Game #3862133

Get replay
2 downloads

-21 X
-2 TS

c-yanker
98% | 1783 X | 1545 TS

-11 X
-2 TS

KeLToS
93% | 1667 X | 1482 TS

+4 X
-2 TS

PeterLars
92% | 1589 X | 1521 TS

-41 X
-2 TS

Nickless
61% | 1262 X | 1383 TS

-50 X
-3 TS

AliBaba
54% | 1231 X | 1335 TS

+9 X
+2 TS

nigulas
94% | 1679 X | 1525 TS

+44 X
+5 TS

skyZ
90% | 1628 X | 1447 TS

+26 X
+2 TS

Strom
84% | 1507 X | 1436 TS

+26 X
+2 TS

Pufff-Reis
79% | 1444 X | 1409 TS

+23 X
+2 TS

svents
68% | 1357 X | 1351 TS

Chat log

00:00:16nigulas mai tea
00:00:16nigulas -slark
00:00:16c-yanker -bs
00:00:20nigulas omni any1?
00:00:26nigulas elo?
00:00:37c-yanker omni
00:00:39c-yanker any1?
00:00:48nigulas skyz
00:00:50nigulas take mid hero
00:00:51nigulas strom
00:00:54nigulas sa tuskarit viitsid?
00:00:56nigulas teeks
00:00:57nigulas head
00:01:17PeterLars can i go home
00:01:24skyZ whos mid ?
00:01:26AliBaba give me omni
00:01:27c-yanker dk mid
00:01:28nigulas u
00:01:28c-yanker i solo bot
00:01:37nigulas svents
00:01:38nigulas võta tuskar
00:01:40nigulas or puff
00:01:49nigulas hmm
00:01:49AliBaba to me ?
00:02:07AliBaba what you want ?
00:02:10nigulas no seer
00:02:12nigulas sa tahad metsa?
00:02:17Strom mitte eriti
00:02:22nigulas mine alla siis
00:02:24nigulas torrent
00:02:25nigulas vacum
00:02:26nigulas töötab
00:02:34c-yanker we got afk
00:02:37c-yanker can we wait 30 sec
00:02:40c-yanker re
00:02:41PeterLars he is not afk
00:02:43nigulas i have penis
00:02:43PeterLars dont lie
00:02:54KeLToS my penis smell like fish
00:03:23nigulas lvl 2
00:03:23nigulas we kill
00:03:25nigulas pull
00:03:32nigulas ss1
00:03:49AliBaba wtf
00:03:51AliBaba yopu fucking idiot
00:03:52nigulas ty
00:03:57c-yanker GG
00:03:57c-yanker FF
00:04:05AliBaba om ni ?
00:04:20Nickless hes gone
00:04:35AliBaba my hchick is
00:04:36AliBaba gone
00:04:52nigulas WTF
00:05:19Strom care kunk
00:05:27Strom care mid invi axe too
00:05:42Nickless ty :)
00:06:13nigulas go oni
00:06:21c-yanker sweet with 2000 g
00:06:22c-yanker and no chick
00:07:15nigulas ssomni
00:07:23Nickless rocket
00:07:31Nickless b
00:07:52nigulas ffs
00:07:55Strom dd axe mid
00:08:01Strom or bot
00:08:12KeLToS ss
00:08:34AliBaba wtf ? :D
00:08:37Nickless :)
00:08:39AliBaba heal yourself :D
00:08:41Nickless gimme
00:08:42Nickless takngo
00:09:40c-yanker gay
00:10:06svents ss2
00:10:29svents re1
00:10:42skyZ wards
00:10:45KeLToS ss 2
00:10:45skyZ zpgrad echick
00:10:49Nickless right....
00:11:21AliBaba ss top
00:11:22AliBaba lesh
00:11:25skyZ up chick
00:11:29nigulas those top lane nubs
00:11:31nigulas had too much luck
00:11:33nigulas in the beginning
00:12:26svents gj
00:12:54skyZ nee durne
00:12:58nigulas vacumit pole?
00:13:03Strom on
00:13:58Nickless why u farm dk
00:14:02nigulas go solo snowball
00:14:03nigulas dont take me
00:14:16Nickless ?
00:14:23nigulas homo
00:14:29c-yanker dunno why i dint just run
00:14:32c-yanker wanted xp i guees
00:14:44nigulas or just
00:14:46nigulas braindmg
00:14:55skyZ wards
00:14:58Strom tuskar
00:14:59skyZ upgrade chick
00:14:59Strom lets kill gyro
00:15:05Strom tuiskar
00:15:07Strom lets kill gyro
00:15:31nigulas so noob hero
00:15:34nigulas and so useless
00:15:36nigulas after 20min
00:15:38c-yanker we see
00:16:35c-yanker wtf
00:16:36c-yanker this omni
00:17:20Strom funny
00:17:24nigulas nalja teed svents?
00:17:27svents ttra
00:17:28nigulas tra löö creepi ta kõrval
00:17:31KeLToS COME AT ME BITCHES
00:17:35c-yanker Greed is good
00:17:41KeLToS bitches and hioes
00:17:45c-yanker 'omnbi
00:17:48c-yanker why dint u heal me
00:17:49c-yanker or repel before
00:17:52KeLToS heal
00:17:52svents ma proovin neid repeli hotkeysi atm
00:18:02Nickless bad strategy
00:18:15skyZ lol
00:18:16KeLToS omg
00:18:28c-yanker this omni to pro
00:19:38Nickless ds would escape if he casted spell on himself
00:19:55c-yanker info
00:20:01c-yanker i can purge him
00:20:11KeLToS do that again and i report u
00:20:43c-yanker fuck this omni
00:20:44c-yanker so bad
00:20:54c-yanker this omni
00:20:57c-yanker is on your team?
00:21:07c-yanker nickless
00:21:08PeterLars strom payed him :D
00:21:10c-yanker please go bronze again
00:21:18nigulas he repelled
00:21:19nigulas my illu
00:21:23svents tuskar
00:21:23PeterLars i know
00:21:25svents i can heal u
00:21:25svents ffs
00:21:25PeterLars 3 time
00:21:27KeLToS he repel ds also
00:21:29PeterLars he did that
00:21:36KeLToS mb he think it gives dmg
00:21:41skyZ b
00:21:45skyZ b
00:21:54skyZ b
00:22:27nigulas b
00:22:44svents bot tower
00:22:48c-yanker nickless
00:22:51c-yanker why u play like that
00:23:12Nickless what would u like me to be=?
00:23:20skyZ lol
00:23:26svents ups
00:23:29nigulas b
00:24:56nigulas aa blink
00:24:58Nickless yanker
00:25:01c-yanker what
00:25:02Nickless any ideas
00:25:14c-yanker ideas?
00:25:27Nickless how to play
00:26:20nigulas peab selle bkb ikka tegema
00:26:28Nickless i go pipe
00:26:30Nickless axe
00:26:32PeterLars oka
00:26:36Nickless k
00:26:59PeterLars omni
00:27:01PeterLars get ward
00:27:09c-yanker why u follow me
00:27:12nigulas 200 agha
00:27:14nigulas siis lammutme
00:27:23Nickless lets make smtgh big
00:27:23Strom b muid
00:27:50skyZ stop this
00:27:56svents axe blink
00:28:00nigulas ammu
00:28:00svents i was with others
00:28:04svents ma tean
00:28:07skyZ löook their lvls+
00:28:12Nickless u are captain
00:28:23nigulas need to kill sd omni
00:28:24nigulas 1st
00:28:28Nickless u must feel strong
00:28:51nigulas WTF
00:28:55nigulas my hero
00:28:56nigulas would
00:28:56nigulas not move
00:28:58nigulas he just ran
00:29:00nigulas at u :D
00:29:13skyZ why u go mid
00:29:13nigulas while we go battle mid
00:29:14nigulas u2
00:29:14c-yanker useless?
00:29:15nigulas tp down?
00:29:20nigulas yes
00:29:21nigulas useless
00:29:23nigulas 1 item
00:29:26nigulas and ur completely
00:29:26nigulas shit
00:29:30c-yanker kk
00:29:44Nickless mana low
00:29:47nigulas tra X
00:30:19c-yanker why dont u repel him
00:30:19c-yanker tard
00:30:33Nickless no mana
00:30:36skyZ gettin hex
00:31:15skyZ why
00:31:18nigulas tuskar
00:31:18skyZ u go
00:31:20nigulas how are u fu ll hp?:D
00:31:21c-yanker useless?
00:31:25nigulas yes
00:31:26nigulas useless
00:31:46skyZ quesiton is
00:31:49skyZ why u fight
00:31:53skyZ there
00:31:55nigulas because
00:31:57nigulas we cant wait
00:31:58nigulas for alte
00:32:00nigulas late
00:32:04svents why tuskar standing far away with full hü?
00:32:06svents hp?
00:32:19nigulas tehke üks hea
00:32:20skyZ yes but at least wait
00:32:23nigulas vacum torrent combo
00:32:27nigulas sa lükkad torrenti keskele
00:32:29nigulas strom vaatab kuhu
00:32:33nigulas laseb sinna vacumi
00:32:33nigulas gg
00:32:36svents yeah
00:32:38c-yanker they wanna end
00:32:41nigulas ei ole raske
00:32:41svents mul oli atm ulti cd
00:32:42c-yanker 1 more succesful
00:32:43c-yanker defend
00:32:46c-yanker and its gg
00:32:49c-yanker just repel
00:32:50PeterLars just repel me all the time
00:32:50c-yanker axe or dk
00:32:56KeLToS fuck axe
00:32:59KeLToS i give dmg
00:33:00c-yanker ill take care of lesh
00:33:01KeLToS axe sux dick
00:33:09PeterLars repel
00:33:18PeterLars repel
00:33:19PeterLars me
00:33:20PeterLars i jump
00:33:23KeLToS go
00:33:25nigulas x
00:33:26Nickless no
00:33:44KeLToS suck ick omni
00:33:49KeLToS just suck dick
00:33:55svents gj
00:33:57KeLToS so hard 2 press ulti
00:34:10Nickless u rly are dumg
00:34:13Nickless why go in like that
00:34:15KeLToS this is why u belong in bronze
00:34:21KeLToS cuz we trust u
00:34:25Nickless nut somehow am always in silver
00:34:27Nickless but
00:34:34KeLToS y its crazy
00:34:39KeLToS allways around 50
00:34:40nigulas b
00:34:52Nickless still
00:34:58c-yanker if this omni starts
00:34:59c-yanker playinfg
00:35:01c-yanker free win
00:35:09Nickless thats a spirit
00:35:31KeLToS fuck u and ur spirit
00:35:35KeLToS and ur repeling a creep
00:35:43nigulas miljon supporti teamis
00:35:46nigulas keegi peale minu ei wardi :D
00:35:53c-yanker repel
00:35:53nigulas i tp in a sec
00:35:53c-yanker dk
00:35:54c-yanker fsf
00:36:13PeterLars repel
00:36:38svents neil on gem w?
00:36:39svents wtf
00:36:46svents ma panin lotharsi ikka peksid
00:36:52nigulas said stuni
00:36:53nigulas ju
00:36:58nigulas ennel otharit
00:37:01svents hmm
00:37:08svents nagu n2itas et lothars oli peal imelik
00:37:55nigulas b after
00:40:38c-yanker pipe
00:40:41c-yanker any time soon?
00:40:43nigulas nüüd saab rahus toimetada
00:40:53nigulas kell 4
00:40:57nigulas juba läheb valgeks
00:40:58nigulas mõnus
00:40:59Nickless in 200
00:41:01Strom :D
00:41:06Nickless or more
00:41:22nigulas teeks 5man push
00:41:24nigulas mitte 2 -3
00:41:28Strom k
00:41:45nigulas wait
00:41:50nigulas :D:D:D:D
00:41:58svents tra
00:42:57nigulas mis kuradi vacum see oli?:S
00:42:59nigulas ülimööda
00:43:00nigulas torrentist
00:43:10Strom ma ei näe torrentit, puudub effekt
00:43:12Strom tunde järgi panen :D
00:43:21nigulas mismõttes puudub?:D
00:43:24Strom mul
00:43:30Strom pooled effektid puudu
00:43:37nigulas nahhui?:D
00:43:50nigulas ma ei usu et sul laggib ja lowtec pc , et asjad low peal
00:43:57Strom ei kõik on max
00:44:01Strom aga efektid lihtsalt ei tööta
00:44:04nigulas :D
00:44:06c-yanker thuis omni
00:44:07c-yanker so ff
00:44:13Strom sand kingi sand stormi ei näe nt.
00:44:18c-yanker u are the worst
00:44:19c-yanker omni
00:44:20c-yanker i ever seen
00:44:30nigulas vend kaob lihtsalt kaardilt?:D
00:44:34Strom jep
00:44:39nigulas puudega
00:44:45Strom siuke tunne nagu blinkib välja
00:44:50nigulas miks ära ei fixi?
00:44:53nigulas või ei tahagi?
00:44:56Strom pole võimalik eriti
00:45:01Strom see mingi bug
00:45:01Nickless i was bad
00:45:05Strom deduxsers saab sama bugi
00:45:07KeLToS not was
00:45:09KeLToS are
00:45:14nigulas millest see tuleneb?
00:45:18Strom dunno
00:45:30svents mingi sitt war3
00:45:55nigulas b
00:45:56nigulas i lost
00:45:58nigulas 90% mana
00:46:54nigulas võtan
00:46:56nigulas saan rahus
00:46:57nigulas mana 0 lasta
00:47:03nigulas a amul ulti peal :D
00:47:08c-yanker rosh is ncie?
00:47:17skyZ mh
00:47:21svents banned
00:47:28nigulas muide
00:47:29nigulas sa peaks
00:47:31nigulas chekima neid
00:47:37nigulas momdsiw ja dedusid
00:47:40nigulas minuarust
00:47:41nigulas nad mhavad
00:47:45svents lol
00:47:45Strom .D
00:47:47svents ei saa kuidagi
00:47:56nigulas mida ei saa?
00:48:00svents mhida
00:48:02nigulas :D
00:48:02nigulas k
00:48:04c-yanker repel axe
00:48:10skyZ end it
00:48:11svents ai tuli v2lja:D
00:48:14svents sa kasutad?:D
00:48:15skyZ lehs goes in first
00:48:17Strom ye ma ei tea ühtegi maphacki mis oleks undeteted
00:48:19nigulas no ma juba 6a kasutan
00:48:23skyZ lehs run in
00:48:34skyZ lesh run in rambo
00:48:34c-yanker repel axe again
00:48:35PeterLars repel me
00:48:37PeterLars always
00:48:41Nickless k
00:49:02nigulas how did i die
00:49:03nigulas again?:D
00:49:11Nickless but why u go in ?
00:49:17Nickless why dont we wait near tower
00:49:20skyZ no idea
00:49:25nigulas i spawned with aegis
00:49:28nigulas then insta died
00:49:29nigulas fullh p:D
00:49:30nigulas like wtf
00:49:39Strom take top rax
00:49:53nigulas can any1 explain how i lost 2k hp
00:49:55nigulas in 0.5 sec?
00:49:58nigulas after aegis
00:49:58c-yanker my
00:50:02c-yanker curse
00:50:04c-yanker and ulti
00:50:09nigulas u used them
00:50:11nigulas before aegis
00:50:13nigulas i die
00:50:13c-yanker nope
00:50:16nigulas thn wake up
00:50:18nigulas and dead
00:50:29Strom guys
00:50:30Strom go b
00:50:31Strom don't die
00:50:40Strom lets go with 5
00:50:51nigulas peab ikka linkeni ka tegema
00:50:55nigulas ultid
00:50:57nigulas lähevad läbi
00:50:57nigulas raisk
00:51:01skyZ it wa sbug
00:51:05skyZ i saw it
00:51:31PeterLars repel
00:51:32PeterLars me
00:52:08c-yanker this new ds ulti
00:52:09c-yanker so imba
00:52:19svents its nerfed anyway
00:52:23svents it was too imba
Show the full chat log