Game #4234127

Get replay
2 downloads

-7 X
-2 TS

nigulas
98% | 1853 X | 1525 TS

+10 X
-2 TS

WANKmaster
95% | 1711 X | 1491 TS

+25 X
-2 TS

mrk
95% | 1675 X | 1517 TS

+6 X
-2 TS

infect
82% | 1537 X | 1390 TS

-36 X
-2 TS

Inuusini
80% | 1455 X | 1443 TS

-24 X
+2 TS

XXL
95% | 1779 X | 1450 TS

-5 X
+2 TS

PeterLars
91% | 1634 X | 1526 TS

+24 X
+2 TS

diesel
91% | 1684 X | 1457 TS

+47 X
+2 TS

BoNeshaw
89% | 1591 X | 1491 TS

-26 X
+2 TS

Laier
85% | 1587 X | 1393 TS

Chat log

00:00:00infect [DotA-GC] ... and the wooden PC award goes to *drum roll* ... diesel with 206 seconds.
00:00:10infect that's some load time :D
00:00:11nigulas vol2meepofail?
00:00:15mrk teeb nii et
00:00:16mrk keegi ei keera alguses paska
00:00:16nigulas :D
00:00:16mrk et kõigil tuju norm oleks
00:00:16infect :D:D
00:00:16infect ma pelan ju sf-i
00:00:16infect või pl või naixi
00:00:16nigulas -es
00:00:16nigulas toorelt -es
00:00:16nigulas ma
00:00:16nigulas teen vist
00:00:16mrk wank mis võtad?
00:00:16nigulas sfi
00:00:16nigulas aga samas
00:00:16PeterLars ban naix
00:00:16nigulas ma mõtken
00:00:16mrk tahtsin shredderit proovida
00:00:16XXL naix
00:00:16nigulas teeme
00:00:16nigulas aa ck
00:00:16infect kk, ma dazzle või ds
00:00:17nigulas mrk?
00:00:18infect ds vist
00:00:20mrk võime
00:00:20nigulas viitsid?
00:00:22mrk ck viitsin
00:00:27nigulas wank
00:00:28nigulas roni midi
00:00:35WANKmaster ok
00:00:39BoNeshaw tiny for me?
00:00:47PeterLars take
00:00:47PeterLars tiny
00:00:48PeterLars for him
00:00:50PeterLars gogo
00:00:53WANKmaster tra
00:00:54WANKmaster minu tiny
00:00:54nigulas :D
00:00:54WANKmaster kuradi vitt
00:00:54WANKmaster sf mid
00:00:54WANKmaster siis
00:00:54WANKmaster teen
00:00:56mrk ütle et see kuradi diesel
00:00:56nigulas y
00:00:57mrk feiliks
00:01:01nigulas -swap 3
00:01:01mrk -swap 3
00:01:03mrk -swap 1
00:01:03infect diesel, feili
00:01:04mrk sull käpp sees
00:01:08nigulas löö
00:01:08nigulas üks luuk kinni
00:01:16nigulas pole tohhuja ammu aa teind
00:01:21BoNeshaw -swap 1
00:01:21XXL -swap 4
00:01:24Laier mikä vitun strygi
00:01:29infect oo meelee
00:01:31infect ma ds
00:01:31PeterLars get lich
00:01:32PeterLars last
00:01:37BoNeshaw or thrall
00:01:37Laier like
00:01:40PeterLars y
00:01:40Laier they wont pick lich
00:01:41Laier now
00:01:42WANKmaster lich
00:01:43WANKmaster last
00:01:45mrk or venge
00:01:45WANKmaster or trall
00:01:46infect lich dazzle
00:01:47mrk or dazzle
00:01:50infect he afk
00:01:50PeterLars oka
00:01:50Inuusini not afk
00:01:50XXL laieri mitä vittua
00:01:50Laier siis mun kone lagaa iha vitusti täl hetkel
00:01:50XXL sä teet
00:01:50mrk ur top lane with seer
00:01:50Inuusini resume
00:01:50infect i unpause now
00:01:50Laier pitää käyä winukas pickie jälkee
00:01:55BoNeshaw jota ihme korinaa ja kurinaa
00:01:56WANKmaster tra
00:01:56Laier thrall vai lich
00:01:57XXL joo mut hirvee ääni
00:01:57BoNeshaw ja lorin aa
00:02:00XXL tulee
00:02:02WANKmaster vend suudab poolis kõige mõttetuma hero võtta
00:02:03WANKmaster :D
00:02:04mrk chicken
00:02:05nigulas :D
00:02:11Inuusini meh
00:02:12WANKmaster ulme
00:02:13nigulas no
00:02:14nigulas neil
00:02:15nigulas veits
00:02:15Inuusini ds
00:02:15nigulas aoed
00:02:15infect i can
00:02:16nigulas :D
00:02:16infect but
00:02:17Inuusini can u buychick
00:02:20Inuusini i got obs wards :p
00:02:20nigulas saan korraliku
00:02:21BoNeshaw shredde r down?
00:02:23BoNeshaw u can survive
00:02:25diesel 3lane top?
00:02:26nigulas liti seeri vacumisse
00:02:27nigulas on naicer
00:02:33mrk sf ulti ka
00:02:35nigulas suht instame
00:02:36nigulas 2kesi
00:02:36XXL shred bot
00:02:38nigulas terve teami
00:02:42XXL with lich
00:02:43infect ma reipisin wanki üks päev
00:02:45infect seeriga
00:02:45mrk neil magnus tiny lich shredder
00:02:47infect eile vist :D
00:02:47mrk veel hullem
00:02:50infect kui sa pudge olid
00:02:51PeterLars share
00:02:55WANKmaster njah
00:02:55nigulas infect tegid pilti
00:02:56WANKmaster ma omasin
00:02:57WANKmaster ja fun
00:02:58WANKmaster oli
00:02:59nigulas ja panid desktopile
00:02:59WANKmaster mul pohhui
00:03:00WANKmaster :d
00:03:01infect eikää
00:03:04infect muide nigulas
00:03:04mrk võtan
00:03:05mrk oota
00:03:05Inuusini ezalor tra ära tappab kaik lihtsalt
00:03:06nigulas y
00:03:08infect ma 80% silver
00:03:08nigulas ma peksan
00:03:09nigulas 3 korda
00:03:09infect teeme vä
00:03:10nigulas siis
00:03:10PeterLars invis
00:03:12PeterLars share
00:03:12diesel siht
00:03:12nigulas oota
00:03:13PeterLars omg lich
00:03:13diesel need pause
00:03:13nigulas mu feet
00:03:14nigulas ära
00:03:15nigulas siis stuni
00:03:17Laier turpakii kurdi
00:03:17Laier vittu
00:03:18Laier saatanan huoar
00:03:18nigulas no mida
00:03:18diesel 40 sec
00:03:18diesel brb
00:03:18mrk siht on silme ees
00:03:18infect :d
00:03:18infect nigulas, ma saaks goldis ka mängida
00:03:18infect teeme vä
00:03:18nigulas goldi pole
00:03:18mrk ega tule
00:03:18infect kotl, now you keep me full mana
00:03:18diesel 321
00:03:18infect okei
00:03:25nigulas lich
00:03:27Laier invi bot orm id?
00:03:28PeterLars come
00:03:30PeterLars fuck him
00:03:31mrk ta wardis
00:03:46Laier ye
00:03:48Laier i can see that
00:03:50Laier tard
00:03:54PeterLars suck my dick
00:03:55PeterLars cunt
00:04:28diesel lets go
00:04:29diesel kill him?
00:04:45Laier wtf you doing?
00:04:52mrk cd
00:04:54mrk ok
00:04:59BoNeshaw need lvl 3
00:05:03BoNeshaw then kill
00:05:05mrk ptsi
00:05:07mrk ei tohi tegelt
00:05:09mrk rahulikult farmida
00:05:41BoNeshaw going in
00:06:12mrk vaikselt nüüd
00:06:17BoNeshaw boots invc
00:06:19infect mana
00:06:23mrk ära lase creepe
00:06:24mrk las pushivad
00:06:28nigulas kk
00:06:36diesel need gank top
00:06:41XXL ss mid
00:06:42Laier need gang bot....
00:06:45WANKmaster lich käib midis ..
00:06:45infect ss tiny
00:07:20BoNeshaw need arcanes
00:07:22BoNeshaw only
00:07:41XXL ss mid
00:08:07PeterLars go
00:08:08PeterLars him
00:08:11nigulas sf go
00:08:12nigulas farm
00:08:15BoNeshaw oom
00:08:31WANKmaster njah
00:08:32Laier oom
00:08:33Laier dont go
00:08:33WANKmaster kestab 10 aasta
00:08:33BoNeshaw need 240
00:08:36diesel k
00:08:40nigulas 2 hitti talle veel
00:08:41Laier care mid
00:08:42nigulas ja ta oleks surnud
00:08:44nigulas ja sa minema saand
00:08:45PeterLars go
00:08:46BoNeshaw got it
00:08:47Laier y
00:08:54BoNeshaw go
00:09:33mrk oota
00:09:34mrk salve ka
00:09:42XXL ss mid
00:10:23nigulas baiti
00:10:24nigulas midi
00:10:25Laier care now
00:10:26XXL ss ,md
00:10:29XXL re
00:10:41PeterLars go
00:10:44WANKmaster njah ..
00:10:44nigulas tra
00:10:45nigulas see tiny
00:10:45infect soz
00:10:46nigulas pidi tulema
00:11:00diesel coming to gank
00:11:06mrk PUTSI
00:11:08mrk JUSTO LEN POES
00:11:32diesel gnaking bot
00:12:01mrk tiny
00:12:21mrk tulge mu kõrvale ehk
00:12:21PeterLars bye bye ck
00:12:21diesel rmk
00:12:21diesel bb everyone
00:12:21diesel fuck I wanna play this game- .-
00:12:21infect sa suht
00:12:21infect surnud
00:12:21infect :d
00:12:21BoNeshaw dam it was my game
00:12:21WANKmaster miks
00:12:21WANKmaster me
00:12:27mrk ei saa ka aru
00:12:31mrk võiks lihtsalt aa+mina all olla
00:12:33mrk kaitsed mind
00:12:33Laier vittu
00:12:33mrk 10min
00:12:37mrk throne
00:12:39mrk miks vaja pushida ja nussida
00:12:54infect maitsev oli see :D
00:13:01Laier pistäkää pause
00:13:02nigulas meanwhile
00:13:04nigulas in top lane
00:13:08Inuusini i was tabbed
00:13:13Inuusini thought he dc
00:13:14mrk well could you
00:13:15XXL sec
00:13:15WANKmaster ??
00:13:15mrk buy wards atleast
00:13:15mrk ur being useless
00:13:15mrk to others
00:13:15XXL laier
00:13:15XXL got
00:13:15XXL probs
00:13:15infect u get so much farm top
00:13:15infect u need to buy stuff
00:13:15Inuusini so much farm?
00:13:15Laier re
00:13:15Laier 321 go
00:13:15XXL 321
00:13:15mrk 4 sets of wards
00:13:20mrk :d
00:13:44infect käi putsi ahv
00:13:55BoNeshaw ck
00:13:57BoNeshaw im inc
00:14:14diesel didnt see that1 coming
00:14:36BoNeshaw obs at
00:14:38BoNeshaw bot river
00:14:44BoNeshaw they knew it
00:14:46BoNeshaw i mean
00:14:48BoNeshaw they have :D
00:15:06BoNeshaw def twrs
00:15:29infect sure, put him closer to me :D
00:15:34mrk oh issand
00:15:51WANKmaster miks
00:15:54WANKmaster sa blingid
00:15:57WANKmaster ja miks ma lähen
00:15:58WANKmaster ma ei mõista
00:15:59nigulas ma ei tea mida sa arvasid
00:16:01nigulas et mis juhtub?
00:16:26nigulas hit blast
00:16:33nigulas fuck
00:17:16WANKmaster no
00:17:16PeterLars omg
00:17:17WANKmaster see vend
00:17:18PeterLars tiny
00:17:19WANKmaster on igalpool
00:17:21diesel lich
00:17:22diesel god damn
00:17:22WANKmaster putsi pedekoer
00:17:38WANKmaster niin ärvi ajab see dota mind viimaselajal
00:17:41BoNeshaw lag
00:17:58nigulas can u fucking
00:18:00nigulas vacum?
00:18:00PeterLars go
00:18:03BoNeshaw magnus
00:18:06infect ja mis pointiga?
00:18:06PeterLars for tower
00:18:06BoNeshaw bs baits
00:18:08BoNeshaw come ALL
00:18:09infect et ta tapab mind ära
00:18:11infect 1 hitiga
00:18:13nigulas saab cold feet ja surnud
00:18:41PeterLars tp
00:19:09Inuusini cant tp there
00:19:27diesel come I ward
00:19:29PeterLars 'go wood
00:19:34Laier wait me
00:19:36BoNeshaw daggeeer
00:20:05PeterLars they all waited for us :d
00:20:11BoNeshaw suprize
00:20:12BoNeshaw i
00:20:13BoNeshaw said
00:20:13BoNeshaw 3
00:20:14BoNeshaw times
00:20:15diesel I made a bad ulti
00:20:17nigulas tinyl blink ka raudselt
00:20:17BoNeshaw obs at their river
00:20:21diesel I had a chance to get all 3 of them
00:20:31BoNeshaw u were
00:20:33BoNeshaw without me
00:20:36mrk not like i need to farm eza
00:20:38mrk dont u agree?
00:20:58mrk i woulda kept the lane there
00:21:02mrk for however long i wanted
00:21:04mrk and safely farm
00:21:46nigulas :D:D:D:
00:21:49mrk ei näinud et sa invis
00:21:50mrk what
00:22:55mrk vähemalt se bs on yew
00:22:59mrk oh ei olegi
00:23:49PeterLars lol
00:23:50mrk sama ret oma force staffiga ikka
00:23:58mrk üldse ei saa aru miks tehakse seda
00:24:07mrk 20min eriti
00:24:12Inuusini q_q
00:24:28infect tegin pipe
00:24:37infect warded
00:24:38infect shit
00:24:39infect btw
00:25:20diesel 400 to dagger
00:25:47diesel im not coming
00:25:52PeterLars blink
00:25:53PeterLars omg
00:26:16nigulas MIDA SA JOOKSED
00:26:17nigulas BS ULTI PEAL
00:26:26infect kuule, mida sa annad entrit
00:26:31nigulas :D:D
00:26:32nigulas ok
00:26:33BoNeshaw ck
00:26:34BoNeshaw mid
00:26:40infect ja tahtsin kolt eemale saada, et ei bounceks lich ulti
00:26:59WANKmaster :d
00:27:01WANKmaster kuhu sa roomad
00:27:02Laier wankeD
00:27:02WANKmaster õli
00:27:04diesel :D
00:27:06WANKmaster las ma võtan creebid ära
00:27:11BoNeshaw stop wankin
00:27:13diesel mingi gosu vrazed panid ju
00:27:15diesel :D
00:27:26WANKmaster ma ei tahtnudki sind lasta
00:27:28WANKmaster esimese jah panin
00:27:33WANKmaster teised tahtsin creepidele panna
00:27:35diesel :d ja 2. ka
00:27:37diesel vägaa möööda
00:27:39WANKmaster jah
00:27:41diesel sf pole ikka sinu jaoks :D
00:27:41WANKmaster creepidele
00:27:44WANKmaster panin
00:27:48WANKmaster oioioi :D:D:D
00:27:51WANKmaster sa oled õige vend rääkima
00:27:54WANKmaster sf mäster
00:28:00nigulas gogo tiny
00:28:32infect magnus blink as well
00:28:38BoNeshaw shredder
00:28:40BoNeshaw lich ulti
00:28:40Laier why the fuck you run with full hp?
00:28:41BoNeshaw almost rdy
00:28:42BoNeshaw and
00:28:45BoNeshaw u dont tnak for him
00:28:46BoNeshaw ffs
00:29:21nigulas nahhui ta backib
00:29:21nigulas lampi
00:29:28BoNeshaw ck
00:29:29BoNeshaw gogogo
00:29:56Laier go
00:29:57Laier magna tiny
00:29:58diesel goit ulti
00:30:05nigulas tiny inc
00:30:30mrk ?
00:30:34mrk miks te kõik ära läksite
00:30:35mrk mis juhtus
00:31:21infect polnud mana millekski
00:31:23diesel waste of ulti tegin -.-
00:31:29diesel we need proper 5v5 battle
00:31:35BoNeshaw u going
00:31:36BoNeshaw 3v5
00:31:36PeterLars i kill them all
00:31:37BoNeshaw ort
00:31:39BoNeshaw sumthing
00:31:39PeterLars just wait :D
00:31:42diesel ye
00:31:45BoNeshaw yea right
00:31:50BoNeshaw u catn even hook
00:31:53PeterLars ^^
00:31:57BoNeshaw reuse
00:32:27PeterLars they see u now
00:32:29mrk cd
00:32:36BoNeshaw sd has bkb
00:32:48diesel b
00:33:01nigulas they got wards..
00:33:07BoNeshaw b
00:33:08BoNeshaw 5
00:33:16BoNeshaw fight at twr
00:33:16infect ma saan sisse
00:33:17BoNeshaw just b
00:33:19infect surgeda
00:33:26nigulas tee seda
00:33:28nigulas ja vacum
00:33:32BoNeshaw dont go
00:33:35diesel my utli goes trough bkb riight?
00:33:36BoNeshaw let em come
00:33:38BoNeshaw y
00:33:40XXL y
00:34:18WANKmaster I surrender! [1/5 of Sentinel]
00:34:19WANKmaster tegelt
00:34:19WANKmaster ka
00:34:35WANKmaster hullud surgerd ja asjad pidid olema ju
00:34:40infect nägid, läksin
00:34:43nigulas ma ei tea mida see vend tegi :D
00:34:43infect polnud mitte kedagi
00:34:49nigulas no pane siis kui näed :D
00:34:55infect kuule, minge putsi ausalt öeldes, ma läksingi kui nägin
00:34:55WANKmaster ma ei tea
00:34:58infect see, et sf blingib
00:35:01infect ja ultib nagu ret
00:35:03infect pole minu probleem
00:35:06WANKmaster kasma ultisin ?
00:35:07mrk eino
00:35:09WANKmaster ma ei ultinud
00:35:09mrk viga oli selles
00:35:10WANKmaster ret
00:35:10infect no tahtsid
00:35:13WANKmaster aga ei saanud
00:35:14mrk et kõik jooksid torni taha
00:35:15mrk lampi
00:35:17WANKmaster sest sa ei vacuumi
00:35:17mrk for no reason
00:35:18WANKmaster kedagi
00:35:22infect TÜRA KÜLL
00:35:26infect KAS SA VITT NÄED KA MIDAGI
00:35:30WANKmaster oleks võinud siis seda ühte
00:35:32infect või sul prillid liiga paksud?
00:35:34WANKmaster magnust võtta kasvõi
00:36:11nigulas tra
00:36:12nigulas ta just oli
00:36:14nigulas topis
00:36:36WANKmaster :D:D:D
00:36:37WANKmaster I surrender! [1/5 of Sentinel]
00:36:50WANKmaster nii hästi kakleme
00:36:50nigulas see oli illu :D
00:36:51WANKmaster et jube
00:36:57PeterLars look we own
00:36:59mrk no
00:37:01mrk feil
00:37:01XXL i dot
00:37:03XXL dont
00:37:03mrk insta ära peab jooksma
00:37:06PeterLars u suck
00:37:07XXL they rly focus me
00:37:07mrk eza stop being useless
00:37:09PeterLars go hom
00:37:10PeterLars e
00:37:11XXL how tards
00:37:36mrk u dont have to be away from the team
00:37:39mrk to use spells
00:37:41PeterLars ^^
00:37:42mrk even better if u ball with us
00:37:45mrk cos then we can pull someone in
00:37:51WANKmaster mis asi see on
00:37:52WANKmaster kõik
00:37:55WANKmaster laned pushitud
00:37:58mrk ma räägin
00:38:00mrk terve pela nii olnud
00:38:24WANKmaster oijah
00:38:30mrk go
00:38:31mrk w/e
00:38:31mrk I surrender! [2/5 of Sentinel]
00:38:34Laier care mid
00:38:38Laier care
00:38:39BoNeshaw aghaa
00:38:46mrk panin creebile
00:39:20BoNeshaw go
00:40:06BoNeshaw 'magnus
00:40:08BoNeshaw HIT
00:40:10BoNeshaw HIT
00:40:10BoNeshaw HIT
00:40:10BoNeshaw HT
00:40:11BoNeshaw HTD
00:40:11BoNeshaw GTH
00:40:11WANKmaster :D:D:D
00:40:11BoNeshaw HT
00:40:14BoNeshaw FFFS
00:40:17BoNeshaw DOESNT HIT
00:40:19BoNeshaw WAVE
00:40:21BoNeshaw IM PORTANT
00:40:21Laier :D:D::D:D
00:40:22diesel srsly
00:40:23mrk :DDDDDDDD
00:40:23diesel fucking hell
00:40:30mrk läbi ikka ei paneks
00:40:31mrk pfffff
00:40:49WANKmaster ma pole sittagi farminud see pela lihtsalt
00:41:19infect las tulevad meile ise sisse siis
00:41:25infect meil late parem anyways ja def
00:41:43nigulas tra
00:41:44nigulas mis kuradi
00:41:45nigulas by neutrals
00:42:12mrk vale ajastus
00:42:18WANKmaster mis ma teha saan
00:42:20WANKmaster mul pole soule
00:42:31nigulas HA
00:42:41nigulas bkb?
00:42:45WANKmaster ei jõudnud
00:42:49diesel v is teamspeak :D
00:42:50BoNeshaw bait :D
00:42:51BoNeshaw hj
00:42:54BoNeshaw gj
00:43:05WANKmaster mõttetu sitt ..
00:43:37WANKmaster eza täiesti kasutu olnud
00:43:39WANKmaster terve pela :d
00:43:41BoNeshaw magnus buff is nice :D
00:43:50BoNeshaw 'b
00:43:52BoNeshaw nbeed 5
00:44:09Laier go?
00:44:14diesel got ulti
00:44:35XXL XD
00:45:21mrk -cs
00:45:36PeterLars fuck u bs
00:46:21nigulas huh
00:46:23nigulas raxid seisavad
00:46:25infect tiny damm manguse ja bs oli vinge :d
00:46:27PeterLars tiny
00:46:29PeterLars rdy for mid :D
00:46:34infect mu illud olid ka vinged siis :D
00:46:36PeterLars go
00:46:37PeterLars home
00:46:38PeterLars and heal
00:46:39PeterLars omg
00:47:02infect 15 sekki
00:47:14mrk b
00:47:19mrk ?
00:47:24infect mul waal
00:47:26infect wlal
00:47:28infect wall*
00:47:40diesel wtf
00:47:41diesel butterfly?
00:47:44BoNeshaw y
00:47:45BoNeshaw u did ac
00:47:46BoNeshaw :D
00:47:57diesel BU
00:48:05mrk tuled äkki
00:48:06mrk infect
00:48:08mrk :D
00:48:14mrk nvm
00:48:15mrk pole kiiret
00:48:44PeterLars jumo
00:49:09mrk jälle
00:49:11mrk samamoodi
00:49:16mrk 4 matsi magnuse ultis
00:49:21diesel :D
00:49:32WANKmaster I surrender! [2/5 of Sentinel]
00:49:33WANKmaster läheb
00:49:34WANKmaster gogog
00:49:34infect see oli 4vs5 anyways
00:49:39infect kotl ei teinud mitte midagi :D
00:49:43WANKmaster mõttetu pask
00:49:46infect innusin, n1 picking kotl :D:D
00:49:46Inuusini bs ulti 300hp
00:49:48mrk ma pole ühtegi mana leaki näinud
00:49:48WANKmaster u picked the most pointless hero
00:49:50WANKmaster from that pool
00:49:52WANKmaster inuusini
00:50:00infect there was so many good heroes left and you picked kotl :D
00:50:02Inuusini q_q
00:50:04infect I surrender! [3/5 of Sentinel]
00:50:04WANKmaster and ur totally useless
00:50:13mrk pange ff ära
00:50:15nigulas miks
00:50:15mrk tõesti ei viitsi
00:50:16WANKmaster I surrender! [3/5 of Sentinel]
00:50:18nigulas seer ei vacumi neid
00:50:19Inuusini I surrender! [4/5 of Sentinel]
00:50:19nigulas sfi ümber
00:50:21nigulas kui ta ultib
00:50:21Laier banned
00:50:22nigulas pole
00:50:23WANKmaster ma ka ei viitsi
00:50:23Laier stole my creep
00:50:24nigulas veel kohanud
00:50:24infect ma vacummisingi
00:50:24nigulas seda
00:50:26infect türa
00:50:27PeterLars lol
00:50:28nigulas 2 vend
00:50:29Laier !
00:50:29infect kas sa oled pime lohh
00:50:31nigulas ja need juba
00:50:32nigulas olid seal
00:50:33infect magnus hüppab sisse alati
00:50:33PeterLars it was radi
00:50:38infect nigulas, ma pean sulle prillid ostma
00:50:38Laier no
00:50:40infect tõsiselt kohe
00:50:40mrk alguses peaks farmima
00:50:40Laier it was you!
00:50:41PeterLars LOL
00:50:41mrk kui saab
00:50:43PeterLars haha
00:50:47mrk mul oli 15cs 10min
00:50:48PeterLars go ban
00:50:52Laier will do
00:50:54PeterLars good
00:50:59mrk no 30 tegelt
00:51:00mrk aga ikkagi
00:51:19nigulas bkb
00:51:19nigulas tp
00:51:28PeterLars LOL
00:51:54mrk pushige?
00:52:21BoNeshaw diesel
00:52:26PeterLars hi :D
00:52:31mrk hi what
00:52:32BoNeshaw stopo
00:52:33BoNeshaw using
00:52:35BoNeshaw that wave
00:52:36mrk u have twice the farm and almost died
00:52:37BoNeshaw it isnt
00:52:38PeterLars u mad ? :S
00:52:38BoNeshaw much dmg
00:52:40BoNeshaw in end
00:52:42BoNeshaw just fucking hit
00:52:43mrk not anymore no
00:52:54PeterLars y u are
00:53:07mrk if you think so
00:53:16PeterLars i dont think i know
00:53:49Laier get that top tower
00:53:56BoNeshaw wait my hawk
00:53:58BoNeshaw butteeer
00:54:08BoNeshaw ok
00:54:09BoNeshaw b
00:54:10BoNeshaw lol
00:54:14mrk not at all
00:55:04mrk ärge chasege
00:55:06mrk kaitske üksteist
00:55:10mrk :/
00:55:20diesel ranged ei saa stunni ve?
00:55:41diesel :ASD
00:55:41PeterLars omg :D
00:55:42diesel GKDh
00:57:03Laier take rosh
00:57:22BoNeshaw buffs
00:57:23BoNeshaw dmg
00:57:34PeterLars lol
00:57:34Laier :D:D:D:
00:57:34diesel -790 :D
00:57:42BoNeshaw +790 dmg
00:57:42nigulas esimene rosh :D
00:57:44nigulas 54min
00:57:49BoNeshaw dd and buffs .DF
00:57:50diesel tiny dam oli +800
00:58:05PeterLars wtf
00:58:05PeterLars slow
00:58:14WANKmaster no ta veits teeb
00:58:16WANKmaster dammi vist
00:58:42WANKmaster vend tõmbab mulle ulti
00:58:43PeterLars go
00:58:43WANKmaster ainult
00:58:44PeterLars mid
00:58:46PeterLars and open bot
00:58:54WANKmaster räme cleave on küll
00:59:01nigulas halbredid
00:59:04nigulas ja ghostid
00:59:23BoNeshaw ?
00:59:28diesel no utlki
01:00:16nigulas ah vittu
01:00:19nigulas mul veil ka ju
01:00:19nigulas :D
01:00:21infect :D:D
01:00:28mrk wards up
01:00:36mrk we can easily push rax 1 time if we get entrys
01:01:11mrk ei tea miks läksime
01:01:12mrk ma olen loll
01:01:14mrk ei tohi ju
01:01:21mrk magnus kasutas ulti
01:01:26mrk bkb tp
01:01:42nigulas me ei saand
01:01:44nigulas midis kedagi amha?:D
01:01:52infect ei :D
01:01:52BoNeshaw bot
01:01:53BoNeshaw gogog
01:01:54BoNeshaw aegis
01:01:54mrk no ei olekski kuidagi saama pidanud
01:01:59diesel tiny
01:02:00diesel save me mana
01:02:02mrk loll fight oli
01:02:06mrk me saame ainult deffida
01:02:08infect polnud walligi
01:02:09mrk või kedagi maha võtta
01:02:18diesel mana me
01:02:23PeterLars cd
01:02:23infect dont skip :)
01:02:40WANKmaster njah
01:02:42WANKmaster wardid
01:02:45WANKmaster yay
01:02:46mrk neil terve pela seal wardid
01:02:47infect see suht obvious
01:02:49infect et on ju :D
01:02:50mrk suht
01:02:59diesel kinda oom
01:03:05mrk peksateda
01:03:05mrk illudegaq
01:03:06mrk ehk
01:03:10WANKmaster miks sa
01:03:11WANKmaster jooksed
01:03:13WANKmaster infect =?D:
01:03:19infect illudega jamasin :D
01:03:26PeterLars fuck this team is slow
01:03:30mrk ma mõtlesin et just ei jamanud
01:03:33mrk oleksid tiny maha saanud
01:03:34PeterLars magnus jump and no one come
01:04:05Laier why you running with almost full hp?
01:04:07diesel invi bot
01:04:22PeterLars i take
01:05:25WANKmaster b
01:05:30diesel get me 10 flasks
01:05:49BoNeshaw b
01:05:51BoNeshaw and def
01:05:52BoNeshaw cant
01:05:52BoNeshaw bo
01:05:53BoNeshaw :(
01:06:18infect botist
01:06:19infect lihtsam
01:06:21PeterLars dont die
01:06:21mrk mõlemad
01:06:22infect ja mid sealt
01:06:26mrk tegelt ei saaj
01:06:26BoNeshaw just
01:06:27mrk alt
01:06:27BoNeshaw turtle
01:06:28BoNeshaw im
01:06:29BoNeshaw 50s
01:06:34Inuusini mid is too slow
01:06:52mrk pane ulti maha
01:06:57BoNeshaw 20s
01:06:57infect cd ju
01:06:58BoNeshaw wait
01:06:59BoNeshaw me
01:07:00infect võtsime tiny
01:07:17infect midis veniste liiga kaua
01:07:19infect see bs ja kotl
01:07:22infect täiesti savi
01:07:36Laier go bot?
01:07:37Laier 90s
01:07:47WANKmaster rosh ka üleval
01:07:51BoNeshaw rosh
01:07:56PeterLars fuck ros
01:08:18mrk why are you even there
01:09:16Laier just wait wall
01:09:17Laier idiot
01:09:31PeterLars fuck wall
01:09:35PeterLars u all got blink
01:09:53diesel why u toss me?
01:10:12infect telefonil on
01:10:15diesel cant go
01:10:20diesel just to waste my ulti on ck
01:10:27WANKmaster MisS
01:10:34WANKmaster U BIGASS FUCK
01:10:51mrk 67min sees ikka ckl kõige rohkem assiste
01:10:58mrk whatdo
01:11:01WANKmaster I surrender! [4/4 of Sentinel]
01:11:02WANKmaster I surrender! [4/4 of Sentinel]
Show the full chat log