Game #3503178

Get replay
2 downloads

-30 X
-1 TS

creeeeeee
93% | 1651 X | 1450 TS

-3 X
-1 TS

Soulyah
90% | 1593 X | 1457 TS

-17 X
-2 TS

Smell.this.ass
81% | 1424 X | 1455 TS

-12 X
-1 TS

GottHasstMich
81% | 1443 X | 1427 TS

-27 X
-1 TS

lumo
77% | 1456 X | 1359 TS

+28 X
+1 TS

Sepetos
98% | 1774 X | 1607 TS

+32 X
+1 TS

KeLToS
83% | 1435 X | 1471 TS

+31 X
+2 TS

marsbar2k
80% | 1457 X | 1406 TS

+26 X
+1 TS

Momdsiw
80% | 1446 X | 1407 TS

-16 X
+2 TS

RalleBrazil
69% | 1372 X | 1345 TS

Chat log

00:00:04lumo smoke brb
00:00:05lumo 2min
00:00:07Soulyah care
00:00:20KeLToS take ogre 100 %
00:00:20Momdsiw tuuks sepe mumble
00:00:20Sepetos joo
00:00:20Soulyah watch out, we have KeLToS here
00:00:20Sepetos what ban pick?
00:00:20Momdsiw picn xin
00:00:20KeLToS xin
00:00:20Momdsiw ban bs
00:00:20KeLToS bn
00:00:20KeLToS pick ogree
00:00:20creeeeeee nonii
00:00:20Soulyah nonaa
00:00:20creeeeeee dotamaisteri
00:00:20creeeeeee sup
00:00:20Sepetos isnt naix shithead?
00:00:20Soulyah peliks warlocki
00:00:20Momdsiw atro counters it
00:00:20Soulyah sa kärri
00:00:20Sepetos who play ogre or warlock?
00:00:20marsbar2k ogre counters everything :D
00:00:20lumo pause if my pick comes and im not here.
00:00:20Momdsiw and enig
00:00:20Soulyah fuck off
00:00:20Smell.this.ass cant
00:00:20KeLToS me ogre
00:00:20Soulyah smoke after uve picked
00:00:20Soulyah 1 minute smoke
00:00:20KeLToS then ban wl
00:00:20Sepetos -wl
00:00:20Soulyah how fucking long can it take
00:00:20creeeeeee :D
00:00:20Soulyah sa oled pede soomlane
00:00:20Soulyah tead sa seda sepetos?
00:00:20Soulyah kuradi habemega ahv
00:00:20KeLToS y
00:00:20Momdsiw tean
00:00:20Sepetos kyl
00:00:20KeLToS i agree
00:00:20KeLToS mmm
00:00:20GottHasstMich pick me xin if possible
00:00:20KeLToS ur right
00:00:20Soulyah xD
00:00:20KeLToS MORRO
00:00:20KeLToS vittu
00:00:20creeeeeee cant leave xin to pool i think
00:00:20creeeeeee way too annoying hero
00:00:20KeLToS what is morro
00:00:20Soulyah banni siis
00:00:20creeeeeee -xin
00:00:20Momdsiw ota naix tai xini sielt
00:00:20GottHasstMich or get me ogre
00:00:20GottHasstMich idc
00:00:20Sepetos typerää et ymmäretää toisiamme vaikkei ymmärretäkkän
00:00:28GottHasstMich :x
00:00:28Soulyah it means deer
00:00:32Soulyah like a raindeer
00:00:37KeLToS no way
00:00:37creeeeeee xD
00:00:38Soulyah we call fins like that
00:00:50KeLToS nobody can use that word so much
00:00:52Sepetos we call u just bitches
00:00:53Soulyah aa
00:00:54Soulyah
00:01:00KeLToS what u want morro
00:01:01Soulyah smell this ass
00:01:03Soulyah take mid
00:01:07Sepetos "wheres my bitches
00:01:09creeeeeee who wants aa?
00:01:09KeLToS go
00:01:10KeLToS my tuyrn
00:01:11Sepetos lion
00:01:13Soulyah tule alla
00:01:14Soulyah minuga
00:01:16KeLToS -swap 1
00:01:17Smell.this.ass i can aa if im mid
00:01:18Sepetos -swap 2
00:01:18KeLToS -clear
00:01:22Smell.this.ass what uwant ?
00:01:22Soulyah aa bot with me
00:01:22GottHasstMich what u want
00:01:25GottHasstMich CREE
00:01:27GottHasstMich fast
00:01:27Soulyah AA BOT WITH ME
00:01:31Sepetos sven carries
00:01:33lumo sepeli tuuks mumblee vaik ootki vääräs tiimis
00:01:37Sepetos take 2more disable and its gg
00:01:37GottHasstMich ......
00:01:39creeeeeee omg
00:01:43GottHasstMich gg random
00:01:46GottHasstMich i asked u what u want
00:01:46Soulyah pa pick was uncalled for
00:01:51GottHasstMich it was random
00:01:52GottHasstMich shithead
00:01:55Soulyah ah
00:01:55GottHasstMich cree
00:01:56Soulyah well
00:01:58creeeeeee thrall
00:01:59creeeeeee ?
00:02:01GottHasstMich ...
00:02:01Sepetos momin kaa
00:02:03KeLToS we need meka
00:02:09creeeeeee -swap 4
00:02:21GottHasstMich ill play now
00:02:21Sepetos ok tell now
00:02:28KeLToS we need meka
00:02:29lumo can i sloolol bot
00:02:29GottHasstMich rly dont care anymore
00:02:29Sepetos who make meka who make urn who make pipe who make arcanes
00:02:30KeLToS 100 &
00:02:30Soulyah tle alla mees
00:02:30Smell.this.ass so who plays what where ?
00:02:31Soulyah cm all
00:02:37lumo or midi
00:02:39Sepetos share chick
00:02:39creeeeeee pa mid
00:02:41KeLToS i have 2 make scepter
00:02:43KeLToS and forcestaff
00:02:50Sepetos u need manareg first somewhere
00:02:53Momdsiw you need higher mana pool also
00:02:55KeLToS fcourse
00:02:55creeeeeee sul slow v?
00:02:57Soulyah nvm
00:02:58Sepetos y
00:02:58Soulyah ei
00:03:14Momdsiw ralle got slow?
00:03:19RalleBrazil hold
00:03:19Sepetos SHARE RALLE
00:03:22creeeeeee just play safe mid
00:03:24Momdsiw take fb
00:03:26creeeeeee farm far with dagger
00:03:27Momdsiw slow
00:03:27RalleBrazil done?
00:03:31Soulyah and rush BKB
00:03:33RalleBrazil frostbite
00:03:38Soulyah warded
00:03:58Momdsiw pull
00:04:18Momdsiw ralle pull
00:04:29Momdsiw ??
00:04:35RalleBrazil ?
00:04:36Momdsiw hate to lane retards
00:04:38Momdsiw whoc ant pull
00:05:09Sepetos ill do urn ok?
00:05:19marsbar2k morro
00:05:28Momdsiw tuun tappaa mid
00:05:38GottHasstMich yy
00:05:39GottHasstMich saw him
00:05:41Sepetos ei tarvitse
00:05:46Momdsiw wardit vissii
00:05:49Sepetos jep
00:05:50Momdsiw regen topis
00:06:37Momdsiw kill
00:06:57Momdsiw fuck
00:07:02Momdsiw why you didnt nova
00:07:03Soulyah peame ise peale lendama
00:07:04Soulyah enne neid
00:07:06Momdsiw he woulda die
00:07:13RalleBrazil i did !?
00:07:17GottHasstMich rune bot
00:07:20Momdsiw that necro
00:07:25Momdsiw i coulda get vision to him
00:07:34lumo go
00:07:39Momdsiw i died because you didnt nova
00:07:49Soulyah ss
00:07:57KeLToS oom
00:08:05Sepetos woohooo
00:08:44creeeeeee ega väga midagi pole teha mul
00:08:52Soulyah mja
00:08:53creeeeeee tulevad siis ma insta
00:09:00Soulyah venge peab
00:09:01Soulyah liikuma
00:09:05Soulyah hakkama
00:09:09Soulyah venge alla ja kill
00:09:26creeeeeee venge
00:09:28GottHasstMich gang mid s1 pls
00:09:29Smell.this.ass still ss cm
00:09:29creeeeeee start harrass
00:09:33Smell.this.ass re
00:09:35creeeeeee slow mid
00:09:38GottHasstMich sec
00:09:55GottHasstMich NOT ONE SINGLE CRIT
00:10:05RalleBrazil ss
00:10:30Soulyah bot needds help
00:10:35Sepetos ei vittu ku oon niin saatanan ahne täs pelis
00:10:37Sepetos ei mitää järkee
00:10:40creeeeeee where you run...
00:10:43Sepetos eile kävi sama
00:10:46Momdsiw ^^
00:10:49GottHasstMich go svcen
00:10:51Sepetos just flaskin vois ottaa mut jätän ottamat ja meen kuolee
00:10:52Sepetos ostan turhaa
00:11:07Momdsiw ty
00:11:11Sepetos go farm mid
00:11:13Sepetos someone
00:11:13RalleBrazil :)
00:11:13Sepetos sven
00:11:15Sepetos if u like
00:11:15creeeeeee lvl 6 cm
00:11:17creeeeeee võtab ulti
00:11:21GottHasstMich care
00:11:23GottHasstMich naix
00:11:24Momdsiw i can
00:11:30RalleBrazil 3 top
00:11:32GottHasstMich ss mid
00:11:38Soulyah guys we win only
00:11:40Momdsiw care mid
00:11:41Soulyah if we kinda gang
00:11:41Momdsiw aa venge inc
00:11:51GottHasstMich i need fucking bf
00:11:52GottHasstMich for reg
00:11:52Momdsiw re aa
00:11:53GottHasstMich and farm
00:11:54GottHasstMich so shitty
00:11:58Soulyah lol
00:11:59Soulyah toild u toi
00:12:01Soulyah fuckign rosh bkb
00:12:03KeLToS ss bot
00:12:03GottHasstMich I DO
00:12:04Soulyah rush
00:12:05GottHasstMich stfu
00:12:11Soulyah gutt
00:12:16creeeeeee without bkb ur 100% useless
00:12:17Soulyah inschuldigung
00:12:17creeeeeee this game
00:12:25creeeeeee look how much disable they got
00:12:55RalleBrazil ss top
00:13:08Momdsiw kill aa i got ult
00:13:10Soulyah gj again
00:13:26Sepetos aura ralle
00:13:38RalleBrazil y?
00:13:49GottHasstMich can we get runewards up pls
00:13:49GottHasstMich ?
00:14:00lumo vitun siistiä
00:14:05lumo omat idlaa puskas
00:14:11Momdsiw gang naix
00:14:19Momdsiw no ult
00:14:22GottHasstMich ss mid
00:14:35Smell.this.ass why ?
00:14:37Sepetos manba
00:14:37Soulyah no tps
00:14:38Soulyah :D
00:14:39GottHasstMich #aa
00:14:55Soulyah gj luma
00:14:58RalleBrazil ss
00:15:44GottHasstMich aa ulti top
00:15:55Smell.this.ass fucking noobs
00:15:57Smell.this.ass gg
00:15:57Momdsiw ty
00:15:58Smell.this.ass ff
00:16:04Soulyah just use stun on atro and hes dead:D?
00:16:11creeeeeee yea :D
00:16:13creeeeeee we are noobs
00:16:16Smell.this.ass or just hit him and hes dead ?
00:16:19creeeeeee we did?
00:16:22creeeeeee bot hit him?
00:16:24Soulyah he has brain swap
00:16:24creeeeeee and got stunned?
00:16:25Smell.this.ass w/e
00:16:29Smell.this.ass im farming
00:17:05GottHasstMich they have wards everywhere
00:17:06GottHasstMich we not
00:17:09Soulyah tra see pa ja necro pick
00:17:09RalleBrazil venge and aa top
00:17:10GottHasstMich and they have total gang lineup
00:17:10GottHasstMich gg
00:17:15KeLToS tower
00:17:16RalleBrazil and they are horney :(
00:17:18creeeeeee we lost it aftetr picks already
00:17:27Soulyah 3 first perfect picks
00:17:32creeeeeee fcin pa and necro
00:17:32Soulyah after thata random
00:17:37Soulyah and necro, useless shiet
00:17:45Sepetos mana
00:17:49GottHasstMich why wont u fucking def ?
00:17:49KeLToS cd
00:17:50GottHasstMich can u tell me
00:17:52GottHasstMich we fuck them late game
00:17:53KeLToS dive
00:17:58KeLToS a
00:17:59GottHasstMich and they playing with 3
00:18:01GottHasstMich all the time
00:18:05GottHasstMich and u are not man enough to just go with 5
00:18:06GottHasstMich and rape
00:18:11GottHasstMich again
00:18:12Soulyah i was dead
00:18:12GottHasstMich ...
00:18:19Soulyah well picked ,ff
00:18:19GottHasstMich why would u go there
00:18:22GottHasstMich with no wards ?
00:18:37GottHasstMich go
00:18:38GottHasstMich now
00:18:42Smell.this.ass just ff 25 and shut ur asses
00:18:54GottHasstMich gg nekro
00:20:10creeeeeee peaks hakkama cm mängima krt
00:20:17Soulyah no
00:20:19creeeeeee või cd
00:20:20Soulyah pa ja necro
00:20:21Soulyah gg
00:20:36creeeeeee pickitakse mingit sitta lihtsalt
00:20:42creeeeeee milleks üldse üritada supporti võtta
00:20:50Soulyah no pa sai random
00:20:51Soulyah saan aru
00:20:53Soulyah a necro
00:20:53Soulyah ..
00:21:31Sepetos go
00:21:32Sepetos sven
00:21:57GottHasstMich ..
00:22:01Sepetos b
00:22:04KeLToS no
00:22:06GottHasstMich go
00:22:07GottHasstMich fast
00:22:07Sepetos k
00:22:10Sepetos mana
00:22:44Smell.this.ass srsly ?
00:23:40Sepetos LMAO
00:23:56creeeeeee ooot mind
00:24:04Soulyah come ppl
00:24:04creeeeeee ah liiga palju
00:24:06Soulyah 3 frags
00:24:18GottHasstMich venge tp
00:24:41GottHasstMich as u can see
00:24:46GottHasstMich we can easy fight back
00:24:51GottHasstMich since they are not moving with 5
00:24:55Soulyah they are
00:24:57Soulyah getting
00:24:57Soulyah cocky
00:25:01GottHasstMich all game
00:25:02GottHasstMich already
00:25:05KeLToS ok lets open up
00:25:06GottHasstMich now we just turtle
00:25:07GottHasstMich and farm
00:25:07KeLToS all mid
00:25:09creeeeeee mid care
00:25:10GottHasstMich and late they lose anyways
00:25:15creeeeeee kill
00:25:17creeeeeee with 3
00:25:44Smell.this.ass b
00:26:20Soulyah at tower
00:26:21Soulyah guys
00:26:32Soulyah or rape
00:26:32Soulyah :D
00:26:36creeeeeee i regen fast
00:26:38GottHasstMich i need that fucking kills
00:26:38GottHasstMich ._.
00:26:46creeeeeee kill
00:26:48creeeeeee him
00:26:49Smell.this.ass cant risk leaving them for u
00:27:00Sepetos push
00:27:11Soulyah omw
00:27:28GottHasstMich ggnes
00:27:29GottHasstMich :D
00:27:29KeLToS tp
00:27:43Sepetos where are those meka pipe we were talking about?
00:28:06Sepetos go with 5 now please
00:28:10GottHasstMich need courier first
00:28:11Sepetos had guinsoo 5min ago
00:28:11GottHasstMich for bkb
00:28:12Soulyah lol how bad they are
00:28:21creeeeeee just wanted to say that
00:28:24Momdsiw WELL ALL MID?
00:28:28Sepetos y
00:28:31GottHasstMich im telling u whole game that
00:28:31GottHasstMich ...
00:28:34GottHasstMich this is our chance
00:28:36creeeeeee tee hp lihtsalt juurde
00:28:40Sepetos got smoke
00:28:41Sepetos and obs
00:28:47Soulyah tra ei tea
00:28:47creeeeeee sange ja halbred või hot
00:28:50Soulyah tahaks deso teha
00:28:52KeLToS focus supporters
00:28:55KeLToS aa necro venge
00:28:56creeeeeee ellu jääd sa ja kõik on norm
00:29:06creeeeeee halbred annab dmg normaalselt ka
00:29:08creeeeeee ja hp
00:29:15Momdsiw soz
00:29:22Sepetos mid
00:29:24Momdsiw katoin et kaikki menitte joesssa
00:29:33Soulyah op shit with rage
00:29:34Momdsiw go mid all
00:29:34Soulyah that tp
00:29:50Soulyah lihtsalt rage peale ja tp
00:29:51Soulyah :D
00:29:54creeeeeee ez
00:29:54creeeeeee :D
00:30:01Soulyah fighty
00:30:02Soulyah at
00:30:03Soulyah towerts
00:30:07Soulyah thery wana push it
00:30:08Soulyah we dont
00:30:09KeLToS go supporters
00:30:15Sepetos ok bot rax
00:30:17Momdsiw push with 5
00:30:19Sepetos let mid and top b
00:30:36GottHasstMich they push ?
00:30:37creeeeeee focus this lion down fast
00:30:39Momdsiw i sleep pa
00:30:42Momdsiw ulti naix
00:30:45Smell.this.ass ???
00:30:49GottHasstMich tp inc
00:30:57Smell.this.ass swap kill lion
00:31:12Smell.this.ass wtf ??
00:31:28GottHasstMich focus lion ?
00:31:29GottHasstMich :D
00:31:30GottHasstMich gg
00:31:38creeeeeee venge swapped him
00:31:41creeeeeee but no 1 did anything
00:31:44KeLToS urn sven
00:31:46Smell.this.ass swapped him into tower and u where just looking like faggots
00:31:47GottHasstMich well was oor
00:31:48Smell.this.ass wtf
00:31:49GottHasstMich in that moment
00:31:52GottHasstMich no
00:31:54GottHasstMich i wasnt in range
00:31:57GottHasstMich was just too early
00:32:08KeLToS b
00:32:18GottHasstMich np
00:32:20GottHasstMich no raxes lost now
00:32:24Soulyah just
00:32:25Sepetos plz
00:32:26Soulyah swap him
00:32:28Soulyah when
00:32:30Soulyah im near
00:32:33Soulyah i was too far lol
00:32:33GottHasstMich and me
00:32:42Soulyah nuice we have meka too
00:32:45creeeeeee we lost nothing yea
00:32:46creeeeeee its np
00:32:50Soulyah hey
00:32:51Soulyah go
00:32:53Soulyah smkegang
00:32:57Smell.this.ass buy wards
00:32:58Soulyah when im alive
00:33:05Smell.this.ass get me wards
00:33:06Smell.this.ass some1
00:33:18Soulyah NEED to kill lion
00:33:18Smell.this.ass w/e
00:33:23Soulyah doublehes faggot has
00:33:41KeLToS gather
00:33:48GottHasstMich GO ?
00:33:50GottHasstMich omg
00:33:53GottHasstMich gg naix
00:34:01Soulyah ?
00:34:39Soulyah gg we win
00:34:45marsbar2k GIGI
00:34:46Soulyah next time disable atros ulti plx xD
00:34:47GottHasstMich why woulnt u go
00:34:47marsbar2k FREE WIN FOR U
00:34:48GottHasstMich on ogre
00:34:49GottHasstMich b4
00:34:50GottHasstMich naix ?
00:34:53GottHasstMich we were all behind u
00:34:56Sepetos yep why didnt u do that meka and pipe
00:34:58Soulyah u were abit too far away
00:35:00Sepetos and come push when i ask?
00:35:01GottHasstMich no
00:35:02creeeeeee I just cant believe you let it go so far
00:35:03GottHasstMich we werent
00:35:03Soulyah he used force and hes in fog
00:35:04GottHasstMich i could blink
00:35:07Soulyah usesÄ*
00:35:08Sepetos me either
00:35:10Sepetos actually i can
00:35:11marsbar2k happy ending :D
00:35:14marsbar2k Fap fap
00:35:15Soulyah well u fucking
00:35:19creeeeeee and did so many stupid moves :D
00:35:20Soulyah came with 3
00:35:22creeeeeee went cocky n shit
00:35:22Sepetos not one time that ppl have listened my orders to push
00:35:22Soulyah all the time
00:35:39GottHasstMich nekro
00:35:39GottHasstMich mb
00:35:40GottHasstMich u heal
00:35:42GottHasstMich instead of just running
00:35:47GottHasstMich like a fucking idiot
00:35:50lumo ":D"
00:35:50marsbar2k dioscuting sleep
00:35:52marsbar2k fucktaerd
00:35:53Sepetos rege and go mid
00:35:57GottHasstMich no joke
00:35:59lumo ok
00:36:11Sepetos or
00:36:12Sepetos go roshan
00:36:24marsbar2k me
00:36:34KeLToS sven aegis
00:36:44Sepetos mmm
00:36:46Sepetos or i :oi
00:36:56creeeeeee k
00:36:56Sepetos wtf retard?
00:36:58creeeeeee dont kill ogre
00:36:59creeeeeee :D
00:36:59KeLToS 200
00:37:06creeeeeee ogre as last
00:37:11creeeeeee lion as first
00:37:20KeLToS bot?
00:37:29creeeeeee gather up
00:37:30Soulyah at tower
00:37:34Soulyah new smoke?
00:37:36Sepetos WTF COME FUCKIN PUSH
00:37:37creeeeeee ü
00:37:38lumo i got
00:37:38creeeeeee np
00:37:39lumo smoke
00:37:40creeeeeee no
00:37:42creeeeeee they psh
00:37:46Sepetos u farm agha pa farms mkb
00:37:48Sepetos good job
00:37:51creeeeeee care
00:37:52GottHasstMich y
00:37:54GottHasstMich they are
00:37:55GottHasstMich 100%
00:37:57Soulyah wave
00:37:59creeeeeee i have to stay b
00:38:01Soulyah sup
00:38:16GottHasstMich AGAIN
00:38:17GottHasstMich HO HEAL
00:38:18GottHasstMich NEKRO
00:38:19marsbar2k why u go seope
00:38:20marsbar2k wth
00:38:20Sepetos I surrender! [1/5 of Scourge]
00:38:21marsbar2k they saw us
00:38:21GottHasstMich CAN U FUCKING COVER ME ?
00:38:24marsbar2k fuck u and your ff
00:38:26marsbar2k retard
00:38:27Sepetos cause i cant stand these noob ogres
00:38:31GottHasstMich WHATS WRONG WITH U
00:38:31GottHasstMich NEKRO
00:38:36GottHasstMich WHY U STAY Bß
00:38:37GottHasstMich all time
00:38:39GottHasstMich unbelievable
00:38:40Soulyah stop yelling
00:38:40GottHasstMich u know this hero?
00:38:43GottHasstMich it fucks me up
00:38:46GottHasstMich this retard
00:38:47GottHasstMich stays b
00:38:48lumo cool to play with that guy
00:38:48GottHasstMich as aa
00:38:50GottHasstMich with this hero
00:39:00GottHasstMich cool to play with u knobhead
00:39:00Sepetos ogre comes steal aegis then goes back to farm
00:39:01creeeeeee siit saab -x aga poh win tuleb
00:39:05GottHasstMich ur hero just fucking heals
00:39:06GottHasstMich and supports
00:39:07GottHasstMich u cant heal
00:39:08KeLToS me sven lan
00:39:10Sepetos just the way we talked b4 game started "i do meka i do pipe"
00:39:11lumo WAS FROSTBITED
00:39:13lumo U KNOW
00:39:13GottHasstMich if u play like sniper
00:39:14Sepetos dont see any of those items
00:39:15KeLToS he had no room and didnt want it
00:39:16GottHasstMich y
00:39:17GottHasstMich ofc
00:39:17Momdsiw last game ogre build dagon 4 to bs
00:39:18GottHasstMich like 15secs
00:39:19creeeeeee :D
00:39:21Soulyah xDD
00:39:22KeLToS 5
00:39:27Momdsiw oh you get it to 5
00:39:30Soulyah abc how to lose a won game
00:39:38Soulyah we'vre all been there
00:39:56Soulyah k2in jkusel
00:40:21Smell.this.ass hmm
00:40:40creeeeeee defok you doing
00:40:47creeeeeee giving 2 entrys
00:40:49creeeeeee for fun?
00:40:58GottHasstMich tell me what should i do
00:41:00GottHasstMich pro dad
00:41:05GottHasstMich like i saw them
00:41:09creeeeeee FFS'
00:41:15creeeeeee yu push there
00:41:18creeeeeee obvous you die
00:41:20creeeeeee god
00:41:23GottHasstMich no i farm when many are mid
00:41:24GottHasstMich for pushing
00:41:31creeeeeee yes many many mid
00:41:35creeeeeee and you died to 2
00:42:08creeeeeee why do you start arguing and flameing
00:42:13creeeeeee if you know you did wrong?
00:42:14Momdsiw -ii
00:42:21GottHasstMich im not flaming
00:42:22GottHasstMich just saying
00:42:27GottHasstMich that i thought there are mid
00:42:27creeeeeee pushing that far with no vison and 2 mis
00:42:31GottHasstMich and i could take creepwave and tp
00:42:31creeeeeee with those disables
00:42:33creeeeeee they got
00:42:36creeeeeee its not wise
00:42:45Soulyah lothjar
00:42:46Soulyah and blink
00:42:48Soulyah die noob
00:42:55Soulyah got rebuy, np
00:42:58Momdsiw YOU DIED NOOB xD
00:43:15creeeeeee gather
00:43:19Soulyah im dead
00:43:20creeeeeee and def or gang with 5
00:43:21Soulyah whats there to gather
00:43:29creeeeeee if he revives
00:43:39Smell.this.ass 40 min mort with these items :D gotta laugh :P
00:43:40Soulyah need gem or somesort of item
00:43:55Smell.this.ass mort
00:43:58Smell.this.ass dont die
00:43:59Smell.this.ass ffs
00:44:08creeeeeee and no tp
00:44:10Soulyah no tp
00:44:11Soulyah xD
00:44:25creeeeeee ja mis jutu rääkimise ma talle just lõpetasin
00:44:29Momdsiw voiks pa dodgee jos se on invi?
00:44:33Momdsiw ei ku
00:44:34creeeeeee mu kass ka targem krt
00:44:35Momdsiw hexis
00:44:41Sepetos jaa a
00:44:42Soulyah dusts?
00:44:44Soulyah we habe?
00:44:49creeeeeee nein
00:44:54Sepetos ALL MID
00:44:55Sepetos pa still dead
00:44:56Sepetos 30sec
00:44:57KeLToS ok
00:44:59KeLToS rly
00:45:03Momdsiw got ult
00:45:12Soulyah tra poodi tahan
00:45:14Soulyah pohh j2tan rebuy
00:45:20creeeeeee jäta jah
00:45:21creeeeeee rebuy
00:45:31Smell.this.ass swap lion ?
00:45:35Soulyah y
00:45:54Smell.this.ass holy shit . what a focus
00:46:17Soulyah *POPPHEW
00:47:23Smell.this.ass rosh ?
00:47:28Soulyah naw
00:47:34Smell.this.ass get new wards some1
00:47:35Soulyah yo
00:47:52KeLToS rosh
00:47:53KeLToS asap
00:47:55Sepetos go
00:48:08Soulyah go
00:48:09Soulyah dont let
00:48:10Soulyah them
00:48:13Soulyah got gem n shit too
00:48:13Smell.this.ass smoke
00:48:19Soulyah smoke here
00:48:26Soulyah tle nyyd
00:48:42creeeeeee fight
00:50:01Momdsiw forgot you had aegis
00:50:01Sepetos usefull team
00:50:03marsbar2k I surrender! [2/5 of Scourge]
00:50:04Sepetos just lost 3k
00:50:06Soulyah no invi anymore ???
00:50:09marsbar2k Stfu
00:50:10Sepetos gg to give aegis once again someone else than me
00:50:18Soulyah ???
00:50:18marsbar2k then join us fucktard
00:50:23Sepetos i JOIN U????
00:50:24marsbar2k stop talking sepetos
00:50:30marsbar2k your keep avoiding us
00:50:36Sepetos i could have teled anytime there but u decided to just go and take it in 10sec
00:50:40marsbar2k idc how good you play but your anoying
00:51:26Smell.this.ass b
00:51:35Soulyah raha nagu on
00:51:42Soulyah myyb midase maha
00:51:44Soulyah kasutu pask nyyd
00:51:49creeeeeee ja ac peale
00:51:59Soulyah log
00:52:44Soulyah tle
00:52:59Soulyah gj mort
00:53:03Soulyah scaring him
00:53:05Soulyah awya with ur tp
00:53:07GottHasstMich su
00:53:52Soulyah was abit too far
00:53:52Momdsiw I surrender! [3/4 of Scourge]
00:53:54creeeeeee kill
00:53:54Soulyah too bad he didnt miss
00:54:14KeLToS mb if u stop solo we could do a push
00:54:22Sepetos stfu
00:54:23Soulyah smoke?
00:54:23creeeeeee need 200
00:54:25creeeeeee for necro 3
00:54:25Sepetos we lost this cause u wanted farm
00:54:27Sepetos nothing else
00:54:29Momdsiw I surrender! [3/4 of Scourge]
00:54:30Momdsiw +1
00:54:32Sepetos got guinsoo 19min and u guys want farm
00:54:33Sepetos was surewin
00:54:34Smell.this.ass come
00:54:35Smell.this.ass wards
00:54:39Sepetos someone would have made meka or pipe gg
00:54:47Sepetos without it also pretty sure gg
00:54:48KeLToS fuck u piece of shit ur the one going all over map not pushing
00:54:59Momdsiw ogre your torch is on a fire
00:55:03Momdsiw run to river fast
00:55:05Soulyah gather up
00:55:07Sepetos i have got us so many entries
00:55:08KeLToS ok
00:55:08Soulyah lets rape them
00:55:13Soulyah smoke?
00:55:14KeLToS no u havnt, u dela
00:55:18Sepetos but u guys need to b ready to push when i kill someone
00:55:20KeLToS delay the push
00:55:23KeLToS u run all over
00:56:11Momdsiw 5 down
00:56:14KeLToS FUCK U PA
00:56:16KeLToS LIKE MY MC
00:56:18creeeeeee mul ult ikka liiga vajalik
00:56:18KeLToS TIMES 2
00:56:22Sepetos tele down
00:56:24Sepetos cm with me
00:56:25GottHasstMich ...
00:56:27creeeeeee mind focusib see lion automaatselt
00:56:29Sepetos ruin down
00:56:30Soulyah ma EI Saa aru
00:56:30KeLToS )
00:56:32Soulyah kuidas te surite
00:56:36Soulyah :D
00:56:43creeeeeee lion pani mulle mõnuga
00:56:48creeeeeee + ma cmi ulti kõrval
00:57:14Soulyah ma sain lioni ulti
00:57:19Smell.this.ass gem in base
00:57:26Soulyah told u
00:57:27Soulyah we need to use
00:57:28Soulyah smoke
00:57:39Soulyah wards
00:57:40Smell.this.ass he is warding
00:57:40Soulyah kill
00:58:05Soulyah smoke
00:58:06Soulyah here
00:58:51lumo I surrender! [1/4 of Sentinel]
00:58:57Soulyah I surrender! [2/4 of Sentinel]
00:59:00Momdsiw GEM
00:59:02GottHasstMich this new ogre
00:59:03Soulyah I DONT GET IT I GET ALL THE FUCKING ULTIS
00:59:05GottHasstMich is such a joke
00:59:05Soulyah AND STILL
00:59:09Soulyah fuck this shit
00:59:10marsbar2k SHUT THE FUCK UP?
00:59:10KeLToS U WIN
00:59:12KeLToS U WIN
00:59:13KeLToS U WIN
00:59:17Momdsiw ALL UTLIS?
00:59:17marsbar2k FAGGOT
00:59:18marsbar2k DIE
00:59:18marsbar2k DIE
00:59:19marsbar2k FAGGOT
00:59:20Momdsiw you got only mine
00:59:21GottHasstMich nice backdoor ?
00:59:25GottHasstMich :O
00:59:26Soulyah banned
00:59:33creeeeeee n
00:59:36creeeeeee ice
00:59:47Sepetos stfu noobs didnt mather anything
00:59:47Momdsiw haha
00:59:55Momdsiw Pewpew
01:00:00Soulyah rulles are rules!
01:00:03KeLToS U WIN
01:00:04KeLToS U WIN
01:00:07KeLToS GEGE
01:00:12KeLToS GG U WIN
01:00:18Soulyah Stop it kid
01:00:33GottHasstMich GG CUNT
01:00:41KeLToS why am i the kid when u start being cocky
01:00:42KeLToS U WIN
01:00:43KeLToS U WIN
01:00:45KeLToS GEGE U WIN
01:00:55Momdsiw Xd
01:01:04Momdsiw and the winner team is
01:01:06Momdsiw SCOURGEE
Show the full chat log