugi jugger eka
00:51:21Buugi hexaan
00:51:39Buugi go gang
00:51:48FetAA 5
00:51:51FetAA mennää iha homosti
00:51:55jakkihirki jep
00:51:55Buugi instataa jugger
00:51:56MEteORStorM go
00:51:58PeterLars they smoked
00:52:03jakkihirki otta sitte
00:52:04Buugi b
00:52:06FetAA bait :D
00:52:25MEteORStorM dont
00:52:25MEteORStorM wards
00:52:30MEteORStorM just b
00:52:43jakkihirki päälle
00:52:45jakkihirki ei ole ultia
00:52:52huutopussi b
00:52:53huutopussi b
00:53:08Biggie rage cd
00:53:10Biggie on naix
00:53:12MEteORStorM y
00:54:42N2xy no towers
00:54:43jakkihirki wanna plant those wards
00:55:06MEteORStorM hmm
00:55:07MEteORStorM ei
00:55:09jakkihirki I surrender! [1/4 of Scourge]
00:55:27aquatic i go dwon
00:55:33jakkihirki fake
00:55:37Buugi ?
00:55:39Buugi se on kuollu
00:55:42jakkihirki niih
00:55:45jakkihirki hämää
00:55:47jakkihirki toi paska
00:55:53Buugi ei mku loo
00:55:54Buugi mul
00:55:57FetAA mul o
00:56:15PeterLars kunnka still got agis
00:56:16PeterLars :D
00:56:23MEteORStorM come all
00:56:25FetAA ?
00:56:40Biggie -ms
00:56:48aquatic have sc now also
00:56:48MEteORStorM kunkka goes first gege
00:56:51aquatic ac
00:57:42Buugi tuun takas boteil
00:59:26jakkihirki saan kyllä bo
00:59:29jakkihirki jos mennää sotii uudestaa
00:59:38jakkihirki noh eikai tartte
01:00:03N2xy smoke came out
01:00:11Buugi koht tulee msoke
01:00:45jakkihirki roosakin tulee varmaa kohta
01:00:49N2xy got smoke
01:00:50MEteORStorM gather
01:01:15Buugi gather smoke
01:01:16jakkihirki pakko
01:01:16Buugi fast
01:01:44jakkihirki ota sä
01:01:44jakkihirki sf
01:01:46FetAA ei
01:01:49N2xy lol
01:01:50FetAA oo tilaa
01:01:50PeterLars they wanna rosh hahah
01:01:56MEteORStorM come
01:03:04PeterLars nice rosh time
01:03:17aquatic lich wont do shit anymore so no point focus him
01:03:27MEteORStorM hes the only one who dies
01:03:28Biggie kill rhasta boi
01:03:36MEteORStorM rhasta boi in air
01:03:37aquatic need to try kill nevermore and rhazta
01:03:41Biggie dk get blink
01:03:44MEteORStorM never dies fast
01:03:44Biggie mega stun rhasta boi
01:03:46Buugi push top
01:03:48FetAA all in midd?
01:03:49MEteORStorM or that
01:03:51FetAA after
01:03:53jakkihirki ye
01:03:55Buugi y
01:04:18aquatic take dust theer if u have room
01:04:22PeterLars i got
01:04:32MEteORStorM go camp
01:04:32FetAA midd?
01:04:34Buugi y
01:04:36PeterLars fuck top
01:04:38Buugi got 2 hex
01:04:47MEteORStorM he has aegis
01:04:48MEteORStorM dont
01:04:56MEteORStorM just come here
01:04:56MEteORStorM all
01:04:57N2xy serious dmg
01:04:58N2xy :D
01:05:08jakkihirki ei ole roomia telelel
01:05:10PeterLars no def?
01:05:10FetAA mul ei telee
01:05:10FetAA sama
01:05:14Buugi all-in
01:05:18FetAA no toi vetää throne
01:05:19MEteORStorM we get throne faster
01:05:19PeterLars they can kill throne fast
01:05:19Biggie throne
01:05:21N2xy i can nuke
01:05:23N2xy ok
01:05:28FetAA :(
01:05:30FetAA vittu
01:05:33jakkihirki base
01:05:34jakkihirki trade
01:05:49PeterLars GG ^^
01:05:54jakkihirki Vbg
Show the full chat log