Game #3426845

Get replay
1 downloads

-36 X
-1 TS

DeduXserS
98% | 1780 X | 1549 TS

-30 X
-2 TS

MariahCarry
97% | 1784 X | 1498 TS

-39 X
-2 TS

Momdsiw
77% | 1422 X | 1396 TS

-53 X
-2 TS

lumo
74% | 1413 X | 1355 TS

-25 X
-2 TS

Zajeb
60% | 1224 X | 1409 TS

+27 X
+2 TS

WANKmaster
95% | 1674 X | 1548 TS

+12 X
+1 TS

creeeeeee
92% | 1652 X | 1441 TS

+54 X
+2 TS

McNabb
89% | 1547 X | 1484 TS

+64 X
+2 TS

Affliction
75% | 1382 X | 1406 TS

+35 X
+2 TS

NeverbACKdOwn
75% | 1417 X | 1364 TS

Chat log

00:00:23Affliction -water 0 0 0
00:00:23Affliction -ii
00:00:24WANKmaster any1 wants something ?
00:00:24Affliction -don
00:00:25MariahCarry how did 98 and 97 end up together
00:00:25WANKmaster ?
00:00:25lumo im 16%
00:00:25lumo thats why
00:00:25DeduXserS dont have u in friend list
00:00:25MariahCarry conspiracah
00:00:25DeduXserS either
00:00:25creeeeeee pole midagi tahta
00:00:25NeverbACKdOwn dno ma võin cmi
00:00:25NeverbACKdOwn teha
00:00:25Zajeb they are lovers :P
00:00:25creeeeeee jama pool
00:00:25McNabb i want jugg
00:00:25DeduXserS but i got momwsiw and lumo
00:00:25WANKmaster rubic
00:00:25MariahCarry cree and wank must
00:00:25WANKmaster keegi
00:00:25WANKmaster ?
00:00:25DeduXserS on f-list
00:00:25MariahCarry haha
00:00:25NeverbACKdOwn ma võin rubickut
00:00:25McNabb let him ban am
00:00:25NeverbACKdOwn ka pelada
00:00:25MariahCarry hahahaha
00:00:25MariahCarry :D
00:00:25NeverbACKdOwn banni wisp
00:00:25NeverbACKdOwn see nii värjas hero
00:00:25WANKmaster -wisp
00:00:25McNabb ban spec
00:00:25creeeeeee imo
00:00:25DeduXserS magina
00:00:26Zajeb boring pool
00:00:30McNabb oh no spec
00:00:31creeeeeee dedu storm player
00:00:31DeduXserS so annoying
00:00:36creeeeeee thats more annoying
00:00:36MariahCarry fu
00:00:36Momdsiw ¨oisit antanu
00:00:41Momdsiw sille magina
00:00:43Momdsiw oisin pelannu atro
00:00:45NeverbACKdOwn cree anna cm
00:00:46NeverbACKdOwn mulle
00:01:03Zajeb i go bane
00:01:07WANKmaster roof cm
00:01:07Zajeb kunka some1?
00:01:08WANKmaster mby
00:01:12DeduXserS hahahaha
00:01:13WANKmaster good
00:01:14DeduXserS serious stuff
00:01:17creeeeeee :D
00:01:20MariahCarry yea wtf
00:01:22NeverbACKdOwn mis tahad
00:01:23creeeeeee we wont joke here :D
00:01:25MariahCarry venge + me lane
00:01:26MariahCarry imbah
00:01:31WANKmaster get atro
00:01:32WANKmaster imo
00:01:37WANKmaster atso krobe
00:01:38NeverbACKdOwn mis soovid
00:01:39NeverbACKdOwn cree
00:01:42NeverbACKdOwn fas7
00:01:46creeeeeee tuskar
00:01:47NeverbACKdOwn creeee
00:01:50Zajeb more aoe :D
00:01:51NeverbACKdOwn -swap 2
00:01:55creeeeeee -swap 5
00:01:57MariahCarry take it easy dudes
00:02:04DeduXserS k we can ff
00:02:10NeverbACKdOwn ma lähen topi siis
00:02:14MariahCarry their long lane will fail so hard
00:02:17MariahCarry that even these picks
00:02:18MariahCarry can't push
00:02:22Affliction ff now
00:02:23Affliction :D
00:02:30Affliction new game :/
00:02:33DeduXserS y
00:02:33DeduXserS go
00:02:35DeduXserS +1
00:02:38creeeeeee ma chekin rune
00:02:40creeeeeee mby saab
00:02:41creeeeeee fb
00:02:43Momdsiw mid fB?
00:02:43DeduXserS +3 me momwsiw + lumo
00:02:44NeverbACKdOwn 0k
00:02:44Momdsiw atro has sleep?
00:02:45NeverbACKdOwn mul slow ka
00:02:47NeverbACKdOwn muidu
00:02:47DeduXserS so 4/10 wanan new game
00:02:49Zajeb nope
00:02:55Momdsiw omg
00:02:55Momdsiw -.-
00:02:59DeduXserS why u dont have sleep???????
00:03:02creeeeeee got slow?
00:03:03DeduXserS it does more dmg and 3sec stun
00:03:04Zajeb lvl 2
00:03:04NeverbACKdOwn tuleb wardima
00:03:08McNabb nope
00:03:09NeverbACKdOwn warded
00:03:10Momdsiw sleep stil has more dmg
00:03:11DeduXserS brainswap is useless lvl 21
00:03:18MariahCarry he takes it lvl 2
00:03:22MariahCarry don't Qustion him
00:03:34DeduXserS xD
00:03:39Momdsiw trilane top
00:03:48Affliction :D
00:04:27Momdsiw kill them so much
00:04:30Momdsiw that htey have to give up trialne
00:04:35MariahCarry ye
00:04:36Momdsiw ahh they did
00:04:43MariahCarry ;)
00:05:15NeverbACKdOwn ma tlen midi
00:05:19MariahCarry if mid wins
00:05:20MariahCarry we win this
00:05:29DeduXserS no rune ward
00:05:29MariahCarry venge can gank mid
00:05:30DeduXserS -.-
00:05:30MariahCarry a
00:05:31MariahCarry
00:05:32MariahCarry bit
00:05:36DeduXserS and maiden ganking mid :D
00:05:41NeverbACKdOwn invis
00:05:48Momdsiw and storm is vs wank
00:05:53NeverbACKdOwn stun or slow
00:06:23Zajeb care bot
00:06:24creeeeeee venge mid coming
00:06:33lumo tapeta sf
00:07:29Momdsiw paus eplz
00:07:32Momdsiw no batteries
00:07:33Affliction on your brain ?
00:07:33MariahCarry u don't need a dildo in the ass while playing
00:07:33MariahCarry cmon
00:07:33creeeeeee :DD
00:07:33WANKmaster ss
00:07:33WANKmaster mid
00:07:33WANKmaster top rune
00:07:33creeeeeee venge still miss
00:07:33MariahCarry tough crowd
00:07:33Affliction :D
00:07:33MariahCarry i was expecting atleast 2 smileys
00:07:33NeverbACKdOwn ta sai rune?
00:07:33WANKmaster vist ja
00:07:33creeeeeee no fun guys here
00:07:33WANKmaster kui seal on rune
00:07:33creeeeeee this is serious shiiit
00:07:33NeverbACKdOwn k ma ostan endale 100g pärast bootsid siis hakkan wardima
00:07:33Momdsiw re
00:07:33Momdsiw re
00:07:33MariahCarry ye look at ur picks
00:07:33NeverbACKdOwn kui bootse ple siis ma freekill
00:07:33creeeeeee :D
00:07:33DeduXserS -ii
00:07:33DeduXserS -water 6 6 6
00:07:33MariahCarry go?
00:07:33DeduXserS -es
00:07:33DeduXserS -waether moonlight
00:07:33NeverbACKdOwn rdy hre
00:07:33creeeeeee I'm just full of sarcasm
00:07:33NeverbACKdOwn go ?
00:07:33MariahCarry 3
00:07:33creeeeeee 321
00:07:33MariahCarry 2
00:07:33MariahCarry 1
00:07:33Momdsiw geos
00:07:54McNabb ss
00:07:55MariahCarry b
00:07:55DeduXserS go?
00:07:59McNabb 1
00:08:12MariahCarry -ms
00:08:16WANKmaster :D
00:08:20WANKmaster kunkka mid
00:08:21WANKmaster ..
00:08:22DeduXserS :;DDDDDDDDD
00:08:25DeduXserS so lol
00:08:25creeeeeee :D
00:08:25McNabb toldu
00:08:28DeduXserS didnt remember bottle
00:08:57MariahCarry ss bot
00:09:00MariahCarry huskar
00:09:08WANKmaster ss
00:09:37McNabb ss top
00:10:15WANKmaster ok
00:10:20NeverbACKdOwn :D
00:10:26NeverbACKdOwn poleks pidanud
00:10:27NeverbACKdOwn tulema
00:10:44Momdsiw ty :D
00:10:48creeeeeee y u ruin all
00:10:49Momdsiw meni aika hilkulle
00:11:04NeverbACKdOwn rune
00:11:05NeverbACKdOwn vüta
00:11:06NeverbACKdOwn sf
00:11:18NeverbACKdOwn tapame midid
00:11:18NeverbACKdOwn siis
00:11:22Momdsiw atro go gang sf
00:11:44MariahCarry care
00:12:03McNabb ss bane
00:12:29NeverbACKdOwn omw top
00:12:38NeverbACKdOwn kill kunkka
00:12:50MariahCarry we pewpew him
00:12:54creeeeeee b
00:12:54NeverbACKdOwn ulti?
00:12:55creeeeeee b
00:13:00MariahCarry i go round
00:13:00McNabb freeze
00:13:02creeeeeee wait top
00:13:08NeverbACKdOwn well iwaited for u to ulti
00:13:22MariahCarry nice nice
00:13:32WANKmaster well im getting ganked
00:13:33WANKmaster mid
00:13:41creeeeeee sry
00:13:46NeverbACKdOwn omw top
00:13:46NeverbACKdOwn again
00:13:58creeeeeee thought it goes further
00:14:08Affliction lol
00:14:10Affliction hey
00:14:11Affliction bibs
00:14:11Affliction :D
00:14:11creeeeeee its taken
00:14:19McNabb sup
00:14:19DeduXserS heehhe
00:14:44DeduXserS gay tuskar
00:14:46NeverbACKdOwn i max frostbite?
00:14:47creeeeeee :D
00:14:54creeeeeee you ruin my kills
00:14:56DeduXserS helping other ee. bob
00:14:57creeeeeee i'll do the same
00:14:57DeduXserS Bro
00:15:18MariahCarry rune bot taken
00:15:19MariahCarry care mid
00:15:34MariahCarry someone is invis mid
00:15:35MariahCarry :D
00:15:45McNabb ss
00:16:04WANKmaster ok :D
00:16:10DeduXserS :DD
00:16:14Momdsiw why you dont ulti him zajebb?????
00:16:26DeduXserS :P
00:16:26DeduXserS dunno
00:16:27Momdsiw fuck you are stupid
00:16:35Zajeb suck my cock tard
00:16:36Momdsiw you wait until he ultis
00:16:37Momdsiw then you ulti
00:17:02Affliction come midt
00:17:07Affliction roofie
00:19:04lumo ihme vitun urpo
00:19:11DeduXserS kill top
00:19:15MariahCarry 4 top
00:19:16MariahCarry care
00:19:20MariahCarry 1.2k sf
00:19:21MariahCarry hp
00:19:48DeduXserS go?
00:19:50MariahCarry momdsiw?
00:20:02Momdsiw oh
00:20:05Momdsiw sry was tabbed
00:20:29MariahCarry in what universe
00:20:32MariahCarry could that fight ever
00:20:32DeduXserS damn
00:20:33DeduXserS almost
00:20:36MariahCarry turn out good
00:20:46NeverbACKdOwn im oom
00:21:17Momdsiw venge should use ulti or somethnig
00:21:28lumo käytän sitä koko ajan
00:21:42lumo tossa niin vitusti rangee lvl 1
00:21:57Momdsiw sama ku stunissas vissiiki
00:22:17creeeeeee ou
00:22:20creeeeeee should of gone
00:22:39Affliction come +
00:22:55MariahCarry someone has radi
00:22:55Affliction MIDT FUCKERS
00:23:12McNabb gah
00:23:27creeeeeee mingi raha on kuskilt tilkunud
00:23:32creeeeeee a no towereid võtsime nii palju
00:24:17Affliction blue
00:24:32Affliction wards on chick no room
00:24:33Affliction :/
00:24:33NeverbACKdOwn go mid
00:24:52MariahCarry b
00:25:03DeduXserS swap me?
00:25:06DeduXserS venge wake up
00:25:11DeduXserS eiku oho
00:25:15DeduXserS lumo mikset swapan
00:25:17DeduXserS mul regen bottles
00:25:21DeduXserS oisin voinu tulla pöelastaa sut
00:25:22lumo yritin
00:25:24lumo ei kerinny
00:25:25NeverbACKdOwn go base
00:25:25DeduXserS lvl 1
00:25:26DeduXserS mut silti
00:25:33DeduXserS yurnerol on kovat farmit
00:25:34lumo joku 0.1 s
00:25:35lumo taas
00:25:35DeduXserS ei mitää hätää
00:26:35DeduXserS ???????? i cant eul myself
00:26:37DeduXserS when u cube
00:26:38DeduXserS wtf
00:26:42DeduXserS when did that happen
00:27:00DeduXserS ff
00:27:03Affliction b
00:27:05DeduXserS :D:D:D
00:27:07DeduXserS maiden epic move
00:27:11NeverbACKdOwn :D::D
00:27:14NeverbACKdOwn wanted rax
00:27:17NeverbACKdOwn but attack dmg 2low
00:27:33Momdsiw teen vissii tankkia
00:27:35WANKmaster got
00:27:36WANKmaster haste
00:27:47NeverbACKdOwn go top now?
00:28:15DeduXserS ollaa kyl hävitty
00:28:16DeduXserS jo pahast
00:28:19MariahCarry I surrender! [1/5 of Sentinel]
00:28:19DeduXserS ku mariah osti botit
00:28:22Momdsiw jep
00:28:25Momdsiw jugger kinda fail
00:28:34DeduXserS ei voi deffaa
00:28:43Momdsiw mtie nii
00:28:44Momdsiw wtf
00:28:47Momdsiw jätkä famraa
00:29:00DeduXserS no noide aoe
00:29:02DeduXserS vs meiän kunkka
00:29:03Zajeb I surrender! [2/5 of Sentinel]
00:29:04DeduXserS ei toimi oikee
00:29:04Momdsiw heitän laiva
00:29:08Momdsiw saada kestoo
00:29:44DeduXserS I surrender! [3/5 of Sentinel]
00:29:44lumo I surrender! [4/5 of Sentinel]
00:29:45DeduXserS vedetää ff
00:29:48lumo jep
00:29:48Momdsiw !ff
00:29:49DeduXserS ei voida voittaa mitenkää
00:29:50lumo aika turha
00:29:52Momdsiw I surrender! [5/5 of Sentinel]
00:29:52DeduXserS 2 lanee paskaan
Show the full chat log