Game #1984620

Get replay
3 downloads

-29 X
-1 TS

Strom
80% | 1429 X | 1403 TS

-41 X
-1 TS

creeeeeee
75% | 1356 X | 1406 TS

-57 X
-5 TS

ImNotGoodAtDotA
69% | 1324 X | 1354 TS

-20 X
-2 TS

hibalunt
48% | 1081 X | 1390 TS

-38 X
-5 TS

Zagor
39% | 1149 X | 1248 TS

+32 X
+1 TS

NotAHax
98% | 1673 X | 1630 TS

+54 X
+2 TS

Misha
58% | 1213 X | 1359 TS

+55 X
+5 TS

Nevari
56% | 1255 X | 1286 TS

+49 X
+22 TS

Sotamursu
41% | 1187 X | 1211 TS

-1 X
+15 TS

Kultaperuna
31% | 1137 X | 1193 TS

Chat log

00:00:01Strom -ap
00:00:43hibalunt want me to semijungle?
00:00:49Strom not really
00:00:51hibalunt k
00:00:53creeeeeee well
00:00:53Strom lanes are fucked as it is
00:00:57creeeeeee if im bot
00:00:58NotAHax misha
00:00:58creeeeeee and u gang
00:00:58NotAHax mee midd
00:00:59creeeeeee or sth
00:01:00creeeeeee then
00:01:04creeeeeee buuut we have axe too
00:01:11hibalunt y i go top
00:01:14ImNotGoodAtDotA me furion bot
00:01:18ImNotGoodAtDotA clock solo top
00:01:19Zagor im woods
00:01:21ImNotGoodAtDotA axe forest
00:01:24creeeeeee nononno
00:01:24ImNotGoodAtDotA mby
00:01:27creeeeeee then im bot atleast
00:01:27ImNotGoodAtDotA thats best
00:01:29ImNotGoodAtDotA cent is forest
00:01:31ImNotGoodAtDotA or tb
00:01:32creeeeeee tom is kinda sick fo meh
00:01:33Strom share
00:01:47ImNotGoodAtDotA that would be best
00:01:48creeeeeee well cent gangs me and im dead top
00:01:49ImNotGoodAtDotA but w/e
00:01:49Sotamursu cent woods?
00:01:49NotAHax centa sä oot metäs
00:01:50NotAHax ..
00:01:50Misha mitkä lanet nyt on?
00:02:00Kultaperuna ei vittu aikasemmi voinu sanoo
00:02:09NotAHax ootko ihan vitun retardi
00:02:15NotAHax taidat olla
00:02:19Kultaperuna taidat sä olla
00:02:24NotAHax pickkaat centa
00:02:25NotAHax etkä mee mettää
00:02:26NotAHax :D:DD
00:02:35Kultaperuna pickaat terror etkä me metää :D:D
00:02:36NotAHax this kultaperuna strong
00:04:30Strom ck goes top rune
00:04:38Misha gpogog
00:05:21NotAHax :DD
00:05:21creeeeeee FFS
00:05:42NotAHax 6V4
00:06:24Misha ganking top
00:06:38Strom mis mid
00:06:44Strom re
00:06:45Strom maybe
00:06:57ImNotGoodAtDotA cm tp'd
00:06:58hibalunt ss top tp
00:06:59creeeeeee make flying
00:06:59ImNotGoodAtDotA going to gank
00:07:05creeeeeee flying
00:07:06creeeeeee please
00:07:23creeeeeee ty
00:08:07creeeeeee toprune
00:08:13Strom ck gets it
00:08:15Strom -invokelist
00:08:40creeeeeee b
00:08:40creeeeeee b
00:08:41creeeeeee axe
00:08:41Strom -invokelist
00:08:42Zagor saw
00:08:45creeeeeee good
00:09:14Sotamursu älä pullaa
00:09:41Misha gj
00:09:41Kultaperuna voisk heelat
00:09:48Zagor this furi....
00:09:48Kultaperuna ty
00:09:53Zagor stop feeding them
00:10:37Misha coming
00:11:06creeeeeee waiting with ult
00:11:09creeeeeee to lasthit
00:11:10creeeeeee nice
00:11:15Misha tuun tappaa ylä
00:11:23Misha gondarm miss mid
00:11:30creeeeeee altho u could farm with it
00:11:34creeeeeee and get much more gold
00:11:38Misha go
00:12:02Misha go for tower
00:12:13Strom need to gang terrorblade
00:12:13Strom fast
00:13:00NotAHax y u kill tb not def t2 tower top
00:13:01NotAHax pro players
00:13:14creeeeeee cry
00:13:22NotAHax no wonder when ur clockwork name is cree
00:13:24NotAHax bestest gc player
00:13:31creeeeeee cry
00:13:35creeeeeee uääää
00:13:35hibalunt more emo tears pl
00:13:48creeeeeee "i died...uääää"
00:14:15Misha gj
00:14:18Strom that tp took forever
00:14:19Strom not cool
00:14:24creeeeeee looks like ppl really dont care about towers :/
00:15:05Strom gang tb everyone
00:15:14Strom -ms
00:15:43Kultaperuna caming
00:15:53NotAHax :dD
00:15:55Sotamursu fight
00:15:56Sotamursu i come
00:16:29Kultaperuna bah vittu tää peli kusee
00:16:35creeeeeee kill mid
00:16:36creeeeeee wait fo me
00:16:36NotAHax SUN OSALTA KYLLÄ.
00:16:41creeeeeee aa shit hook cd
00:17:01hibalunt tb
00:17:03ImNotGoodAtDotA tp
00:17:08NotAHax ALL MIDD
00:17:09NotAHax LETS GO
00:17:15Kultaperuna i need lvl
00:17:20Misha coming
00:17:37Kultaperuna omfg
00:17:39Misha gj
00:17:41Kultaperuna good
00:17:46NotAHax yP RO PLAYERS
00:17:49Strom -invokelist
00:17:56creeeeeee must be hard to click on hero fury
00:17:58ImNotGoodAtDotA use il
00:18:01NotAHax and take ur nigger picture off
00:18:02ImNotGoodAtDotA -il
00:18:05NotAHax you dont belong to us
00:18:12creeeeeee make me
00:18:58Kultaperuna il go def top
00:19:11Nevari prkl furi ulti :<
00:19:12Strom did he buy out?
00:19:16ImNotGoodAtDotA y
00:19:19Misha eiks diffut oo iha jees tälle?
00:19:25NotAHax MANTA
00:19:35Misha k
00:19:35Sotamursu fuck you
00:19:40Misha ja sit diffut?
00:19:40NotAHax b
00:19:42ImNotGoodAtDotA ck endless mana :/
00:19:53NotAHax CM AURA ENDLESSMANA* FIXED
00:19:54Nevari clari kana?
00:20:07Sotamursu nice mh strom
00:20:09Kultaperuna oon 9 lvl ..
00:20:22ImNotGoodAtDotA go
00:20:31Sotamursu jos pelaisit kunnolla sen sijaa et imisit kyrpää nii ehkä sul ois levuu
00:20:37NotAHax niin
00:20:37NotAHax :DD
00:20:44Kultaperuna ..
00:21:01Strom -invokelist
00:21:04ImNotGoodAtDotA USE -IL
00:21:05ImNotGoodAtDotA geez
00:21:08ImNotGoodAtDotA way faster :p
00:21:27creeeeeee sa ees ka :D ei saa creepideni hookida
00:21:34hibalunt dear fuking lord, why powertreades axe???
00:21:40hibalunt u need mana, vanq or blink, not that shit
00:21:42NotAHax midd go
00:21:48Zagor cause no money for dagger tard
00:21:59hibalunt so make mana boots, u done need pt for anything
00:22:12Zagor u are so ro furi
00:22:15Zagor shut up pls
00:22:18Strom -invokelist
00:22:23ImNotGoodAtDotA wtf is wrong with you strom
00:22:26ImNotGoodAtDotA i tell u 5 times
00:22:27ImNotGoodAtDotA use -il
00:22:32ImNotGoodAtDotA dont have to type in 10 letters
00:23:28Strom hibalunt, why phase boots?
00:23:34Strom seems kind of pointless
00:23:50hibalunt not to bad for dps
00:24:07hibalunt and phase is always nice in fights
00:24:15creeeeeee pase is ok
00:24:18creeeeeee phase
00:24:28creeeeeee buuut only if u get next items fast on u
00:24:37creeeeeee and only at very beginning gangs
00:24:43creeeeeee but u kinda failed those
00:24:47creeeeeee :/
00:24:57NotAHax al bot
00:25:04NotAHax MISHA
00:25:05NotAHax TUU
00:25:42NotAHax MISHA
00:25:44NotAHax MSISSÄ OLET
00:25:50Misha tulossa
00:26:10Misha -ms
00:26:47Misha go
00:27:16NotAHax wp clock
00:27:17creeeeeee I surrender! [1/5 of Sentinel]
00:27:21Strom I surrender! [2/5 of Sentinel]
00:27:26Zagor I surrender! [3/5 of Sentinel]
00:27:38NotAHax misha
00:27:39NotAHax tankita
Show the full chat log